Op zondag 21 mei 2017 de vlag uit!

Het Comité 21 mei 1572 organiseert - voor de tiende keer - de manifestatie: Opstand ende Bevrijdingh van Enkhuijsen

Aanvang: 15.00 uur Zuider Havendijk.

Jaarlijks wordt herdacht/gevierd, dat de burgerij van Enkhuizen zich in 1572 – zonder bloedvergieten – heeft bevrijd van de Spaanse overheersers en de kant koos van de Prins van Oranje. Inmiddels 445 jaar geleden.
En na Enkhuizen – niet na Vlissingen of Alkmaar – volgde een groot aantal steden in de Nederlanden dit voorbeeld en verklaarde zich eveneens voor de Prins.

In 2013 zelfs een extra historisch feit, omdat ons land sinds 1890 weer een Koning van Oranje heeft.

Gidsen van de Vereniging Oud Enkhuizen zijn aanwezig om u een toelichting te geven op deze roerige periode in onze Vaderlandse geschiedenis. Historische scènes worden gespeeld door buurt-, toneel- en muziekverenigingen. De tocht voert naar het Stadhuis in de Breedstraat, waar omstreeks 16.45 uur het "Spaansgezinde bestuur" wordt afgezet.
Evenals voorgaande jaren verlenen de leden van het huidige stadsbestuur hun medewerking.

Om 17.00 uur wordt het – gratis – evenement, muzikaal en onder het genot van een oranjebitter feestelijk afgesloten.

Het gebied is autovrij en slechts toegankelijk voor toeschouwers.
U kunt uw auto – eventueel - parkeren achter het NS-station.
Aangeraden wordt, met het openbaar vervoer, te voet of per fiets te komen.

Foto's: Elly Janssen (foto op schip) en Dick Turksma (foto in stad)

RTVNH heeft opnamen gemaakt van de viering in 2014. U kunt zie hier bekijken:
In Enkhuizen begon de Victorie
Alle beelden van de opstand in Enkhuizen