Meer leden betekent meer armslag voor de vereniging om daadwerkelijk iets te doen aan het behoud van het stadsgezicht. Voor een bescheiden contributie van minimaal € 15,= per jaar bent u al lid van de Vereniging Oud Enkhuizen. Het lidmaatschap geeft u recht op:

  • het jaarboek "Steevast",
  • korting op publicaties van de vereniging,
  • het bijwonen van lezingen,
  • het gebruik maken van onze bibliotheek en ons archief,
  • deelname aan excursies.

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in en maak de contributie (minimaal € 15,=, maar meer mag ook) over op rekening BIC: INGBNL2A IBAN: NL98 INGB 0000451925 ten name van Penningmeester Oud Enkhuizen te Enkhuizen. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u een welkomstgeschenk toe.

Dhr. Mevr. Nvt
(minimaal € 15,= )