Oud Enkhuizen en Cinema Enkhuizen

In de filmzaal van Cinema Enkhuizen in de Drom, waar gebruikelijk de landelijke premières worden vertoond, kan de filmkijker zich tot en met April eens per maand op een dinsdagmiddag vergapen aan beelden van Enkhuizen en omgeving in vroegere tijden. De entreeprijs is € 5,-. De filmmiddag begint om twee uur.

De eerste bijeenkomst was op 6 februari en was uitverkocht. Heeft u het gemist en wilt u toch een beetje meegenieten dan treft u hier de (in goed Nederlands) "stills": Presentatie HBS en Presentatie Spook.

Op 6 maart is de tweede filmmiddag van Oud Enkhuizen en Cinema Enkhuizen. We draaien dan de films "600 jaar stad", een film die gemaakt is tijdens de stadsfeesten in 1955, een Haghe film, die de stad laat zien vanaf de Zuidertoren en de korte "speelfilm" De Vissersdroom. Deze film speelt in het Schootsveld, toen er nog geen Randweg, Dreef of Plan Noord te bekennen was.

Voor kaartverkoop en meer informatie over de komende voorstellingen: www.cinemaenkhuizen.nl
Telefonisch reserveren is dagelijks mogelijk tussen 10.00 uur – 12.00 uur: 0229 – 23 22 96.

Inwinning toponiemen

Het Kadaster beheert de Basisregistratie Topografie (BRT), die bestaat uit de topografische kaarten en bestanden van Nederland op schaal 1:10.000 tot 1:1.000.000. Op de speciale site www.topotijdreis.nl kun je aan de hand van 200 jaar topografische kaarten een reis door de tijd maken.

In de kaarten en bestanden van het Kadaster zijn tienduizenden namen van topografische objecten te vinden: namen van plaatsen, wateren, gebouwen, gebieden, enz. Veel van deze toponiemen hebben een cultuurhistorische waarde. Ze zijn in het verleden ingewonnen in het terrein of door navraag bij omwonenden. Het Kadaster wil nu onderzoeken of ze deze namen kunnen verzamelen en bijhouden in samenwerking met historische verenigingen en organisaties.

Daarom stellen ze de leden van Oud Enkhuizen een speciale toponiemenkaart van het werkgebied van onze vereniging beschikbaar, met het verzoek de daarop aanwezige namen te controleren en eventueel te corrigeren of aan te vullen. Voor gebiedsnamen is daarnaast de vraag om op deze kaart bij benadering de begrenzing van het gebied aan te geven waar de naam betrekking op heeft.

De toponiemenkaart kunt u hier aftappen maar pas op, hij is 14,4Mb groot dus het kan even duren voor u hem binnen heeft. Mocht u aanvullingen hebben of een fout zien: graag een reactie naar de voorzitter. U kunt ook rechtstreeks contact zoeken met het Kadaster, de bijbehorende instructies voor het aanleveren van aanvullingen en verbeteringen staan hier. En mocht het u allemaal te veel worden: in Westerstraat 158 ligt een papieren versie van de kaart, te bekijken iedere laatste zaterdag van de maand tussen 10 en 12 uur.

ANWB bordjes

Iedereen kent ze wel. De bruine bordjes van de ANWB waarop in het kort uitleg gegeven wordt over de geschiedenis van een monumentaal pand. Ook in Enkhuizen hangen er enkele tientallen exemplaren. In de loop van de jaren zijn veel van deze bordjes beschadigd, onleesbaar geworden of simpelweg verdwenen.

De stichting Stads Management Enkhuizen vroeg enige tijd geleden of Oud Enkhuizen de bordjes wilde inventariseren en waar nodig nieuwe teksten te schrijven. Natuurlijk wilden we daar graag aan voldoen.

Om te voorkomen dat we bordjes overslaan of anderszins niet volledig zijn zetten we de nieuwe teksten voor de bordjes eerst op onze website.

Mochten er op- of aanmerkingen zijn: graag een reactie.

Hier vindt u de tekst van de ANWB bordjes

Huwelijksafkondigingen tijdens de Republiek

Pim Verweij stuurde ons een artikel van zijn hand dat vrijwel uitsluitend is gebaseerd op de Huwelijksafkondigingen Enkhuizen over de periode 1577-1795, m.a.w. tijdens de Republiek. Het is a.h.w. de afronding van zijn eerdere artikelen betreffende de perioden 1577-1599 en 1600-1617, verschenen in Steevast 2011 en 2015. De bedoeling van dit artikel is niet zozeer de genealogische waarde van de huwelijksafkondigingen aan te tonen, maar vooral hun betekenis voor de kennis van een aantal facetten van de geschiedenis van Enkhuizen zoals de herkomst van haar bewoners, de lokale toponymie en de aanwezige krijgsmacht. Deze huwelijksafkondigingen zijn door Verweij als vrijwillig medewerker van het Westfries Archief in de afgelopen jaren gedigitaliseerd en zijn thans op de website aldaar doorzoekbaar.

Het artikel is hier te lezen in PDF formaat.

Register Steevast

Jaap Keppel heeft een register gemaakt waarin de inhoudsopgave van alle tot nu toe verschenen edities van Steevast is opgenomen. Het register is in PDF formaat en u kunt het hier aftappen.

Als u het helemaal compleet wilt hebben, dan is hier het voorblad.