Piet de Vries prijs 2016

Wat een mooie opkomst! Ruim 100 leden bezochten de Algemene Ledenvergadering in de Zuiderkerk.

De vergadering had een extra feestelijk tintje vanwege de uitreiking van de Piet de Vries Prijs. Deze prijs wordt onregelmatig toegekend aan bijzondere restauratieprojecten. Steven Reinders en zijn vrouw Wanda Reinders-Zijlstra krijgen de prijs voor de restauratie van hun pand op Breedstraat 144.

De lezing ging deze keer over wederopbouw architectuur en werd verzorgd door Klaas Koeman en Gerrit Vermeer.

1000ste Springer wandelaar

1.000 bezoekers aan de Springer tentoonstelling liepen ook met de speciale wandeling van de vereniging Oud Enkhuizen mee.

Op eerste paasdag heeft Ferry Verboom de 1.000 ste wandelaar een bos bloemen, de catalogus van de Springertentoonstelling en een boekje over de Drom gegeven. De verraste bezoekster kwam uit Helmond.

Inmiddels is de reeks Springer wandelingen afgesloten.We kunnen wel zeggen dat het, in onze ogen, uiterst succesvol is geweest.
Even wat cijfers op een rij:

  • Er waren 26 gidsen die graag een wandeling wilden lopen.
  • We zijn op 18 zondagen en 1 maandag(2e paasdag) actief geweest. Daarnaast een aantal "specials" voor families, RTVNH of bv Oud Hoorn.
  • De gidsen hebben gezamenlijk 92x een wandeling verzorgt.
  • Vanwege het slechte weer zijn er 2 wandelingen met minder bezoekers, bij alle anderen waren er meer dan 40 deelnemers. Daardoor varieerde het aantal deelnemers van 12 tot 120.

Het aantal deelnemers aan alle wandelingen was 1260, een gemiddelde van ruim 66 deelnemers per wandeling.

Dijken, dammen en duikers

De Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie organiseert op vrijdag 24 juni 2016 het eendaagse congres: Dijken, dammen en duikers. Archeologie van de waterbeheersing in Middeleeuws Nederland

Doel van dit congres is om naar aanleiding van de grootschalige onderzoeken naar zeedijken in West-Friesland inzicht te krijgen in de archeologie van de waterbeheersing in Nederland vanaf de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd. Tijdens het congres zal zowel het onderzoek naar zeedijken, rivierdijken, kades, sluizen als milieumatige veranderingen worden aangesneden. Daarnaast vindt er een kruisbestuiving plaats tussen inhoudelijk archeologisch, historisch en landschappelijk onderzoek. Tevens wordt gesproken over hoe in het huidige moderne Nederland deze belangrijke culturele elementen kunnen worden geborgd en in planvorming kunnen dienen als inspiratiebron. Het congres eindigt met een paneldiscussie over onderzoeks- en behoudsdoelen voor de toekomst.

Datum: vrijdag 24 juni 2016
Locatie: Oosterkerk, Grote Oost 58-60, 1621 BX Hoorn
Zaal open: 9.30 u, start congres 10.00 u precies. Einde congres 17.00 u met borrel hierna.

Het congres is bedoeld voor beroepsarcheologen, beleidsmakers, historici, waterschappen, studenten, amateurhistorici en – archeologen, kortom voor een ieder die geïnteresseerd is in dijken, dammen en duikers.

Meer informatie: Website Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie

Stadswandeling Door het oog van Springer

Vanaf zaterdag 12 december kunt u een unieke Springer-tentoonstelling bewonderen in het Zuiderzeemuseum. De tentoonstelling "Door het oog van Springer" neemt u mee in de wereld van Cornelis Springer (1817-1891), één van de bekendste, negentiende-eeuwse schilders van stadsgezichten. In de expositie zijn tekeningen, aquarellen en schilderijen te zien van de Zuiderzeesteden Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Edam, Monnickendam, Amsterdam, Naarden, Harderwijk, Elburg, Hindeloopen en Makkum.

In aansluiting op de tentoonstelling heeft Vereniging Oud Enkhuizen een speciale Springer-stadswandeling ontwikkeld. Ruim 20 gidsen zijn zich al druk aan het voorbereiden! Na een bezoek aan de tentoonstelling staan de enthousiaste gidsen voor u klaar om u mee te nemen door het Enkhuizen van nu en van Springer.

  • gedurende de expositie (12 december 2015 - 10 april 2016)
  • start om 15.00 uur bij de kassa van het binnenmuseum
  • deelname aan de wandeling is gratis.
Data van de stadwandelingen zijn:
  • 7, 14, 21 en 28 februari
  • 6, 13, 20, 27 en 28 maart
  • 3 en 10 april

Bezoek Oud Hoorn

Zaterdag 30 januari ontving het bestuur van Oud Enkhuizen het bestuur van Oud Hoorn. Min of meer regelmatige ontmoeten de twee besturen elkaar. Het aantreden van Jaap van der Hout als de nieuwe voorzitter van Oud Hoorn was de aanleiding voor Oud Enkhuizen de collega's uit Hoorn uit te nodigen.

Uiteraard was het een goede gelegenheid de gasten mee te nemen naar de Springer tentoonstelling en ze de uiterst succesvolle Springer wandeling met ze te maken.

Gemeentelijke monumenten

Eind december heeft de vereniging Oud Enkhuizen de gemeente een verzoek gedaan om een tweetal woningbouw projecten op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het betreft de Oranjestraat en de Baan, en dan met name het Wethouder de Vosplein, Nanne Sluisstraat, Nanne Grootstraat en de huizen aan de Molenweg tussen de Nanne Grootstraat en de Nanne Sluisstraat. Naar de twee projecten is door Gerrit van der Meer uitgebreid onderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek kunt lezen de twee bijgevoegde pdf's: de Baan en de Oranjestraat.

We vinden dat ook deze, misschien zeer eenvoudig uitgevoerde woningblokken, de extra bescherming die de status van gemeentelijk monument biedt, waard zijn. Kort gezegd vindt de vereniging Oud Enkhuizen dat ook deze panden horen bij de geschiedenis, het verhaal, van de stad. Het is het verhaal van de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en de woningnood. Daarnaast zijn de woningen zeer sober maar met zorg en aandacht gebouwd. De waardestelling, zoals dat officieel heet, is ook geformuleerd in de twee pdf's.

Misschien ter geruststelling het volgende. Er zijn ons op dit moment geen plannen bekend die de genoemde straten zouden bedreigen. We willen de discussie over de extra bescherming van de huizen ook aangaan op een moment dat er van een concrete dreiging (nog) geen sprake is. Een plaatsing op de lijst van gemeentelijke monumentenlijst betekent ook niet dat er "nu helemaal niets meer kan". Wijzigingen aan bijvoorbeeld het interieur van de huizen zijn altijd mogelijk. Een onderzoek naar de "flat" aan de Spoorstraat is nog gaande.
Klaas Koeman

Register Steevast

Jaap Keppel heeft een register gemaakt waarin de inhoudsopgave van alle tot nu toe verschenen edities van Steevast is opgenomen. Het register is in PDF formaat en u kunt het hier aftappen.

Als u het helemaal compleet wilt hebben, dan is hier het voorblad.

Alarmnummer voor archeologische diefstal

De archeologische dienst West-Friesland, u kent ze van de diverse bijzondere opgravingen in Enkhuizen, meldt ons dat ze de laatste tijd last hebben van zogenaamde "schatgravers". Dit zijn dieven die voor eigen gewin een archeologisch gebied afzoeken naar kostbaar materiaal. Doorgaans gaat men 's nachts te werk en richt men daarbij zoveel schade aan dat waardevolle informatie definitief verloren gaat.

Om die reden hebben de Vereniging Oud Enkhuizen en Archeologie West-Friesland een alarmnummer ingesteld. Ziet u op een archeologische plaats buiten kantooruren mensen graven, belt u dan het volgende nummer: (06) 3046 8593. Gaat u er alstublieft niet zelf op af, het gaat hier vaak om professionele criminelen!