Opstand ende bevrijdingh van Enhuijsen

Op 21 mei 2014 organiseert het Comité 21 mei 1572 de jaarlijkse manifestatie "Opstand ende Bevrijdingh van Enkhuijsen". Sinds 2007 herdenkt Enkhuizen met deze manifestatie dat de burgerij van Enkhuizen zich in 1572 heeft bevrijd van de Spaanse overheersers en de kant koos van de Prins van Oranje.

Aan de manifestatie wordt meegewerkt door het stadsbestuur van Enkhuizen, diverse buurt-, toneel- en muziekverenigingen, en gidsen van Oud Enkhuizen.

Meer informatie: de pagina van de Opstand.

Laatste blog over opgravingen Albert Heijn

Het archeologisch onderzoek op de plaats waar Albert Heijn gaat uitbreiden is inmiddels afgerond. Het derde en laatste verslag van het team van Archeologie West-Friesland staat inmiddels online.

Alle weblogs van de archeologische dienst (voor zover ze Enkhuizen betreffen) treft u aan in ons digitaal archief: Weblog Archeologie West-Friesland. Veel leesplezier!

Help ons om onbekende foto's te duiden

Wellicht heeft u het al opgemerkt, het digitaal archief bevat inmiddels meer dan 20.000 foto's. Bijna allemaal voorzien van een beschrijving en van trefwoorden zodat u ze gemakkelijk kunt vinden. Bijna allemaal, want van een aantal foto's hebben we niet kunnen achterhalen wie of wat er op wordt afgebeeld.

Het betreft hierbij voornamelijk vroege foto's van de stadsfotografen Dekema en Van Rossem. Zij fotografeerden op glasplaat en dat zijn doorgaans uitermate scherpe foto's. Vaak van personen of families. Maar hoe scherp deze afbeeldingen ook zijn en wie we ook hebben gevraagd, soms weten we gewoonweg niet wie er op staan. Wilt u ons daarbij helpen? De foto's zijn via deze website te bekijken en mocht u iets of iemand herkennen, schroom dan niet om een reactie te geven. Dat kan bij iedere foto onderaan de pagina bij het kopje 'Plaats een reactie'. Wij zorgen er dan voor dat de beschrijving wordt aangepast en dat de juiste trefwoorden worden toegevoegd zodat de foto voortaan goed terug te vinden is. Bij voorbaat hartelijk dank!

Toon alle foto's met onbekende afbeelding.

Alarmnummer voor archeologische diefstal

De archeologische dienst West-Friesland, u kent ze van de diverse bijzondere opgravingen in Enkhuizen, meldt ons dat ze de laatste tijd last hebben van zogenaamde "schatgravers". Dit zijn dieven die voor eigen gewin een archeologisch gebied afzoeken naar kostbaar materiaal. Doorgaans gaat men 's nachts te werk en richt men daarbij zoveel schade aan dat waardevolle informatie definitief verloren gaat.

Om die reden hebben de Vereniging Oud Enkhuizen en Archeologie West-Friesland een alarmnummer ingesteld. Ziet u op een archeologische plaats buiten kantooruren mensen graven, belt u dan het volgende nummer: (06) 3046 8593. Gaat u er alstublieft niet zelf op af, het gaat hier vaak om professionele criminelen!

Foto's restauratie Drommedaris

De architect die de restauratie van de Drommedaris begeleid, Hans Kuiper, heeft foto's hiervan gepubliceerd. U kunt ze vinden op www.flickr.com/photos/drommedarisenkhuizen/.