Stadswandeling De Boerenhoek

Op woensdag 1 juli a.s. wandelen de gidsen van Oud Enkhuizen door de schilderachtige Boerenhoek. Maak kennis met de verrassende charme van dit pittoreske deel van Enkhuizen. Een stadsdeel met rustieke stadsgrachten, imposante, (inmiddels woon)boerderijen en charmante theehuizen.

Aangelegd rond 1600, waardoor de stad maar liefst 3x zo groot werd. Maar in dit geval was het geen regeren is een kwestie van vooruitzien. Omdat het aantal inwoners niet zoals verwacht toenam, bleef het gebied lange tijd leeg en werd het een toevluchtsoord voor rijke burgers, die er een tuin met theehuis hadden. Rond 1850 vestigden de ’stadsboeren’ zich in ditgebied en vestigden tuinders er hun bedrijf. Toen ontstond ook de naam Boerenhoek.

De gidsen vertellen u alle wetenswaardigheden over de aanleg van de stadswallen van de Vest, de geschiedenis van ’t Rad en de Doelen, waar de schutterij was gevestigd. Maar ook de oorsprong van straatnamen als het Spaans Leger, Handvastwater en de Koekebakkerstraat komen aan bod. Verzamelen om 19.30 uur op het Wethouder de Vosplein en uiteraard is meewandelen zoals altijd gratis.

Vrijwilligers bezoeken vuurtoren

Op 5 juni konden de vrijwilligers van de vereniging een bezoek brengen aan de vuurtoren de Ven. Voor één keer was Rijkswaterstaat bereid gevonden om de toren open te stellen. De vrijwilligers lieten deze zeer unieke kans niet aan zich voorbij gaan.

Nieuw boek over de Drommedaris

Het boek gaat over de geschiedenis van de Drommedaris. De archeologen komen aan bod, de bouwhistorici geven hun bevindingen weer en uiteraard is er uitgebreid aandacht voor de periode van het Studentencentrum, de periode Bert Kistjes en de verbouwing en restauratie.

De prijs voor leden is € 12,50, voor niet leden € 17,50. Het boek kan besteld worden door het verschuldigde bedrag over te maken op IBAN NL98 INGB 0000 4519 25 ten name van de penningmeester van Oud Enkhuizen.

Stadsmuur

Dinsdag 12 mei heeft Klaas Koeman een gesprek gehad met wethouder Kok. Afgesproken is dat we gaan proberen de plek van de stadsmuur zichtbaar te houden. Tijdens het gesprek is er al gebeld om te voorkomen dat bak- en natuurstenen resten van de muur op de stort zouden verdwijnen.

Dinsdagmiddag 19 mei is er overleg geweest met de aannemer en zijn de volgende afspraken gemaakt. De stenen, zowel de baksteen als de natuurstenen rand die onder langs de muur liep zijn zo veel mogelijk bewaard. In het trottoir zullen die hergebruikt worden om de plek van de muur en van de steunberen aan te geven. Als het even kan zal er een aansluiting gemaakt worden met de Spijtbroekstoren.

Bij de brug zal een bordje komen waar uitleg gegeven wordt over de middeleeuwse stadsmuur.

Archeologen bloggen stadsmuur

De kademuur naast de brug op de hoek van het Spaans Leger en de Driebanen verkeert in slechte staat. Om de kademuur te kunnen vernieuwen, is het nodig om achter de muur grond weg te graven. Bij het graafwerk is afgelopen week een gedeelte van de bakstenen stadsmuur uit de 16de eeuw gevonden. En uiteraard waren de archeologen van Archeologie West-Friesland ter plaatse om onderzoek te verrichten. Hun verslag staat inmiddels online in het inmiddels vermaarde weblog.

Alle weblogs van de archeologische dienst (voor zover ze Enkhuizen betreffen) treft u aan in ons digitaal archief: Weblog Archeologie West-Friesland. Veel leesplezier!

Register Steevast

Jaap Keppel heeft een register gemaakt waarin de inhoudsopgave van alle tot nu toe verschenen edities van Steevast is opgenomen. Het register is in PDF formaat en u kunt het hier aftappen.

Als u het helemaal compleet wilt hebben, dan is hier het voorblad.

Alarmnummer voor archeologische diefstal

De archeologische dienst West-Friesland, u kent ze van de diverse bijzondere opgravingen in Enkhuizen, meldt ons dat ze de laatste tijd last hebben van zogenaamde "schatgravers". Dit zijn dieven die voor eigen gewin een archeologisch gebied afzoeken naar kostbaar materiaal. Doorgaans gaat men 's nachts te werk en richt men daarbij zoveel schade aan dat waardevolle informatie definitief verloren gaat.

Om die reden hebben de Vereniging Oud Enkhuizen en Archeologie West-Friesland een alarmnummer ingesteld. Ziet u op een archeologische plaats buiten kantooruren mensen graven, belt u dan het volgende nummer: (06) 3046 8593. Gaat u er alstublieft niet zelf op af, het gaat hier vaak om professionele criminelen!