Ledenbijeenkomst 2 oktober Zuiderkerk

De lezing wordt gehouden door Gerrit Vermeer bestuurslid van de vereniging. Gerrit is bouwhistoricus en verbonden aan de universiteit van Amsterdam.

Het onderwerp is de herbestemming van monumenten. Ook Enkhuizen kent zijn leegstaande monumenten en de problemen die daarmee samenhangen. De Waag, de Betonning, de Bloemenveiling, het Snouck van Loosenhuis, het Hervormd Centrum op de Breedstraat: het zijn allemaal panden waar we ons zorgen over maken. Om over het Snouck van Loosen ziekenhuis maar te zwijgen.

We hebben niet de illusie dat we deze avond een oplossing voor de leegstand kunnen vinden, maar Gerrit zal in ieder geval een aantal voorbeelden geven van monumenten die nu niet meer leegstaan maar weer een functie hebben en de manieren waarop de eigenaren dit doel bereikt hebben.

Ledenexcursie naar Amsterdam 4 oktober

De excursie, staat in het teken van de herbestemming van monumenten. We zijn nog aan het onderhandelen met de eigenaren en/of exploitanten van verschillende monumenten. We zouden, onder andere graag een bezoek willen brengen aan de Posthoorn en de Vondelkerk in Amsterdam. Maar beide kerken worden geƫxploiteerd door particuliere stichtingen en uiteraard verhuurd. Of het ons lukt om beide gebouwen te bezoeken is bij het ter perse gaan van deze ledenbrief nog niet helemaal duidelijk. Zo gauw we meer weten volgt er een mededeling op onze website. Na de lunch staat een rondleiding door het pas gerestaureerde Scheepvaartmuseum op het programma.

De bus vertrekt om 9.00 vanaf het NS station. Leden kunnen zich voor het reisje aanmelden door overmaking van € 49,50 naar rekeningnummer IBAN: NL98 INGB 0000451925 van de penningmeester van Vereniging Oud Enkhuizen, o.v.v. ledenreis en lidnummer. Aanmelding geschiedt in volgorde van binnenkomst. Mocht u slecht ter been zijn, dan vragen we u zelf voor begeleiding te zorgen.

Huizen naast de vestingwal

"Huizen naast de vestingwal" kopte de Enkhuizer Courant op zaterdag 30 augustus, met daaronder een verslag van de brainstormsessie waar ik als voorzitter van Oud Enkhuizen aanwezig was. De kop suggereert dat het advies van de deelnemers aan de bijeenkomst was dat de Vest maar bebouwd moest worden. Dat is wel heel erg kort door de bocht.

Het gaat niet om de hele Vest, maar het gaat om de vroegere gemeentecamping en het stuk grond tussen de camping en de bebouwing aan de Noordergracht. Jammer genoeg heeft de exploitant van de camping, Philadelphia Zorg, aangegeven er mee te willen stoppen. De camping draait op zich goed, maar Philadelphia Zorg ziet op tegen de nodige investering in de gebouwtjes. De gemeente, eigenaar, wil deze investering ook niet doen. De eigenaar van het stuk grond naast de camping, er zit nu een slootje tussen, "wil iets met zijn grond".

Er is een viertal opties genoemd. De deelnemers hadden bijna allemaal een zeer sterke voorkeur voor het handhaven van de camping. In twee opties werd de camping zelfs uitgebreid met het stuk grond ernaast. Daar zouden dan trekkershutten kunnen komen of een iets luxere variant daarvan als een tijdelijk bewoning voor buitenlanders die wat langere tijd (weken of maanden) aan een van de zaadbedrijven verbonden zijn.

De twee andere varianten, het stuk grond gebruiken als parkeerterrein of er een aantal luxere woningen neerzetten stuitten op bezwaren: het stukje grond is te klein en het is moeilijk toegankelijk te maken. Of je moet woningen aan de Noordergracht en het Handvastwater slopen of je moet een verkeersweg over de camping aan leggen.

Het zal duidelijk zijn dat ik ook namens de vereniging mijn grote voorkeur voor een van de twee eerste varianten heb uitgesproken.
Klaas Koeman

Deze winter weer een gidsencursus

Deze winter starten we weer een gidsencursus. Tijdens deze cursus worden belangstellenden opgeleid tot stadsgids. Het theoretische deel van de cursus, waaronder stadsgeschiedenis en bouwhistorie, wordt gegeven op een aantal avonden. Het praktische deel op een zaterdag. De cursus is gratis, maar uitsluitend toegankelijk voor leden. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze ook daadwerkelijk voor de vereniging gaan gidsen op de zomerse woensdagavonden.

De cursus wordt gehouden op dinsdag 7 en 21 oktober en 4 november. De afsluitende wandeling is op zaterdagochtend 15 november. De bijeenkomsten zijn in het gebouw van de vereniging, Westerstraat 158 en beginnen om 8 uur. Meld u aan door een mailtje te sturen naar de gidsencommissie (adres staat op de contactpagina).

Alarmnummer voor archeologische diefstal

De archeologische dienst West-Friesland, u kent ze van de diverse bijzondere opgravingen in Enkhuizen, meldt ons dat ze de laatste tijd last hebben van zogenaamde "schatgravers". Dit zijn dieven die voor eigen gewin een archeologisch gebied afzoeken naar kostbaar materiaal. Doorgaans gaat men 's nachts te werk en richt men daarbij zoveel schade aan dat waardevolle informatie definitief verloren gaat.

Om die reden hebben de Vereniging Oud Enkhuizen en Archeologie West-Friesland een alarmnummer ingesteld. Ziet u op een archeologische plaats buiten kantooruren mensen graven, belt u dan het volgende nummer: (06) 3046 8593. Gaat u er alstublieft niet zelf op af, het gaat hier vaak om professionele criminelen!