30 juli Koepoort-Zuid wandeling

Er was een tijd, dat het leven in en de kracht van Enkhuizen werd beheerst door de zeevaart, die zich concentreerde in en rond de havens. De oorspronkelijke stadskern was omsloten door ruime, brede zeehavens, die mettertijd na de vergroting van de stad een aanzienlijk deel van haar oppervlakte besloegen, omringd door werkplaatsen van allerlei aard: ankersmederijen, kuiperijen (Kuipersdijk), zeilmakerijen, touwslagerijen, werven, pakhuizen en magazijnen.

Tussen 1610 en 1620 werden er twee havens gegraven, de Oude Buishaven waar nu de voormalige technische school De Cuyp staat - en de Nieuwe Buishaven, waar nu het spoorwegterrein is. Precies tussen die twee havens in, grenzend aan de achterwerven van de bedrijfsgebouwen aan die havens, liep de Lange Tuinstraat. "Tuin" betekende in dat geval "omheinde ruimte". Het grootste deel van de havens werd in de 19de eeuw gedempt, daarna kwamen de echte tuinen, want de zaadfirma's ontfermden zich over het gebied (Fruittuinen).

Op woensdag 30 juli wandelen de gidsen van Oud Enkhuizen door Plan Zuid, waarbij naast de geschiedenis van onder andere de havens en industrie in dit gebied ook de Joodse begraafplaats wordt bezocht. Ook wordt er aandacht besteed aan ‘Kaatje’, het opleidingsschip van de tot ver buiten onze landsgrenzen bekende Enkhuizer Zeevaartschool, waar de kapiteins anno 2014 hun opleiding volgen.

Verzamelen om 19.30 uur bij Kaatje aan de Kuipersdijk, deelname gratis.

Stadsgevangenis geopend t/m 13 september

De stadsgevangenis weer open met een kleine expositie over het schilderij van Bleauhulck en de archeologische vondsten uit het jaar 2013, de meeste vondsten komen uit de opgraving van het terrein aan de Paktuinen. Vooral het gevonden kinderspeelgoed is de moeite van een bezoek waard.

De gevangenis is iedere middag tot en met 13 september geopend van 13:00 tot 17:00 uur.

Alarmnummer voor archeologische diefstal

De archeologische dienst West-Friesland, u kent ze van de diverse bijzondere opgravingen in Enkhuizen, meldt ons dat ze de laatste tijd last hebben van zogenaamde "schatgravers". Dit zijn dieven die voor eigen gewin een archeologisch gebied afzoeken naar kostbaar materiaal. Doorgaans gaat men 's nachts te werk en richt men daarbij zoveel schade aan dat waardevolle informatie definitief verloren gaat.

Om die reden hebben de Vereniging Oud Enkhuizen en Archeologie West-Friesland een alarmnummer ingesteld. Ziet u op een archeologische plaats buiten kantooruren mensen graven, belt u dan het volgende nummer: (06) 3046 8593. Gaat u er alstublieft niet zelf op af, het gaat hier vaak om professionele criminelen!