Stadsgevangenis geopend t/m 13 september

De stadsgevangenis is weer open met een expositie over de opgravingen aan het Albert Heijnplein en in het Schootsveld. Extra aandacht is er voor voorwerpen die geïmporteerd zijn. Zo wordt duidelijk hoe uitgebreid het zestiende- en zeventiende eeuws handelsnetwerk van Enkhuizen was.

De gevangenis is iedere middag tot en met 13 september geopend van 13:00 tot 17:00 uur.

Stadswandeling Westerstraat Noord

Op woensdag 15 juli wandelen de gidsen van Oud Enkhuizen in de omgeving ten noorden van de Westerstraat tussen Oude Gracht en de Koepoort. En ook deze wandeling staat weer bol van historische wetenswaardigheden. Weet u bijvoorbeeld dat de weg die vanaf de Westerstraat richting Hoorn (Westeinde/Hoofdstraat/Zesstedenweg etc.) de op een na oudste klinkerweg van Nederland is? In 1671 een enorme klus in West-Friesland, waar miljoenen klinkers het nieuwe wegdek vormden. Of dat rond 1800 de Andijker tuindersfamilie Koolhaas, zich vestigde aan de Harme in’t Hof Steiger en hier volgens de notariële archieven 'een welbeplante tuin, twee moestuinen, mitsgaders huisinge of zomerverblijf, stallingen, wagenhuis, bleekveld, tuinmanswoning, mitsgaders nog twee andere woningen (alles in enen) kocht voor de som van 505 gulden. De groentetuin én winkel van Koolhaas was een begrip in Enkhuizen en bleef maar liefst 207 jaar in de familie tot aan de sluiting in 2007.

Wandel mee over de Spijtbroeksburgwal, genoemd naar de verdedigingstoren Spijtbroek, wellicht vernoemd naar de snode Grootebroekers die in 1425, verstopt in hooischuiten, Enkhuizen trachtten te overmeesteren in het kader van de Hoekse en Kabeljouwse twisten. "Vanwege de spijt die bij de (Groote)broekers aanwezig moet zijn geweest", kreeg de jaren later gebouwde toren de naam Spijtbroek, zo althans wordt het vaak verhaald.

Maar ook de vestiging in dit gebied van de 1e Lutherse kerk in Enkhuizen komt aan bod, die mede tot stand kwam door de grote invloed van de Deense ossehandelaren, waaronder de bekende familie Tatinghof. De handelaren uit Denemarken en Sleeswijk-Holstein kregen een plaats aangewezen ten noorden van de Noorder Boerenvaart, ten behoeve van stalling en (tijdelijke) onderkomens van de ossen(Ossemannetjes). Gratis meewandelen? Zorg dan dat u om 19.30 uur aanwezig bent op het Albert Heijn parkeerterrein.

Vrijwilligers bezoeken vuurtoren

Op 5 juni konden de vrijwilligers van de vereniging een bezoek brengen aan de vuurtoren de Ven. Voor één keer was Rijkswaterstaat bereid gevonden om de toren open te stellen. De vrijwilligers lieten deze zeer unieke kans niet aan zich voorbij gaan.

Nieuw boek over de Drommedaris

Het boek gaat over de geschiedenis van de Drommedaris. De archeologen komen aan bod, de bouwhistorici geven hun bevindingen weer en uiteraard is er uitgebreid aandacht voor de periode van het Studentencentrum, de periode Bert Kistjes en de verbouwing en restauratie.

De prijs voor leden is € 12,50, voor niet leden € 17,50. Het boek kan besteld worden door het verschuldigde bedrag over te maken op IBAN NL98 INGB 0000 4519 25 ten name van de penningmeester van Oud Enkhuizen.

Stadsmuur

Dinsdag 12 mei heeft Klaas Koeman een gesprek gehad met wethouder Kok. Afgesproken is dat we gaan proberen de plek van de stadsmuur zichtbaar te houden. Tijdens het gesprek is er al gebeld om te voorkomen dat bak- en natuurstenen resten van de muur op de stort zouden verdwijnen.

Dinsdagmiddag 19 mei is er overleg geweest met de aannemer en zijn de volgende afspraken gemaakt. De stenen, zowel de baksteen als de natuurstenen rand die onder langs de muur liep zijn zo veel mogelijk bewaard. In het trottoir zullen die hergebruikt worden om de plek van de muur en van de steunberen aan te geven. Als het even kan zal er een aansluiting gemaakt worden met de Spijtbroekstoren.

Bij de brug zal een bordje komen waar uitleg gegeven wordt over de middeleeuwse stadsmuur.

Archeologen bloggen stadsmuur

De kademuur naast de brug op de hoek van het Spaans Leger en de Driebanen verkeert in slechte staat. Om de kademuur te kunnen vernieuwen, is het nodig om achter de muur grond weg te graven. Bij het graafwerk is afgelopen week een gedeelte van de bakstenen stadsmuur uit de 16de eeuw gevonden. En uiteraard waren de archeologen van Archeologie West-Friesland ter plaatse om onderzoek te verrichten. Hun verslag staat inmiddels online in het inmiddels vermaarde weblog.

Alle weblogs van de archeologische dienst (voor zover ze Enkhuizen betreffen) treft u aan in ons digitaal archief: Weblog Archeologie West-Friesland. Veel leesplezier!

Register Steevast

Jaap Keppel heeft een register gemaakt waarin de inhoudsopgave van alle tot nu toe verschenen edities van Steevast is opgenomen. Het register is in PDF formaat en u kunt het hier aftappen.

Als u het helemaal compleet wilt hebben, dan is hier het voorblad.

Alarmnummer voor archeologische diefstal

De archeologische dienst West-Friesland, u kent ze van de diverse bijzondere opgravingen in Enkhuizen, meldt ons dat ze de laatste tijd last hebben van zogenaamde "schatgravers". Dit zijn dieven die voor eigen gewin een archeologisch gebied afzoeken naar kostbaar materiaal. Doorgaans gaat men 's nachts te werk en richt men daarbij zoveel schade aan dat waardevolle informatie definitief verloren gaat.

Om die reden hebben de Vereniging Oud Enkhuizen en Archeologie West-Friesland een alarmnummer ingesteld. Ziet u op een archeologische plaats buiten kantooruren mensen graven, belt u dan het volgende nummer: (06) 3046 8593. Gaat u er alstublieft niet zelf op af, het gaat hier vaak om professionele criminelen!