Archeologen bloggen over Burgwal

Aan de Burgwal heeft archeologisch onderzoek plaats gevonden. Het verslag van het team van Archeologie West-Friesland staat inmiddels online.

Alle weblogs van de archeologische dienst (voor zover ze Enkhuizen betreffen) treft u aan in ons digitaal archief: Weblog Archeologie West-Friesland. Veel leesplezier!

Jan Dekker

Al eerder is in de publiciteit geweest dat "ons archief" in Hoorn in de race is voor de landelijke verkiezing van het "Stuk van het jaar 2014. De "kandidaat" is een ontroerende brief uit 1724, geschreven vanuit Marokko door Jan Cornelisz. Dekker aan zijn moeder in Zwaag. Jan zat daar op dat moment al ruim 8 jaar als christenslaaf, nadat hij als jongen van 15 jaar met de complete bemanning van het schip "De Kroonvogel" gevangen was genomen door zeerovers uit Sala. Hij kwam uiteindelijk pas na 28 jaar in slavernij te hebben doorgebracht. Toen hij terugkwam in Zwaag, was alleen een jongere zus van hem nog in leven.

Het archiefstuk doet het tot nu toe erg goed. In de tussenstand stonden we vorige week op de tweede en nu op de derde plaats. De onderlinge verschillen zijn klein. Wie weet wat mogelijk is met een beetje extra hulp...

De leden van Oud Enkhuizen kunnen het Westfries Archief helpen door te stemmen. Dat kan met deze link: http://www.onsdna.nl/westfries-archief/.

Een korte film over de brief is te zien op: http://youtu.be/HNiA-nSe4yU. Ook RTV Noord-Holland heeft ons mooie stuk ontdekt en wijdde er gisteren een uitgebreid nieuwsbericht aan, met filmopnames in het WFA. (http://www.rtvnh.nl/nieuws/152755/Vorig+jaar+een+Feyenoordkaartje%252C+dit+jaar+een+brief+aan+een+moeder%253F+%255Bvideo%255D#).

Terugblik op ledenbijeenkomst en excursie

De herbestemming van monumenten was het thema van de ledenbijeenkomst op 2 oktober en de excursie op 4 oktober.

Ruim 160 leden hoorden op de ledenbijeenkomst een boeiend verhaal van Gerrit Vermeer, bestuurslid en monumentendeskundige. Aan de hand van vele foto’s liet hij zien wat er met een buurtje of een straat gebeurt als je een kerk geheel of gedeeltelijk sloopt. De haren rijzen je ter berge. Als vervolgens blijkt dat sloop en nieuwbouw, met alle onkosten van verantwoord afvoeren van het puin en het verkrijgen van alle vergunningen die nu eenmaal bij nieuwbouw horen, vaak duurder zijn dan renovatie en herbestemmen dan krab je je wel achter de oren. Dat herbestemmen kan blijkt uit het beleid van Stadsherstel Amsterdam. Deze NV bezit een groot aantal kerken die allemaal een positief rendement moeten halen. En dat lukt ook nog.

Met een groot aantal voorbeelden liet Gerrit Vermeer zien wat er allemaal mogelijk is met leegstaande monumenten. Out of the box denken en goed nadenken: wat heb je in je gemeente binnenkort nodig, wat heb je aan leegstand nu en in de nabije toekomst? Op die manier zijn schitterende resultaten haalbaar.

Ook de Zuiderkerk passeerde de revue. De spreker was er lovend over, alleen dat wonderlijke meubel in het oostelijk gedeelte van de kerk? Nou ja, de vereniging werd gastvrij ontvangen en de kerk bleek een prima plek om een ledenbijeenkomst te houden.

De ledenexcursie begon met een bezoek aan één van de kerken van Stadsherstel Amsterdam. De Posthoornkerk is de eerste kerk die P.J.H. Cuypers in Amsterdam bouwde. Zowel buiten als binnen is het karakter van het gebouw prachtig bewaard gebleven, ondanks het feit dat er kantoren in gevestigd zijn en er regelmatig congressen, concerten en tentoonstellingen in gehouden werden. De uitleg van Gerrit in de kerk sloot naadloos aan bij zijn betoog op donderdagavond.

Ook het bezoek aan het scheepvaartmuseum was een succes. Met bewondering keken de Oud- Enkhuizers naar het pas verbouwde museum. Hoe je van een enorm 17de eeuws pakhuis, want dat was het eigenlijk, een prachtig museum kan maken, werd ons door de enthousiaste gidsen van het museum duidelijk gemaakt.

Een terugblik op Open Monumenten Dag

Hoeveel het er geweest zijn is natuurlijk moeilijk te bepalen. Maar vast staat wel dat vele honderden mensen in het weekend van 13 en 14 september een bezoek aan Enkhuizen gebracht hebben: Open Monumenten Dag 2014 was een succes.

Voor het eerst heeft Vereniging Oud Enkhuizen samen met de VVV het weekend georganiseerd. De samenwerking liep voortreffelijk. Er was nu man(vrouw)kracht genoeg om niet alleen de zaterdag te organiseren maar ook de zondag. Het publiek reageerde daar positief op. Om een bezoeker op zondag te citeren: "Nu kan ik alle monumenten eens rustig bekijken. Daar is anders op een zaterdag te kort tijd voor". Er was zelfs een heuse kinderopdracht met verstopte koffers. Die koffers en de oplossing hadden natuurlijk met het thema reizen te maken. Het was trouwens opvallend hoeveel ouders met kleine kinderen een rondje maakten.

Misschien niet direct voor het publiek merkbaar maar wel prettig was de gesponsorde lunch die aan alle vrijwilligers aangeboden werd. Dank aan Bistro-Cafetaria Nooit Gedacht en Enkhuizer Friet. Laat ik dan ook meteen de vrijwilligersborrel vermelden. Deze kon op zaterdagmiddag bij het Oude Weeshuis georganiseerd worden, dankzij een bijdrage van de Gemeente.

Ik kan niet alle monumenten noemen, maar twee wil ik er toch wel uitlichten. De Librije kon in alle glorie, samen met de kerkenraadskamer getoond worden. En het kerkgebouw aan het Wegje. Toen ik er in rondkeek verwoordde een wat oudere mevrouw precies wat ik dacht. "Jarenlang ben ik er langs gefietst, nu zie ik eindelijk hoe het er van binnen uitziet."

Huizen naast de vestingwal

"Huizen naast de vestingwal" kopte de Enkhuizer Courant op zaterdag 30 augustus, met daaronder een verslag van de brainstormsessie waar ik als voorzitter van Oud Enkhuizen aanwezig was. De kop suggereert dat het advies van de deelnemers aan de bijeenkomst was dat de Vest maar bebouwd moest worden. Dat is wel heel erg kort door de bocht.

Het gaat niet om de hele Vest, maar het gaat om de vroegere gemeentecamping en het stuk grond tussen de camping en de bebouwing aan de Noordergracht. Jammer genoeg heeft de exploitant van de camping, Philadelphia Zorg, aangegeven er mee te willen stoppen. De camping draait op zich goed, maar Philadelphia Zorg ziet op tegen de nodige investering in de gebouwtjes. De gemeente, eigenaar, wil deze investering ook niet doen. De eigenaar van het stuk grond naast de camping, er zit nu een slootje tussen, "wil iets met zijn grond".

Er is een viertal opties genoemd. De deelnemers hadden bijna allemaal een zeer sterke voorkeur voor het handhaven van de camping. In twee opties werd de camping zelfs uitgebreid met het stuk grond ernaast. Daar zouden dan trekkershutten kunnen komen of een iets luxere variant daarvan als een tijdelijk bewoning voor buitenlanders die wat langere tijd (weken of maanden) aan een van de zaadbedrijven verbonden zijn.

De twee andere varianten, het stuk grond gebruiken als parkeerterrein of er een aantal luxere woningen neerzetten stuitten op bezwaren: het stukje grond is te klein en het is moeilijk toegankelijk te maken. Of je moet woningen aan de Noordergracht en het Handvastwater slopen of je moet een verkeersweg over de camping aan leggen.

Het zal duidelijk zijn dat ik ook namens de vereniging mijn grote voorkeur voor een van de twee eerste varianten heb uitgesproken.
Klaas Koeman

Alarmnummer voor archeologische diefstal

De archeologische dienst West-Friesland, u kent ze van de diverse bijzondere opgravingen in Enkhuizen, meldt ons dat ze de laatste tijd last hebben van zogenaamde "schatgravers". Dit zijn dieven die voor eigen gewin een archeologisch gebied afzoeken naar kostbaar materiaal. Doorgaans gaat men 's nachts te werk en richt men daarbij zoveel schade aan dat waardevolle informatie definitief verloren gaat.

Om die reden hebben de Vereniging Oud Enkhuizen en Archeologie West-Friesland een alarmnummer ingesteld. Ziet u op een archeologische plaats buiten kantooruren mensen graven, belt u dan het volgende nummer: (06) 3046 8593. Gaat u er alstublieft niet zelf op af, het gaat hier vaak om professionele criminelen!