Stadswandeling Door het oog van Springer

Vanaf zaterdag 12 december kunt u een unieke Springer-tentoonstelling bewonderen in het Zuiderzeemuseum. De tentoonstelling "Door het oog van Springer" neemt u mee in de wereld van Cornelis Springer (1817-1891), één van de bekendste, negentiende-eeuwse schilders van stadsgezichten. In de expositie zijn tekeningen, aquarellen en schilderijen te zien van de Zuiderzeesteden Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Edam, Monnickendam, Amsterdam, Naarden, Harderwijk, Elburg, Hindeloopen en Makkum.

In aansluiting op de tentoonstelling heeft Vereniging Oud Enkhuizen een speciale Springer-stadswandeling ontwikkeld. Ruim 20 gidsen zijn zich al druk aan het voorbereiden! Na een bezoek aan de tentoonstelling staan de enthousiaste gidsen voor u klaar om u mee te nemen door het Enkhuizen van nu en van Springer.

  • gedurende de expositie (12 december 2015 - 10 april 2016)
  • start om 15.00 uur bij de kassa van het binnenmuseum
  • deelname aan de wandeling is gratis.
Data van de stadwandelingen zijn:
  • 13, 20 en 27 december
  • 3, 17 en 31 januari
  • 14 en 28 februari
  • 13 en 27 maart
  • 10 april

Bethlehem in de Bangert

Tijdens Open Monumentendag 2015 is het boek Bethlehem in de Bangert gepresenteerd. In dit boek wordt de geschiedenis en archeologie van het vrouwenklooster Bethlehem aan de Bangert in Westerblokker (gemeente Hoorn) beschreven.

Tussen 2003 en 2008 is Bethlehem voor een groot gedeelte opgegraven. Gebouwen, bijgebouwen, het brouwhuis, een ommuring met poortgebouw, het kerkhof, waterputten en talloze andere sporen van dit verdwenen klooster zijn teruggevonden. De opgravingen hebben verder enorme hoeveelheden vondstmateriaal opgeleverd. Vele honderden kookpotten, borden, bakpannen en andere gebruiksvoorwerpen zijn uit de bodem naar boven gekomen. Bijzonder zijn de talloze fragmenten van religieuze beeldjes van pijpaarde (fijne witte kleisoort) en terracotta. Al deze vondsten geven een beeld van het kloosterleven in die tijd.

In het boek wordt ruime aandacht besteed aan het middeleeuwse kloosterleven in geheel West-Friesland. Enkhuizen kende een viertal kloosters: het Ursulaconvent, het Ceciliaconvent, het Claraconvent en het Augustijnenklooster. De toedracht van deze stichtingen wordt uiteengezet.

Bethlehem in de Bangert is te verkrijgen via de Stichting Archeologie West-Friesland (www.stiawf.nl), Uitgeverij Verloren (www.verloren.nl) of de boekhandel en kost €49,00. ISBN 9789087045333

Register Steevast

Jaap Keppel heeft een register gemaakt waarin de inhoudsopgave van alle tot nu toe verschenen edities van Steevast is opgenomen. Het register is in PDF formaat en u kunt het hier aftappen.

Als u het helemaal compleet wilt hebben, dan is hier het voorblad.

Alarmnummer voor archeologische diefstal

De archeologische dienst West-Friesland, u kent ze van de diverse bijzondere opgravingen in Enkhuizen, meldt ons dat ze de laatste tijd last hebben van zogenaamde "schatgravers". Dit zijn dieven die voor eigen gewin een archeologisch gebied afzoeken naar kostbaar materiaal. Doorgaans gaat men 's nachts te werk en richt men daarbij zoveel schade aan dat waardevolle informatie definitief verloren gaat.

Om die reden hebben de Vereniging Oud Enkhuizen en Archeologie West-Friesland een alarmnummer ingesteld. Ziet u op een archeologische plaats buiten kantooruren mensen graven, belt u dan het volgende nummer: (06) 3046 8593. Gaat u er alstublieft niet zelf op af, het gaat hier vaak om professionele criminelen!