Bezoek Oud Hoorn

Zaterdag 30 januari ontving het bestuur van Oud Enkhuizen het bestuur van Oud Hoorn. Min of meer regelmatige ontmoeten de twee besturen elkaar. Het aantreden van Jaap van der Hout als de nieuwe voorzitter van Oud Hoorn was de aanleiding voor Oud Enkhuizen de collega's uit Hoorn uit te nodigen.

Uiteraard was het een goede gelegenheid de gasten mee te nemen naar de Springer tentoonstelling en ze de uiterst succesvolle Springer wandeling met ze te maken.

Gemeentelijke monumenten

Eind december heeft de vereniging Oud Enkhuizen de gemeente een verzoek gedaan om een tweetal woningbouw projecten op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Het betreft de Oranjestraat en de Baan, en dan met name het Wethouder de Vosplein, Nanne Sluisstraat, Nanne Grootstraat en de huizen aan de Molenweg tussen de Nanne Grootstraat en de Nanne Sluisstraat. Naar de twee projecten is door Gerrit van der Meer uitgebreid onderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek kunt lezen de twee bijgevoegde pdf's: de Baan en de Oranjestraat.

We vinden dat ook deze, misschien zeer eenvoudig uitgevoerde woningblokken, de extra bescherming die de status van gemeentelijk monument biedt, waard zijn. Kort gezegd vindt de vereniging Oud Enkhuizen dat ook deze panden horen bij de geschiedenis, het verhaal, van de stad. Het is het verhaal van de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en de woningnood. Daarnaast zijn de woningen zeer sober maar met zorg en aandacht gebouwd. De waardestelling, zoals dat officieel heet, is ook geformuleerd in de twee pdf's.

Misschien ter geruststelling het volgende. Er zijn ons op dit moment geen plannen bekend die de genoemde straten zouden bedreigen. We willen de discussie over de extra bescherming van de huizen ook aangaan op een moment dat er van een concrete dreiging (nog) geen sprake is. Een plaatsing op de lijst van gemeentelijke monumentenlijst betekent ook niet dat er "nu helemaal niets meer kan". Wijzigingen aan bijvoorbeeld het interieur van de huizen zijn altijd mogelijk. Een onderzoek naar de "flat" aan de Spoorstraat is nog gaande.
Klaas Koeman

Stadswandeling Door het oog van Springer

Vanaf zaterdag 12 december kunt u een unieke Springer-tentoonstelling bewonderen in het Zuiderzeemuseum. De tentoonstelling "Door het oog van Springer" neemt u mee in de wereld van Cornelis Springer (1817-1891), één van de bekendste, negentiende-eeuwse schilders van stadsgezichten. In de expositie zijn tekeningen, aquarellen en schilderijen te zien van de Zuiderzeesteden Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Edam, Monnickendam, Amsterdam, Naarden, Harderwijk, Elburg, Hindeloopen en Makkum.

In aansluiting op de tentoonstelling heeft Vereniging Oud Enkhuizen een speciale Springer-stadswandeling ontwikkeld. Ruim 20 gidsen zijn zich al druk aan het voorbereiden! Na een bezoek aan de tentoonstelling staan de enthousiaste gidsen voor u klaar om u mee te nemen door het Enkhuizen van nu en van Springer.

  • gedurende de expositie (12 december 2015 - 10 april 2016)
  • start om 15.00 uur bij de kassa van het binnenmuseum
  • deelname aan de wandeling is gratis.
Data van de stadwandelingen zijn:
  • 13, 20 en 27 december
  • 3, 10, 17, 24 en 31 januari
  • 7, 14, 21 en 28 februari
  • 6, 13, 20, 27 en 28 maart
  • 3 en 10 april

Register Steevast

Jaap Keppel heeft een register gemaakt waarin de inhoudsopgave van alle tot nu toe verschenen edities van Steevast is opgenomen. Het register is in PDF formaat en u kunt het hier aftappen.

Als u het helemaal compleet wilt hebben, dan is hier het voorblad.

Alarmnummer voor archeologische diefstal

De archeologische dienst West-Friesland, u kent ze van de diverse bijzondere opgravingen in Enkhuizen, meldt ons dat ze de laatste tijd last hebben van zogenaamde "schatgravers". Dit zijn dieven die voor eigen gewin een archeologisch gebied afzoeken naar kostbaar materiaal. Doorgaans gaat men 's nachts te werk en richt men daarbij zoveel schade aan dat waardevolle informatie definitief verloren gaat.

Om die reden hebben de Vereniging Oud Enkhuizen en Archeologie West-Friesland een alarmnummer ingesteld. Ziet u op een archeologische plaats buiten kantooruren mensen graven, belt u dan het volgende nummer: (06) 3046 8593. Gaat u er alstublieft niet zelf op af, het gaat hier vaak om professionele criminelen!