Vrijwilligers naar Hoorn

Op 29 november was weer het traditionele uitje voor de vrijwilligers van de vereniging Oud Enkhuizen. Met dit uitje bedanken we onze vrijwilligers nog eens extra voor hun inzet voor de vereniging. Deze keer ging het gezelschap met de Bep Glasius naar Hoorn voor een bezoek aan de tentoonstelling over de Enkhuizer Paludanus.

Naast Paludanus nog een Enkhuizer in het Westfries Museum: sinds kort hang het schilderij de “Anatomische les van dr. Zacheus de Jager” van C. Coeuershof in het museum. Zacheus de Jager woonde aan de Torenstraat in Enkhuizen. Zijn wapen siert een van de ramen in de chirurgijnskamer in de Waag.

Archeologen bloggen over Burgwal

Aan de Burgwal heeft archeologisch onderzoek plaats gevonden. Het verslag van het team van Archeologie West-Friesland staat inmiddels online.

Alle weblogs van de archeologische dienst (voor zover ze Enkhuizen betreffen) treft u aan in ons digitaal archief: Weblog Archeologie West-Friesland. Veel leesplezier!

Jan Dekker

Al eerder is in de publiciteit geweest dat "ons archief" in Hoorn in de race is voor de landelijke verkiezing van het "Stuk van het jaar 2014. De "kandidaat" is een ontroerende brief uit 1724, geschreven vanuit Marokko door Jan Cornelisz. Dekker aan zijn moeder in Zwaag. Jan zat daar op dat moment al ruim 8 jaar als christenslaaf, nadat hij als jongen van 15 jaar met de complete bemanning van het schip "De Kroonvogel" gevangen was genomen door zeerovers uit Sala. Hij kwam uiteindelijk pas na 28 jaar in slavernij te hebben doorgebracht. Toen hij terugkwam in Zwaag, was alleen een jongere zus van hem nog in leven.

Het archiefstuk doet het tot nu toe erg goed. In de tussenstand stonden we vorige week op de tweede en nu op de derde plaats. De onderlinge verschillen zijn klein. Wie weet wat mogelijk is met een beetje extra hulp...

De leden van Oud Enkhuizen kunnen het Westfries Archief helpen door te stemmen. Dat kan met deze link: http://www.onsdna.nl/westfries-archief/.

Een korte film over de brief is te zien op: http://youtu.be/HNiA-nSe4yU. Ook RTV Noord-Holland heeft ons mooie stuk ontdekt en wijdde er gisteren een uitgebreid nieuwsbericht aan, met filmopnames in het WFA. (http://www.rtvnh.nl/nieuws/152755/Vorig+jaar+een+Feyenoordkaartje%252C+dit+jaar+een+brief+aan+een+moeder%253F+%255Bvideo%255D#).

Huizen naast de vestingwal

"Huizen naast de vestingwal" kopte de Enkhuizer Courant op zaterdag 30 augustus, met daaronder een verslag van de brainstormsessie waar ik als voorzitter van Oud Enkhuizen aanwezig was. De kop suggereert dat het advies van de deelnemers aan de bijeenkomst was dat de Vest maar bebouwd moest worden. Dat is wel heel erg kort door de bocht.

Het gaat niet om de hele Vest, maar het gaat om de vroegere gemeentecamping en het stuk grond tussen de camping en de bebouwing aan de Noordergracht. Jammer genoeg heeft de exploitant van de camping, Philadelphia Zorg, aangegeven er mee te willen stoppen. De camping draait op zich goed, maar Philadelphia Zorg ziet op tegen de nodige investering in de gebouwtjes. De gemeente, eigenaar, wil deze investering ook niet doen. De eigenaar van het stuk grond naast de camping, er zit nu een slootje tussen, "wil iets met zijn grond".

Er is een viertal opties genoemd. De deelnemers hadden bijna allemaal een zeer sterke voorkeur voor het handhaven van de camping. In twee opties werd de camping zelfs uitgebreid met het stuk grond ernaast. Daar zouden dan trekkershutten kunnen komen of een iets luxere variant daarvan als een tijdelijk bewoning voor buitenlanders die wat langere tijd (weken of maanden) aan een van de zaadbedrijven verbonden zijn.

De twee andere varianten, het stuk grond gebruiken als parkeerterrein of er een aantal luxere woningen neerzetten stuitten op bezwaren: het stukje grond is te klein en het is moeilijk toegankelijk te maken. Of je moet woningen aan de Noordergracht en het Handvastwater slopen of je moet een verkeersweg over de camping aan leggen.

Het zal duidelijk zijn dat ik ook namens de vereniging mijn grote voorkeur voor een van de twee eerste varianten heb uitgesproken.
Klaas Koeman

Alarmnummer voor archeologische diefstal

De archeologische dienst West-Friesland, u kent ze van de diverse bijzondere opgravingen in Enkhuizen, meldt ons dat ze de laatste tijd last hebben van zogenaamde "schatgravers". Dit zijn dieven die voor eigen gewin een archeologisch gebied afzoeken naar kostbaar materiaal. Doorgaans gaat men 's nachts te werk en richt men daarbij zoveel schade aan dat waardevolle informatie definitief verloren gaat.

Om die reden hebben de Vereniging Oud Enkhuizen en Archeologie West-Friesland een alarmnummer ingesteld. Ziet u op een archeologische plaats buiten kantooruren mensen graven, belt u dan het volgende nummer: (06) 3046 8593. Gaat u er alstublieft niet zelf op af, het gaat hier vaak om professionele criminelen!