Eigenaren van de graven in de Westerkerk
NrKap/GrafnrPeriodeDatum overgezetHuidige plekNaamOpmerkingHuismerk
1ZA1575-1584

geen info
0
2ZB1575-1584

geen info
0
3ZC1575-1584

Jan Tijssen
1
4ZC1575-1584

Garrijt Pijeters
1
5ZC1575-1584

de kinderen van Trijn Jonker Tolnijs
1
6ZC1575-1584

Freck Jans
1
7ZC1575-1584

Eerijck Jacops
1
8ZC1575-1584

Alijt Keijsers
1
9ZC1575-1584

Claes Wijlkes
1
10ZC1575-1584

Albert Luijtgesz.
1
11ZC1575-1584

Egbert Jacobz.
1
12ZC1575-1584

Cornelis Pietersz.
1
13ZC1575-1584

Cornelijs Jsbrants2 graven1
14ZC1575-1584

Aef Dijrcks
1
15ZC1575-1584

Tijs Eefertz. Cuijper
1
16ZC1575-1584

Cornelijs Speckien
1
17ZC1575-1584

Gerrit Jans
1
18ZC1575-1584

Oolof Jansen Smijt
1
19ZC1575-1584

de erfgenamen van Doude Cornelijs Wijllemsz.
1
20ZC1575-1584

Aef in t Hof
1
21ZC1575-1584

de kinderen van Hijlbrant
1
22ZC1575-1584

Reijnst Pijeters
1
23ZC1575-1584

de kinderen van Dijrek Wijts
1
24ZC1575-1584

de erfgenamen van Meijnu Propeen kinds graf0
25ZC1575-1584

de kinderen van Lijsbet Neentges
1
26ZC1575-1584

Seger Jacopz. Broerssoon
1
27ZC1575-1584

Folker Folker Jan Braers
1
28ZC1575-1584

Wouter Hendrijckz.2 graven1
29ZC1575-1584

Jan Roe
1
30ZD1575-1584

Jan Sijbbes
1
31ZD1575-1584

Jacop Cornelisz. en Trijn Pijeterssamen 2 graven1
32ZD1575-1584

Trijn Jacops
1
33ZD1575-1584

Foeck Jans
1
34ZD1575-1584

Cornelijs Claessen
1
35ZD1575-1584

Jochem Jacops
1
36ZD1575-1584

de erfgenamen van Meijnu Props
0
37ZD1575-1584

Reijnu Pottebacker
1
38ZD1575-1584

Doede Rijdwertseen grote steen1
39ZD1575-1584

Reijnu Pottebacker
1
40ZD1575-1584

de kinderen van Harcke Sijpkisz
1
41ZD1575-1584

Cornelijs Alerts
1
42ZD1575-1584

Foeck Jans
1
43ZD1575-1584

Huijbert Jansz. Cnopemaeker
1
44ZD1575-1584

Eerijck Jacopsz.
1
45ZD1575-1584

Sijmen Jacopz en Albert Entseneen grote steen2
46ZD1575-1584

Aefmoer Jans Crobus
1
47ZD1575-1584

Trijnmoer Dijrcks Croens2 graven1
48ZD1575-1584

Dijewer Claes
1
49ZD1575-1584

Jelle Jansz. Gravemaecker
1
50ZD1575-1584

Harmen Dijrckz. Cuijper
1
51ZD1575-1584

Gerrijt Fems
1
52ZD1575-1584

Pijeter Cornelijsz.2 graven1
53ZD1575-1584

Jan Harckz.
1
54ZD1575-1584

Jan Tijssen
1
55ZD1575-1584

Aef Barens
2
56ZD1575-1584

Cornelijs Louseen grote steen1
57ZD1575-1584

Geert Jans
1
58ZD1575-1584

Jan Melisz.2 graven1
59ZD1575-1584

Mijnke Frans3 graven1
60ZE1575-1584

Reijnu Claeseen kints graf1
61ZE1575-1584

Jan Cornelijsz.
1
62ZE1575-1584

Aef Garrijts Cronen met haar erfgenamen
1
63ZE1575-1584

Sijewert Jan Kosters(bekkers)
1
64ZE1575-1584

Cornelijs Jacops
1
65ZE1575-1584

Sijewert Jacopz.een grote Stuckende steen1
66ZE1575-1584

Albert Pijeterz.
1
67ZE1575-1584

Jacop Pouwelsz.
1
68ZE1575-1584

Jan Pietersz. Kalkmeestergekocht van Machtel Gerrits en haar broers1
69ZE1575-1584

Foeck Keijser
1
70ZE1575-1584

Tijs Wijbrantz.
1
71ZE1575-1584

Cornelijs Arijsen
1
72ZE1575-1584

Jacop JanssenIn t packhuijs1
73ZE1575-1584

Alijt Toenijs2 graven. Gevlakt0
74ZE1575-1584

Reijnu Claes2 graven1
75ZE1575-1584

Toenijs Sijms
1
76ZE1575-1584

de kinderen van Pijeter Maertz.
1
77ZE1575-1584

Hr. Pijeter Pijtges
1
78ZE1575-1584

Pijeter Freckz.dit graf komt toe aan Marten Gerrijtsz.0
79ZE1575-1584

Marten Gerrijtsz.
1
80ZE1575-1584

de kinderen van Pijeter Oenes
1
81ZE1575-1584

Hr Pijeter Pijtsenonder dezelfde steen1
82ZE1575-1584

Harme Dijrckz.
1
83ZE1575-1584

Frans Claasz. van Wormer
1
84ZE1575-1584

Tonin Tonis
1
85ZE1575-1584

Anne Sijmens
1
86ZE1575-1584

Jacop Sijmz.2 graven1
87ZF1575-1584

Roemer Fransseneen grote steen1
88ZF1575-1584

Wijllem Bartelsz. Boer
1
89ZF1575-1584

Claes Claesz.
1
90ZF1575-1584

Onijlke Freeks
1
91ZF1575-1584

de kinderen van Pijet Lijsies2 graven2
92ZF1575-1584

Dijeu Blauwerts
1
93ZF1575-1584

Pijeter Hendrijcksz. en Jacop Jacopz.
1
94ZF1575-1584

Cornelijs Jsbrants
1
95ZF1575-1584

Wouter Luijtgesz.3 graven aaneen1
96ZF1575-1584

Grijet Arijs2 graven1
97ZF1575-1584

Dijrck Janssen
1
98ZF1575-1584

Pijeter Freckz.
1
99ZF1575-1584

Heertjen Nanssen2 graven1
100ZF1575-1584

Ebel Broecks
1
101ZF1575-1584

Nanne Harmsz.een grote steen met een graf besueden1
102ZF1575-1584

Jan Willemz. Koster
1
103ZF1575-1584

Grijet Aris
1
104ZF1575-1584

de erfgenamen van Grijetgen Crakers
1
105ZF1575-1584

Efcke Segers en Frans Segerz.2 graven1
106ZG1575-1584

Jacop of Jan Pijeterz.
1
107ZG1575-1584

Albert Jans met haar 8 Zusters
1
108ZG1575-1584

Grijet JansWed. Pijeter Harcke. 2 graven onder een grote steen1
109ZG1575-1584

Pijeter Tijs met haer zuster
2
110ZG1575-1584

Fokel Garrijts
1
111ZG1575-1584

Aef Sijmens en Geert Femmeselck een graf an malcander1
112ZG1575-1584

Jan Garrijtz. Boethaeck2 graven2
113ZG1575-1584

Kenu van Meppelen
1
114ZG1575-1584

Pijeter Pijeterz.
1
115ZG1575-1584

Tijs Arijssen
1
116ZG1575-1584

Bart Luckas3 graven0
117ZG1575-1584

Geert Folkers
1
118ZG1575-1584

Luijtgen Segerz en Sijmen Jacopz. Domkeeen grote steen2
119ZG1575-1584

de erfgenamen van Meijnu Pijeters en Toenijs Sijewertz.een grote steen van 3 graven2
120ZG1575-1584

Garben Garrijtz. met Freek in dije falckeen steentje van 2 graven1
121ZG1575-1584

Nanne Harmz.een grote blauwe steen1
122ZG1575-1584

Jacop Pijetersz.een graf dicht aan de zuidermuur0
123ZG1575-1584

Im Craps en Jan Harmz.een steentjen1
124ZG1575-1584

Geert Luijtges
1
125ZG1575-1584

Cornelijs Jsbrants
1
126ZG1575-1584

Toenis Garbrantzeen grote steen1
127ZG1575-1584

Dijrck Sijmz.
1
128ZG1575-1584

Eene Jacops met broers en zusterseen grote steen1
129ZG1575-1584

Reijnu Frecks en de erfgenamen van Ente Claesseseen grote steen3
130ZG1575-1584

de erfgenamen van Ente Cornesses en Dijngne en Freck Serakelestesamen een grote steen1
131ZG1575-1584

Garrijt te Mijnkes met zijn zuster
1
132ZG1575-1584

de kinderen van Fectseen graf op hornoek0
133ZG1575-1584

Tijs Tijssen
1
134ZG1575-1584

Jan Willemz. Koster en Freck Mens2 graven achter elkaar1
135ZG1575-1584

Lambert Jsbrantz.
0
136ZG1575-1584

Hendrick Ruggerz. Schlotemaecker
1
137ZG1575-1584

Eebel Pijeters en Aef Barens
1
138ZG1575-1584

Freck Zegerz met zijn zusters en Cornelis Jan van Andenamen
1
139ZG1575-1584

de Wed. van Jan Barenz. met haer Suske
1
140ZG1575-1584

Cornelijs Tijmmens
1
141ZG1575-1584

Jan Reijnerz.
1
142ZG1575-1584

Aecht Pijeters
1
143ZG1575-1584

Jan Cornelijsz.
0
144ZG1575-1584

Welmet Jans
1
145ZG1575-1584

Hr. Freck Sijmz.
1
146ZG1575-1584

Jacop Freckz.een grote steen1
147ZG1575-1584

Jonghe Albert Jansz.
1
148ZG1575-1584

de kinderen van Pijeter Jansses2 graven1
149ZH1575-1584

Cornelijs Fijtges en Garrijt Claesseneen graf onder een grote steen2
150ZH1575-1584

Geert Outgerseen blauwe steen1
151ZH1575-1584

Jacop Pijeterz. Samsoneen blauwe steen1
152ZH1575-1584

Freck Claessen Cluijnt
1
153ZH1575-1584

Lijsbet meijnerts en Pijeter Frecks
1
154ZH1575-1584

de kinderen van Meijnert Pouwelsz.
1
155ZH1575-1584

de erfgenamen van Dijrek Frecks Huijnpockseen blauwe steen1
156ZH1575-1584

Geert Rijmmerts2 graven1
157ZH1575-1584

Geert Groens
1
158ZH1575-1584

de erfgenamen van Freck Harme Jansseseen grote blauwe steen1
159ZH1575-1584

Jan Pijeterz. Farwer en Aefmoer
1
160ZH1575-1584

de kinderen van Folker Suijckers
1
161ZH1575-1584

Jacop Pouwelz.
1
162ZH1575-1584

Harke Claessen2 graven1
163ZH1575-1584

Pijeter Cornelijsz.een grote steen1
164ZH1575-1584

Aef Doedes met haar zuster en broers kinderen
1
165ZH1575-1584

Alert Albertseen graf in het westent1
166ZH1575-1584

Seger Brantz.
1
167ZH1575-1584

Aerjan Freck
1
168ZH1575-1584

Trijn Mens
1
169ZH1575-1584

de dochter van Riewert Meijnersz.
0
170ZH1575-1584

Jacop Cornelijsz. Flascoper2 graven1
171ZH1575-1584

de kinds kinderen van Jacop Segerz.een grote steen2
172ZH1575-1584

Grijet Jan Abbegoeseen grote steen2
173ZH1575-1584

Grijet Jansnoch en graf0
174ZH1575-1584

Nanne Janssen
1
175ZH1575-1584

Gees Jans en Meijnu Jans
1
176ZH1575-1584

Doede Rijdwerz.
1
177ZH1575-1584

Antgen Paeter Selijs
1
178ZH1575-1584

Pijeter Wijggerz.met een horn van een nollensteen0
179ZH1575-1584

Garrijt Steijnt
1
180ZI1575-1584

Garrijt Jacopz. en Outger Maertz.
1
181ZI1575-1584

Albert Janssen
1
182ZI1575-1584

Geert This
1
183ZI1575-1584

Aef Jans
1
184ZI1575-1584

Dijeu Blauwerts
1
185ZI1575-1584

Maerten Rijmmertz.
1
186ZI1575-1584

Sijewert Meijnertz. Bijerdrager
1
187ZI1575-1584

Trijn Meijnerts en Geert Meijnerts
1
188ZI1575-1584

Trijn Jacops
1
189ZI1575-1584

Seger Pijeterz.
1
190ZI1575-1584

Jan Pouwelz.
1
191ZJ1575-1584

Jonghe Freck Sijmz.
1
192ZJ1575-1584

Tet Jan Tolcks
1
193ZJ1575-1584

Grijet Florijs
1
194ZJ1575-1584

Claes Drickz. Mantgis
2
195ZJ1575-1584

Frans Tonisz. Klinker
2
196ZJ1575-1584

Gerben Sijewertz. Clijnker
1
197ZJ1575-1584

Hendrijck Outgerz.
1
198ZJ1575-1584

Pouwela Albertz.een graf in het westend1
199ZJ1575-1584

Meijnert Tijmmens
1
200ZJ1575-1584

Harke Janssen en Grijet Claes
1
201ZJ1575-1584

Frans Andrijs
1
202ZJ1575-1584

Tijs Arijsen
1
203ZJ1575-1584

Harme Vijndelz.
1
204ZJ1575-1584

Dijlumoer in het frouenhuijs1
205ZJ1575-1584

Wouter Luijtgesz en de kinderen van Pijeter Remseen grote steen2
206ZJ1575-1584

Garrijt Folker Pen
1
207ZJ1575-1584

Jsbrant Lambertz.een grote steen. Opspraak van Cornelijs Sijmz met zijn comsos1
208ZJ1575-1584

Claes Hendrijckz.
1
209ZJ1575-1584

Trijn Meijnerts en Geert meijnerts
1
210ZJ1575-1584

Aer Jan Freckz.
1
211ZJ1575-1584

Freck Pijeters2 graven1
212ZJ1575-1584

Pijeter Freckz.
1
213ZK1575-1584

Jan Folkertz.
1
214ZK1575-1584

Hendrijck Outgerz.
1
215ZK1575-1584

de kinderen van Jacop Pelser
1
216ZK1575-1584

Tetjen Tolcks
1
217ZK1575-1584

Jacop Cornelijsz Keerhemd
1
218ZK1575-1584

Dijrck Hoijtsers
2
219ZK1575-1584

Cornelijs Remmets
1
220ZK1575-1584

Eefert Schous
1
221ZK1575-1584

Jan Eferts
1
222ZK1575-1584

Grijetgen Feijntes
0
223ZK1575-1584

Rijdwert Meijnertz.
1
224ZK1575-1584

Jocap Rijppereen grote steen1
225ZK1575-1584

Jan Lobbes
1
226ZK1575-1584

Sijtgin Reijnersz.
1
227ZK1575-1584

Claes Taenman3 graven3
228ZK1575-1584

Pijeter en Cornelijs Sijm
2
229ZK1575-1584

de kinderen van Eedel Segerseen grote steen1
230ZK1575-1584

Harme Jansseneen grote steen1
231ZK1575-1584

Geertgen Abbe Dolseen grote steen met tot de graewerts1
232ZK1575-1584

Pijeter Frecks
1
233ZK1575-1584

de kinderen van Sijmen Nijppers
1
234ZK1575-1584

Garben Eeferts met dhaar zusters kinderen
1
235ZK1575-1584

Pijeter Dije Meijcker
1
236ZK1575-1584

de zuster van Dijck Wijt
1
237ZK1575-1584

Meijnert Cornelis en Jacop Janswie het eerst sterft zal hierin vergaan. Graf nblijft op langstlevende0
238ZK1575-1584

Marij jacop
1
239ZK1575-1584

Freck Teemz. en Hendrijck Sijmz.
1
240ZK1575-1584

Cornelis Tijtges
1
241ZK1575-1584

Lijeu Pelsers
2
242ZK1575-1584

Hendrijck Outgerz.een grote steen1
243ZK1575-1584

Pijeter Sijbkeseen grote steen1
244ZK1575-1584

Welmet Machts
1
245ZK1575-1584

Reijnst Nijlke Fernijmseen grote steen1
246ZK1575-1584

Jan Otsen
1
247ZK1575-1584

Grijet Frans2 graven in een1
248ZK1575-1584

Tonis Michielsz.
1
249ZK1575-1584

Griet Alberts van Urck
1
250ZL1575-1584

Moertgen Sijmmons
1
251ZL1575-1584

Trijntgen Andrijs
1
252ZL1575-1584

Toenijs Janssen2 graven aaneen1
253ZL1575-1584

Eene Jacops
1
254ZL1575-1584

Jacop Pijeterz. Pijerts
2
255ZL1575-1584

Marij Arijs en Albert Douz en Jan Jansen2 graven2
256ZL1575-1584

Cornelijs Maertz. Teerquast
1
257ZL1575-1584

de kinds kinderen van Jacop Tijmz
1
258ZL1575-1584

Cornelijs Maertssen Teerquast
1
259ZL1575-1584

Harke Janssen en Grijet Claes2 graven aaneen. Een grote steen. ? onder tot een pilaer1
260ZL1575-1584

Pijeter Reijnerz.
1
261ZL1575-1584

de kinderen van Eedel Degerseen grote steen1
262ZL1575-1584

Dijrck Alertz. en Geert Tijs
2
263ZL1575-1584

Aef Outgers
1
264ZL1575-1584

de Wed. van Freck Sijbrants
1
265ZL1575-1584

Hille Luijtges en Aerjan Freckz. Saeljorg?
1
266ZL1575-1584

Wijllem Huijbbertz.3 graven1
267ZL1575-1584

Lijntgen in dije Barger Stijsken
1
268ZL1575-1584

Toenijs Dijrck
1
269ZL1575-1584

Freck Jans
1
270ZL1575-1584

Grijet Wijllem Coets
1
271ZL1575-1584

Cornelijs Claes
1
272ZL1575-1584

Jan Tijssen en Florijs Tijssen
1
273ZL1575-1584

de kinderen van Pijeter Alerts
1
274ZL1575-1584

Aecht Jacops met haar susters kinderen2 graven1
275ZL1575-1584

Freck Jacopz. Olij3 graven1
276ZL1575-1584

Tijs Dijrckz. Cnijpper
1
277ZL1575-1584

Grijet Frecks2 graven1
278ZL1575-1584

Wouter Janssen
1
279ZM1575-1584

Foeck Lens van Keentwijerm?
1
280ZM1575-1584

Dirck Dircks
1
281ZM1575-1584

de kinderen van Ente Claesses
1
282ZM1575-1584

de kinderen van Pijeter Alerts
1
283ZM1575-1584

Pijeter Claessen
1
284ZM1575-1584

Sij Claes
1
285ZM1575-1584

Harcke Jansz. Seijlemaeker
1
286ZM1575-1584

Toenijs Sijewertseen grote steen1
287ZM1575-1584

Pijeter Garrijt
1
288ZM1575-1584

Garijt Meijnerts Abbes
1
289ZM1575-1584

Albrijch Garrijts
1
290ZM1575-1584

Toenijs Toenijs
1
291ZM1575-1584

Jan Hasemaeker
1
292ZM1575-1584

de kinderen van Nelijen Pijets
1
293ZM1575-1584

Harme Dijrclx
1
294ZM1575-1584

Grijet Pijeters
1
295ZM1575-1584

Pijeter Harmz.
1
296ZM1575-1584

Sou Wijllems
1
297ZM1575-1584

de kinderen van Claes Frecks
1
298ZM1575-1584

de erfgenamen van Jacop Pelsers
1
299ZM1575-1584

de kinderen van Dijrck Pelsers
1
300ZM1575-1584

Jan Wijllemz.2 graven1
301ZM1575-1584

Cornelijs Maertz Teerquast met zijn zuster3 graven2
302ZM1575-1584

Lijsbet Cornelijs
1
303ZM1575-1584

Foeck Lous
1
304ZM1575-1584

Itgen Pijeters
1
305ZM1575-1584

de erfgenamen van Harke Bousijngs
1
306ZM1575-1584

Feerdu jan Reijners
1
307ZM1575-1584

Grijet Lous
1
308ZM1575-1584

Garbrant Harkes3 graven1
309ZM1575-1584

Tijede Janssen
1
310ZM1575-1584

Maertgen Sijmens
1
311ZM1575-1584

Wijllem Jacopz.
1
312ZM1575-1584

Aef Outgers
1
313Z11613-1782

KG
0
314Z11733-1839

KG
0
315Z21613-1782

Reijnner Claesz.
1
316Z21613-1782

Gerrit Outgersz. Bock
0
317Z21613-1782

Jantjen JansWed. Jacob Thijsz.0
318Z21613-1782

Margareta van SchaakWed. Theodorus Houwerdt0
319Z21613-1782

Thoman Theodorus Vlamingh
0
320Z21733-183917831105
Michael Lub
0
321Z21733-183917970511
de kinderen van Michael Lub
0
322Z31613-1782

KG
0
323Z31733-1839

KG
0
324Z41613-1782

de erfgenamen van Geert te Duijves
1
325Z41613-178216360225
Jan Lourensz. Lijndraijer
0
326Z41613-1782

Claas Jansz.
0
327Z41733-183917790204
Reijnsje Johannes de Vries
0
328Z41733-183918171003
Maarten de Vries
0
329Z41733-183918281102
Souke de Vries
0
330Z51613-1782

Mieus Jansz. Kuijper
1
331Z51613-178216420623
Jan Mijeusz.
0
332Z51613-1782

Roemer Roemersz. Dam
0
333Z51613-1782

Jan van de Vijver
0
334Z51613-1782

Gijsbert van der Velde
0
335Z51613-1782

Jan Jansz. Bakker
0
336Z51733-183917790429
Claas Walbeek
0
337Z51733-183917880619
Maria Belkmeer
0
338Z51733-183917970601
Anna Belkmeer
0
339Z51733-183918171201
KG
0
340Z61613-1782

Tidde Jansz.
1
341Z61613-1782

Trijn FreecxWed. Gerrit Arentsz. Pocher0
342Z61613-1782

Thewes Olfertsz. Backer
0
343Z61613-1782

Simon Teeuwesz.
0
344Z61733-183917711017
Anthonij Schut en Geertje Biman
0
345Z61733-183918171201
KG
0
346Z71613-1782

Willem Jacobsz.
1
347Z71613-1782

Albertje en Aafje Jacobs
0
348Z71733-183917741222
Het oude Mannen en Vrouwenhuijs
0
349Z71733-183918171201
KG
0
350Z81613-1782

Trijn en Griet Riwers
1
351Z81613-1782

KG
0
352Z81613-1782

Claes Cornelisz.
0
353Z81613-1782

Hendrick Pietersz. Densla
0
354Z81613-1782

Arnoldus van Gennip
0
355Z81733-183917820124
Henderica Schrader
0
356Z81733-183918171201
KG
0
357Z91613-1782

Hedde Harcksz.
0
358Z91613-1782

de kinderen van Griet en Beatres Herkes
0
359Z91613-1782

Klaas Hendricksz. Schuijt
0
360Z91733-183917711010
Dieuwtje Schuijt
0
361Z91733-183917980125
Jan Visser
0
362Z101613-1782

Jan Jacobsz. Kuijl
1
363Z101613-1782

Harke Teunisz.
0
364Z101613-1782

Jan Barendsz. Kuijper
0
365Z101613-1782

Cornelis Bok
0
366Z101733-183917740314
Leendert Swartsenburg
0
367Z111613-1782

Willem Jacobsz.
1
368Z111613-1782

Aan de kerk vervallen
0
369Z111733-1839

KG
0
370Z121613-1782

de erfgenamen van Feerdu Jan Reijners
1
371Z121613-1782

Hendrick Jansz. van Goch
0
372Z121613-1782

Capt. Lenert Garbrantsz. Kuijper
0
373Z121613-1782

Aaltje HermesWed. Claas Deugt0
374Z121613-1782

Pieter Visje
0
375Z121613-1782

Hiltje Gerrids
0
376Z121733-183917750411
Gerrit Visjen
0
377Z121733-183918071203
Pieter, Grietje, Wijbrand, Saartje, Jan en Petertje Vis
0
378Z131613-1782

Jan Cornelisz. Clock
1
379Z131613-1782

Meijnuw Jans
0
380Z131613-1782

Freederik Simonsz. Monstertman
0
381Z131613-1782

Barber en Kaetje Jans
0
382Z131613-1782

Jan Bramingh
0
383Z131733-183917650530
Jan Frisint'Velt
0
384Z131733-183917890423
Aafje Stant
0
385Z131733-183917921206
Regina Frisin'tVelt
0
386Z131733-183918171201
KG
0
387Z141613-1782

Cornelis Reijnnersz. Mooijman
1
388Z141613-1782

Pieter Harcksz. Ko? En Claes Jochemsz.
0
389Z141733-183917711024
Jan Pietersz. Swart
0
390Z141733-183918171114
Jan Cornelisz. Bok
0
391Z151613-1782

Alert Albertsz.
1
392Z151613-1782

Pieter Pietersz. en Jan Claesz.
0
393Z151613-1782

Wegens verstanden legerstede aan de kerk vervallen
0
394Z151733-1839

KG
0
395Z161613-1782

Sijmon Olferdsz.dit is geen graf, in de plaats is nr. 171
396Z161733-1839


Dit graf is wegens hare ligging onbruikbaar0
397Z171613-1782

Jan Heijnsz. Glaesmaker
1
398Z171613-1782

Heijn Rutgers
0
399Z171613-1782

Jans Rutgersz.
0
400Z171613-1782

Tjeert Tukesz.
0
401Z171613-1782

KG
0
402Z171613-1782

Jacobus Vincenius
0
403Z171733-1839

Ida Vincenius
0
404Z171733-183917711031
Gebje en Amarentia van Os
0
405Z171733-183917831218
KG
0
406Z171733-183918171201


0
407Z181613-1782

Hester Hendriks en Bregje Hendriks
0
408Z181733-183917600207
Doede Hendriksz.
0
409Z181733-183917910317
Anthonij vabn Schagen
0
410Z181733-183918030915
Cornelis van Schagen
0
411Z181733-183918171201
KG
0
412Z191613-1782

Pieter Mieusz. Kurff
1
413Z191613-178216400220
Jan Pietersz. en Griet Pieters 1/3
0
414Z191613-1782

Jan Pietersz. Schuijtemaeker
0
415Z191733-1839

KG
0
416Z201613-1782

Luijtien Pietersz.
1
417Z201613-1782

Effke Tijsdr.
0
418Z201613-1782

Ridwaart Meijnertsz.
0
419Z201733-1839

KG
0
420Z211613-1782

Elferdt Roelofsz. Backer
1
421Z211613-1782

Jantien Rutgers
0
422Z211613-1782

Mr. Sijbrant Pietersz.
0
423Z211613-1782

Tetjen Pieters
0
424Z211613-1782

Jan Bloklans
0
425Z211613-1782

Willem Weerman
0
426Z211733-183917791111
Barend Palmer
0
427Z211733-183917850331
Anna Palmer
0
428Z211733-183918080708
Jaaijsje Schuit
0
429Z211733-183918171201
KG
0
430Z221613-1782

Jan Willemsz. Coster en Willem Willemsz. Coster
2
431Z221613-178216470204
de kinderen van Jacob Jansz. Coster 1/2
0
432Z221613-1782

Lijesebeth Cornelis
0
433Z221733-183917670521
Jacobus Driehuijs
0
434Z221733-183917961201
Anna Lisman Wed. dr. S.R. Arentsz.0
435Z221733-183918171201
KG
0
436Z231613-1782

Jan Pietersz. Bolle
1
437Z231613-1782

CarstensAeltje
0
438Z231733-183917390921
Gerrit Muijs, Cornelis Jansz. En Neeltje Jans
0
439Z231733-183917970601
Jan Muijs, Sieuwert en Pieter Zoutberg en Jan Meijndertsz.
0
440Z231733-183918171126
Jan Muijs
0
441Z231733-183918190507
Geesje en Pieter Muijs
0
442Z241613-1782

KG
0
443Z241733-1839

KG
0
444Z251613-1782

de erfgenamen van Dirck Pelser
1
445Z251613-178216411216
de erfgenamen van Jan en Reinst Jacobs
0
446Z251613-1782

Antje Jans en Grietje Arends
0
447Z251613-1782

Claas Willemse
0
448Z251733-183917751109
Willempjen Verwer
0
449Z261613-1782

Dirck Cornelisz. Cleijer 2/3 en Dirck Reijnnersz. Cleijer 1/3
1
450Z261613-1782

de Wed. Griet Cleijsters
0
451Z261613-1782

Andries jansz. Kuijper
0
452Z261613-1782

Susannatjen Vogeluis
0
453Z261613-1782

Frans KoppensVoor altoos verzegelt evenals Z163 en Z192 en M44 mits dat in een van deze graven Grietje Koppens moet worden begraven0
454Z261733-183917311119

Dit graf is voor altoos verzegelt, vanwegens wijlen Frans Koppens. Casboek 24-04-17660
455Z271613-1782

Pieter Olferdsz. Prigh
1
456Z271613-1782

Tetijn jacobs
0
457Z271613-1782

Jacob Claasz.
0
458Z271613-1782

Dirk Agricola
0
459Z271733-183917741124
Catharina Agricola Verzegelt tot 183908060
460Z271733-183917900415
Henrik, Andrien van Schaek en Jan Thepen
0
461Z281613-1782

Freedrick Segersz., Reijnou en Pieter Segers
1
462Z281613-1782

Ariaentjen jacobs
0
463Z281613-1782

Pieyer Maertsz.door erven verkocht op 169401180
464Z281613-1782

Jantjen Alberts 1/2
0
465Z281613-1782

Claesje CornelisWed. Simon de Baander0
466Z281613-1782

Adrianus de Groot
0
467Z281733-183917750831
Hendrik Theunisz. Koster
0
468Z281733-183918090518
Sikke en Impje Koster
0
469Z291613-1782

Sijbrant Sijbrantsz. Groes
1
470Z291613-1782

Pieter Buijskes
0
471Z291613-1782

Thade Buijskes
0
472Z291613-1782

Juffr. Petronella Verbruggen
0
473Z291733-183917801214
de Hr. Arnoldus Buijskes
0
474Z291733-183918240410
Anna van der Velden Wed. Pieter Steesesz.0
475Z301613-1782

Jacob Cornelisz. van Graff
1
476Z301613-1782

Jacob Claasz. Sijm (alias Schutter)
0
477Z301613-1782

Pieter Eldermans
0
478Z301733-1839

KG
0
479Z311613-1782

Tetien Reijnners
1
480Z311613-178216360000
Geert Herckesdr., Vroutien Alerts, Dirk Hilbrantsz. en Seger Fransz.
0
481Z311613-1782

Sijmon Hilbrantsz. en DirckPietersz.Stellen dit merk1
482Z311613-1782

Dieuwertjen Tjallis
0
483Z311613-1782

Jeronimus Kiebert
0
484Z311733-183917801221
Jacobus Kiebert
0
485Z311733-183918171107
Cornelis Kuijper van der - . Stam
0
486Z321613-1782

de erfgenamen van Lijsbet Cornelismet nog een klein graf van ongeveer 4 voet strekkende tot aan de pilaar1
487Z321613-1782

Sijmon Jansz. Timmerman
0
488Z321613-1782

Albert Bobbert
0
489Z321613-1782

Diewertjen Bakker
0
490Z321613-1782

Pieter de Reus
0
491Z321613-1782

Jan Spanjaart
0
492Z321733-183917830123
Bregje Spanjaart
0
493Z321733-183917970720
Caspar de Witt en Egberdina Bouhuijs
0
494Z321733-183918171201
KG
0
495Z331613-1782

Willem Jacobsz. Poen
1
496Z331613-178216380000
Graf komt nu aan de kerk toeNa ruiling met Z2720
497Z331733-1839

KG
0
498Z341613-1782

Thijs Freedricksz.
1
499Z341613-1782

Griet Jans en Tjaerck Heijndrix
0
500Z341613-1782

Aan de kerk vervallen
0
501Z341733-1839

KG
0
502Z351613-1782

Pieter Willemsz. Kerseboom
1
503Z351613-178216380000
Marijken Pieters
0
504Z351613-1782

Jan Pietersz. Metselaer
0
505Z351733-1839

KG
0
506Z361613-1782

Albert Gerredsz. van Steenwijck
1
507Z361613-1782

Sintien JansVerzegelt voor 12 jaar0
508Z361733-1839

Lijsbet
0
509Z371613-1782

de kinderen van Willem Sijmmonsz.
1
510Z371613-178216850000
Harme Meijnertsz. Gravemaker
0
511Z371613-1782

Frans Pieters
0
512Z371613-1782

Jan van Zee
0
513Z371613-1782

Catharina Kleijn
0
514Z371733-183917771204
De Luthersche Kerk binnen deze Stadtals erfgename van Catharina Kleijn (Wed. van Zee)0
515Z371733-183918171201
KG
0
516Z381613-1782

Volkerdt Harcksz. Seijlemaeker
1
517Z381613-178216370000
Volchert Harcksz. Baenman
0
518Z381613-1782

Dieuwtjen Jans
0
519Z381613-1782

Ziewert Bucerus
0
520Z381613-1782

Gerrit Egbertsz.
0
521Z381613-1782

Douwe Jelles
0
522Z381613-1782

Jan van Zee
0
523Z381613-1782

Catharina Kleijn
0
524Z381733-183917771204
De Luthersche Kerk binnen deze Stadtals erfgename van Catharina Kleijn (Wed. van Zee)0
525Z381733-183918171201
KG
0
526Z391613-1782

Freedrick Jansz. Landtman
1
527Z391613-1782

Sijmen Pietersz. Hoveling
0
528Z391613-1782

Trijntje en Aaltje Hoveling
0
529Z391613-1782

Trijntje Hoveling
0
530Z391613-1782

Adriaan Hamer
0
531Z391733-183917791223
Anna en Petronella Hamer
0
532Z391733-183918140203
Trijntje en Jan van Els
0
533Z391733-183918171124
KG
0
534Z401613-1782

de erfgenamen van Pieter Claesz.
3
535Z401613-1782

Hillegondt Coninx Pietersdr.
0
536Z401613-178217040000
Jan Pietersz. Botter
0
537Z401613-1782

Albert Spanjaart
0
538Z401733-183917711003
Dirk Schuijt
0
539Z401733-183918010000
KG
0
540Z411613-1782

Aacht Gerrijts
1
541Z411613-1782

Pieter Claesz. Backer
0
542Z411613-1782

Heero Jansz. Backer
0
543Z411613-1782

Aan de kerk vervallen
0
544Z411733-183917791028
Etienne SaimpeVerkocht aan .. Voor fl 20,-0
545Z411733-183917860119
Martha Anna Saimpe
0
546Z411733-183918030113
Dr Reijnardus Johannes Jungius
0
547Z421613-1782

de erfgenamen van Pieter Alerdtsz. Pitaels
1
548Z421613-178216510000
Jacob Pietersz. Blaeuhulck
0
549Z421613-1782

Harme Meijnerts Gravemaker
0
550Z421613-1782

Harme meijnerts
0
551Z421613-1782

de kinderen van Jan Rondhout
0
552Z421613-1782

Juriaan Scheuters
0
553Z421733-183917770109
Wouter Scheuter
0
554Z421733-183918080324
Hiltje Scheuter
0
555Z421733-183918171201
KG
0
556Z431613-1782

Luijtien Jansdr.
1
557Z431613-1782

Maria Theresia Couseband
0
558Z431613-1782

Aan de kerk vervallen
0
559Z431733-1839

KG
0
560Z441613-1782

Jacop Dircksz.
0
561Z441613-1782

Philips Pietersz.door de erven van Hr. Wigger Blaau verzegelt voor 36 jaar tot 174211140
562Z441733-1839

KG
0
563Z451613-1782

de Secr. Jan Willemsz. Codde van den Burgh
0
564Z451613-1782

Mr.Adriaan van Bleijswijk
0
565Z451733-183917890212
Mr. Hugo Adriaan Bleiswijk
0
566Z461613-1782

de Secr. Jan Willemsz. Codde van den Burgh
0
567Z461613-1782

Mr.Adriaan van Bleijswijk
0
568Z461733-183917890213
Mr. Hugo Adriaan Bleiswijk
0
569Z471613-1782

Jacop Maertsz. Botman
1
570Z471613-1782

Lobberigje Freeks BlaauhulckWed. Pieter Bolle0
571Z471733-183917711024
Juffr. Petronella Vlaming
0
572Z471733-183917880410
Willem Westerhoft
0
573Z481613-1782

Aeff Luijties 1/2 en Aeff Tijmens en Harcke Tonisz. 1/2
1
574Z481613-178216520000
Harcke Tonisz.
0
575Z481613-1782

Teunis Hercksz. Scheltes
0
576Z481733-183917331214
Cornelis Rondhout
0
577Z481733-183917900923
Nanning Dirksz. Rondhout
0
578Z481733-183918171201
KG
0
579Z491613-1782

Pieter Jacobsz. Slachsweert
1
580Z491613-1782

KG
0
581Z491613-1782

Otto Jansz. Croese
0
582Z491613-1782

Jacob Olpherts Smit
0
583Z491733-183917810705
Jan en Olphert KroesIs verzegelt voor 100 jaar tot 188101110
584Z501613-1782

Eefke Segers
1
585Z501613-178216350000
Geert Pieters en Geert Cornelis
0
586Z501613-1782

Antien Lubbers
0
587Z501613-1782

Jansje en Marijtje Gerrits
0
588Z501613-1782

Marijtje Gerrits
0
589Z501733-183917811206
Gerrit van der Velden
0
590Z501733-183918170919
Cornelis Houtzager
0
591Z511613-1782

Gerredt Thijsz.
1
592Z511613-1782

Doede Gerbrantsz.
0
593Z511613-178217271204
Jan Willemsz.
0
594Z511613-1782

Michiel Latour
0
595Z511733-183917770410
Trijntje van Delft
0
596Z511733-183918171201
KG
0
597Z521613-1782

Jan Stevensz. Metselaer
1
598Z521613-1782

Trijntjen Pieters
0
599Z521613-1782

Harme Meinerts Gravemaker
0
600Z521613-1782

Antjen Steenes
0
601Z521613-1782

Gerrit Oldenhof
0
602Z521613-1782

Claas Makker
0
603Z521733-183917751130
Claas Meijndertsz.
0
604Z521733-183918101101
Meindert Hart
0
605Z531613-1782

Garbrant Broersz. en de kinderen van Dirck Broersz.
1
606Z531613-1782

Pieter Vollenhoof en Dirck Claasz.
0
607Z531613-1782

Jan Groen
0
608Z531733-183917710822
Meijndert Groen
0
609Z531733-183918060213
Willem Willemsz. Puijt
0
610Z531733-183918171201
KG
0
611Z541613-1782

Garbrant Broersz. en de kinderen van Dirck Broersz.
1
612Z541613-1782

Trijn Dircks
0
613Z541613-1782

Geertje en Jocomijntje Booms
0
614Z541733-183917710822
Jacobus Idema
0
615Z541733-183917870628
Neeltjen van Mill
0
616Z541733-183918110808
Jacobus Tonneboeijer
0
617Z551613-1782

Freedrick Jacobsz. Olij
1
618Z551613-1782

Jan Engelssoon
0
619Z551613-1782

de Hr. Jan van Leeuwe
0
620Z551733-183917800601
de Hr. Jacobus Idema
0
621Z551733-183917870628
Neeltjen van Mill
0
622Z551733-183918171201
KG
0
623Z561613-1782

Harmen Teunisz.
1
624Z561613-1782

de kinderen van Maarten van Rossen
0
625Z561613-1782

Aan de kerk vervallen
0
626Z561613-1782

Marijtje en Jacob TollingDoor kerkmeesters verkocht aan .. Voor fl 21,-. Verzegelt tot 18061122(25 jaar).0
627Z561733-183917820425
Agnes Tolling Wed. Johannes Meerkamp.0
628Z561733-183918201201
KG
0
629Z571613-1782

Jacob Maertsz. Wit
1
630Z571613-1782

Jantje Theunis
0
631Z571613-1782

Gerrit Willems
0
632Z571733-183917711024
Hendrik van Els
0
633Z571733-183918071105
Trijntje van Els
0
634Z571733-183918171114
KG
0
635Z581613-1782

de erfgenamen van Pieter Alertsz. Piettael
1
636Z581613-1782

Aaff Jans 2/5, Vreekien Everts Neledoe 1/5, Pieter Jacobsz, Geertien Pieters, Trijn Ariaens en Meues Ariaensz. 2/5huisvrou van Pieter Gerritsz.0
637Z581613-1782

Aef JansWed. Pieter Gerritsz.0
638Z581613-1782

Theunis IJsbrantsz. Schaap
0
639Z581613-1782

Grietje Theunis
0
640Z581733-183917740317
David de Wit
0
641Z581733-183918171201
KG
0
642Z591613-1782

Jan Andriesz. Cuijper
1
643Z591613-1782

Cornelis Biens
0
644Z591613-1782

Willem van Dam
0
645Z591613-1782

Aan de kerk vervallen
0
646Z591733-1839

Duijfje WateringVan de kerken gekocht, Casboek 177611140
647Z601613-1782

de kinderen van Dirck Outgersz.
1
648Z601613-1782

de Hr. Burgemeester Johan van Rossen
0
649Z601613-1782

Juffr. Johanna van Rossen
0
650Z601733-183917821017
Mr. Pieter van Bleijswijk. Mr Thade Pan
0
651Z601733-183918070604
KG
0
652Z611613-1782

Frans Sieuwertsz.
1
653Z611613-1782

Garbrant Jansz. Schuijtemaker, Jan Sieuwertsz. en Cornelisjen Theunis
0
654Z611613-1782

Jan Sieuwertsz.
0
655Z611613-1782

de Hr. Burgemeester Johan van Rossen
0
656Z611733-183917821017
Mr. Pieter van Bleijswijk. Mr Thade Pan
0
657Z611733-183918070604
KG
0
658Z621613-1782

Sijbrant Sijbrantsz. Groes
1
659Z621613-1782

Pieter Buijskes
0
660Z621613-1782

Thade Buijskes
0
661Z621613-1782

Juffr. Petronella Verbruggen
0
662Z621733-183917810201
Jan Molenaar
0
663Z621733-183917990207
KG
0
664Z631613-1782

de kineren van Heertien Dircksz.
1
665Z631613-178216630730
Burgemeester Gerrit Segersz. 1/2 en
0
666Z631613-1782

Mr. Riewert Jansz. Lantman
0
667Z631613-1782

Mr. Dirck Landtman
0
668Z631733-183917710922
Soutje Landman
0
669Z631733-183917900318
Willem Jansz. De Boer
0
670Z631733-183918171201
KG
0
671Z641613-1782

Freedrick Gerritsz. Wit
1
672Z641613-178216450000
Abraham, Isaeq, Jacob en Freedrick de Wit
0
673Z641613-1782

Maria Brouwer
0
674Z641613-1782

Jan Verbruggen
0
675Z641733-183917830220
Pieter Verbruggen
0
676Z641733-183917871213
Catharina Cornelia en Maria VerbruggenVoor altoos verzegeld, onder conditie om de overblijfselen van Jan en Pieter Verbruggen, daarin ten alle tijden te kunnen en te mogen plaatsen. Casboek 180409130
677Z651613-1782

Seijer Willemsz. Cuijper
1
678Z651613-1782

Schipper Riewert Claesz.
0
679Z651613-1782

Jan Blankaard
0
680Z651613-1782

Mejuffr. Aafje Bakker
0
681Z651733-183917720910
Mejuffr. Maria van Jachem geboren Plankaart
0
682Z651733-183917920621
Mr. Floris Abraham en Susanne Jacoba Vaillant
0
683Z661613-1782

Claes Willemsz.
1
684Z661613-1782

Jan Blankaard
0
685Z661613-1782

Mejuffr. Aafje Backer
0
686Z661733-183917720910
Mejuffr. Maria van Jachem geboren Plankaart
0
687Z661733-183917920621
Mr. Floris Abraham en Susanne Jacoba Vaillant
0
688Z671613-1782

Pieter Jsbrantsz.onder conditie dat Oede Pieters met haer zoon hier in zullen gaan1
689Z671613-1782

Mr. Jacop Vael
0
690Z671613-1782

KG
0
691Z671733-1839

KG
0
692Z681613-1782

Freedrick Adriaensz. en Reijnner Ruijleffsz.
1
693Z681613-1782

Mr. Aerdriaen Freexsz. WestphalenWed. Burgm. Simon Hack0
694Z681613-1782

Neeltje Schuijtverzegelt tot 177504250
695Z681613-1782

Jan Spanjaart, Dirk de Reus en Sieuwert Vierhuijsen
0
696Z681733-183917810802
Gerrit Jan
0
697Z681733-183917840226
Mr. H. van Straalen en H. de Vries
0
698Z681733-183917880131
Arnoldus Gijsbertus vanb Rijneveld
0
699Z681733-183917970601
Anthonia van der Horst Wed. A.G. v Rijneveld0
700Z681733-183918171201
KG
0
701Z691613-1782

Jacob Cornelisz. en Tijs Tjarcksz.
1
702Z691613-1782

Aeff HerckesWed. Jacob Cornelisz.0
703Z691613-178216470118
Claes Herckesz. 't Entis
0
704Z691613-1782

Mr. Aerdriaen Freecksz. Westphalenin ruiling0
705Z691613-1782

Neeltje Schuijtverzegelt tot 17750425. Wed. Burgm. Simon Haack0
706Z691613-1782

Jan Spanjaart, Dirk de Reus en Sieuwert Vierhuijsen
0
707Z691733-183917810802
Gerrit Jan
0
708Z691733-183917840226
Mr. H. van Straalen en H. de Vries
0
709Z691733-183917880131
Arnoldus Gijsbertus van Rijneveld
0
710Z691733-183917970601
Anthonia van der HorstWed. A.G. v Rijneveld0
711Z691733-183918171201
KG
0
712Z701613-1782

Reijnner Ruijleffsz.
1
713Z701613-1782

Mr. Adriaen Freecksz. Westphalen
0
714Z701613-1782

Jan Cornelisz.
0
715Z701613-1782

Jacob Willemsz.
0
716Z701733-183917711017
Willem Jacobsz.
0
717Z701733-183917970601
Anthonij Bartelink Blok
0
718Z701733-183918171201
KG
0
719Z711613-1782

de erfgenamen van Dirck Claesz. Spiegel
1
720Z711613-1782

Pieter Simonsz
0
721Z711733-183917711024
Albert Vos
0
722Z711733-183918171201
KG
0
723Z721613-1782

Allert Dircksz.
1
724Z721613-1782

Kornelis Jansz. Mes
0
725Z721613-1782

Zieuwert Sibbelsz.
0
726Z721733-183917711024
Neeltjen en Dieuwtjen Sieuwerts
0
727Z721733-183917880228
Fredrik van Donk
0
728Z721733-183918050912
Jan Valenteijn, Harmanus en Gerritje van Donk
0
729Z721733-183918171201
KG
0
730Z731613-1782

Gerrijdt Arisz. Botman
1
731Z731613-1782

de kinderen van Harman Gerritsz. Botman
0
732Z731613-1782

de kinderen van Aris Harmsz. Botman
0
733Z731613-1782

Aan de kerk vervallen
0
734Z731733-183917820314
Jacob Claasz. GoosVan de kerken gekocht voor fl 20,-0
735Z731733-183917830710
Theunis Jacobsz. Goos
0
736Z731733-183918171201
KG
0
737Z741613-1782

de erfgenamen van Seger Pietersz. Coninck
1
738Z741613-1782

Jantie Pieters Sonhaven
0
739Z741613-1782

Jsbrand Hoeksma
0
740Z741613-1782

Dirck Jansz. Bakker
0
741Z741613-1782

Grietje Volmer
0
742Z741733-183917880612
Anthonij van Velden, Arend, Jan, Grietje en de kinderen van Trijntje Bakker
0
743Z741733-183918171128
Johanna Maria Baart Wed. Dirk Bakker en Dirk Sterken0
744Z751613-1782

de erfgenamen van Dirck Pietersz. Tjalles
1
745Z751613-1782

Dirck Cornelis Tjallis
0
746Z751613-1782

Lijsebeth CostersWed. Olevier Hoogland0
747Z751613-1782

Dirk Jansz. Backer
0
748Z751613-1782

Grietje Volmer
0
749Z751733-183917880612
Anthonij van Velden, Arend, Jan, Grietje en de kinderen van Trijntje Bakker
0
750Z751733-183918171128
Johanna Maria BaartWed. Dirk Bakker en Dirk Sterken0
751Z761613-1782

de kinderen van Pieter Reijnnersz. en Aeff Heerts
1
752Z761613-1782

Aefien Sijbrants
0
753Z761613-1782

Albert Jansz. Gravemaker
0
754Z761613-1782

Albert Jansz. Gravemaker
0
755Z761613-1782

Pieter Theunisz. Congesmaker ?
0
756Z761733-183917331221
Jan Pietersz. Voorn
0
757Z761733-183917880327
Trijntje Ridder
0
758Z761733-183917931205
Jan Kroese
0
759Z761733-183917970323
Reijnoutje Ridder en Jacoba Smit
0
760Z761733-183918251107
Jacob Smit
0
761Z771613-1782

Theunis Pietersz. Compassemakerin ruiling met graf Z2660
762Z771613-1782

Reijnder Jansz. Ridder
0
763Z771613-1782

Geertje Reijnders
0
764Z771613-1782

Pieter Ridder
0
765Z771733-183917781119
Magdaleentje Spruijt
0
766Z771733-183918020708
Gerrit Muijs
0
767Z771733-183918171128
Gerrit Muijs
0
768Z781613-1782

Jacob Pietersz. Boot
0
769Z781613-1782

Cornelis Jacobsz. Boot
0
770Z781733-183917740106
Meijnoutje Boot
0
771Z781733-183917860504
Margareta Grabowskij en Dorothea G.
0
772Z781733-183918171201
KG
0
773Z791613-1782

Jan Jansz. Braereenn grote steen van 2 graven. Aan het einde een kindergraf strekkende tot de pilaar. Een deel is graf M630
774Z791613-1782

Dirck Maeshet kindsgraf. Stelt dit merk1
775Z791613-1782

Cornelis Cornelisz. Roodhet kindsgraf0
776Z791613-178216480000
Pieter Tobiasz Maekelaer
0
777Z791733-1839

KG
0
778Z801613-178216361013
Lobberich Cornelis
0
779Z801613-1782

Trijn Gerrits
0
780Z801613-1782

Gerrit Sijmonsz.
0
781Z801613-1782

Claes Jochemsz. Sloot
0
782Z801613-1782

Pieter Hammelingh
0
783Z801613-1782

Claas Schuuring
0
784Z801613-1782

Hermanus Eekhof
0
785Z801733-183917800931
Willem Bruinier
0
786Z801733-183917860921
Giljan Bruinier
0
787Z801733-183918171201
KG
0
788Z811613-1782

Tonis Michielsz.
1
789Z811613-1782

Aan de kerk vervallen
0
790Z811613-178217801611
Pieter Tomasz.Van de kerken gekocht voor fl 20,-0
791Z811733-183917940003
Thomas Pietersz.
0
792Z811733-183918071203
Antjen Montes
0
793Z821613-1782

Claes Jansz. Smit
1
794Z821613-1782

Trijntje Eriks en Aeltien Tjarks
0
795Z821613-1782

Dirk Pietersz en Trijntje jans
0
796Z821613-1782

Elisabeth Cobus
0
797Z821733-183917811206
Trijntje Jans
0
798Z821733-183917870329
Trijntje Pieters
0
799Z821733-183918171201
KG
0
800Z831613-1782

Gerrit Maertsz. Groes en Jan Heijndricksz.
0
801Z831613-1782

Claes Reijnertsoon
0
802Z831613-1782

Harme Meijnertsz. Gietermaker
0
803Z831613-1782

Clas Dircks Visscher
0
804Z831733-183917600410
Gerrid Rooseboom
0
805Z831733-183918050328
KG
0
806Z841613-1782

Willem Maertsz. Biersteker
1
807Z841613-1782

Reijnert Jansz. in de witte Fos
0
808Z841613-1782

Dirck Freecksz. Smitverzegelt voor 48 jaar op conditie dat de Wed. van Erden Ridder daar in zal mogen worden begraven0
809Z841733-183917740817
Maarten EngelsmanVerzegelt de tijd van 48 jaren. Dus tot 178204190
810Z841733-183917850623
Cornelia Rijxen
0
811Z841733-183917970518
Hendrik Rijxen Engelsman
0
812Z841733-183918171201
KG
0
813Z851613-1782

Meijnou en Lijsbet Jans
1
814Z851733-183917711024
Lijsbeth Jans
0
815Z851733-183918082209
Jacobje Braans
0
816Z861613-1782

Andries Andriesz.
1
817Z861613-1782

Pieter en Meinard van der Werf
0
818Z861613-1782

Meijndert van der Werf
0
819Z861733-183917751012
Pietertje van der Werft
0
820Z861733-183917880828
Gerrit Vis
0
821Z861733-183918171201
KG
0
822Z871613-1782

Jan Albertsz. 2/3 en Marij Aris 1/3
2
823Z871613-1782

Lammert Jansz. Haeseling 2/3
0
824Z871613-1782

president Willem Willemsz.
0
825Z871613-1782

de Hr. Hilbrand van Sluis
0
826Z871613-1782

Dirk Papegaaij
0
827Z871613-1782

Maritien Claas
0
828Z871733-183917710926
Maarten Jansz.
0
829Z871733-183917921227
Hendrik Ossen
0
830Z871733-183918181226
Lampje Dekker Wed. Hendrik Ossen0
831Z881613-1782

de kinderen van Jacob Pietersz. Pieck
1
832Z881613-1782

Maerten Gerritsz. Koster en Pieter Tadesz.
0
833Z881613-178216460000
Jan Landman
0
834Z881733-183917710926
Vrouwtjen Alberts Smit
0
835Z881733-183917870524
Sieuwert Landman
0
836Z881733-183918180206
Aaltje Foppes, Wed. Fredrik Uijlham en Albert Landman0
837Z891613-1782

Gerrijdt Jansz. Slijper
1
838Z891613-178216850000
Dieutjen Jochems
0
839Z891613-1782

Meijndert Harksz.
0
840Z891613-1782

Harcke Meijndertsz.
0
841Z891613-1782

Michiel Roomboer
0
842Z891613-1782

Freek Cobussen
0
843Z891733-183917780723
Grietje Abrahams en Jantje de Waal
0
844Z891733-183918171201
KG
0
845Z901613-1782

Bolle Jansz.
1
846Z901613-1782

Ebeltje Pieters
0
847Z901613-1782

Hilbrand van der Horst
0
848Z901733-183917810621
Hendrik Degelink
0
849Z901733-183917881211
Alida ten Dijk
0
850Z901733-183918000320
Jan Reuder
0
851Z901733-183918150203
Hendrikje Degelink Wed. Jan Reuder0
852Z911613-1782

de erfgenamen van Jacob Teunisz.
1
853Z911613-1782

Pieter jacobsz. Lam
0
854Z911733-1839

KG
0
855Z921613-1782

Dirck Arentsz. en Sieuwert Jacobsz.
0
856Z921613-1782

Pieter jacobsz. Lam
0
857Z921733-1839

KG
0
858Z931613-1782

Trijntien Andries
1
859Z931613-1782

de erfgenamen vam Alert Dircx Beuker
0
860Z931613-1782

Volchertsz. Jansz. Kijck
0
861Z931613-1782

Fempien IJsbrants
0
862Z931613-1782

Arend Schols
0
863Z931733-183917430808
Adam Werft
0
864Z931733-183918041122
Klaas Werft
0
865Z931733-183918100222
Jan en Klaas Kooij
0
866Z941613-1782

de kinderen van Jan Sijmmonsz.
1
867Z941613-1782

Cornelis Adriaensz.
0
868Z941613-1782

Pier Ruurs
0
869Z941733-183917800406
Elisabeth Wiggers Wed. Pier Ruurds0
870Z941733-183917881009
Pieter Ruurdste Amsterdam0
871Z941733-183917970420
Jan Ruurdste Amsterdam0
872Z941733-183918171201
KG
0
873Z951613-1782

Jan Jansz. Camerlingh
0
874Z951613-1782

Juffr. Ida Huijgh en Jan Russeplukker
0
875Z951733-183917710912
Benedictus Helmsingh
0
876Z951733-183917950326
Claas Ossebaart
0
877Z951733-183918291008
Jaris Ossebaart
0
878Z961613-1782

KG
0
879Z961733-1839

KG
0
880Z971613-1782

de erfgenamen van Griet Alberts van Urck
1
881Z971613-1782

Alijdt Jans
0
882Z971613-1782

Pieter Simonsz. Hooghien
0
883Z971613-1782

Simon Pietersz. Hoogje
0
884Z971613-1782

Jan Hoogje
0
885Z971613-1782

Pieter gersen
0
886Z971733-183917791022
Pieter Simonsz
0
887Z971733-183918181211
Jan en Hiltje Cornelis de Groot
0
888Z981613-1782

Claes Nansz.
1
889Z981613-1782

Frans Aersz. Kannegieter
0
890Z981613-1782

Griet Jan Rems
0
891Z981613-1782

Cornelis Blauwevlagh
0
892Z981613-1782

Pier Cophen en Bastiaaen Albertsz.
0
893Z981733-183917761219
Maritje en Grietje Blauvlag
0
894Z981733-183917840108
Roelof Arisz.
0
895Z981733-183918050606
Lijntje Voorn Wed. Roelof Arisz.0
896Z981733-183918171201
KG
0
897Z991613-1782

de kinderen van Jan Otsz.(Griet, Jans Reijner Jansz.)
0
898Z991613-1782

Maritie Everts
0
899Z991613-1782

Cornelisjen Rieuwerts
0
900Z991733-183917750626
Antje Jans
0
901Z991733-183917950507
Christiaan Fredriks
0
902Z991733-183918010625
Wouter Blok
0
903Z1001613-1782

Teet JansWed. Sijmon Feedricksz.0
904Z1001613-1782

Willem Gerbrantsz. de Jonge
0
905Z1001613-1782

Geertruij, Louisa en Johanna van Genderen
0
906Z1001613-1782

Louisa van Genderen
0
907Z1001733-183917610226

Dit graf van wegens wijlen Louisa van Genderen. Voor altoos verzegelt. Casboek 176111190
908Z1011613-1782

de kinderen van Anne Roemersgraf in oude boek0
909Z1011613-1782

Willem en Willem Gerbrantsz. de Jonge
0
910Z1011613-1782

Geertruij, Louisa en Johanna van Genderen
0
911Z1011613-1782

Louisa van Genderen
0
912Z1011733-183917610226

Dit graf mede, gelijk het bovenstaande voor altoos verzegelt. Zie het Casboek ter gemelde plaatse0
913Z1021613-1782

Anna Willems 2/3 en Claes Seepsieder
3
914Z1021613-1782

Annae Roemers 2/3
0
915Z1021613-1782

Willem en Willem Gerbrantsz. de Jonge
0
916Z1021613-1782

Catharina baart
0
917Z1021733-183917711107
Alexander en Pieter Hendrik van Genderen
0
918Z1021733-183918170828
KG
0
919Z1031613-1782

Willem Sijmonsz.
1
920Z1031613-1782

Willem Jacobsz.
0
921Z1031613-1782

Meester Jan Stattijn
0
922Z1031733-183917711010
Cornelia Statijn
0
923Z1031733-183917860921
Pieter Blok
0
924Z1031733-183917871220
Anthonij Zuster en Alida Blok
0
925Z1041613-1782

Pieter Sibbesz.
1
926Z1041613-178216361202
Griet PietersWed. Barent Pietersz.0
927Z1041613-1782

Volker Ariaensz. Schram
0
928Z1041613-1782

Claas Hasevanger
0
929Z1041613-1782

Maarten Ketman
0
930Z1041733-183917741224
Trijntje Keetman
0
931Z1051613-1782

Heijndrick Outgersz.een graf ligt onder een grote blauwe steen1
932Z1051613-1782

Welmout Pieters
0
933Z1051613-1782

Pieter Dircksz. Schot
0
934Z1051613-1782

Juffr. Margareta Schot
0
935Z1051733-183917750511
Juffr. Johanna KluppelVerzegelt voor 60 jaar tot 182612110
936Z1051733-183917911110
Geertruijd Rogge
0
937Z1051733-183917911110
Dirk Kramp, Hr. Johannes Rutger Ruijters
0
938Z1061613-1782

Heijndrick Outgersz.een graf ligt onser een grote blauwe steen1
939Z1061613-1782

de erfgenamen van Pieter Jansz. Schram
0
940Z1061613-1782

Pietermoer Jans
0
941Z1061613-1782

de Hr. Dirk Schot
0
942Z1061613-1782

Juffr. Margareta Schot
0
943Z1061613-178217750511
Juffr. Johanna KluppelVerzegelt voor 60 jaar tot 189505040
944Z1061733-183917911110
Geertruijd Rogge
0
945Z1061733-183917911110
Dirk Kramp, Hr. Johannes Rutger Ruijters
0
946Z1071613-1782

Wigger Cornelisz. Timmerman
1
947Z1071613-178216361103
Oud-Schepen Freedrick Heertsz.
0
948Z1071613-1782

Pieyer Struijt
0
949Z1071613-1782

Jan Harmse van den Hout
0
950Z1071613-1782

Vokeltje Baanman
0
951Z1071733-183917740127
Cornelia van der Hout
0
952Z1071733-183918141202
Pieter van der Hout
0
953Z1081613-1782

Evert Claesz. en Dirck Pietersz.
0
954Z1081613-1782

Arien Dircksz.
0
955Z1081613-1782

Jan Dircksz.Wegens verstanden legersteede aan de kerk vervallen0
956Z1081613-1782

KG
0
957Z1081733-183917790406
Pieter Van der HoutVerzegeld tot den jare 19190319. Dus voor 100 jaren. Heeft graf N20 aan de kerk gegeven0
958Z1091613-1782

Meijnnert Hendricksz.
1
959Z1091613-1782

Theunis Monsieur
0
960Z1091613-1782

Dr. Theodorus de Gorter
0
961Z1091733-183917711003
Dr. Theodorus de Gorter
0
962Z1091733-183917860907
Susanna Agatha de Gorter Wed. van der Willige0
963Z1091733-183918171201
KG
0
964Z1101613-1782

Marij Jacobs
1
965Z1101613-1782

Harme Meijnerts Gravemaker
0
966Z1101613-1782

Lourens Hendrickx
0
967Z1101613-1782

Antjen jans
0
968Z1101733-183917650307
Joris van Simmeren
0
969Z1101733-183917950910
Willemina van Simmeren
0
970Z1111613-1782

Harmen Volick Biersteker
1
971Z1111613-1782

Harmen Jansz. Velmij? En Willem Gertsz. G?
0
972Z1111613-1782

Antje Lourens
0
973Z1111613-1782

Pieter Harmsze
0
974Z1111613-1782

Dirk Willemsz.
0
975Z1111613-1782

Claas Benedictus
0
976Z1111733-183917800622
Pieter Lourensz. Van Praag
0
977Z1111733-183917910120
Klaas van Praag
0
978Z1111733-183918280809
Antje Rombout Wed. Klaas van Praag0
979Z1111733-183918290413
Jan Kastel
0
980Z1121613-1782

Harmen Velick? Biersteker
1
981Z1121613-1782

Jan Jansz. Janneman
0
982Z1121613-1782

Grietje JansWed. Jan Gerritsz. Riem0
983Z1121733-183917710822
Gerrit Brugman
0
984Z1121733-183917920401
Jan Sijbrand en Maria Brugman
0
985Z1121733-183918171201
KG
0
986Z1131613-1782

Marij Albertsdochter van Allert Appelman1
987Z1131613-1782

Dirk Wouters
0
988Z1131613-1782

Diaconie gereformeerde kerke
0
989Z1131613-1782

Jan Borchard
0
990Z1131733-183917780625
Baduina Borchard
0
991Z1131733-183917990207
KG
0
992Z1141613-1782

de erfgenamen van Pieter Dircksz. Wit
1
993Z1141613-178216380000
Henderijck Willemsz. Apoteker, Jan Anhemird?, Trijntien en Lijsbeth Hendriks
0
994Z1141613-1782

Freek Freeksz.
0
995Z1141733-183917751019
Jan Dirk Uijlham
0
996Z1141733-183918151205
Agnietje en Fredrik Uijlham
0
997Z1141733-183918160105
Aaltje Foppes Wed. Fredrik Uijlham en Albert en Fredrik Uijlham0
998Z1151613-1782

Gerben HarmesWed. Marten Harincksz.1
999Z1151613-1782

Boele Jansz. 1/2 en de Wed. van Boele Jansz. Met haar kinderen
0
1000Z1151613-1782

Jantje Uijl
0
1001Z1151613-1782

Ariaantje Uijl
0
1002Z1151733-183917710808

Dit graf is van wegens wijlen Ariaantje Uijl voor altoos verzegeld. Casboek 177606040
1003Z1161613-1782

Volckerdt Harcksz. Bobbert
1
1004Z1161613-1782

Harme Dietersz.
0
1005Z1161613-1782

de Hr. Pieter Haak
0
1006Z1161613-1782

Juffr. Weijntje van Loosen
0
1007Z1161733-183917820516
Vrouwe Elia Eva van Romond
0
1008Z1161733-183918171219
Francois Adriaan DuijvensErfgenaam van Elia Eva van Romond0
1009Z1161733-183918221101
Matthijs Kover Reijsfert
0
1010Z1171613-1782

Grietien Reijnners
0
1011Z1171613-1782

de Hr. Pieter Haakvan de kerk gekocht 173402150
1012Z1171613-1782

Juffr. Weijntje van Loosen
0
1013Z1171733-183917820516
Vrouwe Elia Eva van Romond
0
1014Z1171733-183918171219
Francois Adriaan DuijvensErfgenaam van Elia Eva van Romond0
1015Z1171733-183918221101
Matthijs Kover Reijsfert
0
1016Z1181613-1782

Jan Wijbrantsz. Grawerteen graf ligt onder een grote blauwe steen1
1017Z1181613-1782

Maria van den Broek
0
1018Z1181613-178217380000
Claas Braans
0
1019Z1181613-1782

Jan van der Velde en huijsvrou Pietertje Claas
0
1020Z1181733-183917800511
Claas en Pieter van der Velden, Jansz. en Pieter Spanjaart
0
1021Z1181733-183918070604
KG
0
1022Z1181733-183918120206
Jan Spanjaart
0
1023Z1191613-1782

Gerredt Entsz.een graf ligt onder een grote blauwe steen1
1024Z1191613-178216370000
Luijtiemoer, Pieter Jansz. Grawert, Rabeike Grawert en de kinderenn van Wijbrant Jansz. Grawert
0
1025Z1191613-1782

Maria van den Broek
0
1026Z1191613-178217380000
Claas Braans
0
1027Z1191613-1782

Jan van der Velde en huijsvrou Pietertje Claas
0
1028Z1191733-183917800511
Claas en Pieter van der Velden, Jansz. en Pieter Spanjaart
0
1029Z1191733-183918120109
Jan Spanjaart
0
1030Z1201613-1782

Hermen Jansz.in het oude boek0
1031Z1201613-1782

Jacob Pietersz. Blaeuhulck en Trijn Alerts
0
1032Z1201613-1782

Trijn Alerts
0
1033Z1201613-1782

Geertje en Aaltje Pieters
0
1034Z1201613-1782

Jan Arentsz.
0
1035Z1201733-183917830105
David Jansz.
0
1036Z1201733-183918050523
Johanna de Vries
0
1037Z1201733-183918130100
Maarten Willemsz. Ossekooper
0
1038Z1211613-1782

Dirck Jansz. Taenman
1
1039Z1211613-1782

Dirckien en Margrieta Sijmens
0
1040Z1211613-1782

Ferdinanda Vos
0
1041Z1211733-183917710606
Dorothea en Cornelia Kuijper
0
1042Z1211733-183917990207
KG
0
1043Z1221613-1782

Pieter Jansz. Swaaroogh
1
1044Z1221613-1782

Juffr. Geertjen ExgenWed. Mr. Jan van Zelter0
1045Z1221613-1782

Mw. Petronella van Gent
0
1046Z1221733-183917711128
Immagonda van der Hart. Wed. Duijvens , Margareta Petronella, Henriette Johanna en Adriana Petronella Verbruggen
0
1047Z1221733-183918180206
KG
0
1048Z1231613-1782

Pieter Jansz. Swaaroogh
1
1049Z1231613-1782

Juffr. Geertjen ExgenWed. Mr. Jan van Zelter0
1050Z1231613-1782

Mw. Petronella van Gent
0
1051Z1231733-183917711128
Immagonda van der Hart. Wed. Duijvens, Margareta Petronella, Henriette Johanna en Adriana Petronella Verbruggen
0
1052Z1231733-183918180206
KG
0
1053Z1241613-1782

de erfgenamen van Pieter Sijmonsz
1
1054Z1241613-1782

Jacob Visscher
0
1055Z1241613-1782

KG
0
1056Z1241613-178217250000
Marijtje Visser
0
1057Z1241733-1839


Dit graf is voor altoos verzegeld van wegens wijlen Marijtje Visser. Casboek 177606190
1058Z1251613-1782

Luijckas Heijndricksz. Wever
1
1059Z1251613-1782

Theunis Doetsz.
0
1060Z1251733-183917731014
Belitje Thades, Geertruijd van der Meer en Pieter Schouwverzegelt voor 12 jaar0
1061Z1251733-183917860907
Jan de Goede
0
1062Z1261613-1782

Cornelis Claesz. Taenman
1
1063Z1261613-1782

Hr. Willem Schaegenverzegelt voor 24 jaar 176511070
1064Z1261613-1782

IJtien van Loosen
0
1065Z1261733-183917791122
Jan Albertsz. van Loosen
0
1066Z1261733-183917930117
Ruurt Pietersz.
0
1067Z1261733-183917171201
KG
0
1068Z1271613-1782

Jan Gerridsz Spilman
1
1069Z1271613-178216360000
Albert Jansz. Gravemaker van de Westerkerk1
1070Z1271613-1782

Jan en Neeltje Alberts
0
1071Z1271613-1782

Jan Glansdorp en Cornelis Voorn
0
1072Z1271733-183917820404
Grietje Glandorp
0
1073Z1271733-183917880811
Magdaleentjeen Gerbrand Voorn, Sieuwert Lansman en Theunis Brandt
0
1074Z1281613-1782

Reijnner Kechges, Trijn Jans en Jan Sijmmsz. Lob
2
1075Z1281613-1782

Juriaen Jacobsz.
0
1076Z1281613-1782

Hendrick Ellenckhuijsen
0
1077Z1281613-1782

Jan Coertpenning
0
1078Z1281733-183917820124
Trijntje Koertpenning
0
1079Z1281733-183918171201
KG
0
1080Z1291613-1782

Pieter Jacobsz
1
1081Z1291613-1782

Meijndert Schuur
0
1082Z1291733-183917710711
Andriesje en Neeltje Meijnderts
0
1083Z1291733-183918171201
KG
0
1084Z1301613-1782

Trijn Erijcks
1
1085Z1301613-1782

Ouker Ouksz. Wegecter
0
1086Z1301613-1782

Aan de kerk vervallen
0
1087Z1301733-1839

KG
0
1088Z1311613-1782

Jan Ridwertsz.
1
1089Z1311613-1782

Albert Ariaensz
0
1090Z1311613-1782

Gerbrand Jacobsz.
0
1091Z1311733-183917711003
Jacob Gerbrandsz.
0
1092Z1311733-183917930530
Antje, Klaas, Geesje en IJsbrand Jacobs
0
1093Z1311733-183918171201
KG
0
1094Z1321613-1782

KG
0
1095Z1321613-1782

Claes Harcksz. Tentisin ruiling0
1096Z1321613-1782

Aeltjen, Dieuwertje en Pieter Mes
0
1097Z1321733-183917710917
Meijndert Swart
0
1098Z1321733-183918171201
KG
0
1099Z1331613-1782

Reijnner en Cornelis Cornelisz.
2
1100Z1331613-1782

Pieter Cornelisz. Coopman
0
1101Z1331613-1782

Dirck Garbrantsz. ?oelmaker
0
1102Z1331613-1782

Mr. Andries Kluppel
0
1103Z1331613-1782

Juffr. Meijntje van Loosen Jacobsdr.
0
1104Z1331733-183917800629
Gosse Gorter
0
1105Z1331733-183918051121
Bregje Belkmeer Wed. Gosje Gorter0
1106Z1331733-183918171128
Gosje Gorter Moll
0
1107Z1341613-1782

Jan Evertsz.
1
1108Z1341613-178216360000
Cornelis Jansz.
0
1109Z1341613-1782

Jan Luijtgesz. Schuijt
0
1110Z1341613-1782

Barent Quirijnsz. Backer
0
1111Z1341613-1782

Claas Rijksz.
0
1112Z1341613-1782

Betje Barends
0
1113Z1341733-183917760530
Mr. Abel van der Willigen
0
1114Z1341733-183918171126
KG
0
1115Z1351613-1782

Harcke Jsbrantsz. en de erfgenamen van Jan Jsbrantsz.
1
1116Z1351613-178216370000
Ariaen Dircksz. Sappen
1
1117Z1351613-1782

Griet jans
0
1118Z1351613-1782

KG
0
1119Z1351613-1782

Jacob Osekooper en Lijsbet HeertjesWed. Jan Dircksz. Ossekooper0
1120Z1351733-183917331221
Jacob OssekooperVerzegeld voor 60 jaar tot 183008300
1121Z1361613-1782

de erfgenamen van Siewert Jansz. Wals
1
1122Z1361613-178216390000
Seij Siewert en Pieter Mossel
0
1123Z1361613-1782

Do. Lambertus Zegers Rijserverzegelt voor 24 jaar 0
1124Z1361733-183917741124
Nicolaas Hendrik de VriesVerzegeld tot 179806020
1125Z1361733-183918110307
Diederik Arnold de Vries en Mr. Thade de Vries
0
1126Z1361733-183918171201
KG
0
1127Z1371613-1782

de kinderen van Siewert Jansz. Wals
1
1128Z1371613-1782

Jan Jansz. Theijls de Jonge
0
1129Z1371613-1782

Do. Lambertus Zegers Rijserverzegelt voor 24 jaar 0
1130Z1371733-183917741124
Nicolaas Hendrik de VriesVerzegeld tot 179010300
1131Z1371733-183918110307
Diederik Arnold de Vries en Mr. Thade de Vries
0
1132Z1371733-183918171201
KG
0
1133Z1381613-1782

Dieuw LuijtiesWed. sal. Outger Jacobsz.1
1134Z1381613-178216360000
Albert Pouwelsz.
0
1135Z1381613-1782

Aan de kerk vervallen
0
1136Z1381733-1839

KG
0
1137Z1391613-1782

Fitgen Thijs
1
1138Z1391613-1782

Frans Dircksz. Pontman
0
1139Z1391613-178216840000
Leendert Leendertsz. Evenblij
0
1140Z1391613-1782

Neeltjen Arents
0
1141Z1391613-1782

Christiaen Jansz. en Dieuwtje Jacobsechtelieden0
1142Z1391613-1782

Jan Woestenburgh
0
1143Z1391733-183917711017
Dieuwertje en Anna Woestenburg
0
1144Z1391733-183918171201
KG
0
1145Z1401613-1782

Garbrant Jansz. Coster
1
1146Z1401613-1782

Klaas Roelofsen
0
1147Z1401613-1782

Gijsbert Hoogland
0
1148Z1401733-183917740707
Geerling Meijer
0
1149Z1401733-183918101213
Catharina en Geertruijd Meijer
0
1150Z1411613-1782

Heijndrick Outgersz.
1
1151Z1411613-1782

de erfgenamen van Meijnu Claes
0
1152Z1411613-1782

Vrouwtje Pieters
0
1153Z1411613-1782

Claas Jonker
0
1154Z1411613-1782

Willem van Mensburg
0
1155Z1411733-183917760321
Jeltjen Pomp
0
1156Z1411733-183917860406
Jan? Willemsz. Mensburg
0
1157Z1411733-183918140331
Maritje RegelingWed. Jan Last0
1158Z1411733-183918220802
Gerrit Rienderhoff
0
1159Z1421613-1782

de erfgenamen van Pieter Jacobsz. Meun
1
1160Z1421613-178216450000
Jacob Pietersz. Meun
0
1161Z1421613-1782

Gerrit Swerts
0
1162Z1421613-1782

de kinderen van Dirk Sweersz. Waars
0
1163Z1421733-183917711031
Fempjen Proost
0
1164Z1421733-183917951203
Harmus Bakewell
0
1165Z1421733-183918171201
KG
0
1166Z1431613-1782

de kinderen van Harmen Windelsz.
1
1167Z1431613-178216400000
Harme Gerritsz.
0
1168Z1431613-1782

Lijsbet Andries en Vrouwtjen Gerrits en Sijtjen Jans
0
1169Z1431613-1782

Sijtjen Jans
0
1170Z1431613-1782

Grietien Gerrits
0
1171Z1431613-1782

Pietertien Cornelis
0
1172Z1431613-1782

Meindeert Kroon
0
1173Z1431733-183917751114
Caatjen Mattijs
0
1174Z1431733-183917880124
Willem Schuijt
0
1175Z1431733-183917960519
Grietje Jans
0
1176Z1431733-183917970601
Dirk Kort
0
1177Z1431733-183918171201
KG
0
1178Z1441613-1782

Griet Jsbrants
1
1179Z1441613-1782

Cornelisje Freeks en Grietje Luijtjes
0
1180Z1441613-1782

Gerrit Egbertsz.
0
1181Z1441733-183917760725
Geesje Egberts Wed. Gerrit Egbertsz0
1182Z1441733-183917930425
Jan Modderman
0
1183Z1441733-183918141007
Dirk Modderman
0
1184Z1451613-1782

Immetien Claes
1
1185Z1451613-1782

Claasje JansWed. Jan van Giesen0
1186Z1451613-1782

Anna van Giessen
0
1187Z1451613-1782

Jacob Karnmelk
0
1188Z1451613-1782

Antjen de Waijer
0
1189Z1451733-183917820124
Pieter Danielsz.
0
1190Z1451733-183918180102
Vrouwtje de WittWed. Pieter Danielsz.0
1191Z1451733-183918180102
Jan Dirksz. Bakker
0
1192Z1461613-1782

Brecht Freedricks
1
1193Z1461613-1782

Heltien Jans
0
1194Z1461613-1782

Johannes Ras
0
1195Z1461613-1782

Hr. Evert ten Bos
0
1196Z1461613-1782

Hr. A.O. van Rijneveld
0
1197Z1461733-183917880327
Daniel en Jan van Rijneveld
0
1198Z1461733-183918040329
Anna Cornelia ?ierootWed. van Rijneveld0
1199Z1471613-1782

de erfgenamen van Outger Freeckxz.
1
1200Z1471613-1782

Johannes Ras
0
1201Z1471613-1782

Hr. Evert ten Bosch
0
1202Z1471613-1782

Hr. A.O. van Rijneveld
0
1203Z1471733-183917880327
Daniel en Jan van Rijneveld
0
1204Z1471733-183918040329
Anna Cornelia ?ierootWed. van Rijneveld0
1205Z1471733-183918290000
Elisabeth Cornelia van Rijneveld
0
1206Z1481613-1782

Harcke Claesz. Prackr
1
1207Z1481613-1782

de kinderen van Ter jasan Heijls
0
1208Z1481613-1782

Meijnert GerritsWed. Heijn Aer jansz.0
1209Z1481613-1782

Lucas Stand
0
1210Z1481613-1782

Gerrit Stant
0
1211Z1481733-183917791230
Jan Lucasz. Stant
0
1212Z1481733-183917970601
Trijntje StantWed. Simon Botjager0
1213Z1481733-183918171201
KG
0
1214Z1491613-1782

Heijndrick Tijmesz. Decker (alias Monsieur)
1
1215Z1491613-1782

Meijndert Monsieur
0
1216Z1491613-1782

Marijtje Monsieur
0
1217Z1491613-1782

Meijna Maria en Meijnard Simon du Pui
0
1218Z1491733-183917800817
Dr. Meijnard Simon du Pui
0
1219Z1501613-1782

Meijnnert Cornelisz.
1
1220Z1501613-1782

Garbrant Baertsz. met zijn kinderen enGarrijt Cornelisz. Odes
0
1221Z1501613-1782

Alijd Harkes
0
1222Z1501613-1782

KG
0
1223Z1501613-178217510000
Dr. Du Piegekocht van e kerkmeester voor fl 30.-0
1224Z1501613-1782

Meijna Maria en Meijnard Simon du Pui
0
1225Z1501733-183917800817
Dr. Meijnard Simon du Pui
0
1226Z1511613-1782

Volchert Segersz. Dogger
1
1227Z1511613-1782

Adriaan Spanjaard en Aagje Hen
0
1228Z1511613-1782

Claas Jansz. Gietermaker
0
1229Z1511733-183917750011
Geertje Gietermakercum suis0
1230Z1511733-183918171211
KG
0
1231Z1521613-1782

Griet Willems
0
1232Z1521613-1782

Petronella van Gent
0
1233Z1521733-183917711128
Immagonda van der Hart,Margareta Petronella, Henrietta Johanna en Adriana Petronella VerbruggenWed. Duijvensz.0
1234Z1521733-183918180206
KG
0
1235Z1531613-1782

Jan Jsbrantsz., Tetien Jsbrants en Anne Willems
1
1236Z1531613-178216360000
Anne Willems 2/3
0
1237Z1531613-1782

Jan Jansz. van Loosen
0
1238Z1531613-1782

Joosjen van Loosen
0
1239Z1531733-183917761219
Hendrik Schokker
0
1240Z1531733-183918060619
Albert en Aagje Schokker
0
1241Z1541613-1782

de erfgenamen van Gerret Volchertsz. Pen
1
1242Z1541613-1782

Gerbrant Baertsz. en kinderen,Kenu Kornelis en Griet SijbrantsWed. Gerrit Cornelisz.0
1243Z1541613-1782

Hr. A. Oldenhove van Reijnevelt
0
1244Z1541733-183917711031
Gerrit Berg
0
1245Z1541733-183917990207
KG
0
1246Z1551613-1782

Keunou Dircks
1
1247Z1551613-1782

het Oude Arme Weeshuijs 1/2 en Alijd Klaes 1/2
0
1248Z1551613-1782

de kinderen van Alijd Claas
0
1249Z1551613-1782

de kinderen van Quirijn Groen
0
1250Z1551733-183917711024
Adriana Veltman
0
1251Z1551733-183918171128
Quirijn en Johanna Christina Groen
0
1252Z1561613-1782

Jacob Jacobsz. Witiesgraf onder een grote steen1
1253Z1561613-1782

Jacob Siewertsz. Wit
0
1254Z1561613-1782

Jan Spanjaard
0
1255Z1561733-183917571222
Jan Koning
0
1256Z1561733-183917841118
Jan Beenesz.
0
1257Z1561733-183918171201
KG
0
1258Z1571613-1782

KG
0
1259Z1571733-1839

KG
0
1260Z1581613-1782

KG
0
1261Z1581733-1839

KG
0
1262Z1591613-1782

KG
0
1263Z1591733-1839

KG
0
1264Z1601613-1782

KG
0
1265Z1601613-1782

Hendrik van der LindeGekocht van kerkmeester0
1266Z1601613-1782

Aart van der Linde
0
1267Z1601733-183917810104
Hester Jans
0
1268Z1601733-183918020318
Hendrik, Maretje en Jan van der Linden
0
1269Z1611613-1782

de erfgenamen van Jacob Lenertsz. Meijn
1
1270Z1611613-178216370000
Jan Jansz. Wagenaer
1
1271Z1611613-1782

de Wed. van Jan Pietersz. Schot
0
1272Z1611613-1782

Gerrijt RasSeepsieder0
1273Z1611613-1782

Mr. Emmanuel Ras
0
1274Z1611733-183917720206
Mr. Daniel Ras
0
1275Z1611733-183917990207
KG
0
1276Z1621613-1782

Jacob Lenersz. Meijn
1
1277Z1621613-178216370824
Lenert Jacobsz. Palensteijn
0
1278Z1621613-1782

Volcher Kornelisz. Brootjen
0
1279Z1621613-1782

Cornelis Rood
0
1280Z1621613-1782

Jan Botjager
0
1281Z1621733-183917761219
Anna de Vries
0
1282Z1621733-183918040202
Justina van Neerden
0
1283Z1621733-183918140506
Agnietje Salsman
0
1284Z1631613-1782

Jacob Lenersz. Meijn
1
1285Z1631613-178216370824
Jacob Jansz.een weeskind van Jan jacobsz. Palensteijn0
1286Z1631613-1782

Pieter Coppensz.
0
1287Z1631613-178217211204
Frans Koppensvoor altoos verzegelt tot 1769 onder conditie als graf Z260
1288Z1631733-183917520803

Dit graf is wegens wijlen Frans Koppens voor altoos verzegelt. Casboek 176604240
1289Z1641613-1782

Andries Lourensz.
1
1290Z1641733-183917710801
Gerrit Hendriksz.
0
1291Z1641733-183918070924
Dirkje en Hendrik Kuijper
0
1292Z1641733-183918171201
KG
0
1293Z1651613-1782

Meijnnert Tijmmensz. en de kinderen vanJan Jansz. Koesges
2
1294Z1651613-1782

Claes Theinisz. Blekslager
0
1295Z1651733-183917331211
Pieter Theunisz. Blok
0
1296Z1651733-183917880626
Neeltje, Jan en Anthonij Blok
0
1297Z1651733-183917170905
Theodorus Poort
0
1298Z1661613-1782

Pouwels Albertsz. Westend
1
1299Z1661613-1782

Mr. Johan van Zeller
0
1300Z1661613-1782

Stoffel Joostens
0
1301Z1661613-1782

Pieter van der Velde de Jonge
0
1302Z1661733-183917810927
Dieuwtjen Cornelis
0
1303Z1661733-183917970601
Gerrit, Geertje Bregje en Andries van der Velden
0
1304Z1661733-183918171201
KG
0
1305Z1671613-1782

Heijndrick Outgersz.
1
1306Z1671613-1782

de erfgenamen van Meijnu Daes en Marijtje Brandenburg
0
1307Z1671733-183917760502
Engeltje de Mier
0
1308Z1671733-183917860420
Jan Fransz. Quaadt
0
1309Z1671733-183918141219
Pieter VisAls in huwelijk hebbende Bregje Kwaad0
1310Z1681613-1782

Dirck Jansz. en Jan Jansz.
1
1311Z1681613-178216470000
Maritjen Pieters
0
1312Z1681613-1782

KG
0
1313Z1681733-1839

KG
0
1314Z1691613-1782

Doede Siewertsz. Met zijn suster 2/3 en Outger Claesz. met Vreeck Claesz. 1/3
2
1315Z1691613-178216390000
Efje Kraeckers, Dirck Ouckertsz. Mantges
0
1316Z1691613-1782

Harman Mentsz.
0
1317Z1691613-1782

Willem Kuijper
0
1318Z1691733-183917711003
Gerbrand Groothuijs
0
1319Z1691733-183918171201
KG
0
1320Z1701613-1782

Jacob Iddesz. met de kinderen van Frans Tonisz.
1
1321Z1701613-1782

de erfgenamen van Albert Arensz. En Petronella van Swol
0
1322Z1701613-1782

de Hr. Volkert van Swol
0
1323Z1701733-183917740106
Mr. Gerrit van Swol
0
1324Z1701733-183917890412
Margareta van Swol
0
1325Z1701733-183917940605


0
1326Z1701733-183918191105
Meinduotje, Gerrit, Hillegonda, Pieter en Jan Croll
0
1327Z1711613-1782

Harmen Jansz.oud Seijlecoper1
1328Z1711613-1782

Jan Hendricksz. de Mof
0
1329Z1711613-1782

Harme Pietersz. Backer
0
1330Z1711733-183917710704
Pieter Haijers Bakker
0
1331Z1711733-183918100308
Pieter van der Hout
0
1332Z1711733-183918210202
Jeltje, Harmina, Simon, Maria, Vrouwtje, Pieter en Cornelia van der Velden
0
1333Z1721613-1782

Trijntien Maertens
1
1334Z1721613-1782

Nancke Andrijsz.
0
1335Z1721613-178216470000
Marij Sipkes, Trijntje CornelisWed. Jan Siekertsz.0
1336Z1721613-1782

Garbrant Jansz. Schuijtemaker
0
1337Z1721613-1782

Pieter van der Velde
0
1338Z1721613-1782

Simon van der Velde
0
1339Z1721613-1782

Pieter van den Hout
0
1340Z1721733-183917820124
Pieter Haijers Bakker
0
1341Z1721733-183918190402
Pieter van der Hout
0
1342Z1721733-1839

Jeltje, Harmina, Simon, Maria, Vrouwtje, Pieter en Cornelia van der Velden
0
1343Z1731613-1782

Heijndrick Outgersz.
1
1344Z1731613-1782

de erfgenamen van Pieter Jansz. Schram
0
1345Z1731613-1782

de kinderen van Hendrick Jansz. Schram
0
1346Z1731733-1839

KG
0
1347Z1741613-1782

KG
0
1348Z1741733-1839

KG
0
1349Z1751613-1782

de erfgenamen van Adriaen Cornelisz. 1/2 en Wigger Cornelisz. 1/2
2
1350Z1751613-1782

Lijsabeth IJsbrandsWed. Dirk Ossekooper0
1351Z1751733-183917740609
Jacob en Reijnoutje Ossekooper
0
1352Z1751733-183918081215
Aafjen, Dirkje en Ruth Kempe
0
1353Z1761613-178216360804
Harck Craeck, Jan Crijsman en Fredrick Albertsz.
0
1354Z1761613-1782

Fredrick Albertsz.
1
1355Z1761613-1782

de Hr. Schepen Claes Jacobsz. Wits
0
1356Z1761613-1782

KG in ruiling met Z2080
1357Z1761613-1782

Riddewert en Luijtje Bok
0
1358Z1761733-183917740224
Jan Riddewertsz. Bok
0
1359Z1761733-183917990207
KG
0
1360Z1771613-1782

Thonis Olefsz.
1
1361Z1771613-1782

Cornelis Hercksz. Weck
0
1362Z1771613-1782

KG
0
1363Z1771613-178217140306
Trijntje Ellers
0
1364Z1771613-1782

Cornelis Hamer
0
1365Z1771613-1782

Arien Hamer
0
1366Z1771733-183917791028
Anna Petronella HamerVoor altoos verzegelt op den 18050509. Casboek onder die datum0
1367Z1781613-1782

Pieter Freedricksz. Lantman
1
1368Z1781613-1782

Pieter Lantman
0
1369Z1781613-1782

de kinderen van Wigger Hatmsz.
0
1370Z1781613-1782

Lijsbeth Wiggers
0
1371Z1781733-183917710808
Elisabeth Wiggers
0
1372Z1781733-183917861002
Gerrit Rijnderhoff
0
1373Z1781733-183918040202
Jan, Frans, Guurt, Anthonij, Wiggert en Aaltje Rienderhoff
0
1374Z1791613-1782

Eghbert Jacobsz. En Jan Claesz. Manties
1
1375Z1791613-1782

Pieter Tadesz.
0
1376Z1791613-1782

Judickjen Abrams
0
1377Z1791613-1782

Claas Robbertsz.
0
1378Z1791733-1839

KG
0
1379Z1801613-1782

Cornelis en Otte Jffsz. 3/4 en Willemsz. 1/4
1
1380Z1801613-1782

Willem Douwesz.
0
1381Z1801613-1782

Theunis Harmsz. Kuijper
0
1382Z1801613-1782

Schepen Andries van Schaak
0
1383Z1801733-183917650214
Juffr. Magaretha van Schaeck Andriesdr.
0
1384Z1801733-183917970511
Andries van Schaeck
0
1385Z1801733-183918140514
Catharina en Pieter van Schaeck
0
1386Z1811613-1782

Siewert Meijnertsz. Bierdrager
1
1387Z1811613-1782

Dirck Willemsz. 3/4 en Rinke Siewerts 1/4 met haar kinderen
0
1388Z1811613-1782

de Hr. Andries van Schaak
0
1389Z1811733-183917650214
Juffr. Magaretha van Schaeck Andriesdr.
0
1390Z1811733-183917970511
Andries van Schaeck
0
1391Z1811733-183918140514
Catharina en Pieter van Schaeck
0
1392Z1821613-1782

Maerten Rimmertsz
1
1393Z1821613-1782

Wouter Siebrantsz.
0
1394Z1821613-1782

Jan en Hillegontje Spanjaard
0
1395Z1821733-183917710711
Jan Gerritsz. Kroll
0
1396Z1821733-183918171201
KG
0
1397Z1831613-1782

Trijn Jacobs Blaeuws 1/2 en Meijnou en Gees jans 1/2het oude boek2
1398Z1831613-178216290217
de kinderen van Heertien Pans
0
1399Z1831613-178216380809
Griet Heerts
0
1400Z1831613-1782

de Tresaurier Cornelis Haack 7/8
0
1401Z1831613-178216501219
Burgemeester Tresaurier Cornelis Haak
0
1402Z1831733-183917741124
Marijtje Bil
0
1403Z1831733-183918181204
Pieter Pietersz. Hokkeling
0
1404Z1841613-1782

Aeff Douwes
1
1405Z1841613-1782

Reijnertjen Jacobsdr.dochter van Jacob Jansz. Admirael0
1406Z1841613-1782

de Hr. Burgemeester Dirck Admirael
0
1407Z1841613-1782

Cornelia Cortleven
0
1408Z1841733-183917711219
de hr. Mr. Hugo Adriaan van Bleiswijk
0
1409Z1851613-1782

Anne Rijckets
1
1410Z1851613-1782

Rijcket Jellesz. 2/3 en Soutjen Pieters 1/3
0
1411Z1851613-1782

Dirck Rijketsz. en Grietjen Rijkets
0
1412Z1851613-1782

de Hr. Pieter van Loosen
0
1413Z1851733-183917711219
Mr. Hugo Adriaan van Bleiswijk
0
1414Z1861613-1782

Thijs Freedricksz. Seijllemaker
1
1415Z1861613-1782

Schipper IJebe Cornelisz. En Meijnert Cornelisz. Timmerman
0
1416Z1861613-1782

Arent Hendricxz. Roggebrootbacker
0
1417Z1861613-1782

Gerrit Jacobs Gues
0
1418Z1861613-1782

de Wed. van Siewert de Jongh
0
1419Z1861613-1782

Claas Mossel
0
1420Z1861733-183917711024
Mr. Sieuwert Mossel
0
1421Z1861733-183917880221
Cornelia Mossel
0
1422Z1871613-1782

de erfgenamen van Alert Jansz.
2
1423Z1871613-1782

David Abrams
0
1424Z1871613-1782

Claas Davidz.verzegelt voor 24 jaar 176203180
1425Z1871613-1782

Harme Dirksz.
0
1426Z1871733-183917791028
Maritjen en Meijnoutje Harmes
0
1427Z1871733-183918010226
KG
0
1428Z1881613-1782

Gerrijt Jacobsz. en Outger Maertsz.
1
1429Z1881613-178216391219
Cornelisien Willems
0
1430Z1881613-1782

de kinderen van Jacop Stuijrman
0
1431Z1881613-1782

de erfgenamen van Gerrijt Jacobsz.
0
1432Z1881613-1782

Neeltje jacobs
0
1433Z1881613-1782

Pieter Simonsz. Vijselaar
0
1434Z1881733-183917711107
Johannes Franken
0
1435Z1881733-183917830710
Sieuwert de Beer
0
1436Z1881733-183918120514
Pieter en Albeertje Bevoort en Pieter Vijselaar
0
1437Z1881733-183918180206
KGBij ruiling met graf Z3420
1438Z1891613-1782

Jan Claesz. Noortlant
1
1439Z1891613-1782

Juffr. MariaCrap
0
1440Z1891613-1782

Ida Vis
0
1441Z1891613-1782

Hessel Slijper
0
1442Z1891733-183917711114
Andries Jan en Hessel Slijper
0
1443Z1891733-183918070910
KGBij ruiling met graf N3860
1444Z1901613-1782

KG
0
1445Z1901733-1839

KG
0
1446Z1911613-1782

Claes Zeegersz.
1
1447Z1911613-1782

Albart Jansz.oude Pabema?0
1448Z1911613-1782

Meijnu Jans en Anna Jans
0
1449Z1911613-1782

Jan Jansz. Vijzelaar
0
1450Z1911733-183917811011
Pieter Vijzelaar
0
1451Z1911733-183917981213
Jantje TheunisWed. P. Vijzelaar0
1452Z1911733-183918171201
KG
0
1453Z1921613-1782

de erfgenamen van Pieter Wiggersz.
1
1454Z1921613-1782

Frans Grietersz.
0
1455Z1921613-1782

Jan de Jongh Cornelisz.
0
1456Z1921613-1782

Frans Koppensop conditie dat Z26 voor altoos verzegelt0
1457Z1921733-183917520803

Dit graf is wegens wijlen Frans Koppens voor altoos verzegelt. Casboek 176604240
1458Z1931613-1782

Hilbrant Dircksz. Dol
1
1459Z1931613-1782

Jacob Sijmensz. Dol
0
1460Z1931613-178217050608
Reijer Fransz. Swartvoor 48 jaar verzegelt0
1461Z1931613-1782

Jurriaen Snak, Reijer van t Hoff en Hillegontje van t Hoff
0
1462Z1931733-183917530125
Gerrit Ariensz. Sajing
0
1463Z1931733-183917900603
Barendt Dijkveld
0
1464Z1931733-183917950423
Vrouwtje en Pietertje Dijkveld
0
1465Z1931733-183918120723
Harme de Haan en Pieter Smit
0
1466Z1941613-1782

Willem Berkier
0
1467Z1941613-178216380322
de erfgenamen van Cornelis Pietersz.
1
1468Z1941613-1782

Lobberigje BlaauwhulkWed. Pieter Boll0
1469Z1941733-183917711024
Juffr. Petronella Vlaming
0
1470Z1941733-183917880417
Coenraad Buijck
0
1471Z1941733-183917941009
Meijmerigje Kleijnhens
0
1472Z1941733-183917970601
Jantje Buijck
0
1473Z1951613-1782

Gees Jans en Meijnou Jans
2
1474Z1951613-178216380809
Griet Heerts, Heijndrick Jansz. Almsingk
0
1475Z1951613-1782

Klaes Sijmonsz.zoon van Geertjen Alberts0
1476Z1951613-1782

Jan Jansz. Cuijper
0
1477Z1951613-1782

Gerritien Gerrits
0
1478Z1951613-1782

KG
0
1479Z1951613-178217770805
Jan Everwijn Drillinger
0
1480Z1951733-183917780806
Fredrik Drillinger
0
1481Z1951733-183918020610
Johanna Blikkenhorst
0
1482Z1951733-183918171201
KG
0
1483Z1961613-1782

Pieter Nansz. 2/3 en de Secretaris Jacob Reijnners
1
1484Z1961613-178216550000
Pieter Jellesz. Schroor
0
1485Z1961613-1782

Pieter Nanningz. Schoor
0
1486Z1961733-183917710905
Aafje Schols
0
1487Z1961733-183917911013
Andries over de Linden en Cornelis Scholstra
0
1488Z1961733-183918171201
KG
0
1489Z1971613-1782

Jan Pieters Blockx en de kinderen van Ruwert Harcksz.Bobbert
2
1490Z1971613-178216451107
Jan Pietersz. Bijl
3
1491Z1971613-1782

Hendril Eversz.
0
1492Z1971613-1782

de erfgenamen van Tidde Jellesz.
0
1493Z1971613-1782

Jan de Boer
0
1494Z1971733-183917710822
Baart Knoll
0
1495Z1971733-183917890702
Grietje de Jongh en Pieter Knoll
0
1496Z1971733-183918171201
KG
0
1497Z1981613-1782

Freedrick Florisz. en Jan Cornelisz. Muller
2
1498Z1981613-178216391212
Albert Jffesz.
0
1499Z1981613-1782

de kinderen van Albert IJfsz.
0
1500Z1981613-1782

Sirp Klokker
0
1501Z1981613-1782

Trijntje Alderts
0
1502Z1981733-183917801102
Thijs Korver
0
1503Z1981733-183918050314
Marcus Reistert en Antjen Korver
0
1504Z1981733-183918071231
Marcus Reistert
0
1505Z1991613-1782

Teet Harckes en de kinderen van Gerrijt Harcksz. Bobbert
2
1506Z1991613-1782

Aeff Segersdochter van Seger Lucasz. en Trijn Gerrits0
1507Z1991613-1782

Hendrik Theunisz
0
1508Z1991613-1782

Barend van Rees
0
1509Z1991733-183917780723
Marijtje PietersWed. Barend van Rees0
1510Z1991733-183918090427
Cornelis broersz.
0
1511Z2001613-1782

Dieuw SijmonsWed. Sijmmon Jacobsz. Glasemaker1
1512Z2001613-1782

Sijmon Sijmonsz. Domcke
0
1513Z2001613-178216460410
de Hr. Simon Westwoude
0
1514Z2001613-1782

Pieter Jansz. de Boer
0
1515Z2001733-183917710822
Baart Knoll
0
1516Z2001733-183918090223
KG
0
1517Z2011613-1782

Willem Jacobsz. en Jacob Dircksz.
1
1518Z2011613-1782

Cornelijs Sieuwertsz. Boels
0
1519Z2011613-1782

Pieter Albertsz. Snoeijs Palu
0
1520Z2011613-1782

Anna Freeks
0
1521Z2011613-1782

Gijsbert Franken
0
1522Z2011613-1782

Arien Visser
0
1523Z2011613-1782

Dieuwtje Teewes
0
1524Z2011613-1782

Lourens Aarhuijs
0
1525Z2011733-183917711010
Dieuwtjen Theeuwis
0
1526Z2011733-183917800203
Lourens Aarhuijs
0
1527Z2011733-183918171010
Anna Christina Aarhuijs en Johanna Heksteden
0
1528Z2021613-1782

Cornelis Jansz. Backer
1
1529Z2021613-1782

KG
0
1530Z2021613-1782

Roemer Roemersz. DamFabrijcqmeester0
1531Z2021613-1782

Jan Steen
0
1532Z2021733-183917721203
Theunis de Wit
0
1533Z2021733-183918171201
KG
0
1534Z2031613-1782

Jacob Cornelisz. Vlaascoper?
1
1535Z2031613-1782

KG
0
1536Z2031733-1839

KG
0
1537Z2041613-1782

Cornelis en Albert Luijtiesmet een klein graf daar bezuiden1
1538Z2041613-178216410128
Aris Luijtgensz. en Nanningh Jacobsz.
0
1539Z2041613-1782

Hielke Hielkesz.
0
1540Z2041613-1782

Luijtjemoer LourensWed. Hilke Hilkesz.0
1541Z2041733-183917430221
Poulus ChambonOude legger op dit graf. Verzegelt tot 180412170
1542Z2041733-183917850623
Cornelia Rijxen
0
1543Z2041733-183917970510
Hendrik Rijxen Engelsman
0
1544Z2041733-183918171201
KGVerzegelt tot 180412170
1545Z2051613-1782

Jan Ridwertsz.
1
1546Z2051613-1782

Meijnert Gerbrantsz.
0
1547Z2051733-183917711107
Jan Loots
0
1548Z2051733-183917850602
Jan Schuijt
0
1549Z2051733-183917860713
Jan Montanje
0
1550Z2051733-183918121001
Susanna ArkenboutWed. J. Montanje0
1551Z2051733-183918151006
Jacob van der Meer en Willemina Montanje
0
1552Z2061613-1782

Trijn Remmets
1
1553Z2061613-1782

Mr. Adriaen Freexz. Westfalen
0
1554Z2061613-1782

Trijntien Gerrits
0
1555Z2061613-1782

Grietje Cornelis en Grietje CornelisWed.Claas Sieuwerts en Wed. Pieter jansz. Kin0
1556Z2061613-1782

Neeltien Claas
0
1557Z2061733-183917711010
Jan Entrop
0
1558Z2061733-183918171107
De Roomsen Katolijke Kerk op de Breedstraat
0
1559Z2071613-1782

Cornelis en Jsbrant Heertsz. en Brecht Claes
1
1560Z2071613-1782

Adriaen van Heel
0
1561Z2071613-1782

Alida de Lange
0
1562Z2071733-183917711003
Dirk en Anthonij Kramps
0
1563Z2071733-183918090126
Alida Maria, Johanna Anthonia, Catharina Agnes en Dirk Kramps
0
1564Z2071733-183918171201
KG
0
1565Z2081613-1782

Claes Segersz. 2/5, Alert Jansz. 2/5 en de kinderen van Jan Meijnnertsz. Pilles 1/5
2
1566Z2081613-1782

Mr. Adriaen Freexz. Westfalen 2/5
0
1567Z2081613-1782

KGna ruiling met Z1320
1568Z2081613-1782

Schepen Claes Jacobsz. Witsin ruiling met Z1760
1569Z2081613-1782

de erfgenamen van Anna Wits
0
1570Z2081733-183917711114
Mr. Hendrik van Stralen
0
1571Z2081733-183918000327
KG
0
1572Z2081733-1839

Theodorus van ?eersenCasboek 180903230
1573Z2091613-1782

de kinderen van Pieter Gerredtsz. Oom Pit
1
1574Z2091613-178216410000
Jacob Pietersz. Widsz. Met zijn kinderen en Juffr. Ida Huigvoor altoos verzegelt. Heeft op 17380323 1000 gld gelegateert0
1575Z2091733-183917190622

Dit graf is van wegens wijlen Ida Huijgh voor altoos verzegelt. Casboek 173806090
1576Z2101613-1782

Freedrick Dircksz. Non en Harmen Dircksz.
2
1577Z2101613-1782

Ida Huigvoor altoos verzegelt. Heeft op 17380323 1000 gld gelegateert0
1578Z2101733-183917190622

Dit graf is van wegens wijlen Ida Huijgh voor altoos verzegelt. Casboek vermelde plaatse.0
1579Z2111613-1782

Jan Claesz. Noortlant
1
1580Z2111613-1782

Willem van der Vlugt
0
1581Z2111613-1782

de Hr. Lucas Neledoe
0
1582Z2111733-183917801221
Jantje van der Vlugt
0
1583Z2111733-183918171201
KG
0
1584Z2121613-1782

Claes Hercksz., Pieter Pouwelsz. en Siwert Gerbrantsz
3
1585Z2121613-178216450000
Cornelis en Harcke Cornelisz. Baerman
0
1586Z2121613-1782

Simon Jansz. Lub
0
1587Z2121733-183917711010
Marijtje Lub
0
1588Z2121733-183917991226
Maretje en Meijndert Prins
0
1589Z2131613-1782

Claes Hercksz., Pieter Pouwelsz. en Siwert Gerbrantsz
3
1590Z2131613-178216450000
Pieter Pouwelsz.
0
1591Z2131613-1782

Pouwel Pietersz.
0
1592Z2131613-1782

Barent Haeijesz. Smit
0
1593Z2131613-1782

KG
0
1594Z2131613-1782

Albert Hendriksz.
0
1595Z2131733-183917820404
Hendrik Albertsz.
0
1596Z2131733-183918170822
Gideon Akkerman
0
1597Z2141613-1782

Lenart Aertsz.
0
1598Z2141613-1782

D. Jacobus Hoviusvoor altoos verzegelt1
1599Z2141733-1839


Dit graf, voor altoos verzegelt. Door Dr. Petrus Hovius. Resolutieboek 173003200
1600Z2151613-1782

Eeltien Maertens
1
1601Z2151613-1782

Cornelis Albertsz. Baen
0
1602Z2151613-1782

de Wed. Jacobus Hovius, Geertjen Pietersvoor altoos verzegelt0
1603Z2151733-1839


Dit graf, voor altoos verzegelt. Door Dr. Petrus Hovius. Resolutieboek 173003210
1604Z2161613-1782

Thonis Olofsz.
1
1605Z2161613-1782

Cornelis Albertsz. Baen
0
1606Z2161613-1782

Doctor Petrus Hoviusvoor altoos verzegelt0
1607Z2161733-1839


Dit graf, voor altoos verzegelt. Door Dr. Petrus Hovius. Resolutieboek 173003220
1608Z2171613-1782

Jan Pietersz. Corver en Aeffmoer Jans
1
1609Z2171613-1782

Hillegont Claesdr.
0
1610Z2171613-1782

Samuel Davidsz.
0
1611Z2171613-1782

Maerten Davitsz.verzegelt tot 176208220
1612Z2171613-1782

Aafien BackerWed. Hendrick van Schaak0
1613Z2171613-1782

Pieter van Schaak
0
1614Z2171613-1782

Juffr. Maria van Schaakvoor altoos verzegelt0
1615Z2171733-183917710606

Dit graf is van wegens wijlen Maria van Schaeck voor altoos verzegelt. Casboek 177504060
1616Z2181613-1782

KG
0
1617Z2181733-1839

KG
0
1618Z2191613-1782

Jacob Outgersz.
1
1619Z2191613-178216411230
Oldemoer Jans
0
1620Z2191613-1782

Jan Tijeertsz. Schoemaecker
0
1621Z2191613-1782

Klaes Jansz. Deen
0
1622Z2191613-1782

Claas Wildschut
0
1623Z2191613-1782

Grietien Claas
0
1624Z2191733-183917710926
Antjen de Jong
0
1625Z2191733-183917970511
KG
0
1626Z2201613-1782

Gijs Sijmonsz.
1
1627Z2201613-1782

KG
0
1628Z2201733-1839

KG
0
1629Z2211613-1782

Albert Jansdochter van Jan Pietersz.1
1630Z2211613-1782

Dirk Jansz. Ham
0
1631Z2211613-1782

Freek Wijbrandsz.
0
1632Z2211613-1782

Gerrit Andriesz.
0
1633Z2211733-183917730408
Elbert Gerritsz.
0
1634Z2211733-183918070604
Jan Cornelisz. De Graaf
0
1635Z2211733-183918211005
Swerus Bakker en Stoffel Blom
0
1636Z2221613-1782

de kinderen van Heijndrick Arensz. Kuijper
1
1637Z2221613-1782

Freeck Evertsz. Bierdrager
0
1638Z2221613-1782

Jaijtien Remmets
0
1639Z2221613-1782

Heijn Brandenburg
0
1640Z2221733-183917801116
Abram Schuijt
0
1641Z2221733-183917880228
Hendrik Abramsz. Schuijt
0
1642Z2221733-183918171201
KG
0
1643Z2231613-1782

de kinderen van Rijckelmoer Crommedijcks
1
1644Z2231613-178216390311
Claes Jacobsz. Wits
1
1645Z2231613-1782

de erfgenamen van Anna Wits
0
1646Z2231733-183917711114
de Hr. Mr. Henrik van Straalen
0
1647Z2231733-183918000327
KG
0
1648Z2241613-1782

KG
0
1649Z2241613-1782

Claes Jacobsz. Wits
0
1650Z2241613-1782

de erfgenamen van Anna Wits
0
1651Z2241733-183917711114
de Hr. Mr. Henrik van Straalen
0
1652Z2241733-183918000327
Mr. Hendrik Jansz. van Stralen
0
1653Z2251613-1782

Geert Rimmerts
1
1654Z2251613-178216420210
Liesebet CklaesWed. Melger Sibrantsz.0
1655Z2251613-1782

Geertjen Harmesverzegelt voor 24 jaar0
1656Z2251613-1782

Pieter IJsbrandsz.
0
1657Z2251733-183917780108
Hendrik Hellingman
0
1658Z2251733-183918170905
Jacobus Wijnstok
0
1659Z2251733-183918190806
Pietertje BaenmanWed. Jacobus Wijnstok0
1660Z2261613-1782

Geert Rimmerts
1
1661Z2261613-178216420210
Gerrijt Jacobsz. Groes
1
1662Z2261613-1782

Gerrit Riem
0
1663Z2261733-183917710912
Mr.Gerrit van Swol
0
1664Z2261733-183917890409
Margaretha van Swol
0
1665Z2261733-183917940605
Jan gerritsz. Kroll
0
1666Z2261733-183918171201
KG
0
1667Z2271613-1782

de erfgenamen van Sijmon en Trijn Cornelis Dijcks
1
1668Z2271613-178217180324
Lourens Cornelisz. Coster en Geertruijd Jans
0
1669Z2271733-183917710822
Geertruijd Jans
0
1670Z2271733-183917960519
Lubbert Roelofsz.
0
1671Z2271733-183918171201
KG
0
1672Z2281613-1782

Claes Willemsz. Baenman
1
1673Z2281613-178216391212
Jan Jansz. Cuijper
0
1674Z2281613-1782

Jan Willemsz.
0
1675Z2281613-1782

Marijtje Rutchers
0
1676Z2281733-183917710815
Ouker Rondthout
0
1677Z2281733-183917900103
Dirk Rondthout
0
1678Z2291613-1782

Dirck Pietersz. en Tonis Cornelisz.
1
1679Z2291613-1782

Freedrick Pietersz. en Tonis Cornelisz.
0
1680Z2291613-1782

Frederick Pietersz.
0
1681Z2291613-1782

de Hr. Schepen Goosen Montanus
0
1682Z2291613-1782

Jan Barentsz. Groen
0
1683Z2291613-1782

Gerrit en Jan Groen
0
1684Z2291613-1782

Geesje Elderts
0
1685Z2291733-183917711024
Anthonij Blom
0
1686Z2291733-183917871011
Reijnoutjen Groen
0
1687Z2291733-183918090420
Gerrit Abrahamsz. Blom
0
1688Z2291733-183918171201
KG
0
1689Z2301613-1782

de kinderen van Dirck Rieuwertsz.
0
1690Z2301613-1782

Willemintjen SemeijnsWed. Captein Willem Croesen0
1691Z2301613-1782

Arent Poppesz.
0
1692Z2301613-1782

Claes Jobsz.
0
1693Z2301613-1782

Willem Albertsz.
0
1694Z2301733-183917650502
Diaconen dezer Stadt
0
1695Z2301733-183917910120
Hans Jansz.
0
1696Z2301733-183918080421
Jan Everdsz. Knoll
0
1697Z2311613-1782

Claes Freedricksz.verzegelt voor 108 jaar1
1698Z2311733-1839


Dit graf is voor 108 jaren verzegelt tot 18370111. (de oude legger)0
1699Z2321613-1782

Albert Aukesz.
1
1700Z2321613-1782

Jan Jansz. Backer
0
1701Z2321613-1782

Trijntjen Pieters Roobols
0
1702Z2321613-1782

de Hr. Vice Admirael Volchert Schram
0
1703Z2321613-1782

Mr. Mijnard van Vossen
0
1704Z2321733-183917711031
Juffr. Elia Wilhelmina de Vries
0
1705Z2321733-183918000206
Mr. Arend Diederik de Vries van Vossen
0
1706Z2321733-183918090420
Diederik Arnold de VriesAls in huwelijk hebbende Cornelia Immagonda van Vossen0
1707Z2331613-1782

Freedrick, Pieter en Reijnou Segers
1
1708Z2331613-1782

Ariaentien jacobs
0
1709Z2331613-1782

de Hr. Vice Admirael Volchert Schram
0
1710Z2331613-1782

Mr. Mijnard van Vossen
0
1711Z2331733-183917711031
Juffr. Elia Wilhelmina de Vries
0
1712Z2331733-183918000206
Mr. Arend Diederik de Vries van Vossen
0
1713Z2331733-183918090420
Diederik Arnold de VriesAls in huwelijk hebbende Cornelia Immagonda van Vossen0
1714Z2341613-1782

Freedrick Dircksz. Ramp tot Haerlemonder een grote steen1
1715Z2341613-178216540000
KG
0
1716Z2341733-1839

KG
0
1717Z2351613-1782

de erfgenamen van Freeck Harme Jansz.onder een grote steen1
1718Z2351613-1782

Freedrick Ramp tot Haerlem
0
1719Z2351733-1839

KG
0
1720Z2361613-1782

Geert Jans Groens
1
1721Z2361613-1782

Trieuwert Gerritsz.
0
1722Z2361733-1839

KG
0
1723Z2371613-1782

KG
0
1724Z2371733-1839

KG
0
1725Z2381613-1782

Anne Pieters
1
1726Z2381613-1782

Stoffel Bartholomeus
0
1727Z2381613-1782

Jacob Pietersz. Olij
0
1728Z2381613-1782

Andries Cornel
0
1729Z2381613-1782

Gerrit Schuijt en Catharina Cornel
0
1730Z2381613-1782

Gerrit Cornel Schuijt
0
1731Z2381733-183917820425
Johannes Berkman
0
1732Z2381733-183918171201
KG
0
1733Z2391613-1782

de erfgenamen van Gerrit Arisz. Bootmans
2
1734Z2391613-1782

de kinderen van Jan Gerritsz. Botman
0
1735Z2391613-1782

Marijtje Blocks
0
1736Z2391613-1782

de Hr. Engel Appelman
0
1737Z2391733-183917650725
de Hr. Jan van Leeuwe
0
1738Z2391733-183917870913
Wijbrant Swart
0
1739Z2391733-183917960316
Jantje GommersWed. Swart0
1740Z2391733-183918081020
Jantje Swart
0
1741Z2391733-183918301005
Cornelis Fluiter
0
1742Z2401613-1782

Alijd Cornelisdr.
1
1743Z2401613-1782

Stoffel Stoffelsz. Kuermeester0
1744Z2401613-1782

Suster ClaasWed. Jasper Wassenberg0
1745Z2401613-1782

Sijbrand Smit
0
1746Z2401733-183917751130
Wijbregje Franken
0
1747Z2401733-183917850922
Gerrit Fransz. Kwaad
0
1748Z2411613-1782

Maerten en Pieter Sweersz.
1
1749Z2411613-178216451030
Jantien JacobsWed. maerten Sweers0
1750Z2411613-1782

Lijsbet JansWed. Abraham Pietersz. van de Vijver0
1751Z2411613-1782

Maerten Abrahamsz. van de Vijver
0
1752Z2411733-183917711003
Jan Mulrooij
0
1753Z2411733-183917880110
Dirl Mulrooij
0
1754Z2411733-183918140701
Marijtje HoftemanWed. Dirk Mulrooij0
1755Z2411733-183918171219
Mr. Aaron van der Ramhorst Roldanus
0
1756Z2421613-1782

Jan Lourensz. van Loosen
1
1757Z2421613-1782

Aefjen Semeijns
0
1758Z2421613-1782

Weijntjen van Loosen Jansdr.
0
1759Z2421733-183917820516
Mr. Dirk Elias van Loosen
0
1760Z2421733-183918171128
Samuel Snouck van LoosenAls in huwelijk hebbende Cornelia Petronella van Loosen0
1761Z2431613-1782

Jan Cornelisz. Vernims
1
1762Z2431613-1782

Marre VerminsWed. Aellert Brouwer0
1763Z2431613-1782

Fempje Meuns
0
1764Z2431613-1782

Willem Meun
0
1765Z2431733-183917801228
Job Meun
0
1766Z2441613-1782

Gerrijt Arisz.
1
1767Z2441613-1782

Dirck Siebrantsz.
0
1768Z2441613-1782

Klaes Alertsz.
0
1769Z2441733-1839

KG
0
1770Z2451613-1782

Jan Reijnnersz.
1
1771Z2451613-178216450000
Outger Dircksz.
0
1772Z2451613-1782

KG
0
1773Z2451613-178217550000
Hendrick Jacobsz.
0
1774Z2451733-183917770522
Thames Jansz.
0
1775Z2451733-183917970601
Jan Pottebakker
0
1776Z2461613-1782

Brecht Jacobs en haar kinderen
1
1777Z2461613-178216400702
de kinderen van Meijnert en Reijnert Heijnsz
0
1778Z2461613-178216420616
de kinderen van Meijnert Heijnsz.
0
1779Z2461613-1782

Aefjen MeijnertsWed. Captein Dirck gerritsz. Pomp0
1780Z2461733-183917730819
Jantje Horsman
0
1781Z2461733-183917740901
Jacob Pietersz.
0
1782Z2461733-183918230207
Pieter Jacobsz. Smit
0
1783Z2471613-1782

Brecht Segers
1
1784Z2471613-1782

KG
0
1785Z2471733-1839

KG
0
1786Z2481613-1782

Outger Harmsz. Bock
1
1787Z2481613-1782

Hiltje Goudbergh
0
1788Z2481613-1782

Jan Cuijlaart
0
1789Z2481733-183917880207
Jan Cuijlert(de helft), de kinderen van Pieter Karsseboom(de andere helft)
0
1790Z2481733-183918000403
Albert Warnink
0
1791Z2481733-183918251106
Johanna Burgers
0
1792Z2481733-183918251107
Pieter Dekema
0
1793Z2491613-1782

de erfgenamen van Gerret Claesz.
1
1794Z2491613-1782

Gerrit Barentsz. de oude en Gerrit Barentsz. de jonge en Geertjen Barens
0
1795Z2491613-1782

Albert Janszoud Gravemaker0
1796Z2491613-1782

Claesjen Spickels
0
1797Z2491613-1782

Guurtien Jacobs
0
1798Z2491613-1782

Marijtien jans
0
1799Z2491733-183917710418
Jozeph Vrijdom
0
1800Z2491733-183917970511
Willempje Sloos
0
1801Z2491733-183918230001
Willem Visser
0
1802Z2501613-1782

Dirck Heresz.
1
1803Z2501613-1782

Freekjen Sijmons
0
1804Z2501733-1839

KG
0
1805Z2511613-1782

Jacob Dircksz. Brouwer
0
1806Z2511613-1782

Cornelis jacobsz. Dogger
0
1807Z2511613-1782

Pietrer Hubertsz.
0
1808Z2511613-1782

Pieter Jansz. Butter
0
1809Z2511613-1782

Trijntje Dircks
0
1810Z2511733-183917570324
De kinderen van wijlen Fredrik de Jongh
0
1811Z2511733-183918090323
KG
0
1812Z2521613-1782

KG
0
1813Z2521733-1839

KG
0
1814Z2531613-1782

KG
0
1815Z2531733-1839

KG
0
1816Z2541613-1782

Griet Mens
1
1817Z2541613-178216410304
de kinderen en kindskinderen van Cornelis Claesz. Vaelhens
0
1818Z2541613-178216540202
Pietertjen Segers
0
1819Z2541613-1782

Cornelis Simonsz. Hen
0
1820Z2541733-183917711017
Geertje Hen
0
1821Z2541733-183918171201
KG
0
1822Z2551613-1782

Jan Willemsz. Coster
1
1823Z2551613-178216470218
Jan Willemsz. Kosterzoon van Willem jansz. Koster0
1824Z2551613-1782

Frans Baarts
0
1825Z2551613-1782

Pieter Struijff
0
1826Z2551613-1782

Arendje Willems
0
1827Z2551733-183917771218
Pieter Sipkesz.
0
1828Z2551733-183918120819
Minke HellingaWed. Pieter Sipkes0
1829Z2561613-1782

de erfgenamen van Dirck en Jan Pels
1
1830Z2561613-178216470311
Jan Jansz. Pels en Trijn JansWed. Cornelis Maertsz. Curf0
1831Z2561613-1782

Adriaan Spanjaard en Aagje Hen
0
1832Z2561613-1782

Adriaan Spanjaard
0
1833Z2561733-183917711003
Jan en Leentje Spanjaart
0
1834Z2561733-183917950507
Leentje Spanjaart
0
1835Z2561733-183918171219
Willem Akkerman
0
1836Z2571613-1782

Gerijdt te Minckes? met zijn zuster en de erfgenamen van Alert Minckes
1
1837Z2571613-1782

Pieter Maertsz. Potter 2/3verzegelt voor 24 jaar mits dat Jantie Dirks hierin zal worden geleijt0
1838Z2571613-1782

Gerrit Klaesz. Te Wennes
0
1839Z2571613-1782

Pieter Bartelsz. Van Stavoren
0
1840Z2571613-1782

Harme Meijnertsz. Gravemaker
0
1841Z2571613-1782

Dirk Willemsz.
0
1842Z2571733-1839

KG
0
1843Z2581613-1782

de erfgenamen van Nanne Entes
1
1844Z2581613-1782

Anne Doukel
0
1845Z2581613-1782

Annemoer Jans
0
1846Z2581613-1782

Reijnou Olpherts
0
1847Z2581613-1782

Jan de Boer
0
1848Z2581613-1782

Bart Knoll
0
1849Z2581613-1782

Cornelis Samaritaan
0
1850Z2581613-1782

Jan Claasz. Samaritaan
0
1851Z2581733-183917750228
Claas en Willem Samaritaan
0
1852Z2581733-183917990207
KG
0
1853Z2591613-1782

de kinderen van Jacob Pietersz. Piecks
1
1854Z2591613-1782

Pieter Sijbrantsz.
0
1855Z2591613-1782

Maerten Gerritsz. Coster
0
1856Z2591613-1782

Gerrit maertensz. Coster
0
1857Z2591613-1782

Harmen Diters
0
1858Z2591733-183917711003
Claas Wilkes
0
1859Z2591733-183918020923
Wouter Blok
0
1860Z2591733-183918031027
Dirk van der Velden
0
1861Z2591733-183918161206
Suster Blokeerder Wed. Dirk van der Velden0
1862Z2601613-1782

Willem Cornelisz.
1
1863Z2601613-1782

Catarina van Sichem
0
1864Z2601613-1782

Jan Claesz. Modder
0
1865Z2601613-1782

Sijbrand Smit
0
1866Z2601733-183917751130
Wijbregje Franken
0
1867Z2601733-183917860209
Clara Smitt.Wed. Roeloff Blok0
1868Z2601733-183918031110
Wouter Blok
0
1869Z2601733-183918281205
Sijmontje de RuiterWed. Wouter Blok. Voor altoos verzegelt0
1870Z2611613-1782

Willem Cornelisz.
0
1871Z2611613-1782

Catarina van Sichem
0
1872Z2611613-1782

Fempjen Arends
0
1873Z2611613-1782

Sijbrand Smit
0
1874Z2611733-183917751130
Wijbregje Franken
0
1875Z2611733-183917860209
Clara Smitt.Wed. Roeloff Blok0
1876Z2611733-183918031110
Jan Blok Roelofsz.
0
1877Z2611733-183918171201
KG
0
1878Z2621613-1782

Cornelis Pietersz.
0
1879Z2621613-1782

Aeff Cornelisdr.
0
1880Z2621613-1782

Francois Croes Lijcochton
0
1881Z2621613-1782

Meijnard van Vossen
0
1882Z2621733-183917711031
Juffr. Elia Wilhelmina de Vries
0
1883Z2621733-183917990613
Wouter Blok
0
1884Z2631613-1782

Seger Pietersz. Potter
1
1885Z2631613-1782

Meijster Pieter Juerjaensz.
0
1886Z2631613-1782

Madeleentje Andries Backer
0
1887Z2631613-1782

Willem L'Epie
0
1888Z2631613-1782

Juffr. Grietje Rooleeuw
0
1889Z2631733-183917810125
Mr. Arnout Simon Verschuer
0
1890Z2631733-183918080003
Mr. Willem Diederik verschuer. Mr. Daniel Harmansz. Reneman
0
1891Z2641613-1782

Ebel Pieters Braecks, Griet Nitters, Geert Tijmens en de kinderen van Trijn Tijmens
1
1892Z2641613-1782

Dirck Oukersz. Bock
0
1893Z2641613-1782

Frans Hendriksz.
0
1894Z2641733-183917711010
Everd Danenberg
0
1895Z2641733-183917920510
Alida Danenberg
0
1896Z2641733-183918171201
KG
0
1897Z2651613-1782

Baert Cornelisz.
1
1898Z2651613-1782

Sirp Klokkerversegelt voor 100 jaer tot 186001310
1899Z2651733-183917710502
Trijntje Alderts
0
1900Z2651733-183917830403
Anna Margareta VlietVerzegelt tot 186001310
1901Z2661613-1782

Freedrick Pietersz. 2/.3 en Jan Crijnsz. 1/3
1
1902Z2661613-1782

Wouter Rickesz., Vreek Pietersz. en Aer Jansz.
0
1903Z2661613-1782

Pieter Freexz. Bulleman
0
1904Z2661613-1782

Theunis Pietersz. Kompassemaker
0
1905Z2661613-1782

KGin ruiling met Z770
1906Z2661613-1782

Jan Leendertsz. Sappen
0
1907Z2661613-1782

Geertje Jans
0
1908Z2661613-1782

JacobDouwesz.
0
1909Z2661613-1782

Magteltje Davids
0
1910Z2661613-1782

Hiltje van Beek
0
1911Z2661733-183917810417
Everd Glas
0
1912Z2661733-183918091102
Magteltje Glas
0
1913Z2661733-183918140506
Reijnoutje Pieters
0
1914Z2671613-1782

Trijn JansWed. Foppe Pietersz.1
1915Z2671613-178216351217
Jan Jansz. Scouckes
1
1916Z2671613-1782

Capiteijn Gerrit Geritsz. Lievenheer
0
1917Z2671613-1782

Dirk Pietersz.
0
1918Z2671733-183917711017
Adriaan Bot
0
1919Z2671733-183917880410
Dieuwertjen PoulusWed. Adriaan Bot0
1920Z2681613-1782

Geertjen Pouwelstot aen de muur0
1921Z2681613-178216960528
Willem Pietersz.
0
1922Z2681613-1782

Cornelis Stam
0
1923Z2681733-183917711128
Mr. Arend Diederik de Vries van Vossen
0
1924Z2681733-183918090420
Diederik Arnold de VriesAls in huwelijk hebbende Cornelia Immagonda van Vossen0
1925Z2691613-1782

Heijndrick Rutgersz.
1
1926Z2691613-178216400716
Brecht Joris
0
1927Z2691613-1782

Bruijn Jansz.
0
1928Z2691733-183917550109
Gerrit Gerritsz. Loots
0
1929Z2691733-183917830522
Trijntje Jans
0
1930Z2691733-183917880228
Maretje Loots
0
1931Z2691733-183918171201
KG
0
1932Z2701613-1782

Griet Mens
1
1933Z2701613-178216410225
Reijnu en Griet Cornelis
0
1934Z2701613-1782

Jan Dircksz. En zijn 2 susters 1/2 en Liesebet Dircks 1/2
0
1935Z2701613-1782

Frans van Straalen
0
1936Z2701613-1782

Mr. Jan Mossel van Straalen
0
1937Z2701733-183917751228
Mr. Henrik van Straalen
0
1938Z2701733-183917970406
KG
0
1939Z2711613-1782

Willem Poenin mangelinge over gedragen tegen graf Z330
1940Z2711613-1782

Pieter Hilbrantsz. Vis
0
1941Z2711613-1782

IJsac Jacobsz. en de Hr. Jan Mossel
0
1942Z2711613-1782

Jan Mossel
0
1943Z2711613-1782

Frans van Stralen
0
1944Z2711613-1782

Mr. Jan Mossel van Straalen
0
1945Z2711733-183917751228
Mr. Henrik van Straalen
0
1946Z2711733-183918000327
Mr. Henrik van Straalen Jansz.
0
1947Z2721613-1782

Willem Poenin mangelinge over gedragen tegen graf Z4650
1948Z2721613-1782

Eefke Garrijts
0
1949Z2721613-1782

Jan Mossel
0
1950Z2721613-1782

Frans van Straalen
0
1951Z2721613-1782

Mr. Jan Mossel van Straalencum suis0
1952Z2721613-1782

Mr. Henrik van Straalen
0
1953Z2721733-183917751228
Mr. Henrik van Straalen
0
1954Z2721733-183918000327
Mr. Henrik van Straalen Jansz.
0
1955Z2731613-1782

Alert Alerdtsz. Uijffes
1
1956Z2731613-178216370622
Freedrick Freedricksz.op de nieuwe straet0
1957Z2731613-1782

Pouwels Freecksz.
0
1958Z2731613-1782

Hendrick Pouwelsz. Semeijns
0
1959Z2731613-1782

Mw. Margereta Westwoude
0
1960Z2731733-183917750323
Mr. Thade Pan
0
1961Z2731733-183917871220
KGBij verwisseling met M2980
1962Z2741613-1782

Meijnou Harmens
1
1963Z2741613-1782

Pouwels Freecksz.
0
1964Z2741613-1782

Garbrant Pouwelsz. Semeijns
0
1965Z2741613-1782

Hendrik Karsseboom
0
1966Z2741733-183917700712
Jan Cuijlert
0
1967Z2751613-1782

Gerbrand Sewolff
1
1968Z2751613-1782

Claes Theunisz. Blickslager
0
1969Z2751613-1782

Joost Joosten
0
1970Z2751733-183917710523
Harme Knoll
0
1971Z2751733-183917860518
Pieter Knol Evertsz.
0
1972Z2761613-1782

Tonis Siwertsz.
1
1973Z2761613-1782

Cornelijs Adrijaensz. Fuijs
0
1974Z2761613-1782

Willem Paen en Marijtje Cornelis Fuijs
0
1975Z2761613-178216810000
Willem Paen
0
1976Z2761733-183917711219
Mr. Harmanus Wilhelmus RaamburgVoor altoos verzegelt Casboek 180310270
1977Z2771613-1782

de erfgenamen van Reijnner Pietersz. en Tonis Sieuwertsz.
1
1978Z2771613-1782

Cornelis Adrijaensoon Vuijs
0
1979Z2771613-1782

Willem Paen en Marijtje Cornelis Tuijs
0
1980Z2771613-1782

Willem Poen
0
1981Z2771733-183917711219
Mr. Harmanus Wilhelmus RaamburgVoor altoos verzegelt Casboek 180310270
1982Z2781613-1782

Jan Remoude boek1
1983Z2781613-178216501101
Griet Jans Rems
0
1984Z2781613-1782

Kenoutje Hoogwoudverzegelt 17390727 tot 179907270
1985Z2781613-1782

Andries en Meijndert van Vossen
0
1986Z2781613-1782

de Hr. Mr. Andries van Vossen
0
1987Z2781733-183917751214
Hilbrand Willem van Vossen
0
1988Z2781733-183917891105
Henrietta Johanna VerbruggenWed. H.W. van Vossen0
1989Z2781733-183917970413
Mr. Pieter van der Willigh
0
1990Z2781733-183918171128
KG
0
1991Z2791613-1782

Jacobien Jesses
1
1992Z2791613-1782

de Hr. Burgemeester Meijnert Mossel
0
1993Z2791613-1782

Kenoutje Hoogtwoud
0
1994Z2791613-1782

Andries en Meijndert van Vossen
0
1995Z2791613-1782

de Hr. Mr. Andries van Vossen
0
1996Z2791733-183917751214
Hilbrand Willen van Vossen
0
1997Z2791733-183917891105
Henrietta Johanna VerbruggenWed. H.W. van Vossen0
1998Z2791733-183917970413
Mr. Pieter van der Willigh
0
1999Z2791733-183918171128
KG
0
2000Z2801613-1782

de erfgenamen van Sijmmon Jacobsz. Domcke
1
2001Z2801613-1782

Marijtje Doorniks
0
2002Z2801613-1782

Pietertje Claas Braans
0
2003Z2801613-1782

Cornelis Spanjaart
0
2004Z2801733-183917700614
Hendrik van Rijssel
0
2005Z2801733-183918090518
Henderika van Rijssel
0
2006Z2811613-1782

Geert en Luijtien Jacobs, Tonis Jacobsz.1/2, Wijbrant Wijbranrsz. 1/2
2
2007Z2811613-1782

Jacob Luijkesz.
0
2008Z2811613-1782

CobberigjeFreeks BlaauhulkWed. Pieter Boll0
2009Z2811733-183917711014
Jufr. Petronella Vlaming
0
2010Z2811733-183918171219
KG
0
2011Z2821613-1782

Geert Volcherts
1
2012Z2821613-1782

KG
0
2013Z2821733-1839

KG
0
2014Z2831613-1782

Jan Cornelisz. Neledoe
1
2015Z2831613-1782

Dieu en Trijn Crops en Jan Dircksz. Neeldoe met susters en broeder
0
2016Z2831613-1782

de Hr. Burgemeester Mul
0
2017Z2831613-1782

Jan Spaans
0
2018Z2831613-1782

Marijtje Jacobs
0
2019Z2831733-183917790429
Jacob Cornelisz.
0
2020Z2831733-183917951105
Cornelis Swart
0
2021Z2831733-183918171201
KG
0
2022Z2841613-1782

de erfgenamen van Jacob Freedrick Ricksz.
1
2023Z2841613-1782

Pieter Dircksz. Knockhouwer
0
2024Z2841613-1782

Jan en Jacobien Jochems
0
2025Z2841613-1782

Jan Jansz. Baenman
0
2026Z2841613-1782

Seger Hen
0
2027Z2841613-1782

Philip Zoutberg
0
2028Z2841733-183917800406
Geertje Fredrik en Grietje Zoutberg
0
2029Z2851613-1782

Jan Baertsz.
1
2030Z2851613-1782

Loubrich Jans
0
2031Z2851613-1782

Jan Heijnderixz. Hoppesack
0
2032Z2851613-1782

Harme Meinerts Gravemaker
0
2033Z2851613-1782

Henric Jans Reus
0
2034Z2851613-1782

Dirk de Reus
0
2035Z2851733-183917741124
de Hr. Jan van Leeuwe
0
2036Z2851733-183917871011
Catharina Cornelis van Leeuwe
0
2037Z2851733-183917880410
Aldert Robart
0
2038Z2851733-183917880703
Jurriaan de Haan
0
2039Z2851733-183918171201
KG
0
2040Z2861613-1782

Jan Baertsz.
1
2041Z2861613-1782

Willemtien Jans
0
2042Z2861613-1782

Hendrik Pen
0
2043Z2861613-1782

Hendrik Pen
0
2044Z2861613-1782

Trijntje Pen
0
2045Z2861613-1782

Harme Pietersz.
0
2046Z2861733-183917791216
Aafje en Bauke Harms
0
2047Z2861733-183918171201
KG
0
2048Z2871613-1782

Thijs Arisz.
1
2049Z2871613-1782

Geert en Aef Thijs en de erfgenamen van Cornelis Thijs
0
2050Z2871613-1782

Aaf Freecks
0
2051Z2871613-1782

Trijntje Ides en marijtje Pieters
0
2052Z2871733-183917711010
Cornelis Meiindertsz. Groot
0
2053Z2871733-183917850801
IJtjen Jacobs Kleijn
0
2054Z2871733-183918171201
KG
0
2055Z2881613-1782

Jan Jansz. van Texel en Jan Jacobs Backer
0
2056Z2881613-1782

Commissaris Cornelis Raamburgh
0
2057Z2881613-1782

Jannes Ben
0
2058Z2881733-183917630224
Do. Willem van Eijken
0
2059Z2881733-183918171201
KG
0
2060Z2891613-1782

Jan Herkes
1
2061Z2891613-1782

Sijmon Hilbrantsz.
0
2062Z2891613-1782

Stoffel en Griet Jans 4/5 en Jacobjen Freecks 1/5
0
2063Z2891613-1782

Jantien jans
0
2064Z2891613-1782

Aa;ltje Foppes
0
2065Z2891733-183917711010
Jacob Volkertsz.
0
2066Z2891733-183918171201
KG
0
2067Z2901613-1782

Frans Volckersz.
1
2068Z2901613-1782

de Wed. Claas Stadlander
0
2069Z2901733-183917860427
KGVerkocht aan Paulus Schouw casboek0
2070Z2901733-183918080505
Theunis Schouw en Margrietje Kules
0
2071Z2901733-183918171201
KG
0
2072Z2911613-1782

de erfgenamen van Schipper Gerrijt Cuijpper
1
2073Z2911613-1782

Do. Johannes Ursinusdienaar van het goddelijke woord0
2074Z2911613-1782

Bastiaan Brootjen
0
2075Z2911733-183917711024
Jan Broodtjen
0
2076Z2911733-183918171201
KG
0
2077Z2921613-1782

Sijbrand Annes 2/3 en Trijn Thijs 1/3
2
2078Z2921613-178216380322
Dieutien Sijbrants
0
2079Z2921613-178216410204
Arijan Heijnsz. Mandemaker
0
2080Z2921613-178216410422
Arijan Heijnsz. Mandemaker
0
2081Z2921613-178216501107
Burgemeester Thijs Pietersz. Timman
0
2082Z2921613-178216600322
Neeltien JansWed. Burgem. Thijs Pietersz. Imman0
2083Z2921613-1782

de Hr. Jan de Jongh van Perzijn
0
2084Z2921733-183917710606
Anna Cornelia de Jongh van Perzijn
0
2085Z2921733-183918041222
de kinderen van Vrouwe Constantie As? Avenhorn
0
2086Z2931613-1782

Jan Remmetsz. Rem
1
2087Z2931613-178216501107
Burgemeester Thijs Pietersz. Timman
0
2088Z2931613-178216600322
President Jsbrant Halfhoorn
0
2089Z2931613-1782

de Hr. Secr. Siewert Lakeman
0
2090Z2931613-1782

de Hr. Jan de Jongh van Perzijn
0
2091Z2931733-183917710606
Mw. Anna Cornelia de Jongh van Perzijn
0
2092Z2931733-183918041222
de kinderen van Vrouwe Constantie As? Avenhorn
0
2093Z2941613-1782

Harmen Barensz. Backer
1
2094Z2941613-1782

Harme Meijnertsz. Gravemaker
0
2095Z2941613-1782

Maerten Gerritsz. Coster
0
2096Z2941613-1782

Gerbrand Dikboom
0
2097Z2941733-183917711010
Aafje Dikboom
0
2098Z2941733-183917970504
Geertruij Dikboom
0
2099Z2941733-183918070005
Jacob Dikboom
0
2100Z2941733-183918170822
Harmina KokWed. Jacob Dikboom0
2101Z2951613-1782

Lijsbet Frans
1
2102Z2951613-1782

de kinderen van Sijrip Meijnertsz. 1/2 en Meijnert Meijnertsz. Klijnckert, Aeffjen Meijnerts 1/2
0
2103Z2951613-1782

Meinert Siripsz. en Geertien Sirips
0
2104Z2951613-1782

Jacob Maertsz.
0
2105Z2951733-1839

KG
0
2106Z2961613-1782

de erfgenamen van Jan Pietersz.
2
2107Z2961613-1782

Sibrich Jacobs
0
2108Z2961613-1782

Dirck Maertensz.
0
2109Z2961613-1782

Jan Schrader
0
2110Z2961613-1782

Claasje van VeenWed. Jan Schrader0
2111Z2961733-183917801221
Barend van Dijk en Gesina Schrader
0
2112Z2961733-183917970601
Lambertus van Wagtendonk en Hendrik van Straalen Monsieur
0
2113Z2961733-183918171201
KG
0
2114Z2971613-1782

Evert Sijmsz. Tapper
1
2115Z2971613-1782

Allert Dircksz.
0
2116Z2971613-1782

Dirk Aldersz. en Pieter Aldersz. Marna
0
2117Z2971613-1782

aldert Dirksz. Van Marnaar
0
2118Z2971733-183917820114
Aldert Dirksz. Marna
0
2119Z2971733-183918171010
Maritje, Catharina, Jacob en Roelof Marna
0
2120Z2981613-1782

Hier is geen graf
0
2121Z2981733-1839

Op dit nummer is geen graf
0
2122Z2991613-1782

KG
0
2123Z2991733-1839

KG
0
2124Z3001613-1782

Frans Seeger
1
2125Z3001613-1782

Aan de kerk vervallen
0
2126Z3001733-1839

KG
0
2127Z3011613-1782

Cornelis Gerbrantsz. Swaech
1
2128Z3011613-178216351210
de erfgenamen van Dieu en Trijn Cornelis
0
2129Z3011613-178216451030
Griet Dirks
0
2130Z3011613-1782

Trijntien PietersWed. Gerrit ?ijmensz. Hoek0
2131Z3011613-1782

Aeffien GeritsWed. S. Tjallis0
2132Z3011613-1782

de Hr. Comm. Gerrit van Rumunde
0
2133Z3011613-1782

Burgemeester Mr. Cornelis Ruijter
0
2134Z3011733-183917711219
Mr. Harmanus Wilhelmus Raamburg
0
2135Z3011733-183917880410
Margareta Maria van VossenVoor altoos verzegeld Casboek 180310270
2136Z3021613-1782

Gerrijt Tijnsz. Hoeck
0
2137Z3021613-1782

Veerduw Gerrits
0
2138Z3021613-1782

de Hr. Bergemeester Cornelis Ruijter
0
2139Z3021733-183917711219
Mr. Harmanus Wilhelmus Raamburg
0
2140Z3021733-183917880410
Margareta Maria van VossenVoor altoos verzegeld Casboek 180310270
2141Z3031613-1782

Meijnert Tomesz.
0
2142Z3031613-178216360707
Meijnnert Thomasz. Buscus en Jacob Brouer
0
2143Z3031613-1782

Jan Alberts
0
2144Z3031733-183917711010
Hendrikje Jans
0
2145Z3031733-183917840506
Ide IJsbrandsz. Tontjen
0
2146Z3031733-183917970518
IJsbrand Ton
0
2147Z3031733-183918171201
KG
0
2148Z3041613-1782

Jan Willemsz. Coster
1
2149Z3041613-1782

Jan Willemsz. Koster
0
2150Z3041613-178216470218
de errfgenamen van Jacob Jansz. Coster
0
2151Z3041613-1782

Stijn Jacobs
0
2152Z3041613-1782

Jan Claasz.de diender0
2153Z3041733-183917710808
Ouker Oukersz.
0
2154Z3041733-183917880117
Schelte Sikkes
0
2155Z3041733-183918020218
Sjoukje ReijndersWed. S. Sikkes0
2156Z3041733-183918171201
KG
0
2157Z3051613-1782

Jan Maertsz, Jannetien, Aeff en Lijsbet Jans
1
2158Z3051613-1782

Albert Jacobsz.
0
2159Z3051613-1782

Jacob Visoud Burgemeester0
2160Z3051733-183917710829
Juffr. Aafje ten Bosch
0
2161Z3051733-183917830724
De erven van Aafjen ten BoschVerzegelt tit 183105010
2162Z3061613-1782

Meijnou Harmes
1
2163Z3061613-178216370202
Pieter Lieckelesz. de Vries
0
2164Z3061613-1782

Trijntje Bloemendaal
0
2165Z3061733-183917621007
Claas Schuijt
0
2166Z3061733-183918080922
De kinderen van wijlen Lourens Schuit
0
2167Z3061733-183918171201
KG
0
2168Z3071613-1782

Cornelisien Harmes
1
2169Z3071613-1782

Jacob Wiggersz.oud Schepen0
2170Z3071613-1782

de Hr. Schepen Wigger Blaeuw
0
2171Z3071613-1782

de Capt. Jan Cuijper
0
2172Z3071613-1782

Hendrik Som
0
2173Z3071613-1782

Pieter Som
0
2174Z3071733-183917790304
Mr. Abel van der Willige
0
2175Z3071733-183918171201
KGVerzegelt tot 183810290
2176Z3081613-1782

Seem Jans
1
2177Z3081613-1782

Jacob Sem Bootshaeck
0
2178Z3081613-1782

Harme Meinertsz. Gravemaker
0
2179Z3081613-1782

Hiltjen Franken
0
2180Z3081613-1782

Claas Mostert
0
2181Z3081613-1782

Neeltje Jans de Beer
0
2182Z3081733-183917821128
Jan Jonasz. en Aagje Jans
0
2183Z3081733-183917960211
Klaas Bakewel en Weijntjen Jonkman
0
2184Z3081733-183918050606
Weijntjen Jonkman, Alijda en Pieter Veen
0
2185Z3091613-1782

Meijnnert Meijnnertsz.
1
2186Z3091613-1782

Lenert Aertsz.
0
2187Z3091613-1782

Sara Jans van Koningsveltstadsvroedvrouw0
2188Z3091613-1782

Claas Jacobsz.
0
2189Z3091733-183917711219
Meijnoutje Arendscum suis (met zijn)0
2190Z3091733-183918161206
Geesje Block
0
2191Z3091733-183918271202
Jacob Groen
0
2192Z3101613-1782

Cornelis Garbrantsz.
1
2193Z3101613-1782

Reijnou Garbrants
0
2194Z3101613-1782

Willem Broersz.
0
2195Z3101613-1782

Marijtien Bax?Wed. Jan Cuijper0
2196Z3101733-183917710606
Juffr. Margareta Kuijper
0
2197Z3101733-183917840715
Jan Kuijper
0
2198Z3101733-183918080114
Elisabeth WillemsWed. Jan Kuijper0
2199Z3101733-183918171201
KG
0
2200Z3111613-1782

Jan Thijsz.
1
2201Z3111613-1782

Wouter Sijbrantsz
0
2202Z3111613-1782

KG
0
2203Z3111733-183917961019
Reijnier Callenbach Klenck
0
2204Z3111733-183917980726
Jeltje WillemsWed. Abraham Schraal0
2205Z3111733-183918171128
Johanna SchraalWed. Klaas Brouwer0
2206Z3121613-1782

Sijbrant Gerretsz
1
2207Z3121613-1782

Albert Cornelisz. Taenman
0
2208Z3121613-1782

Harme Meijnertsz. Gravemaker
0
2209Z3121613-1782

Jan Claasz. Schoenlapper
0
2210Z3121613-1782

Trijntje Jans
0
2211Z3121613-1782

Arend Pottebacker
0
2212Z3121733-183917740106
Marritje Pottebakkercum suis (met zijn)0
2213Z3121733-183918240410
A.nhardus Johannes Junquis
0
2214Z3131613-1782

Freedrick Pietersz.
1
2215Z3131613-1782

de Hr. Schepen Goosen Montanus
0
2216Z3131613-1782

Jan Lakervelt
0
2217Z3131733-183917711010
Cornelia Jans
0
2218Z3131733-183917880131
Theunis Lakerveld
0
2219Z3131733-183918171201
KG
0
2220Z3141613-1782

KG
0
2221Z3141733-1839

KG
0
2222Z3151613-1782

de erfgenamen van Dirck Jansz.
1
2223Z3151613-1782

Klaas Gerritsz.
0
2224Z3151613-1782

Lijsbeth WillemsWed. David Wit0
2225Z3151613-1782

Grietje Theunis
0
2226Z3151733-183917740317
David de Wit
0
2227Z3151733-183918070129
Pieter, Grietje, Wijbrand, Saartje, Jan en Pietertje Vis
0
2228Z3161613-1782

Jacob Willemsz. Visscher
1
2229Z3161613-1782

Etjen Hendricks
0
2230Z3161613-1782

Magnus Borce
0
2231Z3161613-1782

Jan Braam
0
2232Z3161733-183917711010
Geertjen, Liepjen en Jacobjen Braans
0
2233Z3161733-183918171201
KG
0
2234Z3171613-1782

Jan Jansz. Schotsman
1
2235Z3171613-1782

Aan de kerk vervallen
0
2236Z3171733-1839

KG
0
2237Z3181613-1782

Willem Jellesz. Smit
1
2238Z3181613-1782

Thomas Pietersz. Koekebacker
0
2239Z3181613-1782

Willempje Stracks
0
2240Z3181733-183917711010
Juffr. Bregjen Fitsing
0
2241Z3181733-183917970601
Hendrik Moll
0
2242Z3181733-183918240811
Jacob Moll
0
2243Z3191613-1782

Siuert Bartelsz.
1
2244Z3191613-1782

Trijntje Pouwels Olipotverzegelt voor 36 jaar. Ingaande met haar begraven0
2245Z3191613-1782

Jan Spanjaard
0
2246Z3191613-1782

Adriaan Hamer
0
2247Z3191733-183917791223
Anna en Petronella Hamer
0
2248Z3191733-183918171201
KG
0
2249Z3201613-1782

Luijtien Woutersz.
1
2250Z3201613-1782

Jan Ris
0
2251Z3201733-183917650117
de Hr. Jacob Ris
0
2252Z3201733-183917970601
KG
0
2253Z3211613-1782

Dirck Albertsz. Panbacker
1
2254Z3211613-1782

Dirck Jansz. Backer 1/2
0
2255Z3211613-1782

Dirck Jansz. Backer 3/4
0
2256Z3211613-1782

Hendrik Entesz.
0
2257Z3211613-1782

Jan Entesz,. Bootemaekerverzegelt tot 177401080
2258Z3211733-183917711010
Neeltjen Ouckama
0
2259Z3211733-183918300803
Geertruijvan de Noord
0
2260Z3221613-1782

Jacob Jacobsz.oom Jacob1
2261Z3221613-178216310723
Trijn jacobs
0
2262Z3221613-1782

Harme Meijnertsz. Gravemaker
0
2263Z3221613-1782

Reijner Rieuwertsz.
0
2264Z3221613-178217101025
Jan Oochjenverzegelt voor 36 jaar. Van 1710 tot 1745. Alleen openen voor de begrafenis van Jan Oochjen0
2265Z3221733-183917720319
Willem Weerman
0
2266Z3221733-183918180605
Hendrik, Hero, Willem Reinhart. Anthonij, Jan, Reinhoudje, Elisabeth en Hillegonda Aleida Stant
0
2267Z3231613-1782

Sijmon Thonisz. en Jacob Jansz. Blaeuw
2
2268Z3231613-1782

de Wed. van Mr. Maerten Blaeuw
0
2269Z3231613-1782

Aan de kerk vervallen
0
2270Z3231613-1782

Henricus WeermanGekocht van de kerk0
2271Z3231733-183917611008
Johannes Henricus Weerman
0
2272Z3231733-183917891008
Sara Palmer
0
2273Z3231733-183918171201
KG
0
2274Z3241613-1782

Freedrick Cornelisz.
1
2275Z3241613-1782

Cornelis Pietersz. Hoek
0
2276Z3241613-1782

Maretien Jans
0
2277Z3241733-183917710802
Jantje Hendriks Kunst
0
2278Z3241733-183917971005
Maretje Oucama
0
2279Z3241733-183918080408
Jan ?
0
2280Z3241733-183918171201
KG
0
2281Z3251613-1782

Lambert en Willem Dircksz.
1
2282Z3251613-1782

Fredrick Cornelisz.
0
2283Z3251613-1782

Segertien Pieters
0
2284Z3251613-1782

Marijtjen Lub en Tijtje Claas
0
2285Z3251613-1782

Meijndert Jacobsz.
0
2286Z3251733-183917711014
Marijtjen Lub
0
2287Z3251733-183918081006
Maretje Hart
0
2288Z3261613-1782

Cornelis Pietersz.
1
2289Z3261613-1782

Cornelis Sijmonsz.
0
2290Z3261613-1782

Frans Meun
0
2291Z3261613-1782

Cornelia Meun
0
2292Z3261613-1782

Jan Meun
0
2293Z3261733-183917811011
Zijtje Jans SnoekWed. Dr. Buurman. Verzegelt tot 182212170
2294Z3271613-1782

Claes Claesz. Kuijper
1
2295Z3271613-1782

Claes Claesz. Kuijper en zijn zusterde Jonge0
2296Z3271613-1782

Aefje Jans
0
2297Z3271613-1782

Willem van Mentsburg
0
2298Z3271733-183917760307
Jeltjen Pomps
0
2299Z3271733-183917860330
Jan van Mensburg Willemsz.Voor altoos verzegeld Casboek 180906010
2300Z3281613-1782

de erfgenamen van Willem Bartelsz.Stadsbode1
2301Z3281613-1782

Willem Jacobsz. Reus
0
2302Z3281613-1782

Antjen Wiggers
0
2303Z3281613-1782

Pietertjen Cornelis
0
2304Z3281733-183917700215
Joris Slijper
0
2305Z3281733-183917970518
Jan Bloemendaal
0
2306Z3281733-183918171201
KG
0
2307Z3291613-1782

Pieter Lenerdsz. Palesteijnmag niet geopend worden voor 17771
2308Z3291733-1839


Dit graf is verzegelt tot 1777 (oude legger)0
2309Z3291733-183917990207
KG
0
2310Z3301613-1782

Lenert Jansz.
1
2311Z3301613-1782

Meijndert Jacobsz. en Geertje Jacobs
0
2312Z3301733-183917710801
Gerrit Hendriksz.
0
2313Z3301733-183918171201
KG
0
2314Z3311613-1782

Outger Alertsz. Schuijt en Adriaen Harcksz.
0
2315Z3311613-1782

de kinderen van Beatres en Griet Harkes
0
2316Z3311613-1782

Aafje JansWed. Aaldert Schuijt0
2317Z3311613-1782

Anthonij Bruijnenburg
0
2318Z3311613-1782

Jan Roos
0
2319Z3311733-183917791223
Catharina Bruijnenberg 1/2 en Claasje en Cornelia Roos 1/2
0
2320Z3311733-183918171201
KG
0
2321Z3321613-1782

Mester Jan Smit
1
2322Z3321613-178216410527
Trijn Jansdr.
0
2323Z3321613-1782

Isaak Jacobsz. Bok
0
2324Z3321733-183917741200
Het oude mannen en vrouwenhuijs
0
2325Z3321733-183917890423
Jacob Hilleman
0
2326Z3331613-1782

KG
0
2327Z3331613-1782

Jan Lourensz Toonna overlijden het grag voor 36 jaar versegelt0
2328Z3331613-1782

de Hr. Jan Dardalf
0
2329Z3331613-1782

Gerrit Eijffsz.
0
2330Z3331733-183917770501
Jan Freeksz. Spaan
0
2331Z3331733-183917901021
Neeltje Dirksdr.
0
2332Z3331733-183918090202
Diakenen van Gereformeerde Gemaante alhier
0
2333Z3331733-183918171201
KG
0
2334Z3341613-1782

Reijnner Guldesteijn
1
2335Z3341613-1782

Aaltje KosterWed. Cornelis Fluijter0
2336Z3341733-183917711010
Jacob Dikboom
0
2337Z3341733-183918170822
Harmina KokWed. Jacob Dikboom0
2338Z3341733-183918300414
Johanna Elisabeth DikboomWed. J. van Ruul0
2339Z3351613-1782

Cornelis Femmesz. met zijn Suster
1
2340Z3351613-1782

Cornelisien Jans en Cornelisien Harmes
0
2341Z3351613-1782

KG
0
2342Z3351613-1782

de Hr. Mr. Christiaan Johannes Vaillant
0
2343Z3351733-183917820214
Mw. Cornelia Jacoba AlewijnWed. Vaillant0
2344Z3351733-183917841007
Willemina Elisabeth, Abrahamina Jacoba en Petronella Cornelia Vaillant
0
2345Z3351733-183918171201
KG
0
2346Z3361613-1782

Baert Claesz.
1
2347Z3361613-1782

Johanna van der Poorten
0
2348Z3361613-1782

de Hr. Mr. Christiaan Johannes Vaillant
0
2349Z3361733-183917820214
Cornelia Jacoba AlewijnWed. Vaillant0
2350Z3361733-183917841007
Willemina Elisabeth, Abrahamina Jacoba en Petronella Cornelia Vaillant
0
2351Z3361733-183918171201
KG
0
2352Z3371613-1782

de kinderen van Jacob en Cornelis Jffsz.
1
2353Z3371613-1782

Pieter Popsoon
0
2354Z3371733-183917710020
Poppe Tonneboeijer
0
2355Z3371733-183917840212
Tettje Tonneboeijer
0
2356Z3371733-183917841028
Dieuwtje Jonkers
0
2357Z3371733-183918090420
Cornelis, Jacob en Pieter Tonneboeijer
0
2358Z3371733-183918171201
KG
0
2359Z3381613-1782

Jan Jansz. Kistemaker
1
2360Z3381613-1782

Jacob Philipsz. Baenman
0
2361Z3381613-1782

Pieter Leemaan
0
2362Z3381613-1782

de Hr. Jan Coningh
0
2363Z3381733-183917760530
Mr. Hendrik van Stralen
0
2364Z3381733-183917970511
KG
0
2365Z3381733-183917980111
Cornelis Jansz. De WittBij ruiling met M2440
2366Z3381733-183918050509
Meijndert Fokkesz. en Antje Roelofsdr.
0
2367Z3391613-1782

Evert Pietersz. Poennis
1
2368Z3391613-178216420120
Jan Rutkertsz.
0
2369Z3391613-1782

Freeck Jacobsz.
0
2370Z3391613-1782

Jan Cornelisz. Koning
0
2371Z3391733-183917760530
Mr. Hendrik van Straalen
0
2372Z3391733-183918000327
Mr. Hendrik van Straalen Jansz.
0
2373Z3391733-183918000515
Vrouwe Andrea Helena Mossel
0
2374Z3401613-1782

Mecke Freecx
1
2375Z3401613-1782

Adriaen Ras en Aefjen Jobs
0
2376Z3401613-1782

de Hr. Anthonij Stochius
0
2377Z3401733-183917670205
de Hr. Richardus van der Horst
0
2378Z3401733-183918171201
KG
0
2379Z3411613-1782

Willem Cornelisz. de Jonge
1
2380Z3411613-1782

Burgemeester Pieter Willemsz. Potter
0
2381Z3411613-1782

Simontjen Claas
0
2382Z3411613-1782

Juffr. Aaltje Mes
0
2383Z3411613-1782

Meijndert Semeijns Simonssoon
0
2384Z3411733-183917741110
Willem Palenstein Semeijns
0
2385Z3421613-1782

Griet Pieters en Pieter Maertsz.
1
2386Z3421613-1782

Trijn Roemersts
0
2387Z3421613-1782

Trijntien de Jongh en Jantien JacobsWed. Dr. Schaap en Wed. Fredrik Engelenburgh0
2388Z3421613-1782

Lucas Engelenburg
0
2389Z3421733-1839

KG
0
2390Z3421733-183918180206
Pieter VijselaarBij ruiling met de graven Z188 en M280
2391Z3431613-1782

Jacob Jacobsz. Blaeu en suster Ebel Jacobs
2
2392Z3431613-1782

Pieter Pietersz. Wijntjes
0
2393Z3431613-1782

Jacob Philijpsz
0
2394Z3431613-1782

Cornelis Lourensz.
0
2395Z3431733-183917821010
Trijntje Claas Dijkverzegelt voor 26 jaar0
2396Z3431733-183917970601
Jan SnaakVerzegeld tot 181807020
2397Z3441613-1782

Jan Hagha
0
2398Z3441613-1782

de erfgenamen van Hr. Hendrick Hagha
0
2399Z3441733-183917711128
Anna, Hendrik en Reijnier Raarda
0
2400Z3441733-183918171201
KG
0
2401Z3451613-1782

Mieus Harmansz.
1
2402Z3451613-178216370406
Gerret Pietersz Capitein Binnenlandsvaerder0
2403Z3451613-1782

Schelte Sieuwertsz., Gerrit Capiteijn en Pietertje Jans
0
2404Z3451733-183917711010
Antjen Lourens
0
2405Z3451733-183917960324
Jurriaan Kleijnhens
0
2406Z3451733-183918171201
KG
0
2407Z3461613-1782

Baert Claesz. Backer
1
2408Z3461613-1782

Rijsjen Jans
0
2409Z3461613-178216910000
Jan KnollMuntmeester0
2410Z3461733-183917690427
Hiltje Knoll
0
2411Z3461733-183917970601
Pieter Hendrik Bakkerte Hoorn0
2412Z3461733-183918011201
KG
0
2413Z3471613-1782

Jan Lourensz. van Loosen
1
2414Z3471613-1782

Willem Evertsz. Druker
0
2415Z3471733-183917710418
Michiel Schram
0
2416Z3471733-183917960223
Erik Bot en Antje Schram
0
2417Z3471733-183918171201
KG
0
2418Z3481613-1782

Evertien Pieters
1
2419Z3481733-183917711107
Jan Claasz. Langedijk
0
2420Z3481733-183918081215
Aafje(de helft) en Jan, Simon en Willem Langedijk(de helft)
0
2421Z3491613-1782

Jan Jsbrantsz.
1
2422Z3491733-183917711114
Gerbrand en Meijndert Semeijns
0
2423Z3491733-183917970601
Willem Palenstein SemeijnsVerzegelt tot 180508110
2424Z3491733-183918171201
KG
0
2425Z3501613-1782

Seger Roelofsz. Oom
1
2426Z3501613-178216510305
Gerrit Segersz.
0
2427Z3501613-1782

de Hr. Schepen Jan Ris
0
2428Z3501733-183917650117
Jacob Ris
0
2429Z3501733-183917960128
Dieuwertje Ris
0
2430Z3501733-183918170926
Jan Ris
0
2431Z3511613-1782

Luijckas Freedricksz.
1
2432Z3511613-1782

Luijckas Jansz. in Paluw0
2433Z3511613-1782

de E. out president Allert Meijnertsz.
0
2434Z3511613-178216510508
Gerrit Segersz.
0
2435Z3511613-1782

Aafien RisWed. Pauwels backer0
2436Z3511733-183917650117
Jacob Ris
0
2437Z3511733-183917960211
Jan Ris
0
2438Z3521613-1782

Claes Reijnnersz. Cuijper
1
2439Z3521613-1782

Jan en Anna van Giessen
0
2440Z3521613-1782

Antje de Waijer
0
2441Z3521733-183917820328
Joris Vijzelaar
0
2442Z3521733-183918171128
Marijtje Sanje
0
2443Z3521733-183918171128
Joris Brugman
0
2444Z3531613-1782

Pieter Ariaensz. t' Heuft
1
2445Z3531613-178216360915
Gerbrant Sijmonsz. Lavia en Pieter Westwoudverzegelt voor 108 jaar 184202010
2446Z3531733-1839


Dit graf is verzegelt 108 jaren tot 18420201(oude legger)0
2447Z3541613-1782

Trijn Dircks
1
2448Z3541613-1782

Tjarck Lievensz Steenhouwer
0
2449Z3541613-1782

Evert Bockesz. Pottebacker
0
2450Z3541613-1782

Arent Bouwensz. Schols
0
2451Z3541613-1782

Aechje Jans
0
2452Z3541613-1782

Joachem Scholls
0
2453Z3541733-183917710530
Dirk Omdijk
0
2454Z3541733-183917951013
Jan Omdijk
0
2455Z3541733-183918121001
Hendrikje KleinhensWed. J. Omdijk0
2456Z3541733-183918200901
Gerrit Pietersz. de Vos
0
2457Z3551613-1782

Pieter Jansz. Knecht en Seeger Dircksz. Blokemaker
2
2458Z3551613-1782

Seger Dircksz. Bloockemaeker
0
2459Z3551613-1782

Dirck Heijndrickz. Seijlmaker
0
2460Z3551613-1782

Pieter gerritsz
0
2461Z3551613-1782

Jan Blankert
0
2462Z3551613-1782

Meeuwes Goosensz.
0
2463Z3551733-183917711107
Jan Claasz. Langedijk
0
2464Z3551733-183918091005
Aafje(de helft) en Jan, Simon en Willem Langedijk(de helft)
0
2465Z3561613-1782

Hilligont Jacobs en dochter Freck Luijties
1
2466Z3561613-178216501205
Dieu JansWed. Seger Roelofsz.0
2467Z3561613-178216510305
de kinderen van Roelofsz. Segersz.
0
2468Z3561613-1782

Jan Schocker
0
2469Z3561613-1782

Hendrik Schokker
0
2470Z3561733-183917791028
Meijne Andringa
0
2471Z3561733-183917891210
Aagje SchokkerWed. Andringa0
2472Z3561733-183918171128
KG
0
2473Z3571613-1782

Jan Outgersz. Blokemaker
1
2474Z3571613-178216930000
Harme Bastjaensz.
0
2475Z3571733-183917610416
Jan Mulrooij
0
2476Z3571733-183917880110
Dr. Pieter van Genderen
0
2477Z3571733-183917880424
Elisabeth Mulrooij
0
2478Z3581613-1782

Diewer Jan Butters
1
2479Z3581613-1782

de kinderen van Oedemoer Jans
0
2480Z3581613-1782

Jan Albertsz. Kickert
0
2481Z3581613-1782

Jantien Claes
0
2482Z3581613-1782

Geertjen Lenerts
0
2483Z3581613-1782

Joost Palensteijn
0
2484Z3581613-1782

de Diaconie alhier
0
2485Z3581733-183917830123
Jacob Poeltuijn
0
2486Z3581733-183917970309
Willem Basker
0
2487Z3591613-1782

Albert en Jan Buttersmits dat Trijn Pottes hierin kan gaan1
2488Z3591613-1782

Freek Joosten
0
2489Z3591613-1782

Lourens Gerritsz.
0
2490Z3591613-1782

Aafje Claas
0
2491Z3591733-183917781231
Pieter Lourensz.
0
2492Z3591733-183917910120
Jan de Ruijter
0
2493Z3591733-183918011126
Aafje van PraagWed. de Ruijter0
2494Z3591733-183918160202
Aaltje van Praag
0
2495Z3601613-1782

Cornelis Jansz. Huijghvan de ene tot de ander pilaar1
2496Z3601613-178216420908
Willem Ewiggersz. Blau en Cornelis Huijgh
0
2497Z3601733-1839

KG
0
2498Z3611613-1782

Meleis Jansz. van Graft
1
2499Z3611613-1782

Harme Meijnertsz. Gravemaker
0
2500Z3611733-1839

KG
0
2501Z3621613-1782

Cornelis Pietersz. Cappitein
1
2502Z3621613-1782

Pieter Cornelisz.
0
2503Z3621613-1782

de Hr. Francois Kroes Lijcochton
0
2504Z3621613-1782

Geertje Boon
0
2505Z3621733-183917770227
Juffr. Cornelia Quast
0
2506Z3631613-1782

Cornelis Pietersz. Cappitein
1
2507Z3631613-1782

Pieter Cornelisz.
0
2508Z3631613-1782

de Hr. Francois Kroes Lijcochton
0
2509Z3631613-1782

Geertje Boon
0
2510Z3631733-1839

Cornelia Quast
0
2511Z3641613-1782

Dirck Heertsz. Wees?
1
2512Z3641613-1782

KG
0
2513Z3641733-1839

KG
0
2514Z3651613-1782

Reijnou HeijndricksWed. Jan Jacobsz. Bocxemaker1
2515Z3651613-1782

Jan Adriaansz.
0
2516Z3651733-183917710718
Arien Makker
0
2517Z3651733-183917960421
Willem, Jan en Cornelisje Makker
0
2518Z3661613-1782

Cornelis Louwonder een grote steen1
2519Z3661613-1782

Dieuw JansWed. Seeger Roelifsz. Toon0
2520Z3661613-1782

Geert Segers
0
2521Z3661613-1782

Adriaen Riddewaertsz.
0
2522Z3661613-1782

Marijtje Schagen
0
2523Z3661733-183917540718
de Hr. Wouter de Jong
0
2524Z3661733-183918171128
KG
0
2525Z3661733-183918250815
Antje JansWed. Willem Jansz. Meer0
2526Z3671613-1782

Cornelis Louwonder een grote steen1
2527Z3671613-1782

Dieuw JansWed. Seeger Roelifsz. Toon0
2528Z3671613-1782

Neel Segers
0
2529Z3671613-1782

Abraham Hendricksz. Schaap
0
2530Z3671613-1782

Antjen Gerrits
0
2531Z3671613-1782

Antje Hendriks
0
2532Z3671613-1782

Trijntje Hoveling
0
2533Z3671733-183917740609
Albert Kroll
0
2534Z3671733-183917840624
Reijnoutje Alberts Kroll
0
2535Z3671733-183917920816
Pan Hunnink
0
2536Z3681613-1782

Jacob Sieuwerdsz.
1
2537Z3681613-1782

Jan Albert Gravemaker
0
2538Z3681613-1782

Jan Harmsz. van den Hout
0
2539Z3681613-1782

Heertje Ossekoper
0
2540Z3681733-183917670416
Jan Ossekooper
0
2541Z3681733-183918171201
KG
0
2542Z3691613-1782

Heijndrick Jacobsz.
1
2543Z3691613-1782

Aefien Heijndricks
0
2544Z3691613-1782

Tomas Jansz.
0
2545Z3691613-1782

Jan Swart en Claas Pietersz.
0
2546Z3691733-183917510513
Albert van der Horst
0
2547Z3691733-183917830731
Gerretje Pool
0
2548Z3691733-183917970601
Richardus, Jan en Jacobus van der horst
0
2549Z3691733-183918171201
KG
0
2550Z3701613-1782

Marij Nitter en Reijnou Sieuwerts
2
2551Z3701613-1782

Griet Sieuwerts 1/2
0
2552Z3701613-1782

Willempjen Henriks
0
2553Z3701613-1782

Hendrik Jansz. Soutmeeter
0
2554Z3701613-1782

Adriaan de Zeeuw
0
2555Z3701733-183917710827
Everd de Zeeuw
0
2556Z3701733-183918030203
Niesje de Zeeuw
0
2557Z3701733-183918150303
Siebe Rinkema
0
2558Z3711613-1782

Gerrijt Nittersz.
1
2559Z3711613-178216461105
Maerten Gerritsz. Koster
0
2560Z3711613-1782

Sijmon Maertensz. Coster
0
2561Z3711613-1782

Jan van Heel
0
2562Z3711733-183917710912
Fredrik van Heel en Lambert Berkman
0
2563Z3711733-183918050328
KG
0
2564Z3711733-183918071217
Meijndert, Maarten en Jan GastBij ruiling met M1810
2565Z3721613-1782

de erfgenamen van Gerrijt Jacobsz. van Campen
0
2566Z3721613-1782

Freeck Klaesz. Schuijt
0
2567Z3721613-1782

Willem Kuijper
0
2568Z3721733-1839

Jan Valk
0
2569Z3721733-183917990207
KG
0
2570Z3721733-18391805012?
Mennoniten KerkBij ruiling met No.1 in 't Vont0
2571Z3721733-183918171201
KG
0
2572Z3731613-1782

Jan en Evera Tijsdr.
2
2573Z3731613-1782

Cornelisjen Ariaens
0
2574Z3731613-1782

Roelof Block
0
2575Z3731733-183917710228
Jan Blok
0
2576Z3731733-183917881023
Pieter Blok
0
2577Z3731733-183917931219
IJtje KleinWed. P. Blok0
2578Z3731733-183918000018
Jan Blok en Jan Gast
0
2579Z3741613-1782

Sieuert Freedricksz. en Cornelis Andriesz
2
2580Z3741613-178216420623
Pieter Mieusz.Stelt dit merk1
2581Z3741613-1782

Aeltjen Hendricks en Mieuwis Pietersz. RooleeuwWed. Pieter Mieusz.0
2582Z3741613-1782

de kinderen van Mieuwis Pietersz. Rooleeuw
0
2583Z3741613-1782

Capitein Jan Visscher
0
2584Z3741733-183917600603
Wouter Blok
0
2585Z3741733-183917990221
Suster Statijn
0
2586Z3741733-183918090907
Wijberigje Blok
0
2587Z3751613-1782

Thrijn Dircks
1
2588Z3751613-1782

Harme Meijnertsz. Gravemaker
0
2589Z3751613-1782

Henric Jansz. Reus
0
2590Z3751613-1782

de kinderen van Assuerus de Reus
0
2591Z3751613-1782

Jan Knoll
0
2592Z3751733-183917711031
Theunis Boom
0
2593Z3751733-183918021028
Catharina Boom
0
2594Z3751733-183918171201
KG
0
2595Z3761613-1782

Dirck Harmsz. Rood
1
2596Z3761613-1782

Mr. Aerjan jansz. Van den Buijsen
0
2597Z3761613-1782

Marijtien JacobWed. Cornelis Pietersz. Plemp0
2598Z3761733-1839

KG
0
2599Z3771613-1782

Pieter Jansz.Wed. Bauke Cornelisz.1
2600Z3771613-178216331004
Anderis Baukesz. Taenmeter en Jan Andriesz.Smitmaker van de Munt0
2601Z3771613-1782

Mathijs van der Valk
0
2602Z3771613-1782

Hendrik Thijsz.
0
2603Z3771613-1782

Jantje Jans
0
2604Z3771613-1782

Foptje Jans
0
2605Z3771733-183917740420
Jacob Fabritius
0
2606Z3781613-1782

de kinderen van Jan en Griet Jacobs
1
2607Z3781613-1782

Olijchert Dircksz. Dol
0
2608Z3781613-178216460924
Maerten Luijtgesz.
0
2609Z3781613-1782

Jacob Wits
0
2610Z3781613-1782

Jan Vollenhoof
0
2611Z3781613-1782

Michiel Latour
0
2612Z3781733-183917770417
Trijntje van Delft
0
2613Z3781733-183918070604
KG
0
2614Z3791613-1782

de kinderen van Im en Griet jacobs
1
2615Z3791613-1782

Jan Wijndelsz. Baenman
0
2616Z3791613-1782

Jan Claasz.
0
2617Z3791613-1782

Jan Sibets
0
2618Z3791733-183917710029
IJtjen Pan
0
2619Z3791733-183917960421
Jacob Luijtjes
0
2620Z3791733-183917971005
Jan Cuijlert en Broerius van der Velden
0
2621Z3791733-183918171201
KG
0
2622Z3801613-1782

Heijndrick Jansz. en Saertien Everts
1
2623Z3801613-178216381025
Saertien Everts
0
2624Z3801613-1782

Mr. Chirurgijn Sacharias l' Epie
0
2625Z3801613-1782

de Hr. Willem l'Epie
0
2626Z3801613-1782

Juffr. Grietje Rooleeuw
0
2627Z3801733-183917810125
Mr. Dirk Rooleeuw 'L Epie
0
2628Z3801733-183918171201
KG
0
2629Z3811613-1782

Gerrijtien Gerrets
1
2630Z3811613-1782

Edeltjen van Rossenverzegelt van 17331002 tot 174901110
2631Z3811613-1782

Hester Verbruggen
0
2632Z3811613-1782

de Hr. Mr. Gerrit Buijskes
0
2633Z3811613-1782

de Hr. Mr. Pieter Buijskes
0
2634Z3811733-183917810431
Johanna Cornelia Vaillant
0
2635Z3811733-183918120220
Mr. Bernardus Blok
0
2636Z3821613-1782

Cornelis Jansz. Huijgh 2/3 en de kinderen van Luijckas Jansz. Huijgh 1/3
1
2637Z3821613-178216390411
Cornelis Jansz. Huijgh
0
2638Z3821613-178216420908
Floris Cornelisz. Huijgh en Harme Meinertsz. Gravemaker
0
2639Z3821613-1782

Aeltjen IJpes
0
2640Z3821613-1782

Elisabeth Engelsman
0
2641Z3821613-1782

Maarten Engelsman
0
2642Z3821733-183917820328
Cornelis Makkinga en Theunis Velthuijs
0
2643Z3821733-183918171201
KG
0
2644Z3831613-1782

Jacob Sijmsz. Domke
1
2645Z3831613-1782

de Hr. Lucas Westwoude
0
2646Z3831613-1782

de hr. Gerrit Weswoude
0
2647Z3831613-1782

Juffr. Aafje de Jong
0
2648Z3831733-183917880327
Anna Westwoude
0
2649Z3831733-183918081103
Mr. Cornelis Stant
0
2650Z3831733-183918171201
KG
0
2651Z3841613-1782

Sijmmon Dircksz. Dol
1
2652Z3841613-1782

Jan Bloemendaal en de erfgenamen van Cornelis Brouwer
0
2653Z3841613-1782

de Hr. Pieter Ebbenhoutcum suis0
2654Z3841613-1782

Pieter Ridder
0
2655Z3841733-183917790124
Hendrik Bakewel
0
2656Z3851613-1782

Luijckes Ericksz.
1
2657Z3851613-1782

Jacob Luijkasz.
0
2658Z3851613-1782

de Hr. Gerrit van Romond
0
2659Z3851733-183917791230
Mr. Jan van Romond en Elia Eva van Romond
0
2660Z3851733-183918041011
Elia Eva van Romond
0
2661Z3851733-183918171219
Francois Adriaan Duijvensz.Als ?erfgenaam van vrouw Elia Eva van Romond0
2662Z3851733-183918221101
Jelle Jans van den Borg
0
2663Z3861613-1782

Trijn Adriaensdr.
1
2664Z3861613-1782

Antjen Klaes
0
2665Z3861613-1782

Andries van Schaak
0
2666Z3861613-1782

Theunis Harmsz. Cuijper
0
2667Z3861733-183917711017
Gerrit Schaap
0
2668Z3861733-183918171201
KG
0
2669Z3871613-1782

Cornelis Pietersz. Nout
1
2670Z3871613-178216500411
de erfgenamen van secretaris Jan Willemsz. Codde en Grietjen Emminghs
0
2671Z3871613-1782

Grietje Blaeuwverzegelt v 17170325 voor 36 jaar door de erven van Grietje Emmerick0
2672Z3871733-1839

KG
0
2673Z3881613-1782

de kinderen van Jacob Pietersz. Piecks
1
2674Z3881613-1782

de kinderen vanJacob Jacobsz.
0
2675Z3881613-1782

IJsbrant Jansz. Olipot
0
2676Z3881613-1782

Jacob Sieuwerts
0
2677Z3881613-1782

Dirk Jansz. Potteman
0
2678Z3881613-1782

Abraham Klopper
0
2679Z3881733-183917800120
Reijnoutje Rondthout
0
2680Z3881733-183918171201
KG
0
2681Z3881733-183918251107
Hendrikje en Ary Bok
0
2682Z3891613-1782

Ariaen MaertensWed. Sijmmon Sieuwertsz.1
2683Z3891613-1782

Thijs Jansz. Doll
0
2684Z3891733-183917710926
Daniel Roeloffsz.
0
2685Z3901613-1782

Claes Florisz. Duijm
1
2686Z3901613-1782

Hilgont Klaes
0
2687Z3901613-1782

Fredrik Monsieur
0
2688Z3901733-183917711024
de Hr. Pieter Proost
0
2689Z3901733-183918020218
Sweer Waars
0
2690Z3911613-1782

de erfgenamen van Gerret Femsz.
1
2691Z3911613-1782

Jan Heijndricksz. Huijsker
0
2692Z3911613-1782

Heijn Dircksz. van Medenblik
0
2693Z3911613-1782

Maerten Claesz.
0
2694Z3911613-1782

Dirck Pietersz. Duijck
0
2695Z3911613-1782

Heertje Ossekooper
0
2696Z3911613-1782

Willem Maartensz.
0
2697Z3911733-183917711017
Claas Jochemsz.
0
2698Z3911733-183917910929
Harmanus Eekhoff
0
2699Z3911733-183918030331
Simon Schuijt
0
2700Z3921613-1782

de erfgenamen van Pieter Cornelisz. Looskes
1
2701Z3921613-1782

Cornelisien Meijnersverzegelt voor 36 jaar tot 174209260
2702Z3921613-1782

Hr. Jacob Tjallis Scharlaken en de Hr. Fredrik Verbruggen
0
2703Z3921733-183917770206
Adriana Petronella Verbruggen
0
2704Z3921733-183917970601
Hessel Slijper
0
2705Z3921733-183918120305
Johanna VlasbloemWed. Hessel Slijper0
2706Z3931613-1782

Foppe Jansz.
1
2707Z3931613-178216390418
Jan Sijmmensz. Holthuijs
0
2708Z3931613-1782

Dirck Jacobsz. en Kornelis Jacobs
0
2709Z3931613-1782

Jan Vos
0
2710Z3931613-1782

Pieter Jansz. en Jan en Hiltje Vos
0
2711Z3931733-183917710530
Jan Jansz. Vos
0
2712Z3931733-183918080908
Roelof Vos
0
2713Z3931733-183918171201
KG
0
2714Z3941613-1782

de kinderen van Jacob Cornelisz. Gernaet en Marijtien Maertens moeder
1
2715Z3941613-1782

KG
0
2716Z3941733-1839

KG
0
2717Z3951613-1782

Lenert Jansz.
1
2718Z3951613-1782

IJsbrant Gerritsz. Bierhaler
0
2719Z3951613-1782

Jan Bakker
0
2720Z3951733-1839

Everd Jacobsz.
0
2721Z3951733-183917870524
Maritje Cornelis Buijsman
0
2722Z3951733-183918001002
Reijnoutje HoutkampWed. Eelse Hellinga0
2723Z3951733-183918171201
KG
0
2724Z3961613-1782

Claes Doedesz.
1
2725Z3961613-1782

Willem Claesz.
0
2726Z3961733-1839

KG
0
2727Z3961733-1839

Aaltje BoschWed. Dirk Stremmeler Casboek 179106090
2728Z3961733-183917971005
Jan Werff
0
2729Z3961733-183918090209
Fredrik Brinkmeijer
0
2730Z3961733-183918171201
KG
0
2731Z3971613-1782

Pieter Jansz. Geus
1
2732Z3971613-1782

Aecht PietersWed. Pieter jansz.0
2733Z3971613-1782

Jan Jansz. Potjen
0
2734Z3971613-1782

Jan Buijsman
0
2735Z3971733-183917801102
Gerrit Loots
0
2736Z3971733-183917831110
Themis Abrahamsz.
0
2737Z3971733-183917940123
Hendrik Kuijper
0
2738Z3971733-183918081020
Melchert ?besz.
0
2739Z3981613-1782

Griet Willems
0
2740Z3981613-1782

Mr. Pieter Vesterman
0
2741Z3981733-183917040908

Dit graf is door Mr. Pieter Vesterman voor altoos verzegelt, hebbende daarvoor alle zijne nagelatene goederen buijten enige legaten en lijfrenten, gemaakt aan de Westerkerk. Oude Legger en Casboek van 17380
2742Z3991613-1782

Jan Jansz. Schioukes
1
2743Z3991613-1782

Meester Chirurgijn Pieter Pietersz.
0
2744Z3991613-1782

Jan Fopsz. Smit
0
2745Z3991613-1782

Willem Meun
0
2746Z3991733-183917801228
Job Meun
0
2747Z3991733-183918171201
KG
0
2748Z4001613-1782

Albert Arensz. Comen
1
2749Z4001613-1782

Claes Albertsoon
0
2750Z4001613-1782

Simon Claesz. Comen
0
2751Z4001733-183917710704
Evertje Simons 1/2 en Simontje Claas en Margrietje Claas 1/2
0
2752Z4001733-183918171201
KG
0
2753Z4011613-1782

Trijn Cornelis en Geertien ClaesWed. Jacob Pietersz. Scheltis1
2754Z4011613-1782

Jacob Cornelisz.
0
2755Z4011613-1782

Jan Woutersz
0
2756Z4011733-183917710926
Maarten Everdsz. en Everd Jansz.
0
2757Z4011733-183917950326
Claas Ossebaart
0
2758Z4021613-1782

Tjarck Jansz. Smit
0
2759Z4021613-178216410812
Capitein Jaques die Cock
0
2760Z4021613-1782

Jan Barentsz. Kuijper
0
2761Z4021733-183917711003
Harme Poulusz.
0
2762Z4021733-183918071008
Jan Harmsz. De Graaf
0
2763Z4031613-1782

Foeck Jans
1
2764Z4031613-1782

Jan Sijmonsz de Jongh
0
2765Z4031613-1782

Marijtje de Jong
0
2766Z4031613-1782

Commissaris Lucas Neledoe
0
2767Z4031733-183917801228
Jan Slok
0
2768Z4031733-183918081006
Cornelis Kleijn
0
2769Z4031733-183918171201
KG
0
2770Z4041613-1782

Trijn, Feerdou en Kenou Jansdr.
0
2771Z4041613-1782

Soutien Jans
0
2772Z4041613-1782

Theunis over t Water
0
2773Z4041613-1782

Stoffel Joostensz.
0
2774Z4041613-1782

Pieter van der velden
0
2775Z4041613-1782

Dieuwtje Cornelis
0
2776Z4041733-183917811220
Jan van der Velden
0
2777Z4041733-183917920601
Hendrik, Geertjen, Bregjen en Andries van der Velden
0
2778Z4041733-183918171201
KG
0
2779Z4051613-1782

Trijn, Feerdou en Kenou Jansdr.
0
2780Z4051613-1782

Jan Jaspersz. Schoenmaeker
0
2781Z4051613-1782

Arent Elferink
0
2782Z4051733-183917710914
Do. Volkardus Berkhout
0
2783Z4051733-183917880221
De kinderen van Do. V. Berkhout
0
2784Z4051733-183918050328
KG
0
2785Z4061613-1782

Heijndrick Luijtiesz. Schoenmaker met zijn kinderen
1
2786Z4061613-178216360922
Aeltien HeijndricksWed. Claes Jansz.0
2787Z4061613-178216361222
Cornelis Jacobsz. Cuijper
1
2788Z4061613-1782

Jsbrand Sloot
0
2789Z4061733-183917750105
Anna van Groll
0
2790Z4061733-183917940306
Pieter Pietersz. Celij
0
2791Z4061733-183917970601
Antjen Sloos
0
2792Z4061733-183918090504
Willempje Sloos
0
2793Z4061733-183918251209
Willem Wever
0
2794Z4071613-1782

Andries Andriesz. Poppeman
1
2795Z4071613-1782

Pieter Volkersz. Stort
0
2796Z4071733-183917710711
Maria Dijkman
0
2797Z4071733-183917880313
Jan Klooster
0
2798Z4071733-183918300811
Cornelis Bobeldijk
0
2799Z4081613-1782

Wouter Hendricksz.
1
2800Z4081613-1782

KG
0
2801Z4081733-1839

KG
0
2802Z4091613-1782

Willem Woutersz. en Hendrick Pietersz.
1
2803Z4091613-1782

Pieter Hendricksz. Pennemes
0
2804Z4091613-1782

Dirk Pennemes
0
2805Z4091733-183917650117
Jacob Ris
0
2806Z4091733-183917970601
KG
0
2807Z4101613-1782

het Provenhuijs alhier
1
2808Z4101613-1782

Sasker Hillebrantsz.
0
2809Z4101613-1782

Jan Andriesz. Maekelaer
0
2810Z4101613-1782

Mr. Chirurgijn Lenert Cornelisz.
0
2811Z4101613-1782

Antje Hendricks en Leendert Witduijn
0
2812Z4101613-1782

Freek Luijtsz.
0
2813Z4101733-183917710523
Luijt Freeksz.
0
2814Z4101733-183917830227
Jan Jansz. de Groot
0
2815Z4101733-183917861005
Jantje JansWed. de Groot0
2816Z4101733-183918010611
Claas Adolphz. Bakker
0
2817Z4111613-1782

Maerten Pietersz. Schram
1
2818Z4111613-1782

Willem Wichersoon
0
2819Z4111613-1782

Theinis Sijbrandsz.
0
2820Z4111733-1839

KG
0
2821Z4121613-1782

Trijn Gerrijts
1
2822Z4121613-1782

Gerrit Luijtsz. Bul
0
2823Z4121613-1782

Johanna Westwoud
0
2824Z4121733-1839

KG
0
2825Z4131613-1782

de erfgenamen van Pieter Gerredtsz.
1
2826Z4131613-178216410422
Meijnert Gerritsz. Compassemaker
0
2827Z4131613-1782

Pieter Jansz.
0
2828Z4131613-1782

Meijnoutje de Groot
0
2829Z4131733-183917751207
Jan Saeghert
0
2830Z4131733-183917981115
Hendrik Westphalen
0
2831Z4131733-183918071022
Jan Veenstra
0
2832Z4131733-183918171201
KG
0
2833Z4141613-1782

de erfgenamen van Pieter Dircksz. Wits
1
2834Z4141613-178216391220
Evae Pieters
0
2835Z4141613-1782

Arien Aleman
0
2836Z4141613-1782

Duijfje Aleman
0
2837Z4141613-1782

Pieternella Steenwijk
0
2838Z4141613-1782

Duijfjen Aleman
0
2839Z4141733-1839

KG
0
2840Z4141733-183917900000
Gesina Mentink
0
2841Z4141733-183918010903
Elisabeth Saltsman
0
2842Z4141733-183918171201
KG
0
2843Z4151613-1782

Jan Heijndricksz. van Hemlichem
1
2844Z4151613-1782

Eddert Dircksz. Eidder verzegelt voor 48 jaar tot 177602260
2845Z4151733-183917640809
Roeloff Woutersz.
0
2846Z4151733-183917930718
Jan Pool
0
2847Z4151733-183918171128
Hermina Pool
0
2848Z4161613-1782

de kinderen van Hilbrant Daesz.
1
2849Z4161613-1782

het Provenhuijs alhier 1/2
0
2850Z4161613-1782

Cornelis Jansz.Nijeboer 1/2 en Maertien Veddes
0
2851Z4161613-1782

Fedde Lourensz. Stadttimmerman0
2852Z4161613-1782

Hendrik Theunisz.
0
2853Z4161613-1782

Gerrit Veldhuijs
0
2854Z4161733-183917810607
Theunis Velthuijs
0
2855Z4161733-183918040105
Hiltje, Vrouwtje, Olke, Gerrit en Maritje Velthuijs
0
2856Z4161733-183918171201
KG
0
2857Z4171613-1782

Aeff Cornelis in t Hoff
1
2858Z4171613-178216390228
Arent Esausz., Jan Harmsz. Hoff en Jacob Harmsz. Hoff
0
2859Z4171613-1782

Barent Luijlofsz.
0
2860Z4171733-183917640105
Claas Jansz. en Thomas van de Wetering
0
2861Z4171733-183918161101
Harme Mes
0
2862Z4171733-183918301110
Hendrik Degeling
0
2863Z4181613-1782

de erfgenamen van Cornelis Willemsz.
1
2864Z4181613-1782

Ariaen Boerman en Ijsbrant Heddesz. Portier
0
2865Z4181613-1782

Pieter Harmsz. Swart 1/2
0
2866Z4181613-1782

Harme Meijnertsz. Gravemaker
0
2867Z4181613-1782

Kornelis Harmsz.
0
2868Z4181613-1782

Harme Meijnertsz.Gravemaker
0
2869Z4181613-1782

Frans Stellingwerf
0
2870Z4181613-1782

Pieter Schimmel
0
2871Z4181613-1782

Gerrit Kant
0
2872Z4181733-183917791223
Reijnoutje de Jong
0
2873Z4191613-1782

Gerret Jansz. Bruijn
1
2874Z4191613-178216420210
Gerrit Jacobsz. Groes
0
2875Z4191613-1782

Jacob Juriaensz.
0
2876Z4191613-1782

Willem gerritsz. Gorter
0
2877Z4191613-1782

Siebeth Sluijm
0
2878Z4191733-183917740106
Willem Sluijm
0
2879Z4191733-1839

KG
0
2880Z4201613-1782

KG
0
2881Z4201733-1839

KG
0
2882Z4211613-1782

KG
0
2883Z4211733-1839

KG
0
2884Z4221613-1782

Adriaensz. Heijnsz. Mandemaker
1
2885Z4221613-1782

Grietjen Aerjans
0
2886Z4221613-1782

Andries Lambertsz.
0
2887Z4221613-1782

Maretien Andries
0
2888Z4221613-1782

Jan Eijbertsen
0
2889Z4221733-183917770724
Beeldtje Thades
0
2890Z4221733-183917880221
Thade jansz.
0
2891Z4221733-183918091130
Elsje Simons
0
2892Z4231613-1782

Jan Jacobsz.
1
2893Z4231613-1782

Voekien OfslagerWed. Gosen van Lith0
2894Z4231613-1782

Jan Gosensz. van Lidt
0
2895Z4231733-183917821219
Maretje van Lidt
0
2896Z4231733-183917840106
Fokke Stapel
0
2897Z4231733-183917970601
Adriaan Bijl
0
2898Z4231733-183918101101
Eva Bijl
0
2899Z4231733-183918270813
Piet van Ble?zem
0
2900Z4241613-1782

Aeff JansWed. Harme Jacobsz.1
2901Z4241613-1782

Willem Pietersz.
0
2902Z4241613-1782

Dingena de Haan
0
2903Z4241733-183917770116
Elisabeth Willems
0
2904Z4241733-183917990207
KG
0
2905Z4251613-1782

Pouwels Mangeviel
1
2906Z4251613-1782

Sijmon Pietersz. Cruijff
0
2907Z4251613-1782

Pieter Manjeviel
0
2908Z4251733-183917711003
Jan Mulrooij
0
2909Z4251733-183917880110
Mr. Aaron van der Ramhorst Roldanus
0
2910Z4261613-1782

Egbert en Jacob Jacobsz.
1
2911Z4261613-1782

Ouker Andries Bock
0
2912Z4261613-1782

Dirck Jansz. Bock
0
2913Z4261613-1782

Claasjen Dirks
0
2914Z4261733-183917820131
Dirk, Jan en Engeltje Willems
0
2915Z4261733-183918171201
KG
0
2916Z4271613-1782

Pieter Alfertsz. Taenman
0
2917Z4271613-1782

KG
0
2918Z4271613-1782

Cornelis Crans
0
2919Z4271733-1839

KG
0
2920Z4271733-183917940703
Sijbrand Theunisz.Bij ruiling met M1830
2921Z4271733-183917960630
Fokke Hubbeling en Jantje Siebrands
0
2922Z4271733-183918230201
Klaasje Pieters?Wed. Fokke Hubbeling0
2923Z4271733-183918230201
Rein Dirks
0
2924Z4281613-1782

Pieter Alfertsz. Taenman
1
2925Z4281613-1782

Moertje Binnenblijf
0
2926Z4281613-1782

de Hr. Hero Baenman
0
2927Z4281613-1782

de Hr. Claas Baanman de Vries
0
2928Z4281733-183917880619
Anna Zijerman, Marijtje Hosteman, Anna en Jan Danil
0
2929Z4281733-183918171201
KG
0
2930Z4291613-1782

Cornelis Adriaensz. Jonghenecht
1
2931Z4291613-1782

Harme Meijnertsz. Gravemaker
0
2932Z4291613-1782

Jacob Jans
0
2933Z4291733-183917711024
Claas Schuijt
0
2934Z4291733-183918030310
Maretje VijselaarWed. Schuijt0
2935Z4291733-183918040119
Cornelis de Koningh Jansz.Als in huwelijk hebbende Anna Schuijt0
2936Z4301613-1782

Aris Jacobsz. Bock
1
2937Z4301613-1782

Cornelis Harcksz.
0
2938Z4301613-1782

Antje Tijmans
0
2939Z4301613-1782

Jan Groen
0
2940Z4301733-183917770310
Arend Claasz.
0
2941Z4301733-183917851124
Claas Arendsz. Mangel
0
2942Z4301733-183918171201
KG
0
2943Z4311613-1782

KG
0
2944Z4311613-1782

Elsien CornelisWed. Claas Boojsen0
2945Z4311613-1782

de Hr. Lucas Neledoe
0
2946Z4311733-183917810111
Rieuwert Blok
0
2947Z4311733-183918060925
Grietje LangedijkWed. R. Blok0
2948Z4311733-183918090406
Frans Rienderhoff
0
2949Z4311733-183918171201
KG
0
2950Z4321613-1782

Jan Reijnnersz. Bontekoe
1
2951Z4321613-1782

Sara Jans van Bruijnswijck
0
2952Z4321613-1782

Pieter Alfertsz.
0
2953Z4321613-1782

Jantien Barents
0
2954Z4321613-1782

Roemer Albertsz. en Willem Brouwer
0
2955Z4321733-183917741124
Roemer Freeksz. Schuijt
0
2956Z4321733-183918050328
KG
0
2957Z4331613-1782

Dirck Pietersz. Stoppel
1
2958Z4331613-1782

Dirck Jansz. Mesje
0
2959Z4331613-1782

Jan Jansz. Lou
0
2960Z4331613-1782

Jan Rutgersz. Hoedesticker
0
2961Z4331613-1782

Sijtjen Roelofs Keurmeester
0
2962Z4331613-1782

Mr. Louwerens Lucasz.Meester geschutsgieter0
2963Z4331613-1782

Willemina Wagenaar
0
2964Z4331613-1782

Hendrik Heijligers
0
2965Z4331733-183917720507
Harmanus Engelsma
0
2966Z4331733-183917911110
Catharina Wentsend
0
2967Z4331733-183918171201
KG
0
2968Z4341613-1782

Geret Pietersz.
1
2969Z4341613-1782

Pieter en Wigger Gerritsz. en Anna Gerrits
0
2970Z4341613-1782

Pieter Feddes Sonhoven
0
2971Z4341613-1782

Freekje en Barbertje Sonhoven
0
2972Z4341613-1782

Gerit Nanningh
0
2973Z4341733-183917791122
Roeloff Hendriksz.
0
2974Z4341733-183917880508
Hendrik Bouma
0
2975Z4341733-183917910303
Maarten Vegt
0
2976Z4341733-183917990307
Hendrikje en Jacob Vegt, Jan, Willem en Cornelisje makker, Willem en Jantje Jacobs
0
2977Z4341733-183918171128
Jan Makker
0
2978Z4341733-183918180807
Minke SipkesWed. Jan Makker0
2979Z4351613-1782

Sijmon Jansz. Scheepstimmerman1
2980Z4351613-1782

Jantien Jans Boekweijtsde Jonge0
2981Z4351613-1782

Jan Broersz. Schinck
0
2982Z4351613-1782

Jan Tomasz. Swaarout
0
2983Z4351613-1782

Jan Gosensz. van Lidt
0
2984Z4351733-183917821219
Trijntje van Lidt
0
2985Z4351733-183918171201
KG
0
2986Z4361613-1782

de erfgenamen van Cornelis Jansz. Speckjen
1
2987Z4361613-178216521220
het provenhuijs alhier
0
2988Z4361613-1782

IJtje Pieters, Trijntje Wilkes, Volkertje Pieters en Stijntje IJsbrands en Jan en Leendert Hendriksz.
0
2989Z4361613-1782

Pieter Jsbrandsen
0
2990Z4361733-183917780115
Jan, Jan Pietersz. Slok en Wouter Pietersz. Slok,Cornelis Jansz. en Antje Pieters
0
2991Z4361733-183918090223
Reijnder Slok
0
2992Z4361733-183918220301
Elisabeth HerkenrooijWed. R. Slok0
2993Z4361733-183918220301
Hielke Cornelisz. Heijnsius
0
2994Z4361733-183918240901
Cornelis, Jacob en Willem Heijnsius
0
2995Z4371613-1782

KG
0
2996Z4371733-1839

KG
0
2997Z4381613-1782

Reijnner Jansz. Kesies
1
2998Z4381613-1782

JanJeuriaensz.
0
2999Z4381613-1782

Claas Mostert
0
3000Z4381613-1782

Grietje jans de Beer
0
3001Z4381733-183917821128
Jan Jonasz.
0
3002Z4381733-183917960324
Jan Jonasz., Aafje en Jonasje Bakewel
0
3003Z4391613-1782

Dieu Luijties
1
3004Z4391613-1782

de Wed. van Outger Jacobsz.
0
3005Z4391613-178216361215
Trijn Pouwels en Herme Meijnertsz. GravemakerWed.Luijtien Outgersz.0
3006Z4391613-1782

Maerten Jansz. van Woerden
0
3007Z4391613-1782

Simon Gerbrandsz. Mackeraal
0
3008Z4391733-183917710822
Geertje Makkereel, Cornelis Stant
0
3009Z4391733-183918171201
KG
0
3010Z4401613-1782

Freedrick Jacobsz. Bock
1
3011Z4401613-1782

Griet Freecks
0
3012Z4401613-1782

Freeckjen Freecks
0
3013Z4401613-1782

Jacob Monsieur
0
3014Z4401613-1782

Jan Monsieur
0
3015Z4401733-183917970601
Lambertus van Berk
0
3016Z4401733-183918171201
KG
0
3017Z4411613-1782

Claes Arfinsz.
1
3018Z4411613-1782

Marijtjen Daels
0
3019Z4411733-183917711010
Marijtje Wurmer
0
3020Z4411733-183918050926
Klaas Palenstein
0
3021Z4421613-1782

Dirck Arentsz. en Sieuert Jacobsz. (zoon van Jacob Sieuertsz.)
1
3022Z4421613-1782

Marij EvertsWed. Siewert Jacobsz.0
3023Z4421733-1839

KG
0
3024Z4421733-183917980208
Hendrina de JonghBij ruiling met In 't Vont 10
3025Z4421733-183918171201
KG
0
3026Z4431613-1782

Wijbrant Jacobsz.
1
3027Z4431613-1782

Gerbrand Meijnertsz Dol
0
3028Z4431613-1782

Jan Pouwelsz. Thuijnman
0
3029Z4431613-1782

Dirk Harmsz.
0
3030Z4431613-1782

Pieter Brandenburg
0
3031Z4431733-183917801221
Aafje Brandenburg
0
3032Z4431733-183917840226
Trijntje SpanjaardWed. van der Velde0
3033Z4431733-183918171128
Jan de Jongh de Jonge
0
3034Z4441613-1782

de erfgenamen van Teetien Ellerts
1
3035Z4441613-1782

Jan Brandt en Trijntje Claas
0
3036Z4441613-1782

Jacob van Loosen
0
3037Z4441613-1782

Aafje Barck
0
3038Z4441733-183917731230
Gerrit Jansz.
0
3039Z4441733-183917840429
Anthonij Fransz.
0
3040Z4441733-183918171201
KG
0
3041Z4451613-1782

Pieter Cornelisz. Spinner
1
3042Z4451613-1782

KG
0
3043Z4451613-178217170708
Harme Bosch Leijdekker
0
3044Z4451733-1839

KG
0
3045Z4461613-1782

Jelis Jelisz. Makelaer
1
3046Z4461613-1782

de kinderen van Dirck Harmesz. de Vries
0
3047Z4461613-1782

Claasje Dirks
0
3048Z4461613-1782

Tegje CornelisWed. Jan Schocker0
3049Z4461733-183917550515
Simon Uijterwijk
0
3050Z4461733-183917930516
Claas van der Velden
0
3051Z4461733-183918000109
Jacobje Uijterwijk
0
3052Z4461733-183918171201
KG
0
3053Z4471613-1782

KG
0
3054Z4471733-1839

KG
0
3055Z4481613-1782

Jtien Luijties Trouers
1
3056Z4481613-1782

Jacob Pietersz. Bruijntjes 1/3 en de erfgenamen van Tijtjen Luijtjes 2/3
0
3057Z4481613-1782

Fedde Willemsz. 2/3 en de kinderen van Siebe Jacobsz. 1/3
0
3058Z4481613-1782

Anne Barends
0
3059Z4481613-1782

Anna Vegt
0
3060Z4481613-1782

Daniel Jurriaen Blank
0
3061Z4481733-183917840826
Debora Montanje
0
3062Z4481733-183918161101
Gerrit Mes
0
3063Z4481733-183918161101
Gerritje, Hedde, Zijtje, Maretje, Jan en Jurriaan de Ring
0
3064Z4491613-1782

Pieter Freedricksz. en Freedrick Florisz.
2
3065Z4491613-178216500131
Freeck Florisz.
0
3066Z4491613-1782

de kinderen van Albart Gebesz.
0
3067Z4491613-1782

Hendrick Hendricksz. Bosman
0
3068Z4491613-1782

Siebrandt Jacobsz. Bergerboodt
0
3069Z4491613-1782

de erven van Cornelis Brouwer
0
3070Z4491613-1782

schepen Meeuwes Ebbenhout
0
3071Z4491733-183917720609
de Hr. Pieter Ebbenhout
0
3072Z4491733-183917900107
Jacob Kuijper Ebbenhout
0
3073Z4491733-183917900218
Hendrik Claasz. Keijser
0
3074Z4491733-183918061023
Trijntje Tamboer Wed. H. Keijzer0
3075Z4491733-183918171201
KG
0
3076Z4501613-1782

de erfgenamen van Gerret Femsz.
1
3077Z4501613-1782

Gerrit Andrijsz.
0
3078Z4501613-1782

Geertje GerritsWed. Gerrit Lintsz. Bul0
3079Z4501613-1782

Claas Dood
0
3080Z4501613-1782

Pieter Klok
0
3081Z4501733-183917740602
Trijntje Jans Staphorst
0
3082Z4501733-183917990502
Wijbrant Uijtvlugt
0
3083Z4501733-183918010226
Johannes Dangermond
0
3084Z4511613-1782

Allert jansz.
0
3085Z4511613-1782

Johannes Huijbertsz. Brandenburgh
0
3086Z4511613-1782

Hiltje Brandenburgh
0
3087Z4511613-1782

Claas Goedsoon
0
3088Z4511613-1782

Ticort Wijngaaft
0
3089Z4511733-183917620121
De Diaconie alhier
0
3090Z4511733-183917830123
Jacob van Rees
0
3091Z4511733-183918171201
KG
0
3092Z4521613-1782

Jan Arensz. Smit
1
3093Z4521613-1782

Marijtjen Jacobs
0
3094Z4521733-183917711024
Joris Vijzelaar
0
3095Z4521733-183918171201
KG
0
3096Z4531613-1782

KG
0
3097Z4531733-1839

KG
0
3098Z4541613-1782

Nolle Tijsz.
1
3099Z4541613-1782

Aafje de Glarges
0
3100Z4541613-1782

Harme Harmesz.
0
3101Z4541733-183917710411
Marijtje Foppe
0
3102Z4541733-183917970907
Dirk van der Meer
0
3103Z4551613-1782

Harmen Pietersz. Hoeck
1
3104Z4551613-178216360901
Wapien Everts
0
3105Z4551613-1782

Albert Annisz.
0
3106Z4551613-1782

Thijs Pietersz. Schoen, Trijntje Jans en Jacobje Pietersvrouw van Hendrik Fransz. en vrouw van Simon Hen0
3107Z4551613-1782

Franken Reijnouts
0
3108Z4551733-183917711024
Marijtje Arends
0
3109Z4551733-183917830110
Arien Boot
0
3110Z4551733-183918171201
KG
0
3111Z4561613-1782

Albert Jacobsz.
1
3112Z4561613-1782

Albert Bouwelsz. Bobbert
0
3113Z4561613-1782

Dieuwertjen Bakker
0
3114Z4561613-1782

Geertjen en Marijtjen Jacobs
0
3115Z4561613-1782

Jacobje Cornelis
0
3116Z4561613-1782

Jan Theunisz.
0
3117Z4561733-183917820814
Hiltjen Jans Stam
0
3118Z4571613-1782

Rieuwert Harxsz. Bobbert
1
3119Z4571613-178216450619
Griet Jans Rems
0
3120Z4571613-178216451204
Garbrant Jansz. Koperslager
0
3121Z4571613-1782

de kinderen van Aefjen Meinerts
0
3122Z4571613-1782

Harme Meinertsz. Gravemaker
0
3123Z4571613-1782

Steven Gijsberts Gorter
0
3124Z4571613-1782

Agge Backer
0
3125Z4571733-183917711031
Aaltje Jans Sipma
0
3126Z4571733-183917850310
Pieter, Jan Trijntje en Aagje Bakker
0
3127Z4581613-1782

Maerten Pietersz. Potter
1
3128Z4581613-1782

Marijtien Reijers en Jacob Jacobsz. Backer
0
3129Z4581613-1782

Luijtjen Gerrits
0
3130Z4581613-1782

Gerrit Luijtjesz.
0
3131Z4581613-1782

Harme Meijnertsz. Gravemaker
0
3132Z4581613-1782

Jacobus WeharstMedicat der Augsbargsche Confesie0
3133Z4581613-1782

Johannes Idema
0
3134Z4581733-183917710822
Jacobus Idema
0
3135Z4581733-183917880228
Neeltje van Mill
0
3136Z4581733-183918030210
Jacob Tonneboeijer
0
3137Z4581733-183918110808
Harmanus Oldenhoff
0
3138Z4591613-1782

Steven Harmsz.
1
3139Z4591613-1782

Sijmen Claesz. Metselaer
0
3140Z4591613-1782

IJTjen Alberts
0
3141Z4591613-1782

Hendrick Jacobsz. Wits
0
3142Z4591613-1782

Grietje en Vrouwtje Jans
0
3143Z4591733-1839

KG
0
3144Z4601613-1782

Griet Heertsdr.
1
3145Z4601613-1782

Aeff Heindrickx
0
3146Z4601613-1782

Aefien Taans en Henrik van Stralen
0
3147Z4601613-1782

de Hr. Mr. Jan Mossel van Straalencum suis0
3148Z4601733-183917751228
Mr. Jan van RomondNomine ?xoris0
3149Z4601733-183918090629
Hendrik Schuijt Roelofsz.
0
3150Z4601733-183918171201
KG
0
3151Z4611613-1782

Geertmoer Wiggers
1
3152Z4611613-178216421027
Cornelis Claesz.onder conditie dat Geertmoer Wiggers hierin zal vergaan0
3153Z4611613-1782

Harcke Claesz. Weck
0
3154Z4611613-1782

Lijske GerritsWed. O. Hoogland0
3155Z4611613-1782

Jacob de Vries
0
3156Z4611613-1782

Goosen Rieuwertsz.
0
3157Z4611733-183917770403
Cornelis Pietersz. Bijl
0
3158Z4611733-183917891231
Geertruijd GuurtsWed. Corn. Bijl0
3159Z4611733-183918091214
Guurt en Arien Bijl, Maarten de Boer
0
3160Z4621613-1782

Luikker Claes
1
3161Z4621613-1782

Jaecop Cornelisz. Karck
0
3162Z4621733-1839

KG
0
3163Z4631613-1782

Pieter Jacobsz. Timmerman
1
3164Z4631613-1782

Cornelis Willemsz. Knuet en Antje Reijnders Cruet
0
3165Z4631613-1782

Neeltjen Harmes
0
3166Z4631733-183917710523
Pieter van Wilsen
0
3167Z4631733-183917990124
Harme van Wilsen, Jan Loots
0
3168Z4631733-183918031110
Jan Loots
0
3169Z4641613-1782

KG
0
3170Z4641733-1839

KG
0
3171Z4651613-1782

Willem Jacobsz. Poen
1
3172Z4651613-178216380000
KG
0
3173Z4651733-1839

KG
0
3174Z4661613-1782

KG
0
3175Z4661733-1839

KG
0
3176Z4671613-1782

KG
0
3177Z4671733-1839

KG
0
3178Z4681613-1782

KG
0
3179Z4681733-1839

KG
0
3180Z4691613-1782

Neel DircksWed. Poch Hendrick1
3181Z4691613-178216420310
Jsbrant Jorisz.
0
3182Z4691613-1782

Neeltien Maertens
0
3183Z4691613-1782

Sijmon Jacobsz. Mastemaker
0
3184Z4691613-1782

Harme van der Horst
0
3185Z4691733-183917841129
De kinderen van Wouter Roeloffsz.
0
3186Z4691733-183918070604
KG
0
3187Z4701613-1782

Aeltien GerretsWed. Jan Albertsz.2
3188Z4701613-1782

Liesabet JansWed. Hendrick Jansz.0
3189Z4701613-1782

Trijnte Cornelis Mes
0
3190Z4701613-1782

Dirk Evertsz. Admiraaal
0
3191Z4701613-1782

Sijbrand Cornelisz.
0
3192Z4701613-1782

Willem Claasz. Nel
0
3193Z4701733-183917820725
Klaas Jansz. Nel
0
3194Z4701733-183918171201
KG
0
3195Z4711613-1782

de erfgenamen van Gerret Crom
1
3196Z4711613-178216370831
Griet Jans en Pieter Gerrits Crom
0
3197Z4711613-178216391017
Geertjen Erasmus en Cornelis Jansz. Koekebacker
0
3198Z4711613-178216401001
Cornelis Jansz. Koekebacker
0
3199Z4711613-178216401224
Wijbrich Jans en de kinderen van Hendrick Lavier
0
3200Z4711733-183917710725
Jan Kuijter
0
3201Z4711733-183918180501
Wouter Kok
0
3202Z4721613-1782

Cornelis Willemsz. Coster 1/2, Maerten Willemsz 1/4, het kind van Jacob Willemsz. 1/8 2 kinderen van Cornelis Willemsz. De Oude 1/8
1
3203Z4721613-178216400416
Hiltjen Maertens en haar kinderen
0
3204Z4721613-1782

Hiltje de Kaa
0
3205Z4721733-1839

KG
0
3206Z4731613-1782

KG
0
3207Z4731733-1839

KG
0
3208Z4741613-1782

KG
0
3209Z4741733-1839

KG
0
3210Z4751613-1782

KG
0
3211Z4751733-1839

KG
0
3212Z4761613-1782

KG
0
3213Z4761733-1839

KG
0
3214Z4771613-1782

Lubbert Albertsz. Cuijp
1
3215Z4771613-1782

Wouter Claasz. Duijt
0
3216Z4771613-1782

Freek Jansz.
0
3217Z4771733-183917711003
Jantje Claas
0
3218Z4771733-183918011124
Cornelis Jansz. Bakker
0
3219Z4771733-183918021111
Susanna Vijselaar
0
3220Z4771733-183918080825
Jan Pietersz. De Jongh
0
3221Z4771733-183918171201
KG
0
3222Z4781613-1782

Reijnner Jansz. Roet
1
3223Z4781613-1782

Claas Lambertsz. Labberlot
0
3224Z4781733-183917640607
Cornelis van Wildenburg
0
3225Z4781733-183917830417
Cristina Dijs
0
3226Z4781733-183917890910
Elisabeth van Wildenburg
0
3227Z4781733-183918171201
KG
0
3228Z4791613-1782

Jan Jacobsz. Thoorn
1
3229Z4791613-1782

Willem Tooren
0
3230Z4791733-183917711003
Pieter Dirksz. Voster
0
3231Z4791733-183918090406
Willen Bloemendaal
0
3232Z4801613-1782

oude Claes Meijnouts
1
3233Z4801613-178216420127
Wellemet Jans en haar kinderen
0
3234Z4801613-1782

Annamoer jans
0
3235Z4801613-1782

Simontje ClaasWed. Albert Kock0
3236Z4801613-1782

Adriaen Hamer
0
3237Z4801613-1782

Gerrid Drost
0
3238Z4801613-1782

Lijsbeth Janse Visser
0
3239Z4801733-183917810227
Steven van der Woudt
0
3240Z4801733-183917880911
Andries Pijl
0
3241Z4801733-183918041108
Grietje Tekes
0
3242Z4801733-183918171201
KG
0
3243Z4811613-1782

KG
0
3244Z4811733-1839

KG
0
3245Z4821613-1782

KG
0
3246Z4821733-1839

KG
0
3247Z4831613-1782

KG
0
3248Z4831733-1839

KG
0
3249Z4841613-1782

de erfgenamen van Pieter Meijnertsz. Bocht
0
3250Z4841613-1782

Voekien Jans
0
3251Z4841613-1782

Marijtje Stant
0
3252Z4841613-1782

Claas Stant
0
3253Z4841733-183917810125
Jan Jansz.
0
3254Z4841733-183918171201
KG
0
3255Z4851613-1782

KGdit graf met het portaal te vertimmeren is nu te niet. Geen graf0
3256Z4851733-1839


Dit graf is door vertimmering van 't portaal onbruikbaar gemaakt0
3257Z4861613-1782

Albert Cornelisz. Taenman
0
3258Z4861613-1782

Luijt Claesz.
0
3259Z4861733-183917711011
Geertruijd Luijts
0
3260Z4861733-183918080324
Klaas en Jacobje Schilder
0
3261Z4871613-1782

Jacob Jacobsz. Blauw
1
3262Z4871613-1782

Arijs Thomasz.verzegelt tot 17690
3263Z4871733-1839

KG
0
3264Z4881613-1782

Jacob Jacobsz. Blauw
1
3265Z4881613-1782

Fempien Jeronimus
0
3266Z4881613-1782

Jan de Boer
0
3267Z4881613-1782

Cornelis Bakker
0
3268Z4881733-183917761219
Trijntje Hendriks Kunst
0
3269Z4881733-183917880207
Hendrik Swaarebakker
0
3270Z4881733-183916010226
KG
0
3271Z4891613-1782

Jacob Jacobsz. Blauw
1
3272Z4891613-1782

Pieter Fransz.Meester Timmerman0
3273Z4891733-183917711010
Wijbrand Pietersz. Vis
0
3274Z4891733-183918171201
KG
0
3275Z4901613-1782

KG
0
3276Z4901733-1839

KG
0
3277Z4911613-1782

KG
0
3278Z4911733-1839

KG
0
3279Z4921613-1782

KG
0
3280Z4921733-1839

KG
0
3281Z4931613-1782

Pieter Thijsz.
1
3282Z4931613-1782

Jan Albertsz. en Willem Meun
0
3283Z4931733-183917801228
Job Meun
0
3284Z4941613-1782

KG
0
3285Z4941733-1839

KG
0
3286Z4951613-1782

Roemer Jansz.met een kindsgraf aan het eind1
3287Z4951613-1782

Trijntie Barends
0
3288Z4951613-1782

Claas Goedhaen
0
3289Z4951613-1782

Meijnard Zemeijn (Semeijns)
0
3290Z4951613-1782

Cornelis Spanjert
0
3291Z4951733-183917650620
Jan Meulenbroek
0
3292Z4951733-183917931010
Fredrik Brouwer
0
3293Z4951733-183918070507
Sietske NanningsWed. F. Brouwer0
3294Z4961613-1782

KG
0
3295Z4961733-1839

KG
0
3296ZA1733-1840

KG
0
3297ZB1733-1841

KG
0
3298ZC1733-1842

KG
0
3299ZD1733-1843

KG
0
3300ZE1733-1844

KG
0
3301ZP011613-1782

Joris Verdoes
0
3302ZP021613-1782

Joris Dircksz. Verdoes
0
3303ZP031613-1782

Sijbrant Jansz. Tingieter
0
3304ZP041613-1782

Jan Pietersz. Kooperslager
0
3305ZP051613-1782

Arent Reijnnertsz.
1
3306ZP061613-1782

Focke Gerritsz.dit graf heeft een klein graf aan het eind1
3307ZP061613-1782

Griet Jans
0
3308ZP071613-1782

Hypolitus Luijgensdit graf heeft een klein graf aan het eind0
3309ZP081613-1782

de kinderen van Flips Albertsz.
0
3310ZP081613-1782

Claes Sijmonsz. Scheepstimmerman
0
3311ZP081613-1782

Barend Jacobsz. Tuijnier
0
3312ZP091613-1782

Jan Jansz. Camerlijngh
0
3313ZP091613-1782

Jan Lenertsz. Palensteijn
0
3314ZP101613-1782

Douwe Gerbrantsz. Panneboeter
0
3315ZP101613-1782

Lubbert Willemsz.meester Smit0
3316ZP101613-1782

Cornelis Jansoon Flucht
0
3317ZP111613-1782

Gerrit Lenersz. Aefgenamedit graf heeft een klein graf aan het eind0
3318ZP121613-1782

Jan Fransz. Hoomandit graf heeft een klein graf aan het eind1
3319ZP131613-1782

Boele Jansz.
0
3320ZP141613-1782

Hielle Jans
0
3321ZP141613-1782

Teltjen Thijs
0
3322ZP151613-1782

Jacob Hilbrantsz.
0
3323ZP161613-1782

Jeles Jacobsz.
0
3324ZP161613-1782

Aeght Cornelis
0
3325ZP171613-1782

Bruijn Garbrantsz.
0
3326ZP171613-1782

Vrou Andrijs
0
3327ZP181613-1782

Lenert Jansz.
0
3328ZP191613-1782

Maerten Sweersz.
0
3329ZP191613-1782

Jan en Grietjen de Boeraan de kerk gegeven voor graf N290
3330ZP201613-1782

Jan Vest
0
3331ZP201613-1782

Jacob Jacobsz.Meugh
0
3332ZP201613-1782

Dirck Claesz. Breeker
0
3333ZP211613-1782

Jan Louwerensz. van Loosen
0
3334ZP221613-1782

Jan Louwerensz. van Loosen
0
3335ZP231613-1782

Meester Gerret Egbertsz. en zijn zuster
2
3336ZP241613-1782

Hille Dircks
0
3337ZP241613-1782

KG
0
3338ZP251613-1782

Seger Harmensz. Ram
0
3339ZP261613-1782

de erfgenamen van Pieter ten Broecke
0
3340ZP271613-1782

de erfgenamen van Pieter ten Broecke
0
3341ZP281613-1782

Albert Jansz.en twee kindergraven met de naam Jan Tijsz. gebeiteld0
3342ZP281613-178216401112
Lenert Andriesz.
0
3343ZP281613-178216580812
Albert Jansz. Doodgraver
0
3344ZP281613-178216580826
Pieter Lenertsz.
0
3345ZP291613-1782

Stoffel Stoffelsz.
0
3346ZP301613-1782

Roeloff Jansz.
1
3347ZP301613-1782

KG
0
3348OP11613-17820
3349OP21613-1782

Meester Gerret Eghbertsz.
1
3350OP31613-17820
3351OP41613-1782

KG
0
3352OP51613-1782

de erfgenamen van Heijndrick Evertsz. Cuijper
0
3353OP51613-1782

Doede Hermsz. Makelaer
0
3354OP51613-1782

Pieter Harcksz. Pottebacker
0
3355OP61613-1782

de erfgenamen van Heijndrick Evertsz. Cuijper
0
3356OP61613-1782

Pieter Hendricksz. Halfhoorn
0
3357OP61613-1782

Harman Gerritsz. En Harme Jansz.
0
3358OP71613-1782

Claesien ClaesWed. Pieter Jansz.1
3359OP71613-1782

Jan Pietersz. Tuijt (fuijk?)
0
3360OP71613-1782

Meijnert Cornelisz.
0
3361OP81613-1782

Claesien Claes
1
3362OP81613-1782

Pieter Pietersz.
0
3363MA1575-1584

Pijeter Claessen
1
3364MA1575-1584
M535Grijet Jsbrants
1
3365MA1575-1584

Garben Jacops en Garben Eeferts
1
3366MA1575-1584

Cornelijs Garrijtz. Poter
1
3367MA1575-1584
M529Toenijs Toenijs
1
3368MA1575-1584

Alijt Claes
1
3369MA1575-1584

Dijrckmoer
1
3370MA1575-1584

Wouter Hendrijckz.
1
3371MA1575-1584
M525Pijeter Janssen Vijlmemaeker
1
3372MA1575-1584
M523Lijsbet Meijnert
1
3373MA1575-1584

Marij Pouwels
1
3374MA1575-1584
M521Hendrijck Cornelijsz.
1
3375MA1575-1584

Reijer Fems
1
3376MA1575-1584

Wijllem Elbertzoon BlaeuMaekelaer tot Amsterdam1
3377MA1575-1584

Dijewert Jan Botsers
1
3378MA1575-1584

Jan Baertz.
1
3379MA1575-1584

Lijsbet Meijnerts
1
3380MA1575-1584

de erfgenamen van Cornelijs Outgerz.
1
3381MA1575-1584

Hendrick Cornelisz Uffekaet
1
3382MA1575-1584

Hendrick Cornelisz Uffekaetnog een graf1
3383MA1575-1584

Aef Jans
1
3384MA1575-1584

Grijet Bockies
1
3385MA1575-1584

Claes Dijrckz.
1
3386MA1575-1584

Hendrijck Cornelijsz.
1
3387MA1575-1584

Meijnu Akeleijs
1
3388MA1575-1584

Dijeu Blaus
1
3389MA1575-1584

Reijener Janssen
1
3390MA1575-1584

Anna Egberts
1
3391MA1575-1584

Anna Bruijnnes
1
3392MA1575-1584

Jan Pieterz. en suster
1
3393MB1575-1584

Ide Lous en Alijd Garrijts
2
3394MB1575-1584

de erfgenamen van Meijnu Pijers
1
3395MB1575-1584
M497Jacop Claesz.
1
3396MB1575-1584
M496Luijtgen Potterz.
1
3397MB1575-1584

Meijcke Jan Smijt
1
3398MB1575-1584
M492de kinderen van Pijeter Janssen
1
3399MB1575-1584

Claes Wijggerz.
1
3400MB1575-1584
M487Gerbrant Dirckz. Hoeck
1
3401MB1575-1584

Cornelijs Gerbrantz. Hoeck
1
3402MB1575-1584

Claes Sijmz. Poert
1
3403MB1575-1584

Luijtgen Bartz.de plaats onder de banken0
3404MB1575-1584
M468Pijeter Roeijlefz.
1
3405MB1575-1584

Meijnert Janssen
0
3406MB1575-1584

de erfgenamen van Meijnu Pijerseen kinds graf1
3407MB1575-1584

Grijet Gosens
1
3408MB1575-1584

Jacop Janssen Cuijper
1
3409MB1575-1584

Pijeter Roeijlofz.
1
3410MB1575-1584

Hendrijck Harmz.
1
3411MB1575-1584

de kinderen van Jan Garijtz.
1
3412MB1575-1584
M463Pijeter Janssen
1
3413MB1575-1584

de kinderen van Jan Garrijtz.
1
3414MB1575-1584

Claes Dijrckz.
1
3415MB1575-1584

de kinderen van Jan Garijtz.
1
3416MB1575-1584
M458Jacop Douwesz.
1
3417MB1575-1584

Hendrijck Barens2 graven1
3418MB1575-1584

Jacop Sijewertz.een grafmankeper1
3419MC1575-1584
M453Ebel Broeckeen kints graf1
3420MC1575-1584
M452Ebel Broecks
1
3421MC1575-1584
M451Meijnert Harckkssen en Pijeter Janssen
1
3422MC1575-1584
M450Dijeu Pijeters
1
3423MC1575-1584

Jacop Pijetersz Wijtgeseen grote steen. Op spraek van Cornelis Lenertz.1
3424MC1575-1584

Cornelis Ref Jellesgekocht en gemerkt met dit merk1
3425MC1575-1584

Harke Melijssen Rijckies Freckseen grote steen2
3426MC1575-1584

Barber Meijnertseen grote steen1
3427MC1575-1584

Pijeter Sijewertz. manke pen
1
3428MC1575-1584

Dirck Gouertz. of Freck Jans
1
3429MC1575-1584

Aef Pijeters Blockx
1
3430MC1575-1584

Sijme Claessen en Abbert Meijnertz.
2
3431MC1575-1584

Eefke Rijeijers en Ferdu Ougers
2
3432MC1575-1584

Wijbbrant Albertz.
1
3433MC1575-1584

Lijsbet Jsbrants
1
3434MC1575-1584

Pouwels Baukes2 graven1
3435MC1575-1584

Dijrck Alertz.
1
3436MC1575-1584

Harmen Wijndelz.
1
3437MC1575-1584

Pijeter Roemers met zijn Huijsfrou
1
3438MC1575-1584

Maer Grijet Toenijs
1
3439MD1575-1584

Foeck Luijtgijsz. Kortheeft dit gekocht1
3440MD1575-1584

Meijnert Entsen
1
3441MD1575-1584

Haesien Pijeters
1
3442MD1575-158400000311
Anne Pijetersgekocht van Haesien Pijeters1
3443MD1575-1584

de kinderen van Coemen Thies
1
3444MD1575-1584

Dijrck Outgersen
1
3445MD1575-1584

Jacop Jan t Noord Bedijcke
1
3446MD1575-1584

Geert Outgers
1
3447MD1575-1584

Pijeter Freckz.
1
3448MD1575-1584

Reijnu Claes
1
3449MD1575-1584

Dijrckien Jan van Leecks2 graven1
3450MD1575-1584

Marij Jacops
1
3451MD1575-1584

Aecht Garbens
1
3452MD1575-1584

Jacop aer Janssen
1
3453MD1575-1584

Meijnu Pancraes
1
3454MD1575-1584

de erfgenamen van Jan Reijnerz., Dijlu Hansken en Meijnu Pijepseen grote steen1
3455MD1575-1584

Zeger Dricksz.
1
3456MD1575-1584

Coemen Jsbrant
1
3457MD1575-1584

Garben Sijmz.
1
3458MD1575-1584

Cornelijs Nanssen
1
3459ME1575-1584

Elbert Janssen Flijegop
1
3460ME1575-1584

Griet Femmes
1
3461ME1575-1584

Garrijt Janssen Schram
1
3462ME1575-1584

Tijmmen Pijeterz.
1
3463ME1575-1584

Pieter Harmenz. Kedebeede
1
3464ME1575-1584

de kinderen van Ree Jacops
1
3465ME1575-1584

Seger Brantz
1
3466ME1575-1584

de kinderen van Sijmmen Wijllemz.
1
3467ME1575-1584

de kinderen van Jan Jacopz.
1
3468ME1575-1584

Jacop Pouwelz.
1
3469ME1575-1584

het kind van Jan Egbertz. Pelsers
1
3470ME1575-1584

Harke Bijerdrager
1
3471ME1575-1584

Outger Freckz.
1
3472ME1575-1584

Ceer Furaner of Ceer Gijsbertz.
1
3473ME1575-1584

Jan en Dije Bock
1
3474ME1575-1584

Luijdu Garrijts
1
3475ME1575-1584

Gerrit Meijnertsz. Notariseen blaeu steen1
3476ME1575-1584

Jan Tijsseneen groot graf1
3477ME1575-1584

Cornelijs Sijmz.
0
3478ME1575-1584

Moertgen Sijmens2 graven0
3479ME1575-1584

Reijnu Bouwens
0
3480ME1575-1584

Hendrijck Compassemaeker
1
3481ME1575-1584

het kind van Jan Egbertz Pelsers
1
3482ME1575-1584

Seger Folkertz.
1
3483ME1575-1584

Cornelijs Pannegijeter
1
3484ME1575-1584

de dochter van Sam Meycke Jacops
0
3485ME1575-1584

Crijn Wouterz.
1
3486ME1575-1584

Meijnert Sijmonsz.een rode steen0
3487ME1575-1584

Jan Craeijeen Amsterdammer0
3488ME1575-1584

Neel Claptoffelseen graf bewaerder1
3489ME1575-1584

Neel JansDit graf heeft zij verkocht aan de kinderen van Jan Torijaenz.0
3490ME1575-1584

de kinderen van Jan Torijaenz.
0
3491ME1575-1584

Roemer Jacopz.een kindsgraf1
3492MF1575-1584

Trijn Barens3 graven1
3493MF1575-1584

Cornelijs Harmz. Tijtgen
1
3494MF1575-1584

Luijtgen Dijrckz.
1
3495MF1575-1584

Dijrck en Jacop Janssen
1
3496MF1575-1584

de erfgenamen van Aef Jacops
1
3497MF1575-1584

Alijt Jacops2 graven1
3498MF1575-1584

Alijt Garrijts
1
3499MF1575-1584

Dijrck Toenijssen Mes
1
3500MF1575-1584

Luijtgenmoer
1
3501MF1575-1584

Luijdu in t Sepaert
1
3502MF1575-1584

Gerrit Arentz. Bierdrager
1
3503MF1575-1584

Jan Claesz. Boetsaeckeen grote steen1
3504MF1575-1584

Neg? en ?hoijd2 kints graven1
3505MF1575-1584

Luijtgen Janssen Wagenaer
1
3506MF1575-1584

Jsbrant Garbrantz.
1
3507MF1575-1584

Jan Poppes
1
3508MF1575-1584

Jan Cornelijs met haar susters kinderen
1
3509MF1575-1584

de erfgenamen van Luijtgen Dijrckz. en Cornelijs Craeijsterseen grote steen1
3510MF1575-1584

Sijmmon Toenijssen3 graven aaneen1
3511MF1575-1584

Jan Barens Woen? met haer suster
1
3512MF1575-1584

Nanne Janssen Kiener
1
3513MF1575-1584

Geert Jacops
1
3514MF1575-1584

Aef Roels
2
3515MF1575-1584

Jacop Freckz. Olij2 graven1
3516MG1575-1584

Jan Rijewertz. en de kinderen van sijn suster
2
3517MG1575-1584

Cornelijs Nanssen
1
3518MG1575-1584

Alijt Dols met de kinderen van Reijner Reijners
0
3519MG1575-1584

Reijner Feijntsen en Sijeberijs Feijntes
1
3520MG1575-1584

Marij Arijsonder een grote steen1
3521MG1575-1584

Cornelijs Garbrantz. Swach
1
3522MG1575-1584

Lou Frecks met haar susters en broersonder een grote steen1
3523MG1575-1584

Sijebrant Sijebrantsz.
1
3524MG1575-1584

Jan Pijeterz.
1
3525MG1575-1584

de erfgenamen van Cornelijs Wijllemz.
1
3526MG1575-1584

Wijllem Freckz.een graf onder een grote steen1
3527MG1575-1584

Efke en Anna Wouterseen graf onder dezelfde steen1
3528MG1575-1584

Efert Sijmz. Tappereen grote steen1
3529MG1575-1584

Aefmoer Luijtgen Croes
0
3530MG1575-1584

de erfgenamen van Luijtgen Schuijtgeseen grote steen1
3531MG1575-1584

Jan Meijnertz. Pijlleseen grote steen0
3532MG1575-1584

Nanke Harkes
1
3533MG1575-1584

Cornelijs Janssen Neledoe
1
3534MG1575-1584

Garrijt Meijnertz.
1
3535MG1575-1584

Reijmerijch Olferts en Gert Folkers
1
3536MG1575-1584

de erfgenamen van Frans Sijskuseen grote blauwe steen1
3537MG1575-1584

Akert Seijlemaeker
0
3538MG1575-1584

Foeck Jans
1
3539MG1575-1584

Heijn Meijnertz.
1
3540MG1575-1584

Freck Toenijssen
1
3541MG1575-1584

Grijet Claes
1
3542MG1575-1584

Trijn ClaesWed. Pouwels Claessen. Een grote steeen1
3543MG1575-1584

Burgemeester Pijeter Luijtjesz.2 graven het een. Onder een grote steen1
3544MG1575-1584

Toenis Toenizonder dezelfde steen als Toenis Meijnertz.1
3545MG1575-1584

Dijeu Pelsers2 graven. Waarvan haar mans broer Foljer Gerbrantz. toekomt1
3546MG1575-1584

Folker Gerbrantz.Frab?
0
3547MG1575-1584

Jacop Maertz.
1
3548MG1575-1584

de erfgenamen van Aef Dijrcks van Haerlemeen grote steen1
3549MG1575-1584

Nanne Cornelijs en Jan Jonker Toenijseen grote steen2
3550MG1575-1584

Dijrck Wijt
1
3551MG1575-1584

Freck Wijt
1
3552MG1575-1584

de kinderen van Luijtgen Schuijtges
1
3553MH1575-1584

Huijge Broersen
1
3554MH1575-1584

Alert Jacops met haar susters en broerseen grote steen1
3556MH1575-1584

Jan Reijnerz. en Jacop Pijeterz.
1
3557MH1575-1584

Garrijt Meijnertz.
1
3558MH1575-1584

de erfgenamen van Garrijt Olferts
1
3559MH1575-1584

Jan Reijnerz. en de erfgenamen van Freck Folkertz.een grote blauwe steen2
3560MH1575-1584

Garben Sijewert Clijnker met sijn susters en broer
1
3561MH1575-1584

de erfgenamen van Hansken en Meijnu Props
1
3562MH1575-1584

Marij Mantges, Anna Bruijns, Lou Wijllems en Pijeter Groes kindereneen grote steen in questy tussen1
3563MH1575-1584

Geertmoer Akkeleijs
0
3564MH1575-1584

Wijllem Janssen
1
3565MH1575-1584

Claes Luijtgesz. Croes
1
3566MH1575-1584

Luijtgen Janssen Slock
1
3567MH1575-1584

de kinderen van Dijrck Pelser
1
3568MH1575-1584

de kinderen van Reijner Reijners en Alijt Dolseen grote steen2
3569MH1575-1584

Jan Pijeterz.
2
3570MH1575-1584

Seger Folkertz. en Geert Hertseen grote steen2
3571MH1575-1584

Wijllem Tijmz.
1
3572MH1575-1584

Aef Jsbrants
1
3573MH1575-1584

de kinds kinderen van Meijster Segerseen grote steen1
3574MH1575-1584

Garben Eefertz.2 graven1
3575MH1575-1584

de kinderen van Bartel Hackes2 graven1
3576MH1575-1584

Bruijn Jacopz.een grote steen1
3577MH1575-1584

Meijnert Harmz.
2
3578MH1575-1584

de kinderen van Kenu Pijeter, van Garijt Poters, van Seger Potters en van Pijeter Potters2 graven1
3579MH1575-1584

Meijnert Wijllemz. met sijn broer
1
3580MH1575-1584

Grijet Folkers
1
3581MH1575-1584

Pijeter Jacopz. Slob
1
3582MH1575-1584

Roemer Roemerz.
1
3583MH1575-1584

Dijeu Brouwers2 graven2
3584MH1575-1584

Luijtgen Garbrantz. en Jsbrant Garbenz.
1
3585MH1575-1584

Gijs en Jan Tijmenz. en Willem Tijmens
1
3586MI1575-1584

de kinderen van Freck Jacops
1
3587MI1575-1584

Aef Jsbrants en Trijn Jans2 graven2
3588MI1575-1584

de erfgenamen van Crijck in de Bocks
1
3589MI1575-1584

Freck Caemen Alberts
1
3590MI1575-1584

Tet ? Tolcks
0
3591MI1575-1584

de erfgenamen van Neel Garbrants
1
3592MI1575-1584

Oede Dijrcks
1
3593MI1575-1584

Freck Sijbkes
1
3594MI1575-1584

Reijmerich Pouwels
1
3595MI1575-1584

Gijss Sijmenz met sijn broeder en suster
1
3596MI1575-1584

Pieter Claesz.
1
3597MI1575-1584

Garben Sijewertz. Clijnker2 graven1
3598MI1575-1584

Jacop Frijes
1
3599MI1575-1584

Aef Folkers en Dijlu Folkers
1
3600MI1575-1584

Wijgger Roemers
0
3601MI1575-1584

Jan Wijgers
1
3602MI1575-1584

Dijlu Alberts2 graven1
3603MI1575-1584

de erfgenamen van Pijeter Feijntz. En de erfgenamen van Allert Sijmz.elk de helft van een grote steen0
3604MI1575-1584

Grijet Hoeijmans2 graven1
3605MI1575-1584

Maerten Wijllemz.
1
3606MI1575-1584

Jan Garrijz. Boetshaeck
2
3607MI1575-1584

Jacop Frijes en de kinderen van Claes Freckz.een grote steen2
3608MI1575-1584

Jan Wijllemz. Wal
1
3609MI1575-1584

Folker Claessen Taenman en Neel Garbens met sijn susters kinderen, Trijn Garrijts en Geert Garrijtseen grote steen0
3610MI1575-1584

Freck Sijmz.
1
3611MI1575-1584

Eefert Jacopz. Hoeijman
1
3612MI1575-1584

Ebel Heerts
1
3613MI1575-1584

Vreeck Adriaens ?
0
3614MI1575-1584

Anna Pijeke Jonge
1
3615MI1575-1584

Gerrit Meijnertz. Groes
1
3616MI1575-1584

de kinderen van Trijn Garrijt Groes
1
3617MI1575-1584

Cornelijs Outgerz.uit het Westent1
3618MI1575-1584

Roemert Franssen
1
3619MI1575-1584

Jacop Outgersz en de kinderen van Trijn Harkes
2
3620MI1575-1584

Meijnu Frecks
1
3621MI1575-1584

Dijeu Pouwels4 graven1
3622MK1575-1584

de kinderen van Sijmen Cnijppers
1
3623MK1575-1584

Pijeter Hoeijwagen en de kinderen van Albert Claes
1
3624MK1575-1584

Sijmmen en Reijnst Knonnijcks
1
3625MK1575-1584

Seger Janssen
1
3626MK1575-1584

Dijrck Meckz. en Jan Harckz.een grote steen2
3627MK1575-1584

Garrijt Eefertz.2 graven1
3628MK1575-1584

Reijnu Pijeters Blauwers2 graven onder een blau steen1
3629MK1575-1584

de kinderen van Pijeters Oenis
1
3630MK1575-1584

Eene Jacopseen grote steen1
3631MK1575-1584

Reb Pijeters
1
3632MK1575-1584

Cornelijs Sijmz. en de erfgenamen van Sijberen Freck Luijts
1
3633MK1575-1584

Lijsbet Dijrcks Wijts
2
3634MK1575-1584

Aef Jans
1
3635MK1575-1584

Reijnu Jans met haar susters
1
3636MK1575-1584

Pijeter Cornelijsz.
1
3637MK1575-1584

de kinderen van Aef Dijrcks
1
3638MK1575-1584

Roemer Franssen
2
3639MK1575-1584

Seger Pijterz. en Trijn en Grijet Pijeterseen blauwe steen0
3640MK1575-1584

de kinderen van Harke Manses2 graven1
3641MK1575-1584

de erfgenamen van Folker Jaep Baenseen blauwe steen1
3642MK1575-1584

Meijnu Pancraes
1
3643MK1575-1584

Pijeter Hijlbrantz.
0
3644MK1575-1584

Grijet Slots en Jacop Pijeters met zijn broers
0
3645MK1575-1584

Jacop Pijeterz.een grote steen1
3646MK1575-1584

Dijeu Sasger en de erfgenamen van Lijsbet Raeijlefs de andere helftde helft van een grote steen2
3647MK1575-1584

de erfgenamen van Bastijaens
1
3648MK1575-1584

Aef Jacops en AnnePijetersdr.een grote steen1
3649MK1575-1584

Jsbrant Garbenz. en suster Wouters
1
3650MK1575-1584

Jan Folkertz.in Westent1
3651ML1575-1584

Pijeter Garrijts met haer sustereen graf onder een grote steen2
3652ML1575-1584

Olfert Moller Oeckeen graf onder dezelfde steen1
3653ML1575-1584

de erfgenamen van Dijeu en Jacop Coepmanseen grote steen1
3654ML1575-1584

Folkere Janssen
1
3655ML1575-1584

de kinderen van Seger Goutsmijts
1
3656ML1575-1584

Pijeter Segerz.
1
3657ML1575-1584

Jsbrant Lammertz.
1
3658ML1575-1584

Garrijt Meijnertz.
1
3659ML1575-1584

Albert Albertz. en Trijn Jans
1
3660ML1575-1584

de kinderen van Grot Luijts
1
3661ML1575-1584

Toenijs Nanssen
1
3662ML1575-1584

Hijlle Luijtges
1
3663ML1575-1584

Toenijs Nansseneen graf met een kelk0
3664ML1575-1584

Nanne Cornelisz. Nannekinteen grote steen1
3665ML1575-1584

de kinderen van Pijeter Olfertsz.
1
3666ML1575-1584

Albert Meijnertz. met sijn suster
1
3667ML1575-1584

Garrijt Meijster Jans
1
3668ML1575-1584

Pijeter Luijtgesz. en Doede Frecks en Pijeter Pijeterz.
1
3669ML1575-1584

Reijner Albertz.
1
3670ML1575-1584

Albert Barenz. Cnijpper
1
3671ML1575-1584

Jsbrant Jacopz.de helft van een blauwe steen0
3672ML1575-1584

de erfgenamen van Clijn Hijlbrants
2
3673ML1575-1584

de erfgenamen van Grijet Hijlbrants
1
3674ML1575-1584

de kinderen van Trijn Toenijs
1
3675ML1575-1584

Aef Garbrants
1
3676ML1575-1584

Seger Folkerz.
1
3677ML1575-1584

de kinderen van Folker Suijckers
1
3678ML1575-1584

Sou Jacops
1
3679ML1575-1584

Jan Cornelijsz. Kant
1
3680ML1575-1584

Aef Jsbrants
1
3681ML1575-1584

Trijn Maertens
1
3682ML1575-1584

Garrijt Garrijts
1
3683ML1575-1584

Anna Reijners
1
3684ML1575-1584

Marij Pouwels2 graven1
3685ML1575-1584

Claes Taenman en Grijet Crakers
0
3686ML1575-1584

Madelena Nannes
1
3687ML1575-1584

Sou Sijbrants
1
3688ML1575-1584

Madelena Nannes
1
3689MM1575-1584

oude Jan Moller
1
3690MM1575-1584

de kinderen van Trijn Garrijts Groes
1
3691MM1575-1584

Toenijs Dijrckz.
1
3692MM1575-1584

Cornelijs Wijllemz.2 graven1
3693MM1575-1584

Jan Willemsz. Coster en Cornelis Cornelisz. met sijn susters
1
3694MM1575-1584

Jacop aer Janssen met sijn Cumsosy1
3695MM1575-1584

Grijet Harkes met haer suster en broers kinderen2 graven1
3696MM1575-1584

Jacop Claessen
1
3697MM1575-1584

Garrijt Jacopz. met sijn suster en broers kinderen
1
3698MM1575-1584

Meijs Doedes
1
3699MM1575-1584

Lasij? Femmes
1
3700MM1575-1584

Meijnert Vreexz. Timmerman
0
3701MM1575-1584

Toenijs Freckz.
1
3702MM1575-1584

Garrijt Dijrckz.
1
3703MM1575-1584

Anna Pijeters
1
3704MM1575-1584

Claes Toenis
1
3705MM1575-1584

Wijbberen Albertz.
1
3706MM1575-1584

Grijet Arijs en Harme Arijssen
1
3707MM1575-1584

Luijtgen Sems
1
3708MM1575-1584

Toenijs Toenijssen
1
3709MM1575-1584

Jacop aer Janszmet sijn cumsosy1
3710MM1575-1584

Outger Seger Smijts
1
3711MM1575-1584

Neeltgen Hendrijcks
1
3712MM1575-1584

Folker Toenijssen
1
3713MM1575-1584

Lijsbet Cornelijs
1
3714MM1575-1584

Grijet Femmes
1
3715M11733-1839

KG
0
3716M21733-1839

KG
0
3717M31733-1839

KG
0
3718M41733-1839

KG
0
3719M51733-1839

KG
0
3720M61733-1839

KG
0
3721M71733-1839

KG
0
3722M81733-1839

KG
0
3723M91733-1839

KG
0
3724M101733-1839

KG
0
3725M111733-1839

KG
0
3726M121733-1839

KG
0
3727M131733-1839

KG
0
3728M141613-1782

Gerret Jansz.,Heijn Schram en Brecht Jans
3
3729M141613-1782

Jan Favael
0
3730M141733-183917711024
Hendrik van Els
0
3731M141733-183918040830
Harme van Els
0
3732M141733-183918100614
Trijntje en Jan van Els
0
3733M151613-1782

de erfgenamen van Lijsbeth Cornelis
1
3734M151613-1782

Sijmon Jansz.Timmerman0
3735M151613-1782

Albeert Bobbert
0
3736M151613-1782

Juffr. Eva Haak
0
3737M151733-1839

KG
0
3738M161613-1782

Brecht Gerrets met haar kinderen
1
3739M161613-1782

Joseph Mathijsz.
0
3740M161733-183917711024
Anthonij Pietersz. Blok
0
3741M161733-183917970601
Maria Blok
0
3742M161733-183918050328
KG
0
3743M171613-1782

Jan Cornelisz.
1
3744M171613-1782

Jacob Claasz. en Trijn Meijnerts
0
3745M171613-1782

Pieter Backer
0
3746M171613-1782

Jan Thoasz Swaaroud
0
3747M171613-1782

Claasje Jans
0
3748M171733-183917750223
Cornelisje Tuijt
0
3749M171733-183918171201
KG
0
3750M181613-1782

Claas Jansz. 1/2 en Dirck Roelifsz. 1/2
0
3751M181613-1782

Maarten Luijtjesz.
0
3752M181613-1782

Claas Gerritsz. Haaghman
0
3753M181613-1782

Pieter Stompedissel
0
3754M181613-1782

Siebeth Sluijm
0
3755M181733-183917740106
Willem Sluijm
0
3756M181733-1839

KG
0
3757M191613-1782

Willem Jansz. Backer
1
3758M191613-1782

Pieter Cornelisz. Backer
0
3759M191733-183917711031
Pieter Bakker
0
3760M191733-183917860907
Pieter Aggesz. Bakker
0
3761M191733-183918090406
Jan Aggesz. En Trijntje Bakker, Aagje Cornelis Schoutbynagt
0
3762M191733-183918171201
KG
0
3763M201613-1782

Sijmon Meijnertsz. Poules
1
3764M201613-178216410204
Jan Simsz. Poules, Jan Anderisdr. En Griet Sims
0
3765M201613-1782

Jan Henderiksdr.
0
3766M201613-1782

Evert Garbrantsz. Beuker
0
3767M201733-183917711010
Jan Bernard
0
3768M201733-183917961006
Jan Philip Horbert
0
3769M201733-183918041108
Michiel Dirksz.
0
3770M201733-183918171201
KG
0
3771M211613-178217331204
Cornellis Riwertsz. Jongh
1
3772M211613-1782

Aris Michielsz. de Ruijter
0
3773M211733-183917990207
KG
0
3774M211733-183918271012
Jantje KuijperWed. Matthijs Zonne0
3775M221613-1782

De erfgenamen van Aeff Thijmmons
1
3776M221613-178216390902
Gerberant Cloetingh
0
3777M221613-1782

Harme en Griet Aris
0
3778M221613-1782

De kinderen van Harme Aris
0
3779M221613-1782

Claas Harmsz. en Menou Maertens 1/2, Cornelismoer Cornelis, Cornelis Sijmens, Tijmen Tijmensz. en Theunis Jacobsz. Hoort 1/2
0
3780M221613-1782

Jacob Douwesz. Beugman 1/2 en Theuwes Jacobsz. 1/2
0
3781M221613-1782

Jacob Schouw
0
3782M221613-1782

Marijtien Jans
0
3783M221733-183917770313
Pieter Schouw
0
3784M221733-183917890507
Hendrik Kuijper
0
3785M221733-183917950611
Theunis Matthijsz.
0
3786M221733-183917970601
Matthijs Zonne
0
3787M221733-183918171201
KG
0
3788M221733-183918240531
Hendrik Jacob Kleijnhens
0
3789M231613-1782

Sieuert Freeksz. ButterSpaen
1
3790M231613-1782

Arbig Jacobsz. Spickerman
0
3791M231613-1782

Jan Jansz. Trigo
0
3792M231613-1782

Antoni de Jonghde heer schepen0
3793M231613-1782

Gerritje Feijkes
0
3794M231613-1782

Jacob Feijkes
0
3795M231733-183917710808
Jacob en Pietertje van Rees
0
3796M241613-1782

Luijtien Sijmmonsz. Cuijper
1
3797M241613-1782

Hendrik van der Velde
0
3798M241613-1782

Geritien Claas Schuijt
0
3799M241733-183917621007
Hendrik Schuijt
0
3800M241733-183917970406
Jacob Schuijt
0
3801M241733-183918290106
Willem Jacobsz. Schuijt
0
3802M251613-1782

Anne Pieters
1
3803M251613-1782

Reijner Jansz. Vos
0
3804M251613-1782

Jacobje Jans
0
3805M251613-1782

Lijntje Jans
0
3806M251733-183917710725
Albert Kruijff
0
3807M251733-183917990207
KG
0
3808M261613-1782

Aren Claesz. Kannegieter
1
3809M261613-1782

Arent Meijnertsz. Brouwer
0
3810M261613-1782

Reijnsje Jans
0
3811M261733-183917750427
Aafje Jans
0
3812M261733-183918020204
Reijnsje Jans
0
3813M261733-183918171201
KG
0
3814M271613-1782

Jan Cornelisz. 1/2 en Metien Lenertds 1/2
0
3815M271613-1782

Anna StevensWed. Jan Cornelisz.0
3816M271613-1782

Huijbert Willemsz. Doneker
0
3817M271613-1782

Cornelis Woutersz.
0
3818M271613-1782

Jan van der Willige
0
3819M271733-183917711017
Mr. Abel van der Willigen
0
3820M271733-183918171128
Mr. Cornelis en Mr. Pieter van der Willige
0
3821M281613-1782

Anne LambertsWed. Sijmon Cornelisz. Robol1
3822M281613-1782

Willempjen Arents
0
3823M281613-1782

Siibrand Buijsman
0
3824M281733-183917711003
Saartje, Gerrit en Abraham Buijsman
0
3825M281733-183918000918
Jacob Buijsman
0
3826M281733-183918181002
Wiebregje PosthumaWed. J. Buijsman0
3827M291613-1782

Jacob en Freedrick Meijnnertsz. Kock
1
3828M291613-1782

het Provenhuijs
0
3829M291613-1782

Hillegont Claes
0
3830M291613-1782

Dirk Jansz. van Crimpen
0
3831M291613-1782

Jan van Crimpen
0
3832M291613-1782

Dirkje van Crimpen
0
3833M291613-1782

Dirk de Liyker
0
3834M291733-183917800824
Dirk Dekker
0
3835M291733-183918060327
Hiltje Swart
0
3836M291733-183918261206
De Roomsch Katholieke kerk op de Breedstraat
0
3837M301613-1782

Pieter Willemsz. Kerseboom
1
3838M301613-1782

de erfgenamen van Pieter Willemsz. en Marijtien Pieters
0
3839M301613-1782

Mr. Evert Segertsz. Potter
0
3840M301613-1782

de Heer Willem L' Epie
0
3841M301613-1782

Mejuff. Grietje Rooleeuw
0
3842M301733-183917810125
Mr. Arnout Simon Verschuer
0
3843M301733-183918080519
Mr. Daniel Hermanus Ro?man en mr. Willem Diederik Verschuer
0
3844M301733-183918171201
KG
0
3845M311613-1782

Luci Fems
1
3846M311733-1839

KG
1
3847M321613-1782

Leuve Doetsz.
0
3848M321613-178216500328
Seger Willemsz.
0
3849M321613-1782

Jacob Siebelsz.
0
3850M321733-183917710711
Jan Gerritsz. Kroll
0
3851M321733-183918230509
Meijnoutje, Gerrit, Hillegonda, Pieter en Jan Kroll
0
3852M331613-1782

Albert Philipsz. Coman
1
3853M331613-1782

Johannes T?areksz.Meester Cuijper0
3854M331733-183917490123
Het Oude mannen en Vrouwen Huijs
0
3855M331733-183918171201
KG
0
3856M341613-1782

Meijnou RijketsWed. Harmen Pietersz.1
3857M341613-1782

Lijsbet Jans en Saertien Clocks
0
3858M341613-1782

Jan de Groot
0
3859M341613-1782

Stijntje de Groot
0
3860M341613-1782

Claas Jansz. Broers
0
3861M341733-183917810208
Cornelis Broers
0
3862M341733-183917880731
Andries over de Linde
0
3863M341733-183918200505
Jan Lucasz. Vis
0
3864M351613-1782

Dieuwmoer Luijties
1
3865M351613-178216361215
Aefien Harmes
0
3866M351613-1782

Brecht Outgers
0
3867M351613-1782

Albert Cornelisz. Wegeeter
0
3868M351613-1782

Jan Cornelisz. Metselaer
0
3869M351613-1782

Jan Brugman
0
3870M351733-183917710822
Gerrit Brugman
0
3871M351733-183917920301
Jan, Sijbrand en Maria Brugman
0
3872M351733-183918171201
KG
0
3873M361613-1782

Harmen Fredricksz.
1
3874M361613-178216840131
Johannes Beijerman
0
3875M361613-1782

Harme Meijnertsz. Gravemaker
0
3876M361613-1782

Trijn Jansdr. Schoft
0
3877M361613-1782

Lourens Siebrantsz.
0
3878M361613-1782

Sijbrand Smit
0
3879M361733-183917751130
Wijberigje Franken
0
3880M361733-183917860209
Jan, Sijbrand en Maria Brugman
0
3881M361733-183918171201
KG
0
3882M371613-1782

Olferrdt Pietersz. Prick
1
3883M371733-183917710711
Catharina Agricola
1
3884M371733-183917900107
Jan Hartog
0
3885M371733-183918171201
KG
0
3886M381613-1782

Jan Willemsz. Coster 1/2 en Cornelis Cornelisz. 1/2
2
3887M381613-1782

Jan Willemsz. Coster 1/2 en Jan Dirksz., Cornelis Windelsz., Brecht en Griet Dirckz 1/2
0
3888M381613-1782

Cornelis Claesz. 1/2
0
3889M381613-1782

Pietertjen Garments Paeles 1/2
0
3890M381613-1782

Pouwels Jacobsz. Schuijt inthemde
0
3891M381613-1782

Jan Assmusz.
0
3892M381613-1782

Pouwels jacobsz. Schuijtinthempt
0
3893M381613-1782

Jacobje Jacobs
0
3894M381613-1782

Theunis Jansz. Schoen
0
3895M381613-1782

Trijntje Leenders en Gerrit Benedictus
0
3896M381613-1782

Anna Gerrits
0
3897M381733-183917420524
Pieter Jansz. Bakker
0
3898M381733-183917900520
Jan, Marten en Trijntje Bakker
0
3899M391613-178216360728
Claes Willemsz. Somer
1
3900M391613-1782

Willem Claesz. Somer
0
3901M391613-1782

de kinderen van Willem Claesz, Somer 1/2 en Gerrettien Gerret 1/2
0
3902M391613-1782

Dirck Jansz 1/2
0
3903M391613-1782

KG
0
3904M391733-1839

Everd WerffCasboek 176611130
3905M391733-183918030317
Hendrik Werff
0
3906M391733-183918161004
Johanna van SeijstWed. Hendrik Werff0
3907M401613-178216360728
Claes Willemsz. Somer
1
3908M401613-1782

Willem Claesz. Somer
0
3909M401613-1782

Grietje Pieters 1/2 en Willem Woutersz. 1/2
0
3910M401613-1782

Gerrit Harmsz.
0
3911M401613-1782

Hendrik van der velden
0
3912M401733-183917811220
Gerrid en Jan van der Velden, Dieuwtje Cornelis
0
3913M401733-183918171201
KG
0
3914M411613-1782

KG
0
3915M411613-1782

Gerrit Harmsz. Gravemaker
0
3916M411613-1782

Lucas Stabt
0
3917M411613-1782

Gerrit Stant
0
3918M411733-183917791230
Fempje SieuwertsWed. Lucas Stant0
3919M411733-183917970601
Sieuwert Stant
0
3920M411733-183918070129
Hiltje KarsseboomWed. Jan Lucasz. Stant0
3921M411733-183918171201
KG
0
3922M421613-1782

Gerrit Pietersz. Spinner
1
3923M421613-1782

Marijtje Jans 1/2, Marijtje Pieters 1/4 en Trijntje Pieters 1/4Wed. Albert Joppen, Wed. Cornelis Willemsz, Wed. Arend gerritsz0
3924M421733-183917710502
Roeloff Schuijt
0
3925M421733-183917880221
Jan Schuijt
0
3926M431613-1782

Cornelis harmsz. Billert
1
3927M431613-1782

Trijn CornelisWed. Cornelis Harmsz. Billert0
3928M431613-1782

Jacob Claesz.
0
3929M431733-1839

Aan de kerk vervallen
0
3930M431733-183917860511
Barend van DijkCasboek0
3931M441613-1782

Dirck Tonisz. Mantgis
1
3932M441613-1782

Engeltien Jans
0
3933M441613-1782

Marijtjen Brandenburg
0
3934M441733-183917760502
Hiltje de Mier
0
3935M441733-183918171031
Jan Jacobsz. de Boer
0
3936M441733-183918250613
Pietertje Noppers
0
3937M441733-183918300308
Jacob, Bemder en Jan ?rs Maartensz.
0
3938M451613-1782

Jan Maertsz en zijn 3 dochters Jannetien, Aeff en Lijsbet Jans
1
3939M451613-1782

Arijaen Aertsz.
0
3940M451613-1782

Jan Roelofsz.Cornelis Blaeuvlagh
0
3941M451613-1782

Aaltien van Bassen
0
3942M451733-183917520629
Gerrit Reuver
0
3943M451733-183917880214
Barend Reuver 2/3, Hendrik Schut 1/3
0
3944M451733-183918171201
KG
0
3945M461613-1782

Griet Heuerts 3/4 en Stoffel Arensz. 1/4
1
3946M461613-1782

Griet Heuerts 3/4 en Pieter Jansz. 1/4
0
3947M461613-1782

Kornelis Albertsz. Lub
0
3948M461613-1782

Claasje CornelisWed. Simon de Baander0
3949M461613-1782

Meijndert Faber
0
3950M461733-183917820523
Gerrit IJsebrandsz. Schaap
0
3951M461733-183918171201
KG
0
3952M471613-1782

de erfgenamen van Luijtien Baertsz.
1
3953M471613-1782

Jan Theunisz., Jan en Claes Claesz. De Jongh
0
3954M471613-1782

Dirck Jacopsz. Lub
0
3955M471613-1782

Claas Jansz.
0
3956M471613-1782

Lourens Dijk
0
3957M471733-183917711031
Gerrit Berg
0
3958M471733-183917990207
KG
0
3959M481613-1782

KG
0
3960M491613-1782

Geert Pieters
1
3961M491613-1782

Freekjen Sijmons
0
3962M491613-1782

Hero Bot
0
3963M491613-1782

Meijndert van der Werf
0
3964M491733-183917751012
Pietertje van der Werff
0
3965M491733-183917880828
Jan Omdijk
0
3966M491733-183917940320
Hendrik Wanink
0
3967M501613-1782

Panckras Cornelisz.
1
3968M501613-1782

Trijntjen Hendricks
0
3969M501613-1782

Claas Jonas
0
3970M501613-1782

Arend Claesz.
0
3971M501733-183917711017
Willem Jacobsz.
0
3972M501733-183917930801
Michiel Hagen
0
3973M501733-183918171201
KG
0
3974M511613-1782

Claes Jelisz.
0
3975M511613-1782

Eefje Krakers
0
3976M511613-1782

Cornelis geritsz. Kraecker
0
3977M511733-183917721126
Marijtje JansCum Suis0
3978M511733-183918171201
KG
0
3979M521613-1782

BurgemeesterJan Cornelisz. Loots
1
3980M521613-1782

Nicolaas WijntjesMuntmeester1
3981M521613-1782

Pieter Barentsz. Stock
0
3982M521613-1782

Pieter Jansz. Backer
0
3983M521613-1782

Gerrit Jansz.
0
3984M521733-183917711010
Cornelis Meijndertsz. Groot
0
3985M521733-183917851001
IJtjen Jacobs KLeijn
0
3986M521733-183918010625
Wouter Blok
0
3987M521733-183918290911
Simontje de RuijterWed. Wouter Blok0
3988M531613-1782

Dirck Maertsz.
1
3989M531613-1782

Aaltjen Jans
0
3990M531613-1782

Leendeert en Hendrick Palesteijn
0
3991M531613-1782

Jacob Ruijter
0
3992M531613-1782

Greetje Ruijter
0
3993M531733-183917761205
Volkert Smit
0
3994M531733-183918171201
KG
0
3995M541613-1782

Sijmon Jsbrantsz. En zijn Huijsvroukomt na overlijden toe aan Jsbrant Reijnertsz. en Jsbrant Jansz.1
3996M541613-178216540309
Cornelis Sweersz. 1/2schoonzoon van Isbrant Jansz.0
3997M541613-1782

Volkert Tjeertsz.
0
3998M541613-1782

Aren Dircksz. Kalsooven
0
3999M541733-183917750810
Dirk Kalshoven
0
4000M541733-183918060717
Gerrit FranxNom: 0
4001M541733-183918071231
Pieter Franx
0
4002M541733-183918171201
KG
0
4003M551613-1782

Windel Jansz. Schipper
1
4004M551613-1782

Cornelis Windelsz.als enige erfgename0
4005M551613-1782

Jan Luijtjesz. Boegspriet
0
4006M551613-1782

Claas Geutsz.
0
4007M551733-183917621007
Claas Schuijt
0
4008M551733-183918101227
Simon Schuijt
0
4009M561613-1782

Gerret en Seger Eghbertsz. en Etgen Eghberts
1
4010M561613-1782

Heertjen Heertjesz. Timmerman
0
4011M561613-1782

Dirck Jansz. Bock
0
4012M561613-1782

Aefjen Jans Bock
0
4013M561613-1782

Cornelis enWillem Jansz.
0
4014M561733-183917810104
Jan Booijsz.
0
4015M561733-183917860816
Albert van den Berg
0
4016M561733-183917960825
IJsbrand van den Berg
0
4017M561733-183918000904
Christiaan Thijsz.
0
4018M571613-1782

Kenou Jans
1
4019M571613-1782

Tetgen Kandts
0
4020M571613-1782

Jantje Smeltersverzegelt voor 48 jaren tot 178902230
4021M571733-183917790204
Harmanus Eekhoff
0
4022M571733-183918111128
Bartholdus Heijman
0
4023M581613-1782

Jan Freedricksz. Semeijn
1
4024M581613-1782

Reijnoutjen Appelboom
0
4025M581613-1782

Freek Ronthout
0
4026M581733-183917711003
Antje AriensVerzegelt voor 24 jaar tot 179606040
4027M581733-183917840506
Willem Weerman
0
4028M581733-183918171201
KG
0
4029M591613-1782

Dirck Pietersz. Dol
1
4030M591613-1782

de kinderen van Dirck Pietersz. Dol
0
4031M591613-1782

Erven van Trijntje Dols
0
4032M591613-1782

Hendrik Schut
0
4033M591613-1782

Jan Roos
0
4034M591733-183917791223
Catharina BruijnenbergWed. J. Roos0
4035M591733-183918171201
KG
0
4036M601613-1782

Burgem. Hendrick Freedricksz. Druijff en Meijnnert Luijtiesz. Buijske
1
4037M601613-1782

Lijsabet BonteWed. Cornelis van Gent0
4038M601613-1782

Floris Jansz.
0
4039M601613-1782

Hendrik Daamslegerstee betaald van 16331024 tot 164510240
4040M601733-183917771211
Dirkje Daams
0
4041M601733-183918010226
KG
0
4042M611613-1782

Jsbrant 1/3, Niffert 1/3 en Claas Jacobsz. 1/3
1
4043M611613-1782

Grietjen IJsbrants 2/3, Reijner Thijsz. 1/3Wed. de Coster0
4044M611613-1782

Grietjen IJsbrands
0
4045M611613-1782

KG
0
4046M611613-1782

Aaltje SluijsWed. Jan Wacker0
4047M611733-183917731223
Lucas en Elisabeth Wakker
0
4048M621613-1782

Seger Potter en Anne Gerrets
2
4049M621613-1782

Anne Claes
0
4050M621613-1782

Jan Hermsz.
0
4051M621613-1782

Maretien en Gerbregjen Jans
0
4052M621613-1782

Jacomijntje Jans
0
4053M621733-183917711003
Trijntje, Arend en Neeltje Jans
0
4054M621733-183918171201
KG
0
4055M631613-1782

de erfgenamen van Geert Harkesmet een cleijn graffien aen t end0
4056M631613-1782

Pieter Meijndertsz.
0
4057M631613-1782

Claas Mostert
0
4058M631613-1782

Neeltje Jans de Beer
0
4059M631733-183917821128
Jan Jonasz.
0
4060M631733-183917970601
Hasmus Balewel
0
4061M631733-183917991018
Sieuwert Lub
0
4062M63A1613-1782

Dirck Maeseen klein kinds graf aan het eind van M631
4063M63A1613-178216480817
Cornelis Cornelisz. Roodeen klein kinds graf aan het eind van M630
4064M641613-1782

Aeff Gerbrandts
1
4065M641613-1782

de kinderen van Dirck Cornelisz. Nelepiet
0
4066M641733-1839

KG
0
4067M651613-1782

Cornelis en Pieter Dircksz. Jongh
1
4068M651613-1782

Diewertien Hooghlants
0
4069M651613-1782

Hendrik Krol
0
4070M651733-183917590125
Theunis Cornelisz.
0
4071M651733-183917970427
Dieuwtje Theunis
0
4072M651733-183918081229
Adrianus Rouvoet
0
4073M661613-1782

de erfgenamen van Griet Hilbrandts
1
4074M661613-1782

Jan Pietersz en Pieter Jansz.
0
4075M661613-1782

Arent Deteringh
0
4076M661613-1782

Thijs Jansz.verzegelt voor 12 jaren0
4077M661733-183917811025
Claas Jansz. De Vries
0
4078M661733-183917890212
Jan Sijmonsz.
0
4079M661733-183918171031
Lucretia Dekemawed. Jan Sijmonsz.0
4080M661733-183918240531
Leentje, Ebbo, Klas, Antje, Wimpje,Geesje en Pieter Jans Dekema
0
4081M671613-1782

de efgenamen van Jan Cornelisz. Soutsieder
1
4082M671613-1782

Cornelis van Dijck
0
4083M671613-1782

de erfgenamen van Jan Spaan en Agnes Hamsingh
0
4084M671613-1782

Jan Wesselman
0
4085M671733-183917811108
Aafje Theuniswed. Jan Wesselman0
4086M671733-183918171201
KG
0
4087M671733-183918191105
Aafje TheunisWed. Zoutberg0
4088M671733-183918251108
Trijntje en Hendrikje Weeselman
0
4089M681613-1782

Welmet Freeck Luijties
1
4090M681613-1782

Cornelis Claesz. Kistemaker
0
4091M681613-1782

de erfgenamen van Claas Cornelisz. (Sijbrand en Vrouwtje Cornelis)
0
4092M681613-1782

Liesbet Siebrands
0
4093M681613-1782

? Faber
0
4094M681613-1782

Albert Imensz.
0
4095M681733-183917820530
Albert Imensz. en Gerrit Immensz. Faber
0
4096M681733-183917970601
37Wed. Rieuwert Ruurd?0
4097M691613-1782

Burgemeester Jsbrant Jacobsz.
1
4098M691613-1782

Meinou Jsbrants
0
4099M691613-1782

Albert Jansz. Gravemaker
0
4100M691613-1782

Cornelis Olfertsz.Meester Scheepstimmerman0
4101M691613-1782

Grietje Cornelis
0
4102M691613-1782

Pieter SomDit graf is verzegelt tot 18030307. Alleen openen als Pieter Som hier begraven wil worden.0
4103M691733-183917790304
Mr. Abel van der Willige verzegelt tot 180303070
4104M691733-183918171128
KG
0
4105M701613-1782

Cornelis Thijmmensz.
1
4106M701613-1782

Harmen Meijnertsz. Gravemaker
0
4107M701613-1782

Jacob Harmsz. Pen
0
4108M701733-183917710704
Dieuwtje Mosch
0
4109M701733-183917910217
Gerrit Mes
0
4110M711613-1782

Hendrik Egbertsz. Backer
1
4111M711613-1782

Femme Dircksz.
0
4112M711613-1782

Breghien Barents
0
4113M711613-1782

Jan Jansz. Roos
0
4114M711733-183917791223
Catharina BruijnenbergWed. Jan Roos0
4115M711733-183918171201
KG
0
4116M721613-1782

Albert Entsz.
1
4117M721613-1782

Lapjen Hendricks
0
4118M721613-1782

Dieuwtje Frans
0
4119M721613-1782

Jan BlanckertCommissaris0
4120M721613-1782

Johanna BraakmansWed. P. Gravemaker0
4121M721733-183917820328
Jan van Leeuwen
0
4122M721733-183917870104
Fredrik de Goede
0
4123M721733-183918081229
Matthijs Korver Reijssert
0
4124M731613-1782

Albert Entsz.
1
4125M731613-1782

Liepjen Hendricks
0
4126M731613-1782

Aeldert Fransz.
0
4127M731733-183917490821
Gerrit Poulusz.
0
4128M731733-183917841230
Maartentje Simons
0
4129M731733-183917950618
Jacob Moll
0
4130M731733-183918220301
Jan en Jantje Greving
0
4131M741613-1782

Gerret Jacobsz. Brouwer en Meijnnert Thomasz. Buskus
1
4132M741613-178216360707
Pieter Sijmmonsz. Buskus en Jan Dircksz. Boodshaeck
0
4133M741613-1782

Cornelis Willemsz.
0
4134M741613-1782

Pieter Cophen en Bastiaan Albertsz.
0
4135M741733-183917761219
Maritje en Grietje BlaauweVlag
0
4136M741733-183917890209
Jan Silver de Jonge0
4137M751613-1782

Jacob Fredricksz.
1
4138M751613-178216370720
Pieter Pietersz.
0
4139M751613-1782

Gerbertje Jacobs
0
4140M751613-1782

Gerrit Pietersz.
0
4141M751733-183917801221
Pieter Gerritsz.
0
4142M751733-183918171201
KG
0
4143M761613-1782

Griet en Aeff Heddes
1
4144M761613-178216510424
Wijntie Hendrijcksdr.
0
4145M761613-1782

Jan Pietersz.
0
4146M761613-1782

Claas Langelens
0
4147M761733-183917711031
Fempjen Proost
0
4148M761733-183917951226
Sweer Waars
0
4149M761733-183918230407
Arien Waars
0
4150M771613-1782

Arent Jansz.
1
4151M771613-1782

Andries jansz.
0
4152M771733-183917760822
Albert Wesselsz. en Maritje Rieuwerts
0
4153M771733-183917880228
Jantjen en Sijmontje Pieters
0
4154M771733-183918171201
KG
0
4155M781613-1782

Jacob Dircksz. Bock
1
4156M781613-178217280115
Wed. Robbert Godefroeijdoor kerkmeesters verkocht0
4157M781613-1782

Jaen van Maria Godefroij
0
4158M781613-1782

Susanne en Michiel Godefroij
0
4159M781733-183917750921
Pieter de Lange
0
4160M781733-183917881127
Sara van den berg
0
4161M781733-183917950115
Lientje van Schagen
0
4162M781733-183918171201
KG
0
4163M791613-1782

Outger Harmsz. Bock
1
4164M791733-183917340118
Ympje Harmes
0
4165M791733-183917970413
Mr. A.v.d. Ramhorst Roldanus en Dirk Mulrooijvoor de erven van Ympje Harmes0
4166M791733-183918171201
KG
0
4167M801613-1782

Evert Jansz.
0
4168M801613-178216740327
Burgemeester Volkert Teercooper
0
4169M801733-1839

KG
0
4170M811613-1782

Jan Volkersz.in het West end1
4171M811733-1839

Aan de kerk vervallen
0
4172M821613-1782

Nanne Thonisz.
1
4173M821613-1782

de kinderen van Lucas Siewertsz. Lakeman
0
4174M821613-1782

Dr. Johan de Gorter
0
4175M821733-1839

Aan de kerk vervallen
0
4176M831613-1782

Luijckas Jansz. in Pau
1
4177M831613-178216410304
Hans van der Wel
0
4178M831613-1782

Frans Gerritsz.binnen vader van het Provenhuijs0
4179M831613-178217110323
Gerrit Fransz.
0
4180M831613-1782

Simon Jansz. Lub
0
4181M831613-1782

Jan Lub
0
4182M831733-183917770206
Cornelis Jansz. Lub
0
4183M831733-183918171201
KG
0
4184M841613-1782

Pieter Maertsz. In t Kalff
1
4185M841613-1782

de kinderen van Jan Pietersz. Proost
0
4186M841613-1782

Sijtje Proost
0
4187M841733-183917711003
Claas Koningh
0
4188M841733-183917901223
de erven Claas Koninghverzegelt tot 185008190
4189M851613-1782

Willem Cornelisz. Broer
1
4190M851613-1782

Claas Koster
0
4191M851733-183917610421
Simon Jacobsz.
0
4192M851733-183917990110
Gerrit Swart
0
4193M851733-183918171201
KG
0
4194M861613-1782

Luijtien Willemsz. en Ewout Jacobsz.
1
4195M861613-1782

Luijckas Willemsz. 1/2
0
4196M861613-1782

Evert Knol en Pieter Harmsz.
0
4197M861613-1782

Trijntje Neledoe
0
4198M861733-183917740602
Pieter Knoll
0
4199M861733-183918230404
Gosen Knoll en Duifje Watering
0
4200M871613-1782

Albert Albertsz. Crol
1
4201M871733-183917711031
Juffrouw Catharina AgricolaVerzegeld tot 183908060
4202M871733-183917900415
Hendrik en Andries van Schaeck en Jan Thepen
0
4203M881613-1782

Idse Wiebesz.
1
4204M881613-178216370330
Henrick Willemsz. de Vries
0
4205M881613-1782

Willem de Vriesde Heer Schepen0
4206M881733-183917640809
Mr. Harmanus Wilhelmus Raamburg
0
4207M881733-183917880103
Vrouwe Margareta Maria van Vossenvoor altoos verzegeld. Casboerk 180310270
4208M891613-1782

Jan Jsbrantsz. 2/3 en Anne Willems 1/3
1
4209M891613-178216361110
Jsbrant Jansz.
0
4210M891613-1782

Pieter Pouwelsz. Manjeviel
0
4211M891613-1782

IJtje Manjeviel
0
4212M891613-1782

Warnar Turking
0
4213M891733-183917640809
Mr. Harmanus Wilhelmus Raamburg
0
4214M891733-183917880103
Vrouwe Margareta Maria van Vossenvoor altoos verzegeld. Casboerk 180310270
4215M901613-1782

Freedrick Allerdsz. de Jonge
1
4216M901613-1782

Hendrik Ossien
0
4217M901613-1782

Adriaen Viser en Antje jacobs
0
4218M901613-1782

Rieuwert Mes
0
4219M901613-1782

Dieuwtje Mosch
0
4220M901733-183917720625
Tjeert Jansz.
0
4221M901733-183917841028
Pietertje Hendriks
0
4222M901733-183917861116
Jan en Aaltje Tjeerts Hoogeveen
0
4223M911613-1782

de kinderen van Seger Goutsmit
1
4224M911613-178216420522
de kinderen van Freeck Segersz. Goutsmit
0
4225M911613-1782

Trijntjen Luijkes
0
4226M911733-183917710919
Jan Willemsz.
0
4227M911733-183918171201
KG
0
4228M921613-1782

Cornelis Jonck
1
4229M921613-1782

Maarten Toon
0
4230M921613-1782

Cornelis Corneliszen
0
4231M921733-183917710815
Adriaantje Pieters Smit
0
4232M921733-183918120528
Antje Smit
0
4233M931613-1782

Gerben Jansz. Coster
1
4234M931613-1782

Pieter Pijpkan
0
4235M931613-178217241116
KG
0
4236M931613-1782

Aaltjen Foppes 1/2 en Breggen Pijpkan 1/4 en Willem Pijpkan 1/4
0
4237M931733-183917711010
Jacob Volkertsz.
0
4238M931733-183918080602
Willem Jacobsz. en Hendrik van Willigen
0
4239M941613-1782

Jan Willem Curvema
1
4240M941613-1782

Pieterken en Dieuwtien JansCoert Cnotte
0
4241M941613-1782

Douwe Andriesz.
0
4242M941733-183917711024
Jan van Mensburg
0
4243M941733-183917880410
Wijberigjen Hendriks
0
4244M941733-183918171201
KG
0
4245M951613-1782

Alijdt Aris 1/2, Cornelis Cornelisz. en Griet Jans 1/2
0
4246M951613-178216390214
Alijdt Arijsstelt dit merk1
4247M951613-1782

het Provenhuijs
0
4248M951613-1782

Pieter Pietersz.
0
4249M951733-1839

Aan de kerk vervallen
0
4250M961613-1782

Aeff Olferds 1/2 en Reijnou Dirxs 1/2
1
4251M961613-178216430112
Geert JopsWed. Gerrijt Dirksz Pomp0
4252M961613-1782

Jacob Jansz. Hellingman
0
4253M961613-1782

Aafje, Simon en Aaltje Jobs
0
4254M961733-183917711003
Maartentje en Aafje Simons
0
4255M961733-183917860112
Aafje Simons
0
4256M961733-183918171201
KG
0
4257M971613-1782

KG
0
4258M981613-1782

Aef Sjeuerds
1
4259M981613-1782

Jacob Jacobsz. Backer
0
4260M981613-1782

Jantjen KlaesWed. Jan Volkertsz. Kijck0
4261M981613-1782

Harme Meijnertsz. Gravemaker
0
4262M981613-1782

Jan Jansz. Potjen d' Jonge
0
4263M981613-1782

Lijsbeth Willems
0
4264M981613-1782

Arien Hamer
0
4265M981733-183917791223
Anna en Petronella Hamer
0
4266M981733-183918171201
KG
0
4267M991613-1782

Thijs Claesz.
1
4268M991613-1782

Meijna Willems
0
4269M991613-1782

KG
0
4270M991733-1839

Cornelis BrandtCasboek onder 177501050
4271M991733-183917850331
Pieter Brandt
0
4272M991733-183918171201
Aan de kerk vervallen
0
4273M1001613-1782

Albert Jansz.
1
4274M1001613-178216401112
Lenert Andrisz. 1/6
0
4275M1001613-178216580812
de kinderen van Albert Jansz. 1/6
1
4276M1001613-1782

Pieter Albertsz. Snooijspaauw
0
4277M1001733-183917600117
Cornelis Brandt
0
4278M1001733-183917850530
Pieter Brandt
0
4279M1001733-183918171201
KG
0
4280M1011613-1782

Dieu Bastiaens
1
4281M1011733-1839

KG
0
4282M1011733-183917900323
Harme van Els
0
4283M1011733-183918171114
KG
0
4284M1021613-1782

Luijckas Jansz. in de Paluw
1
4285M1021613-1782

Allert Meijnertsz.
0
4286M1021613-178216410304
Cornelis Cornelisz. Swagh
0
4287M1021733-1839

KG
0
4288M1021733-183917900323
Wouter Roelofsz. Blok
0
4289M1021733-183918060731
Aan de kerk vervallen
0
4290M1031613-1782

Leendert Hendricksz.Verzegelt door Burgemeester Pieter Buijskes voor 36 jaar tot 174808221
4291M1031613-1782

De Diaconie van de Geref. Kerk
0
4292M1031733-183917581228
Jan Favorel
0
4293M1031733-183917840415
Antjen Theunis
0
4294M1031733-183917970601
Aagje Cornelisdr. Schokker
0
4295M1031733-183918171128
KG
0
4296M1041613-1782

Hille Luijties
0
4297M1041613-178216400507
Willem Cornelis Caep
0
4298M1041613-178216510724
Arent Hendrijcksz. Backer
0
4299M1041733-1839


Dit graf is van wegens wijlen Reijnoutje Jans Wed. Claas Jonker, voor hondert jaren verzegelt tot 1861126. Casboek 176204080
4300M1051613-1782

de weduwe van Cornelis Leenderdsz.
1
4301M1051613-1782

Jacop Hillebrantsz.
0
4302M1051733-183917710829
Aafjen ten Bosch
0
4303M1051733-183917830724
de ervenAafjen ten Boschverzegelt tot 183105010
4304M1061613-1782

Jacob Pietersz., Doctor Frans en de kinderen van Meester
0
4305M1061613-1782

Teetjen Arents
0
4306M1061613-1782

Grietien en Jan Daniels
0
4307M1061613-1782

Thomas Cornelisz.
0
4308M1061613-1782

Stijntje Brandenburg
0
4309M1061733-183917800907
Traugot Josua Smit
0
4310M1061733-183917980809
Jannetje CornelWed. Smit0
4311M1061733-183918171201
KG
0
4312M1071613-1782

Cornelis Dircksz. Baen
0
4313M1071613-1782

Mr. Dirck Baens van Widenisse
0
4314M1071613-1782

Teetjen Arents
0
4315M1071613-1782

Pieter Jacobsz. Donker
0
4316M1071613-1782

Dirk Bartelingk
0
4317M1071613-1782

Hendrik Schut
0
4318M1071613-1782

Hendrik Maes en Anthonij Schut
0
4319M1071733-183917630210
Anthonij Schut
0
4320M1071733-183918090323
KG
0
4321M1081613-1782

Freedrick Cornelisz.
1
4322M1081613-1782

Aeltien Olijkers
0
4323M1081733-1839

KG
0
4324M1091613-1782

Pieter Walunsz. Proost
1
4325M1091613-17820
4326M1091613-1782

Jacob Dircksz.
0
4327M1091733-183917710523
Dirk Dirksz. Kleijer
0
4328M1091733-183917970311
Willen de Haas
0
4329M1091733-183918171201
KG
0
4330M1101613-1782

Pieter Walunsz. Proost
1
4331M1101613-1782

Meijnard van Vossen
0
4332M1101613-1782

IJff Kraak
0
4333M1101733-183917711003
Dirk de Groot
0
4334M1101733-183917950212
Jantje Pieters Kroes
0
4335M1101733-183918171201
KG
0
4337M1111613-1782

Pieter Walunsz. Proost
1
4338M1111613-1782

Margareta Schot
0
4339M1111733-183917750511
Johanna Kluppel
0
4340M1111733-183917911110
Geertruijd Rogge
0
4341M1111733-183917911110
Mr. Joh: Rutger: Ruijters en Dirk Kramer
0
4342M1111733-183918171201
KG
0
4343M1121613-1782

Ludou Sijmmons
1
4344M1121613-178216381220
Willem Pietersz. Wit
0
4345M1121613-1782

Elisabeth Schagenverzegelt tot 176712050
4346M1121613-1782

?en van Loosen
0
4347M1121733-183917791022
Jan Albertsz. van Loosen
0
4348M1121733-183917950312
Impje, Pieter, Geertje en Hendrik van Loosen
0
4349M1131613-1782

Harcke Jacobsz. en zijn Suster
1
4350M1131613-1782

Jacob Willemsz. Schuijtemaker
0
4351M1131613-1782

Pieter Haack
0
4352M1131613-1782

Mejuff. Eva Pietersdr. HaakDit graf mag niet geopent worden voor 174111310
4353M1131733-183917711212
Mejuff. Elia Eva en Mr. Jan van Romond
0
4354M1131733-183918041011
Elia Eva van Romond
0
4355M1131733-183918171219
Francois Adriaan Duijvensz. als ? Erfgenaam van Vrouwe Elia Eva van Romond0
4356M1131733-183918221101
Jelle Jans van den Borg
0
4357M1131733-183918230207
Sijbregje DouwesWed. Pieter Willemsz. Groen0
4358M1141613-1782

Harcke Jacobsz.en zijn Suster
1
4359M1141613-1782

Barent Jansz. Beumer
0
4360M1141613-1782

Simon Dol
0
4361M1141613-1782

Jan Steen
0
4362M1141733-183917721203
Theunis de Witt
0
4363M1141733-183918160708
Andriesje Harmes
0
4364M1141733-183918200204
Aart Harmswoont buiten Kampen aan de kruisweg0
4365M1151613-1782

Burgemeester Willem Cornelisz. de Jonge
1
4366M1151613-1782

Willem Willemsz. de Jongh
0
4367M1151613-1782

Trijn JacobsWed. Jacob Willemsz.0
4368M1151613-1782

Hermanus Cloppenburgh
0
4369M1151733-183917781224
Niesje Band
0
4370M1151733-183918170919
Pieter Kloppenburg
0
4371M1161613-1782

Jan Jansz. Glas en Gerbrant Jansz. met broer en suster
1
4373M1161733-1839

Aan de kerk vervallen
0
4374M1171613-1782

de kinderen van sal Meijnou Roemers en Cornelis Pietyersz. Valchen
1
4375M1171613-178216540202
Sijbrant Pietersz. Vaelhen
0
4376M1171613-1782

Lobberigje Freeks BlaauwhulkWed. Pieter Bol0
4377M1171733-183917711024
Petronella Vlaming
0
4378M1171733-183917880717
Cornelisje BakkerWed. Hendrik Heering0
4379M1171733-183918050328
KG
0
4380M1181613-1782

Freedrick Jansz., Luijckas Sieuerdtsz. en Mathijs Sieuertsz.
1
4381M1181613-178216360915
Reijnst SieuertsWed.van Burgemeester Freedrick Jansz.0
4382M1181613-1782

Hendrick en Joan Lakenman
0
4383M1181613-1782

Joan Lakenmande heer Schepen0
4384M1181733-1839


Dit graf is van wegens wijlen Elisabeth Lakenman voor altoos verzegelt. Casboek 175907050
4385M1191613-1782

Albert Dircksz. Mersse
1
4386M1191613-1782

Cornelis, Jacop en Aefien Mersen
0
4387M1191613-1782

Gerrit Simonsz.
0
4388M1191613-1782

Cornelis Jansz.
0
4389M1191733-183917791104
Fempje DirksWed. Claas Jansz.0
4390M1191733-183917831023
Jacobje en Cornelisje Cornelis
0
4391M1191733-183918031222
Dirk Dekken
0
4392M1191733-183918060109
Hiltje Swart
0
4393M1201613-1782

Griet CornelisWed. Pieter Cornelisz. Keijser1
4394M1201613-1782

Claasje CornelisWed. Simon de Baander0
4395M1201733-183917690330
Wijbrand Vis
0
4396M1201733-183918171201
KG
0
4397M1211613-1782

Seger Dircksz. In t Rood Scharlaken
1
4398M1211613-1782

Leereta Seger Tjallis
0
4399M1211613-1782

Mr. Fredrik Verbruggen
0
4400M1211733-183917770206
Adriana Petronella Verbruggen
0
4401M1211733-183917970601
Hessel Slijper
0
4402M1211733-183918120819
Johanna VlasbloemWed. Hessel Slijper0
4403M1221613-1782

Seger Dircksz. In t Rood Scharlaken
1
4404M1221613-1782

Leereta Seger Tjallisverzegelt voor 48 jaar tot 177009150
4405M1221613-1782

Mr. Fredrik Verbruggen
0
4406M1221733-183917770206
Adriana Petronella Verbruggen
0
4407M1221733-183917970601
Hessel Slijper
0
4408M1221733-183918050131
de kinderen van Hesel Slijper
0
4409M1221733-183918171205
KG
0
4410M1231613-1782

Reijnou Dirck Wits
1
4411M1231613-1782

Pieter Vclaessoon Goutsmit
0
4412M1231613-1782

Siebrigjen PietersWed. Gijsbert0
4413M1231613-1782

Claesz. Prins
0
4414M1231613-1782

Lourens Carstensz.
0
4415M1231613-1782

Mr. Smitt
0
4416M1231613-1782

Pieter Carstensz.
0
4417M1231733-183917710905
Simon Albertsz.
0
4418M1231733-183917901107
Cornelisje van der Hoeff
0
4419M1231733-183917910428
Aaltje, Trijntje, Jantje en Albertje Panverzegelt tot 182602300
4420M1241613-1782

Cornelis Lievesz. de Zeeuw
1
4421M1241613-1782

Aafje karseboom
0
4422M1241613-1782

Joris en Catharina Brandenburg
0
4423M1241733-183917860810
Isaac Brandenburg 1/2 en Abraham en Reinier Hendrik Toussaint 1/2
0
4424M1241733-183918171201
KG
0
4425M1251613-1782

Reb Pieters
1
4426M1251613-1782

Dirck van Sel
0
4427M1251613-1782

Schipper Bloemendaal
0
4428M1251733-1839

KG
0
4429M1261613-1782

Maerten Toffelman
1
4430M1261613-1782

Trijntjen Sipkes
0
4431M1261613-1782

Hermanus Hendriks
0
4432M1261613-1782

Angenietje HermanusCum Suis0
4433M1261733-183917761219
Ebeltje Harmanus
0
4434M1261733-183917990207
KG
0
4435M1271613-1782

de Erfgenamen van Grote Gerben
0
4436M1271613-1782

Jan Willemsz.
0
4437M1271613-1782

Cornelis van Bergen
0
4438M1271733-183917721112
Jacob Bruijn
0
4439M1271733-183918080225
Gerrit, Dieuwertje, Jan en Johanna Bruijn
0
4440M1271733-183918171201
KG
0
4441M1271733-183918250815
Dieuwertje en Johanna Bruijn en Antje DotingWed, Jan Bruijn0
4442M1281613-1782

Cornelis Volckertsz. Vlaes
1
4443M1281613-1782

Cornelis jansz.
0
4444M1281613-1782

Volcker Jansz.
0
4445M1281613-1782

de kinderen van Cornelis jansz.
0
4446M1281613-1782

Dieuwtjen JacobsWed. Jan van Loosen de oude0
4447M1281613-1782

Arien Visser
0
4448M1281733-183917710621
Dirk Willemsz
0
4449M1281733-183918000717
Willem Harmpje enArien Visser
0
4450M1291613-1782

Ebel Pieters
1
4451M1291613-178216380308
Dirck Sijmmonsz. Clock en gerret Obbesz.
0
4452M1291613-178216440523
Gerrit Obbesz.
0
4453M1291613-1782

Sasker Hillebrantsz. Fendeumeester0
4454M1291613-1782

Margarita Domkes
0
4455M1291613-1782

Lucas Westwoude
0
4456M1291613-1782

Margareta Westwoude
0
4457M1291733-183917750323
Lucas Pan
0
4458M1291733-183917891126
Petronella BuijskesWed. Pan0
4459M1291733-183918171128
Petronella en Veerdu Agnes Pan
0
4460M1301613-1782

Ebel Pieters
1
4461M1301613-1782

Gerret Femsz. met zijn Zuster 1/2 en Outger Freedricksz. 1/2
0
4462M1301613-1782

Capiteijn Gerrit Femsz. met zijn Zuster
0
4463M1301613-1782

Lucas Westwoude
0
4464M1301733-183917750323
Lucas Pan
0
4465M1301733-183917891129
Petronella BuijskesWed. Pan0
4466M1301733-183918171128
Petronella en Veerdu Agnes Pan
0
4467M1311613-1782

Oede Entes 1/2 en Pieter Claesz. Met zijn Broeder 1/2
1
4468M1311613-1782

Grietjee Lucas
0
4469M1311733-183917540905
Aldert Gerritsz. Schuijt
0
4470M1311733-183918171201
KG
0
4471M1321613-1782

Cornelis Freedricksz. met zijn Zuster en broeders kinderen
1
4472M1321613-178216360914
de kinderen van Trijn Vreek Maets 1/2 en Pieter Freedricksz. 1/2
0
4473M1321613-178216370831
de kinderen van Gerrit Lijnties en Pieter Lijnties
0
4474M1321733-1839

KG
0
4475M1331613-1782

Hillebrant Lievensz. de Seek
0
4476M1331613-1782

Arent Dircksz.
0
4477M1331733-1839

KG
0
4478M1341613-1782

de erfgenamen van Willem Pietersz. Groes
1
4479M1341613-1782

Willem Roemersz.
0
4480M1341613-1782

Marijtien Jansdochter van Capt. Jan Cornelisz.0
4481M1341613-1782

Thijs Alertsz.
0
4482M1341613-1782

Cornelis Thijsz.
0
4483M1341733-183917741024
Thijs Cornelisz.
0
4484M1341733-183917890423
Jurriaan Brandenburg
0
4485M1341733-183917970601
Reijnoutje, Jacobje en Poulus Swartde kinderen van Jan Pietersz. Swart0
4486M1351613-1782

Garbrant Freedricksz.
1
4487M1351613-1782

Lobberigje BlaauwhulkWed. Pieter Bol0
4488M1351733-183917710219
Jan Pietersz. Blok
0
4489M1351733-183918171201
KG
0
4490M1351733-183918200526
Maria BotmanWed. Jan Pietersz. Blok0
4491M1351733-183918200602
Pieter Botman Blok, Anna en Maria Blok
0
4492M1361613-1782

Gerredt Jansz. Slijpper
1
4493M1361613-1782

Adriaen van Neel
0
4494M1361613-1782

Do. Cornelis van Hout
0
4495M1361613-1782

Lutien neledoe
0
4496M1361613-1782

Lucas Neledoe
0
4497M1361733-183917801214
Jantje van der Vlugt
0
4498M1361733-183918171201
KG
0
4499M1371613-1782

Dieuw Freeks Kijckx, Cornelis Jacobsz. en Trijn Thijs
0
4500M1371613-1782

Do. Johannes avn Hontem
0
4501M1371613-1782

Klaas Kartensz. de Wit
0
4502M1371613-1782

Jan Schreuder
0
4503M1371613-1782

Margareta Duijts
0
4504M1371733-183917781119
Jan Gerritsz. Kroll
0
4505M1371733-183917960310
Jan Bakewel
0
4506M1371733-183917981101
Aaltje van Dijk, Impje en Fempje Bakewel
0
4507M1381613-1782

Harcke Melisz. Copies
1
4508M1381613-1782

Pieter Willemsz. Potter
0
4509M1381613-1782

Theunis Pan
0
4510M1381733-183917710829
Grietje Pan
0
4511M1381733-183917880207
IJtjen Pan
0
4512M1381733-183917960421
Jacob Luijtjes
0
4513M1381733-183917970126
Wouter van den Berg
0
4514M1391613-1782

Heertien en Cornelis Jansz.
1
4515M1391613-1782

Capiteijn Pieter Oudewagen
0
4516M1391613-1782

Soutjen SijmonsWed. Pieter Oudewagen0
4517M1391613-1782

Claas Baarts
0
4518M1391613-1782

Dieuwtjen Claas Baars
0
4519M1391613-1782

Jacob Schaap
0
4520M1391733-183917860504
Harke Witte
0
4521M1391733-183918090518
Jantje Boom
0
4522M1391733-183918171201
KG
0
4523M1401613-1782

de erfgenamen van Dirck Mersz.
1
4524M1401613-1782

Dirck Jansz. Mersen
0
4525M1401613-1782

Grietje Claas
0
4526M1401613-1782

Jan Claesz.
0
4527M1401613-1782

Jan Leijdecker en Lucas Baltusz.
0
4528M1401613-1782

de Diaconie van de Ger. Kerk
0
4529M1401733-183917830123
Gerrit van Rees
0
4530M1401733-183918010625
Wouter Blok
0
4531M1401733-183918030106
Zeger, Akke en Wiepke Jaring
0
4532M1411613-1782

Bregt Jans 1/2 en Frans en Eefke Segers 1/2
1
4533M1411613-1782

de kinderen van Frans Segersz. En de zwager van Brecht Jans
0
4534M1411613-1782

de kinderen van Frans Segersz.
0
4535M1411613-1782

Luijtje Pietersz. Botter
0
4536M1411613-1782

Pieter Carstensz.
0
4537M1411733-183917730617
Antjen Harmens
0
4538M1411733-183917970601
Carst Simonsz.
0
4539M1421613-1782

Sijmon Volckersz en Reijnst Volckerts
1
4540M1421613-1782

Sijmen Sijmensz.
0
4541M1421613-1782

Pieter Lantman
0
4542M1421733-1839

KG
0
4543M1431613-1782

Pieter Freedricksz. Hooijwagen
1
4544M1431613-1782

Abraham Jansz.
0
4545M1431733-183917800720
Theeuwis StantN: Up:0
4546M1431733-183917880828
Lucas Theeuwisz. Stant
0
4547M1431733-183918171201
KG
0
4548M1441613-1782

Marij Stevens
1
4549M1441613-1782

Cornelis Jansz. 1/4, de kinderen van Welmetje Jans 1/4, Wellemetje Pieters de Vries 1/4 en het kind van Meijnoutje Pieters de Vries 1/4
0
4550M1441733-183917711010
Jan Stant 3/4 en Pieter Roeloffsz. 1/4
0
4551M1441733-183917880228
de Wed. van Jan Stant 3/4 en Pieter Roeloffsz. 1/4
0
4552M1441733-183918020624
de Wed. van Jan Stant
0
4553M1441733-183918141007
Antjen Spanjaart 1/2 en Antjen en Dirkje van der Zijl 1/2
0
4554M1451613-1782

Pieter Cornelisz.Graf strekkende tot de pijler met ook een pintsgraf1
4555M1451613-1782

Trijntje JansWed. Huijbert Helbrantsz. Kuijper0
4556M1451613-1782

Adrianus Licochton
0
4557M1451613-1782

Trijntien GerritsWed. Freeck Pietersz. Hoedemaker0
4558M1451613-1782

Jan Blankaard
0
4559M1451613-1782

Jacob Pietersz. Visser
0
4560M1451733-183917740808
Aaltje Cornelis Bakker
0
4561M1451733-183917900304
Marijtje Visser
0
4562M1451733-183918031124
Volkertd van der Meer
0
4563M1461613-1782

Jan Schockerdit graf komt de Kerk toe en heeft Jan Schocker een ander in plaats van dit. 170912160
4564M1461733-1839

KG
0
4565M1471613-1782

Jacob Cobsz.
1
4566M1471613-1782

Sieuwert Jaecopsz. de Boer
0
4567M1471733-1839

Aan de kerk vervallenWegens verstanden Legersteede aan de kerk vervallen0
4568M1481613-1782

Dieu Pouwelsdr.
1
4569M1481613-1782

Dieuwtjen Jans
0
4570M1481613-1782

Dirck Semeijnsoud Schepen0
4571M1481613-1782

Do. Petrus Keunenverzegelt voor 36 jaren tot 175803260
4572M1481733-1839

KG
0
4573M1491613-1782

Dieu Paulus
1
4574M1491613-1782

Dieutjen Jansop 17170110 door Dirck Semeijns voor 48 jaar verzegelt0
4575M1491733-1839

Aan de kerk vervallen
0
4576M1501613-1782

Meijnou en Tet Freedriks elk 1/3, Reijnner Alberts en Albert Freeksz. 1/3
1
4577M1501613-1782

Dirck Sippkesz.
0
4578M1501613-1782

de kinderen van Jantjen jans
0
4579M1501613-1782

Evert Bockesz. Pottebacker
0
4580M1501613-1782

Reijnoutjen Cornelis
0
4581M1501733-183917790429
Grietjen, Maritjen Trijntjen Reijnoutjen en Dirkjen Pottebakker
0
4582M1501733-183918171128
KG
0
4583M1511613-1782

Trijn JansWed. Pieter Jansz. Hardebol1
4584M1511613-1782

Marijtjen Pieters Hardebol
0
4585M1511613-1782

Dirk, Andries
0
4586M1511613-1782

Pieter en Cornelis Haak
0
4587M1511613-1782

Mr. Cornelis Haakdir graf is verzegelt tot 183602240
4588M1511733-183917770911
Petronella Johanna, Meijnoutje, Cornelia en Eva Jacoba Pan
0
4589M1511733-183918171128
Samuel Snouck van Loosen, Hugo Adriaan en Petronella Georgina Levina van Bleijswijkals in huwelijk hebbende Cornelia Petronella van Loosen(samuel Snouck). Verzegelt tot 183002240
4590M1521613-1782

Frans Roemersz.Schepenmeester1
4591M1521733-1839

Aan de kerk vervallen
0
4592M1531613-1782

de erfgenamen van Cornelis Outgersz
0
4593M1531613-1782

Weijntje Huberts
0
4594M1531613-1782

Geertjen Manjeviel
0
4595M1531613-1782

Jan Buijsman
0
4596M1531613-1782

Gerrit Loots
0
4597M1531733-183917810111
Jan Jacobsz. De Boer
0
4598M1531733-183918070129
Gerritje CornelisWed. Adolph Adam0
4599M1531733-183918071008
Harme Bom
0
4600M1541613-1782

de erfgenamen van Gerret Meijnnertsz. Groes
1
4601M1541613-1782

Trijntje DirksWed. Cornelis de Jong0
4602M1541613-1782

Geertruijd de Jongh
0
4603M1541613-1782

de heer Sombeek
0
4604M1541733-183917791022
Broerius van der Velden
0
4605M1541733-183918070604
KG
0
4606M1551613-1782

de erfgenamen van Gerrit Meijnnerdsz. Groes
1
4607M1551613-1782

Ebeltje Mes
0
4608M1551613-1782

Aaltjen Mes
0
4609M1551733-183917740120
Meijndert Simonsz. Semeijns
0
4610M1551733-183917830424
Ds. Gerardus SasPredik: aan de waal op Texel0
4611M1551733-183918171201
KG
0
4612M1561613-1782

Anne Pieter Jonghs
1
4613M1561613-1782

de kinderen van Liesebet Segersverzegelt tot 176401150
4614M1561733-1839

Aan de kerk vervallen
0
4615M1571613-1782

Freedrick Ariaensz. Widt Rood
1
4616M1571613-1782

Albert Jansz. Boeckweijd 1/2 en Jan Entsz. 1/2
0
4617M1571613-1782

Jan Arentsz.
0
4618M1571613-1782

Cornelis Jacobsz.
0
4619M1571613-1782

Trijntje Bikkes
0
4620M1571733-183917750202
Lourens Lammertsz.
0
4621M1571733-183918050606
Wiepje en Wopje Lammerts
0
4622M1571733-183918171201
KG
0
4623M1581613-1782

Wigger Cornelisz. Timmerman
1
4624M1581613-1782

Meijnnert Wiggersz.
0
4625M1581613-1782

de kinderen van Pieter de Jongh, het kind van Theunis Pan en de kinderen van Dieuwtien Claas
0
4626M1581613-1782

Claas Halfhoorn
0
4627M1581613-1782

Reijnier Kard
0
4628M1581733-183917810315
Martinus Louwerman
0
4629M1581733-183917890409
Harme de Boer
0
4630M1581733-183918171201
KG
0
4631M1591613-1782

Bruijn Gerbrantsz.
1
4632M1591613-178216390207
Jan Boom Houtsager
0
4633M1591613-1782

Jacob Dircksz. Schoolmeester
0
4634M1591733-1839

KG
0
4635M1601613-1782

Jacobien Hendricks en Ebel Segers
0
4636M1601613-1782

Heijndrick en Gerben Jansz.
0
4637M1601613-1782

Gerbrandt Jansz.
0
4638M1601733-1839

Aan de kerk vervallen
0
4639M1611613-1782

Jan Claesz.z. Noortlant
1
4640M1611613-1782

Ida Vis
0
4641M1611613-1782

de erven van Cornelis Slijper
0
4642M1611733-183917711114
Hessel Jansz. Slijper
0
4643M1611733-183918120319
Johanna VlasbloemWed. Hessel Slijper0
4644M1611733-183918171205
KG
0
4645M1621613-1782

Gerret Jansz. Groen
1
4646M1621613-1782

Maerten Arentsz. Backer
0
4647M1621613-1782

Hendrick Jansz. Raemborgh
0
4648M1621613-1782

Jan Jansz. Baenman
0
4649M1621613-1782

Aefjen Harkes
0
4650M1621733-183917550410
Jacob Pietersz.
0
4651M1621733-183917880626
Gerrit Gerritsz.
0
4652M1621733-183918171201
KG
0
4653M1631613-1782

de erfgenamen van Harcke Claesz.
1
4654M1631613-1782

Dieuwtjen Jans
0
4655M1631733-1839

KG
0
4656M1641613-1782

Griet Doedes
0
4657M1641613-1782

Aafjen Dircks
0
4658M1641613-1782

Simon Claes Comen
0
4659M1641613-1782

Coenraat Coenraatsz.
0
4660M1641613-1782

Willem Timens
0
4661M1641733-183917810315
Metje Alberts
0
4662M1641733-183917921025
Jan Jansz. Knoll
0
4663M1641733-183918171201
KG
0
4664M1651613-1782

Jan Cornelis Neledoe
1
4665M1651613-1782

Trijn Hendricksdr.
0
4666M1651613-1782

Willemina Catharina CompostelWed. Joan Duijvensz.0
4667M1651613-1782

Hr. Burgemeester Cornelis Francois Duijvensz.
0
4668M1651613-1782

Mevr. Immagonda van der HartWed. Duijvensz.0
4669M1651733-183917830313
Mr. Augustinus Hendrik Duijvensz.
0
4670M1661613-1782

Freedrick Claesz. en Trijn Claes
1
4671M1661613-1782

Freedrick Claesz. en Dieu Heertjes
0
4672M1661613-1782

Trijn Hendricx
0
4673M1661613-1782

Willemina Catharina CompostelWed. Joan Duijvensz.0
4674M1661613-1782

Hr. Burgemeester Cornelis Francois Duijvensz.
0
4675M1661613-1782

Mevr. Immagonda van der HartWed. Duijvensz.0
4676M1661733-1839

Mr. Augustinus Hendrik Duijvensz.
0
4677M1671613-1782

de erfgenamen van Cornelis Heijndricksz Haeck
1
4678M1671613-1782

Aafjen van Vossen
0
4679M1671613-1782

Cornelis Haak
0
4680M1671733-183917770911
Meijnoutje Pan
0
4681M1671733-183917941225
Mr. Dirk Elias van Loosen
0
4682M1671733-183918071231
Cornelia Petronella van LoosenHuisvrouw van S. Snouck0
4683M1681613-1782

Albert Rutgersz. en de kinderen van Geert Jans
1
4684M1681613-1782

Heijndrick van Gentoud Schepen0
4685M1681613-1782

Willemina Compostel
0
4686M1681613-1782

Hr. Burgemeester Cornelis Francois Duijvensz.
0
4687M1681613-1782

Mevr. Immagonda van der HartWed. Duijvensz.0
4688M1681733-183917830313
Mr. Joan Jacob en Petronella Margaretha Duijvensz.
0
4689M1681733-183917880417
Mr. Joan Jacob Duijvensz.
0
4690M1681733-183918171201
KG
0
4691M1691613-1782

Maerten Willemsz. Taffelmaker
1
4692M1691613-1782

de kinderenn van Samuel Heijndrick van Gent
0
4693M1691613-1782

Willemina Compostel
0
4694M1691613-1782

Hr. Burgemeester Cornelis Francois Duijvensz.
0
4695M1691613-1782

Mevr. Immagonda van der HartWed. Duijvensz.0
4696M1691733-183917830313
Mr. Joan Jacob en Petronella Margaretha Duijvensz.
0
4697M1691733-183917880417
Mr. Joan Jacob Duijvensz.
0
4698M1691733-183918171201
KG
0
4699M1701613-1782

Marijtien Allerts Appelmans
1
4700M1701613-178216410527
Roelijff Helberantsz.
0
4701M1701613-178216501024
Hendrijck van Gent
0
4702M1701613-1782

Harme Maertsz. Toffelman
0
4703M1701733-1839

Aan de kerk vervallen
0
4704M1711613-1782

Ebel Cornelis Hooijmans
1
4705M1711613-1782

Dirck Dircksz.
0
4706M1711613-178216500418
Vreeck Gerritsz. 1/21 en Dirck Dircksz. 1/2
0
4707M1711613-1782

de kinderen van Adriaen Heijnsz. Mandemaecker
0
4708M1711613-1782

Grietjen Aerjans
0
4709M1711613-1782

Jufr. Maldijk
0
4710M1711733-1839

Aan de kerk vervallen
0
4711M1721613-1782

Cornelis Dircksz. Tjallis
1
4712M1721613-1782

Lijsbet, Marijtjen, Alijdjen en Cornelis Swaegh
0
4713M1721733-183917711017
Jan Pieter Visser
0
4714M1721733-183917840304
Anna Christina Margaretha Schooli
0
4715M1721733-183917880327
Jan Willem en Hendrik Schooli
0
4716M1731613-1782

Cornelis Dircksz. Tjallis
1
4717M1731613-1782

Marijtjen Cornelis Tjallis
0
4718M1731613-1782

Lijsebeth Gerrits en O. Hoogland
0
4719M1731613-1782

Hendrick Schocker
0
4720M1731613-1782

Joosje van Loosen
0
4721M1731733-183917761219
Hendrik Schokker
0
4722M1731733-183918060410
Albert en Aagje Schokker
0
4723M1731733-183918250815
Aagje Schokker Wed. Quirijn Groen0
4724M1741613-1782

Jan Jansz. te Heijls
1
4725M1741613-178216441121
Heert Heertsz. Timmerman 1/2
0
4726M1741613-1782

Annamoer JansWed. Heertjen Herts0
4727M1741613-1782

Willem Kuijper
0
4728M1741733-183917711024
Jan Valk
0
4729M1741733-183917970601
Jan Valk
0
4730M1741733-183918290706
Willem Valkverzegelt tot 185905180
4731M1741733-1839

KG
0
4732M1751613-1782

Trijn Jacobs
1
4733M1751613-1782

Tieer Hendericks
0
4734M1751613-1782

Maerten Sappen
0
4735M1751613-1782

Grietje Heijndricks
0
4736M1751613-1782

Claas Jansz Gietermaker
0
4737M1751733-183917750421
Geertje GietermakerCum Suis0
4738M1751733-183918010917
Grietje Jacobs van Velsen
0
4739M1751733-183918171201
KG
0
4740M1761613-1782

Freedrick Pietersz. Queck
1
4741M1761613-1782

Antje Pieters van den Berg
0
4742M1761613-1782

Thijs Corver
0
4743M1761613-1782

Dirk Hoek
0
4744M1761733-183917710704
Willem Hoek
0
4745M1761733-183918171201
KG
0
4746M1771613-1782

Wigger Roemersz.
1
4747M1771613-1782

Jacob Pouwelsz. Boxemaker
0
4748M1771613-1782

Henric Barentsz.
0
4749M1771613-1782

Pieter Cornelisz. Hen
0
4750M1771613-1782

Jan van Bruggen
0
4751M1771733-183917711024
Albert en Jan van Bruggen
0
4752M1771733-183917921108
Theodora, Maretje en Christoffel van Bruggen
0
4753M1771733-183918171201
KG
0
4754M1781613-1782

Jtien Freedricks
1
4755M1781613-1782

KG
0
4756M1781613-1782

Ida Vis
0
4757M1781613-1782

Geertruijd Slijper
0
4758M1781613-1782

Mr. Nicolaas van Schaeck
0
4759M1781733-183917781231
Hendrik Andriesz. van Schaeck
0
4760M1781733-183918171201
KG
0
4761M1791613-1782

Harcke Jansz. Noortlant
0
4762M1791613-1782

Geertruijd Slijper
0
4763M1791613-1782

Mr. Nicolaas van Schaeck
0
4764M1791733-183917781231
Hendrik Andriesz. van Schaeck
0
4765M1791733-183918171201
KG
0
4766M1791733-183918271202
Maria Reddeman
0
4767M1801613-1782

Aeff Folckerts en Jantien Reijnners
1
4768M1801613-178216390919
Luckas Meijnertsz. Mes
0
4769M1801613-1782

IJsbrant Mes
0
4770M1801613-1782

Geertruijd de Jong Wed. IJsbrant Mes. Verzegelt voor 50jaar tot 179502110
4771M1801733-183917470316
Wouter de Jongh
0
4772M1801733-183918171205
KG
0
4773M1811613-1782

Cornelis Dircksz. Mangeviel en de erfgenamen van Pieter Dircksz.
1
4774M1811613-1782

Gerrit Segers
0
4775M1811613-178216480323
Willem Cornelisz. Quaeck
0
4776M1811613-1782

Siebet Sluijm
0
4777M1811613-1782

Bregje Maartens
0
4778M1811733-183917880228
Jacob Gast
0
4779M1811733-183918071217
KGBij ruiling met Z3710
4780M1821613-1782

de kinderen van Willem Sijmmonsz.
1
4781M1821613-1782

Niesjen Takes
0
4782M1821613-1782

Jacobus Tonnebaeijer
0
4783M1821733-183917820523
Dieuwtje Jonkers
0
4784M1821733-183918171201
KG
0
4785M1831613-1782

Neijmerich Pouwels
0
4786M1831613-178216400326
Anna Dircks
1
4787M1831613-178216400016
Meijnouw en Aeff Heijns
0
4788M1831613-178216400702
Aeff Heijns
0
4789M1831613-1782

Marijtje Jans
0
4790M1831733-183917710704
Claas Mooij
0
4791M1831733-183917880110
Jan Theunisz. Koster
0
4792M1831733-183917940703
KGBij ruiling met Z4270
4793M1841613-1782

Pieter Claesz. Livenheers
1
4794M1841613-178216390516
Willem Pietersz. Lievenheer
0
4795M1841613-1782

Freeck Clasz. Pits
0
4796M1841613-1782

Ariaan Hendriksz.
0
4797M1841733-1839

Aan de kerk vervallen
0
4798M1851613-1782

Tet Jans
0
4799M1851613-1782

Aaltien Claas
0
4800M1851613-1782

Gerrit Groes
0
4801M1851733-183917741024
Cartharina GroesCum Suis0
4802M1851733-183917900401
Trijntje Hogenduin
0
4803M1851733-183917980208
Cornelis PanN: Ux:0
4804M1861613-1782

de erfgenamen van Pieter Dircksz. Puijt
1
4805M1861613-1782

Bregje Puijt
0
4806M1861613-1782

Do. Johannes Schardam
0
4807M1861733-1839

KG
0
4808M1871613-1782

Plochem Heijndricksz.
1
4809M1871613-1782

Gerbrand Dikboom en Jan van Ootmarsem
0
4810M1871613-1782

Gerbrand Dickboom
0
4811M1871733-183917711018
Meijndert Swart
0
4812M1871733-183918070312
Hiltje Swart
0
4813M1881613-1782

Jacobien Hendricks en Ebel Segers
0
4814M1881613-1782

Freeck, Pieter, Trijn en Seger Philipsz.
0
4815M1881613-1782

Seger Flipsz. 1/2 en D? Claes met haar kinderen 1/2
0
4816M1881613-1782

Wiebrant Wijbrantsz. Schonck
0
4817M1881613-1782

Jan Harcksz. Gravemaker
0
4818M1881613-1782

Aafjen GerritsWed. Pieter Tadesz.0
4819M1881613-1782

Jan Landman
0
4820M1881733-183917710926
Vrouwtjen Alberts Smitt
0
4821M1881733-183917870524
Sieuwert Landman
0
4822M1881733-183918171201
KG
0
4823M1881733-183918230502
Sieuwert Landman
0
4824M1891613-1782

de erfgenamen van Gerbrant Fokel Nannes(alias Gerbrant Zeewolf)
1
4825M1891613-1782

Sara JansWed. Joris Maertensz. van Brunsweek0
4826M1891613-1782

Kenoutjen Cornelis Noortlant
0
4827M1891613-1782

Hessel Slijper
0
4828M1891733-183917711114
Adriana Petronella VerbruggenWed. Jan Slijper0
4829M1891733-183917880110
Hesel Slijper
0
4830M1891733-183918120219
Johanna VlasbloemWed. Hessel Slijper0
4831M1901613-1782

Hanske Volckertsz.
0
4832M1901613-178216390321
Cornelis Jansz. Noorderlant
0
4833M1901613-1782

Maria Crap
0
4834M1901613-1782

Geertruijd Slijper
0
4835M1901613-1782

Nicolaes van Schaeck
0
4836M1901733-183917781231
Hendrik Andriesz. van Schaeck
0
4837M1901733-183918140506
Ida Gertruij en Catharina Margaretha van Schaeck
0
4838M1901733-1839

KG
0
4839M1911613-1782

Tijmon Jansz. Woggelo
1
4840M1911613-1782

Pieter Cornelisz. Manvinck
0
4841M1911613-1782

Harco Jansz.
0
4842M1911613-1782

Geertje, Aafje en Jan Harkes
0
4843M1911733-183917711024
Jan Valk
0
4844M1911733-183917970601
Jan Valk
0
4845M1911733-183918221101
Willem Valk
0
4846M1911733-183918240705
Sijmen Klopper
0
4847M1921613-1782

Olaff Antonis van der Oordt
1
4848M1921613-1782

Cornelis Hercksz. Wech
0
4849M1921613-1782

KG
0
4850M1921613-1782

Lambert Rijck
0
4851M1921613-1782

Marijtje en Grietjem Lub
0
4852M1921613-1782

Sieuwert Lub
0
4853M1921733-183917711024
Dirk en Claas Lub
0
4854M1921733-183918080908
Jan en Greetje Lub
0
4855M1931613-1782

Claer Willems
1
4856M1931733-1839

Aan de kerk vervallen
0
4857M1941613-1782

Gerret Cornelisz. Keijserkint
1
4858M1941733-1839

KG
0
4859M1961613-1782

Luijtien Gerbrantsdr. en Jsbrant Gebrantsz.
1
4860M1961613-178216360921
Trijn Pouels
0
4861M1961613-1782

Jan Pietersz.
0
4862M1961613-1782

Jan Cornelis Keijserskint
0
4863M1961613-1782

Hiltje Jacobs
0
4864M1961733-183917291212
KG
0
4865M1971613-1782

Aeff Reijnners
1
4866M1971613-1782

Gerrijt Aarsz. Pochger
0
4867M1971613-1782

Albert Simons
0
4868M1971613-1782

IJtje van Loosen
0
4869M1971733-183917791122
Simon Albertsz. van Loosen
0
4870M1971733-183917990912
Aagje Hendriksdr. Schokker
0
4871M1981613-1782

Lijsbet en Evere Jans
1
4872M1981613-1782

Jacob Wiggersz.draagt over aan de kerk na ruiling met M3890
4873M1981733-1839

KG
0
4874M1991613-1782

de erfgenamen van Crijn Sijmonsz.
1
4875M1991613-1782

Sijmon Crijnsz.
0
4876M1991613-1782

Engel Appelman
0
4877M1991733-183917340412
KGkomt toe aan de kerk na ruiling met N2300
4878M2001613-1782

de kinderen van Riwert Harcksz. Bobbert
1
4879M2001613-178216450719
Lambert Jsbrantsz. Halfhoorn
0
4880M2001613-1782

Sijmen Jaecopsz Domcke en zijn broer en zuster
0
4881M2001613-1782

Mr. Simon Westwoudeen Margareta Maria en Dirk Elias van Loosen
0
4882M2001613-1782

Margareta Maria van Loosen
0
4883M2001733-183917711219
Mr. Hugo Adriaan van Bleiswijk
0
4884M2011613-1782

Pieter Jacobsz. Slot
1
4885M2011613-178216391013
Jacob Sijmsz Domke
1
4886M2011613-1782

Mr. Simon Westwoudeen Margareta Maria en Dirk Elias van Loosen
0
4887M2011733-183917711219
Mr. Hugo Adriaan van Bleiswijk
0
4888M2021613-1782

Folckert Sijmsz. Coster
1
4889M2021613-178216511127
Griet Reijers
0
4890M2021613-1782

Harme en Claas Jansz.
0
4891M2021733-183917640621
Hendrik Jan Tideman
0
4892M2021733-183917910229
Impje Harmes Dood
0
4893M2021733-183917970418
Mr. A.v.d. R: Roldanus en Dirk Mulrooijvoor de erven van Impje Harmes0
4894M2021733-183918171201
KG
0
4895M2031613-1782

Jan Outgersz. Dop
1
4896M2031613-1782

Roeloff Hillebrantsz Ronthout
0
4897M2031613-1782

de erfgenamen van Pietertje Everts
0
4898M2031613-1782

de erfgenamen van Jantje en Kenoutje Heijns
0
4899M2031613-1782

Hendrik Maas
0
4900M2031613-1782

Anthonij Schutt
0
4901M2031733-183917750105
Pieter Willemsz. Snak
0
4902M2031733-183918171201
KG
0
4903M2041613-1782

Willem Cornelisz. de Jonge en de erfgenamen van Seger Pietersz. Potters
2
4904M2041613-1782

Willem Cornelisz. de Jonge en de erfgenamen van Cornelis Willemsz. Houtcooper
0
4905M2041613-1782

Heijndrick Haackverzegelt door Mr. Simon Haack voor 50 jaar0
4906M2041613-1782

Mr. Lambertus Haak
0
4907M2041613-1782

Mr. Willem Balk
0
4908M2041733-183917710912
Eva Haak
0
4909M2041733-183917880327
Kendrik van Schaeck
0
4910M2041733-183918140331
Ida Geertruij en Catharina Margaretha vabn Schaeck
0
4911M2041733-1839

KG
0
4912M2051613-1782

Volckermoer Jacobs 3/4 en Credeteurs van Volcker Entsz. 1/4
1
4913M2051613-1782

Jan Pietersz. Bijl en moeder 7/8 en de crediteurs van Volker Entsz. 1/8
0
4914M2051613-1782

Capiteijn Sijmon Dil
0
4915M2051613-1782

Pieter Boterkoperoud Schepen0
4916M2051733-183917710319
Mr. Everhard Pan
0
4917M2051733-183917950827
Pieter Adriaan van Bleiswijk
0
4918M2051733-183918110104
Hugo Adriaan en Petronella Georgina Levina van Bleiswijk
0
4919M2061613-1782

Cornelis Nansz. 1/3, Trijn Jacobs 1/3 en Dieuw Heijns en Pieter Jacobsz. 1/3
1
4920M2061613-178216360811
Schepen Jacob Heijndricksz. Guldenarmstelt dit merk1
4921M2061613-1782

Joosjen van Loosen 1/6
0
4922M2061613-1782

Mr. Lucas Timmermanoud Schepen.0
4923M2061733-183917720130
Maria RisCum Suis. Verzegelt door de kinderen van Nicolaas Ris tot 179003200
4924M2061733-183918171201
KG
0
4925M2071613-1782

Griet Joris
1
4926M2071613-1782

Cornelisien DircxsWed. Jacob Heindricksz. Guldenarm0
4927M2071613-1782

Joosjen van Loosen 1/6
0
4928M2071613-1782

Pieter Potter
0
4929M2071613-1782

Grietjen Meijnders Rooleeuw
0
4930M2071733-1839

Aan de kerk vervallen
0
4931M2081613-1782

Andries Thijsz.
1
4932M2081613-1782

Tonisien Claesdr. 3/4, Jan Andriesz. Conrector en Andries Kluppel 1/4
0
4933M2081613-1782

Meintje Jacobsdr. van Loosen
0
4934M2081613-1782

Jan Christiaansz.
0
4935M2081733-183917780514
Jacob Christiaansz.
0
4936M2081733-183918171201
KG
0
4937M2091613-1782

Gerrit en Jan Wijbrantsz.
1
4938M2091613-178216370525
Luijtesmoer Graeuwerts
0
4939M2091733-1839

KG
0
4940M2101613-1782

Jacob Outgersz.
1
4941M2101613-178216240923
Oedemoer Jans
0
4942M2101613-178216411230
Aefjen en Trijntjen Claas
0
4943M2101613-1782

Klaas Jansz. Deen 1/2 en Volcher Kornelisz. Brootjen
0
4944M2101733-183917710523
Dirk Dirksz. Kleijer
0
4945M2101733-183917970511
Jacob Kleijer
0
4946M2101733-183918171201
KG
0
4947M2111613-1782

Gerbrant Eversz.
1
4948M2111613-1782

de kinderen van Gerbrant Freecksz. Blauwhulck
0
4949M2111613-1782

?erdenanda Vos
0
4950M2111733-183917710605
Dorothea Cornelia Kuijper
0
4951M2111733-183917990207
KG
0
4952M2121613-1782

Gerbrant Evertsz.
0
4953M2121613-1782

Luijtgen Freecksz. En Griet Freecks
0
4954M2121613-1782

Barent van der Velde
0
4955M2121733-1839

KG
0
4956M2131613-1782

Jacob Jansz.
1
4957M2131613-1782

Burgemeester Dirck Admirael
0
4958M2131613-1782

Reijndertje Admiraal
0
4959M2131613-1782

Margareta Maria en Dirk Elias van Loosen
0
4960M2131733-183917620610
Mr. Dirk Elias van Loosen
0
4961M2131733-183918171128
Samuel Snouckl vam Loosenals in huwelijk hebbende Cornelia Petronella van Loosen0
4962M2141613-1782

Kjsbrant Jansz. Wittevoet
0
4963M2141613-1782

Willem Jansz.
0
4964M2141613-1782

Egbert Jacobsz.
0
4965M2141613-1782

Marijtje RoelofsWed. Egbert Jacobsz.0
4966M2141613-178217810927
Roeloff Egbertsz en Steven van der Woudt
0
4967M2141733-183918070604
KG
0
4968M2151613-1782

Alert Aertsz. Buffts
1
4969M2151613-1782

Eijsse Claesz. Hoeck
0
4970M2151613-1782

Ebeltien SweertsWed. Cornelis Sweerts0
4971M2151613-1782

Gerrit Bartelsz.dit graf is door Gerrit Bartelsz. aan de kerk gegeven in plaats van het graf N450
4972M2151733-1839

KG
0
4973M2161613-1782

Freedrick Adriaensz.
1
4974M2161613-1782

Jan Harcksz. Gravemaker
0
4975M2161613-1782

Egbert Jansz. Wiltschut
0
4976M2161613-1782

Bartel Schuuring
0
4977M2161733-183917711031
Gijsbert Hoogland
0
4978M2161733-183917880131
Maretje Pottebakker
0
4979M2161733-183918171128
Dirkje Pottebakker
0
4980M2161733-183918241004
Reinhardus Johannes Jungiusvoor 50 jaar verzegeld. Casboek 182410040
4981M2171613-1782

Claesien Jacobs
1
4982M2171613-1782

Pieter Michielsz.
0
4983M2171613-1782

Anne Idema
0
4984M2171613-1782

Jacobus Idema
0
4985M2171613-1782

Jan Dekker
0
4986M2171613-1782

Grietje over de LindeWed. Jan Dekker0
4987M2171733-183918171201
KG
0
4988M2181613-1782

Lenart Aertsz.
0
4989M2181613-1782

KG
0
4990M2181613-1782

Michiel Joosten
0
4991M2181613-1782

Johannes Kleijn
0
4992M2181613-1782

Trijntje Bakker
0
4993M2181733-183918171201
KG
0
4994M2191613-1782

Cornelis Segersz. en Sijmon Cornelisz.
1
4995M2191613-1782

Pietertjen Segers
0
4996M2191613-1782

Meijndert Zegers Hen
0
4997M2191613-1782

Hendrik Thijsz.
0
4998M2191613-1782

Willemina de Boo
0
4999M2191613-1782

Thijs Hendriksz. Huijting
0
5000M2191733-183917820829
Foekje Pieters
0
5001M2191733-183918100517
Reinder Huijbertsz.
0
5002M2201613-1782

Ariaen Albertsz. 3/4 en Heert Heergesz. 1/4
1
5003M2201613-178216370629
Jan Dircksz. Mondt 1/4
0
5004M2201613-1782

Jan Dircksz. Mondt te weten Antjen, Dirckjen Jans
0
5005M2201613-1782

Jeuriaen Adriaensz. Snak
0
5006M2201613-1782

Mr. Joan de Jongh van Perzijn
0
5007M2201613-1782

Johanna Margareta en Constantia Ass? Avenhorn
0
5008M2201733-183917820829
Mr. Dirk Rooleeuw L' Epie
0
5009M2201733-183918171201
KG
0
5010M2211613-1782

Frans Roemersz.
1
5011M2211613-1782

Mr. Joan de Jongh van Perzijn
0
5012M2211613-1782

Johanna Margareta en Constantia Ass? Avenhorn
0
5013M2211733-183917820829
Mr Franciscus Rinia van NautaN: U:0
5014M2221613-1782

Jan Pietersz.
1
5015M2221613-1782

Freek Jeuriaensz.
0
5016M2221613-1782

Aeltien Freecksverzegelt tot 176201270
5017M2221733-183917630818
Dieuwertje Bratkee
0
5018M2221733-183917181121
Bernardus Booms
0
5019M2231613-1782

de erfgenamen van Reijnner Reijnnersz.
1
5020M2231613-178216371115
Harcke Reijnnersz. Wech en Pieter Cornelisz. Puijt
0
5021M2231613-1782

Catharina Haringh
0
5022M2231613-1782

Jan Onk
0
5023M2231733-183917711003
Gerrit van der Velden
0
5024M2231733-183918071224
Stijntje AlingWed. G. van der Velden. Verzegelt voor 50 jaren tot 186105300
5025M2241613-1782

Pieter Heertsz. 1/2 en zijn Huisvrouw 1/2
0
5026M2241613-1782

Kornelisjen Klaas Dols
0
5027M2241613-1782

Herme Boll
0
5028M2241613-1782

Aren Hamerverzegelt voor 48 jaren tot 182403210
5029M2241733-183917791223
Anna en Petronella Hamerverzegelt tot 182403210
5030M2251613-1782

Jijtien Pieters
0
5031M2251613-178216420519
de kinderen van Liesebet Segers
0
5032M2251613-1782

Dirk Kuijper
0
5033M2251733-1839

KG
0
5034M2261613-1782

de erfgenamen van Dieu Jans
0
5035M2261613-1782

de kinderen van Geerlof Andriesz en Jan Freecks, Aefien Frecks 1/3
0
5036M2261613-1782

Albert Baukesz.
0
5037M2261613-1782

Marijtjen Alberts
0
5038M2261733-183917711212
Dirk Jansz. BotjagerVerzegelt tot 179205190
5039M2261733-183918171201
KG
0
5040M2271613-1782

de kinderen van Gerbrant Willemsz.
0
5041M2271613-1782

Siewert Garbrantsz. Marker
0
5042M2271613-1782

Adriaen Willemsz. van der Stede
0
5043M2271613-1782

Willem Jansz. Duijn
0
5044M2271613-1782

Dirk Barteling
0
5045M2271613-1782

Hans Sickmeijer
0
5046M2271613-1782

Dirk van Romond
0
5047M2271613-1782

Jannes Cronenburg
0
5048M2271613-1782

Simon Makkereel
0
5049M2271613-1782

Jan Kuijper
0
5050M2271613-1782

Cornelis van Heel
0
5051M2271733-183917770230
Hendrik Bakewel
0
5052M2271733-183917871115
Johanna Petronella van LeeuweVerzegelt voo 100 jaren tot 190903020
5053M2281613-1782

Ebel Willems met haar kinderen
1
5054M2281613-1782

Jacob Aellertsz.
0
5055M2281613-1782

Maarten Claasz. Vijselaar
0
5056M2281733-183917711010
Claas Maartensz. Vijzelaar
0
5057M2281733-183918120109
Pieter en Maria Vijzelaar,Trijntje PietersWed. Klaas Vijzelaar0
5058M2281733-183918180206
KGbij ruiling met Z3420
5059M2291613-1782

Lourens Cornelisz.Coster0
5060M2291733-1839

KGverzegelt tot 171603170
5061M2301613-1782

Gerbrant Cornelisz. 1/4, Dirck Tonisz., Hille Tonis en Anna Cornelis
2
5062M2301613-178216360721
Cornelisien Cornelis 1/2Wed. Hendrick Pietersz. Curvemak0
5063M2301613-1782

Gerrit van RumundeMuntmeester0
5064M2301733-183917400324
Eva Johanna van Romonddit graf is verzegelt voor 36 jaar 177005070
5065M2301733-183918170307
KG
0
5066M2311613-1782

Lou Willems, Cornelis Jacobsz. En Pieter Groes
0
5067M2311613-1782

Simon Andriesz.
0
5068M2311613-1782

Pieter Jacobsz. Roos
0
5069M2311613-1782

Jan Knol
0
5070M2311613-1782

Jan Roos
0
5071M2311733-183917781015
Simon Ekel
0
5072M2311733-183918160112
de Diaken der Hervormde Gemeente alhier
0
5073M2311733-183918160112
Henricus Rondhout
0
5074M2311733-183918160112
KGbij ruiling met M4770
5075M2321613-1782

Gerret Teuesz.
1
5076M2321613-1782

Silvester Pouwelsz.
0
5077M2321733-1839

KG
0
5078M2331613-1782

Tijmon Willemsz.
1
5079M2331613-1782

Anne jacobs
0
5080M2331613-1782

Paulus van Bergen en Cornelisje Pieters van Doornick
0
5081M2331733-183917590125
Jelle Poulusz.
0
5082M2331733-183917870816
Antjen Wouters
0
5083M2331733-183917970601
Albert Theunisz.
0
5084M2331733-183918171201
KG
0
5085M2341613-1782

Freedrick Allertsz. de Jonge
1
5086M2341613-1782

Gerrit Derdalf
0
5087M2341613-1782

Maria RorWed. Jan Cuijper0
5088M2341613-1782

de wed. Cornelis Kuiper
0
5089M2341733-183917761107
Cornelia en Maria Kuijper
0
5090M2341733-183918300510
Cornelis Kuijper van de Aam
0
5091M2351613-1782

Jan Reijnnersz
1
5092M2351613-178216340828
Outger Dircksz.
0
5093M2351613-1782

Marijtjen BorWed. Jan Cuijper0
5094M2351613-1782

de Wed. Cornelis Kuijper
0
5095M2351733-183917761107
Cornelia en Maria Kuijper
0
5096M2351733-183918300510
Cornelis Kuijper van de Aam
0
5097M2361613-1782

de erfgenamen van Meijs Claes
1
5098M2361613-1782

Trintjen TackesWed,. Jan Willemsz.0
5099M2361613-1782

Quirijn Uijtterwijk
0
5100M2361733-183917711017
Simon Uijterwijk
0
5101M2361733-183917930526
Claas van der Velden
0
5102M2361733-183918050328
KG
0
5103M2371613-1782

de kinderen van Volckert Dircksz.
1
5104M2371613-1782

de kinderen van Burgemeester Wijbrant Sijmonsz Sijmeijns
0
5105M2371613-1782

de kerkmeester Mr. Joan de Jong van Perzijn
0
5106M2371733-1839

KG
0
5107M2381613-1782

Freedrick Gerretsz. Wit
1
5108M2381613-178216451009
Sijmon Freedricksz. de Wit en Jacob Wit
0
5109M2381613-1782

Gerrit Schulenborgh
0
5110M2381613-1782

Cornelis Glas
0
5111M2381613-1782

Geertje Jans
0
5112M2381613-1782

Harman Veltman
0
5113M2381733-183917740113
Harmanus Veltman
0
5114M2381733-183917780319
Hendrik Hilverduijn
0
5115M2381733-183918020708
Hendrina Brunel
0
5116M2381733-183918110411
Pieyter Vernooijs
0
5117M2381733-183918110118
Rebekka SchreuderWed. Koenraad Kreling0
5118M2391613-1782

Burgemeester Wijbrant Gerbrantsz.
1
5119M2391613-178216360811
Wijcher Jansz. Constapelstelt dit merk1
5120M2391613-1782

de erfgenamen van Luijtien WiebrantsWed. Wicher Jansz.0
5121M2391613-1782

Meijster Pieter van NeckOrganist0
5122M2391613-1782

Simon Claasz. Vijselaar
0
5123M2391613-1782

Gerridje Jans
0
5124M2391733-183917760912
Pieter Jansz. 3/4. Neeltje Vijselaar en Jacob Arisz. 1/4
0
5125M2391733-183917880214
Simon Boek
0
5126M2401613-1782

Alert Jacobsz.
1
5127M2401613-178216351231
Burgemeester Jan Cornelisz. Loods
1
5128M2401613-1782

Jan Cornelisz. Rood
0
5129M2401613-1782

Aan de kerk vervallen
0
5132M2401733-1839

KG
0
5133M2411613-1782

Pieter Pietersz.
1
5134M2411613-1782

Alijd Jans
0
5135M2411613-1782

Theunis Jansz. Jong
0
5136M2411613-1782

Gerrit Jansz. de Vries
0
5137M2411613-1782

Jan Faverel
0
5138M2411733-183917741124
Bregje Favorel
0
5139M2411733-183918171201
KG
0
5140M2421613-1782

Trijn, Feerdou en Kenou Jans
0
5141M2421613-1782

Cornelis Segersz.
0
5142M2421613-1782

Gerrit Jansz. de Vries
0
5143M2421613-1782

Harmen Ditters
0
5144M2421613-1782

Jacob Claasz.
0
5145M2421733-183917760222
Maarten de Vries
0
5146M2421733-183918171201
KG
0
5147M2431613-1782

de kinderen van Barent Jansz.
1
5148M2431613-1782

Jaecop Jaecopsz. Backer
0
5149M2431613-1782

Jantjen KlaesWed. Jan Volckertsz. Kijck0
5150M2431613-1782

Freeck Abelsz.
0
5151M2431613-1782

Geertjen Gerbrands
0
5152M2431613-1782

Andries Barendsz.
0
5153M2431613-1782

Trijntje Hendriks
0
5154M2431733-183917740106
Theunis Matthijsz.
0
5155M2431733-183917970601
Jochem Bartelsz.
0
5156M2431733-183918161206
Maria de BruinWed. jan Hendriks0
5157M2441613-1782

Jan Cornelisz. Wit
1
5158M2441613-1782

Pieter Kikkert
0
5159M2441613-1782

Cobus Freeksen
0
5160M2441733-183917770424
Jan Omdijk
0
5161M2441733-183917830703
Andries Roder
0
5162M2441733-183917880417
Cornelis Jansz. de Witt
0
5163M2441733-183917980111
KGbij verwisseling met Z3380
5164M2451613-1782

Sijmmon Pietersz. Wits
1
5165M2451613-1782

Timon Gerbrandsz. Swaegh
0
5166M2451613-1782

Gerbrand Swaagh
0
5167M2451733-183917770313
Vrouwtje Swaagh
0
5168M2451733-183917860302
Neettje Swaagh
0
5169M2451733-183918171201
KG
0
5170M2461613-1782

Jan Jansz. Camerlingh
1
5171M2461613-1782

Mr. Pieter Huijgh
0
5172M2461733-1839

KG
0
5173M2471613-1782

Remmet Jochemsz.
1
5174M2471613-178216360414
Freedrick Jacobsz. Pronck
1
5175M2471613-1782

Trijntje Halvhoorns
0
5176M2471613-1782

Petronella Bakker
0
5177M2471733-183917791028
Jan van Leeuwen
0
5178M2471733-183917880318
Catharina Cornelia van Leeuweverzegelt voor 100 jaar tot 190903020
5179M2481613-1782

Pietertien Pieters
1
5180M2481613-1782

Schepen Thomas Vlugh
0
5182M2481613-1782

Sirp Oukama
0
5183M2481733-183917880313
Pieter, Maria en Aletta Jacoba Oucama
0
5184M2481733-183918050328
KG
0
5185M2491613-1782

Pietertien Pieters
1
5186M2491613-1782

Schepen Thomas Vlugh
0
5187M2491613-1782

Cornelis Oukama
0
5188M2491613-1782

Schepen Dirk Rooleeuw
0
5189M2491613-1782

Willem L' Epie
0
5190M2491613-1782

Grietje Rooleeuw
0
5191M2491733-183917810125
Mr. Arnoud Simon Verschuer en Mr. Dirk Rooleeuw L'Epie
0
5192M2491733-183918090504
Margaretha Maria L'Epie 1/2, Mr Will: Died: Verschuer en Mr. Dan: Harm: Reneman 1/2
0
5193M2501613-1782

Pietertien Pieters
1
5194M2501613-1782

Schepen Thomas Vlugh
0
5195M2501613-1782

Cornelis Oukama
0
5196M2501613-1782

Schepen Dirk Rooleeuw
0
5197M2501613-1782

Willem L' Epie
0
5198M2501613-1782

Grietje Rooleeuw
0
5199M2501733-183917810125
Mr. Arnoud Simon Verschuer en Mr. Dirk Rooleeuw L'Epie
0
5200M2501733-183918090504
Margaretha Maria L'Epie 1/2, Mr Will: Died: Verschuer en Mr. Dan: Harm: Reneman 1/2
0
5201M2511613-1782

Reijnner Jacobsz.
1
5202M2511613-1782

Willem Reijnersz.
0
5203M2511613-1782

Cornelis de Boer
0
5204M2511613-1782

Dr. Theodorus de Gorter
0
5205M2511733-183918171201
KG
0
5206M2521613-1782

Dieu Harmes en Maerten Toffelman
0
5207M2521613-1782

Meijnoutjen van Neck
0
5208M2521613-178217340322
Diederik Arnold de Vriesdoor de kerkmeester verkocht aan0
5209M2521733-183918110307
Diederik Arnold de Vries en Mr. Thade de Vries
0
5210M2531613-1782

Burgemeester Maescoocker
1
5211M2531613-178217340322
Mr. Diederik Arnold de Vriesdoor de kerkmeester verkocht aan0
5212M2531733-183918110307
Diederik Arnold de Vries en Mr. Thade de Vries
0
5213M2541613-1782

Luijtien Pietersz. Buijskes
1
5214M2541613-1782

Pieter Buijskes
0
5215M2541613-1782

Gerrit Buijskes
0
5216M2541613-1782

Mr. Pieter van Bleiswijk
0
5217M2541733-183918241224
Cornelia van Bleiswijk
0
5218M2551613-1782

Luijtien Pietersz. Buijskes
0
5219M2551613-1782

Pieter Buijskes
0
5220M2551613-1782

Gerrit Buijskes
0
5221M2551613-1782

Mr. Pieter van Bleiswijk
0
5222M2551733-183918241224
Margaretha Johanna van BleiswijkWed. Sc? Oudkerk Pool0
5223M2561613-1782

de erfgenamen van Janmoer Pieter Buijskes
1
5224M2561613-178216360707
Meijnnert Thomesz. Buskus en de zoon Jacob Bruer
0
5225M2561613-1782

Pieter Buijskes
0
5226M2561613-1782

Gerit Buijskes
0
5227M2561613-1782

Mr. Pieter van Bleiswijk
0
5228M2561733-183918241227
Adriana Petronella en Gerrit Jan van Bleiswijk
0
5229M2571613-1782

de erfgenamen van Pieter Bartsz.
0
5230M2571613-1782

de kinderen en de erfgename van Maerten Semeijns en Anneke Jansdr.
0
5231M2571613-1782

Florisz. Backer
0
5232M2571613-1782

Sijwert Jacopsz. Baenman
1
5233M2571613-1782

Cornelis Brouwer
0
5234M2571613-1782

Ab: Boonacker en Harmien Brouwer
0
5235M2571733-183917691019
Do. Sigbertus Bucerus
0
5236M2571733-183917990207
KG
0
5237M2581613-1782

Claes Pouwelsz. (oude Claes)
1
5238M2581613-178216420127
Claes Harcksz. Manouts en Dirkje Hendriksverzegelt tot 176105270
5239M2581613-1782

Lucas Lucasz. Stant
0
5240M2581733-183918171201
KG
0
5241M2591613-1782

Trijn Jans
0
5242M2591613-1782

Burgemeester Loots
0
5243M2591613-1782

Neije Jansdochter van burgemeester Loots0
5244M2591613-1782

Hendrik Hoveling
0
5245M2591613-1782

Jacobus de Goede
0
5246M2591613-1782

Theresia Hansen
0
5247M2591733-183918300111
Matthijs Korver Ruijffert
0
5248M2601613-1782

Thonis Sieuertsz.
1
5249M2601613-1782

Jan Jansoon Teheijls de Junghe
0
5250M2601613-1782

Cornelijs Adrijaensz. Vuijs
0
5251M2601613-1782

Hendrick Robbertsz.
0
5252M2601613-1782

Pieter Pietersz.
0
5253M2601613-1782

Jacob Stuurman
0
5254M2601733-183917650207
Hendrik Stant
0
5255M2601733-183918171028
Hermina maria Hendrica Schokker, geboren Janson
0
5256M2611613-1782

Heijn Meijnnertsz
1
5257M2611613-1782

Meijnou Heijns
0
5258M2611613-1782

de kinderenn van IJsbrant Thijsz
0
5259M2611613-1782

Trijntien en Meijnoutie Bloemendaal
0
5260M2611613-1782

Geeutje Claasz. Schuijt
0
5261M2611733-183917621007
Hendrik Schuijt
0
5262M2611733-183917970406
Jacob Schuijt
0
5263M2611733-183918290601
Willem Jacobsz. Schuijt
0
5264M2621613-1782

de kinderen van Cornelis Dircksz.
1
5265M2621613-1782

Jan Siewertsz.
0
5266M2621613-1782

Gerrit Derhalf
0
5267M2621613-1782

Jan Dardhalf
0
5268M2621613-1782

Antje Stoffel
0
5269M2621733-183917751102
Antjen Jans
0
5270M2621733-183918171201
KG
0
5271M2631613-1782

Albert Jsbrantsz.
1
5272M2631613-1782

Margriet Arents
0
5273M2631613-1782

Jan Harcksz. Gravemaker
0
5274M2631613-1782

Aafjen Hamsingh
0
5275M2631613-1782

de erfgenamen van Jan Spaan en Agnes Hamsingh
0
5276M2631613-1782

Frans Spaan
0
5277M2631733-183918160202
Alida Maria, Johanna Anthonia, Catharina Agnes en Dirk Kramps
0
5278M2641613-1782

de erfgenamen van Frans Claesz.
0
5279M2641613-1782

Aarnoud van Leeuwen
0
5280M2641613-1782

Adriaan Spaan
0
5281M2641613-1782

Pieter Bekker
0
5282M2641733-183918090629
Marten Ossen
0
5283M2651613-1782

de erfgenamen van Menou Frans
0
5284M2651613-1782

KG
0
5285M2661613-1782

Cornelis Cornelisz.
1
5286M2661613-1782

Griet Heertges met haar kinderen
0
5287M2661613-1782

Jan Valk
0
5288M2661733-183918221206
Geertje Mes
0
5289M2671613-1782

Meijnou Harmes
1
5290M2671613-1782

Sijmen Freeckz.
0
5291M2671613-1782

Gerbrandt Semeinsoud Schepen0
5292M2671613-1782

Lijsabetje en Simontje Semeijn
0
5293M2671613-1782

Gerbrand Semeijns
0
5294M2671733-183917880703
Simontje Semeins en Willem Palensteijn Semeijns
0
5295M2671733-183918171201
KG
0
5296M2681613-1782

Ariaen Pietersz.
1
5297M2681613-1782

Johannes van Dashorst en Frans Meun
0
5298M2681613-1782

Cornelia Meun
0
5299M2681613-1782

Jan Meun
0
5300M2681733-183917811220
Marijtjen Goossems
0
5301M2681733-183918171201
KG
0
5302M2691613-1782

Dirck Harmsz. Rood
1
5303M2691613-1782

de erfgenamen van Luijtien Wiebrantsdr.Wed. Wicher Jansz.0
5304M2691613-1782

Cornelis Gerbrantsz. En Jan Jacobsz.
0
5305M2691613-1782

Grerbrand Groota
0
5306M2691613-1782

Dr. Anthonij Stochius
0
5307M2691613-1782

Jacomijntje Groota
0
5308M2691733-183918171201
KG
0
5309M2701613-1782

Dirck Hercksz.,Dieuw, Griet en Trijn Harckes
1
5310M2701613-178216361026
Albert Pouwelsz. 1/2
0
5311M2701613-178216451106
Albert Pouwelsz.
0
5312M2701613-1782

Gerrard Everhard Pan
0
5313M2701733-183918071231
Cornelia Petronella van LoosenHuisvrouw van Samuel Snouck0
5314M2711613-1782

Nanne Tonisz.
1
5315M2711613-1782

D. Nannius Pruceres
0
5316M2711613-1782

Harme Pietersz
0
5317M2711733-183918171201
KG
0
5318M2721613-1782

Trijn JansWed. Foppe Pietersz1
5319M2721613-178216351231
Burgemeester Jan ? Loots
1
5320M2721613-1782

Jantje Lavia
0
5321M2721613-1782

Aefje Hoveling
0
5322M2721613-1782

Trijntje Hoveling
0
5323M2721613-1782

Fredrik Hoveling
0
5324M2721733-183918171201
KG
0
5325M2731613-1782

de erfgenamen van Ebel Jan Pillis(Luijtien Jansz.,Craes en Cornelis Gerretsz.)
3
5326M2731613-178216410114
Nemraet Jansz. Kijser
0
5327M2731613-1782

Hendrik Vos
0
5328M2731613-1782

Hendrikje Vos
0
5329M2731733-183917801214
Elisabeth van Mil
0
5330M2731733-183918171201
KG
0
5331M2741613-1782

Claes Dircksz. Brouwererfgenaam van Jan meinerts met de Lubbe0
5332M2741613-1782

Obbe Melisz.
0
5333M2741613-1782

Arien Thomasz.
0
5334M2741613-1782

Jan Blankaart
0
5335M2741613-1782

Lubbert van der Werff (segge Jan Jansz.)
0
5336M2741613-1782

Uleke Fockesz.
0
5337M2741733-183918171201
KG
0
5338M2751613-1782

Jonge Claes Pouelsz.
1
5339M2751613-1782

Jelle Pietersz
0
5340M2751733-1839

KG
0
5341M2761613-1782

Pieter Jongh Dircksz.
1
5342M2761613-1782

de kinderen van Mr. Volchert de Jongh
0
5343M2761613-1782

Dirk Jacobsz.
0
5344M2761613-1782

Elbert Claasz.
0
5345M2761613-1782

Jan Walbeek
0
5346M2761613-1782

Geertruij Pijl
0
5347M2761733-183918171112
KG
0
5348M2771613-1782

Adriaen Heijnsz.
1
5349M2771613-1782

Meijnutjen IJu?us
0
5350M2771613-1782

Anthonij de Jongh
0
5351M2771613-1782

Pieter Andriesz. Panneboeter
0
5352M2771733-183917711010
Wijbrand Pietersz. Vis
0
5353M2771733-183918020930
KG
0
5354M2781613-1782

KG
0
5355M2791613-1782

Harmen Willemsz. Boechou
1
5356M2791613-1782

Herman Taanman, Aeldert Jacobsz. Makelaar
0
5357M2791613-1782

Gerrit Freecz.
0
5358M2791613-1782

Jacob Pietersz. Bakker
0
5359M2791613-1782

Maritje Roelofs
0
5360M2791613-1782

Jan Gerritsz.
0
5361M2791733-183918151201
Petronella en Elisabeth Gerrits
0
5362M2801613-1782

Reijnner Jacobsz.
1
5363M2801613-1782

Arijansz. Jansz. Mes met zijn kinderen van Anne Koosals erfgenaam van Reijnner Jacobsz.0
5365M2801733-1839

KG
0
5366M2811613-1782

de erfgenamen van Burgemeester Willem Cornelisz. en Jan Etsz.
1
5367M2811613-178216370120
Albert Cornelisz. met broers en zusters 1/2
0
5368M2811613-1782

Meijnu Cornelis
0
5369M2811613-1782

Pouwels Albertsz. Bobbert
0
5370M2811613-1782

Geertien Pouwels
0
5371M2811613-1782

Dieuwertien Backer
0
5372M2811733-183917630414
Alexander van Genderen
0
5373M2811733-183918170919
Catharina Ida en Willem van Genderen
0
5374M2821613-1782

Jan Pietersz. Gerben Ludous
1
5375M2821613-1782

Manuel Dircksz.
0
5376M2821613-1782

Jan Pietersz. Groot
0
5377M2821613-1782

Feijke Bloemendaal
0
5378M2821613-1782

Reijnder en Jan Bloemendaal
0
5379M2821733-183918101004
Dirk Bloemendaal
0
5380M2831613-1782

Sijbrant Sijbrantsz.
1
5381M2831613-1782

Anne Claas en Margriet Gerrits
0
5382M2831613-1782

Trijntien Louwerens
0
5383M2831733-183917741201
Jan Silvertot Grootebroek0
5384M2831733-183917990307
KG
0
5385M2841613-1782

Lou Freedricks met zuster en broer
1
5386M2841613-1782

Jan Jansz. Te Heijls (de oude)
0
5387M2841613-1782

Alert Heertsz.
0
5388M2841613-1782

Antje Ridwerts
0
5389M2841613-1782

Cornelia Taanman
0
5390M2841733-183917711114
Andries en Hessel Slijper
0
5391M2851613-1782

Jacob Iddes met de kinderenn van Frans Tonisz.
1
5392M2851613-1782

Aeff Frans en Antje RidwertsWed. Mertien Ariensz.0
5393M2851613-1782

Cornelia Taanman
0
5394M2851733-183917711114
Andries en Hessel Slijper
0
5395M2861613-1782

Cornelis Gerbrantsz. Swaegh
1
5396M2861613-178216351210
de erfgenamen van Gerben Swaegh en Cornelis Cornelisz. Swaegh
0
5397M2861613-1782

Lambert Dol
0
5398M2861613-1782

Lijsbeth Jans
0
5399M2861613-1782

Cornelis Freecksz. En Lijsebeth Jans
0
5400M2861613-1782

Jacob Cornelisz. Bok
0
5401M2861733-183918170905
Maria Juliana Otto
0
5402M2871613-1782

de kinderen van Cornelis Dircksz.
1
5403M2871613-1782

Petronella SemeijnsHuijsvrouw van Mr. Gilles de Glarges0
5404M2871613-178216820227
Pieter Gerritsz. Ebbenhout
0
5405M2871613-1782

Aaltje Ebenhout
0
5406M2871733-183917780108
Cornelis Franx
0
5407M2871733-183918171201
KG
0
5408M2881613-1782

Eeffke en Jan Pietersz. Coninck
1
5409M2881613-178216370725
de erfgenamen van Cornelis Gerrits
0
5410M2881613-1782

Gerrit Jacobsz. Glas en Gerrit Jacobsz. Val
0
5411M2881613-1782

Jan Nanninghsz.
0
5412M2881613-1782

Dirk Botjager, Gerrit Groen en AntjeBrouwer
0
5413M2881613-1782

Jan Maartensen
0
5414M2881733-183918250114
Wiebe en Willem Nauta
0
5415M2891613-178216531006
Marij Trijs (Grootmoeder van Willem Willemsz. Houtcooper)
0
5416M2891613-1782

Willem Willemsz. Houtcooper
0
5417M2891613-1782

Meijnert Mull
0
5418M2891613-1782

Burgemeester Mul
0
5419M2891613-1782

Jan Pan
0
5420M2891733-183917750323
Mr. Thade Pan
0
5421M2891733-183918010226
KG
0
5422M2901613-1782

Gerret Livenheer en Fredrick Dircksz. Frits
3
5423M2901613-1782

Trijn Stoffels, Cornelisjen Jans en Arijaen Jansz.
0
5424M2901613-1782

Gerrit Gerritsz. Lievenheer
0
5425M2901613-1782

de heer Schepen Jan Pan
0
5426M2901613-1782

Hr. Gerard en Everhard Pan
0
5427M2901733-183918170815
Hugo Adriaan van Bleiswijkverzegelt tot 182306140
5428M2911613-1782

Pieter Jansz. Schouckes
1
5429M2911613-1782

Claes Andriesz. Oudewagen
0
5430M2911613-1782

Jan Oudewagen
0
5431M2911733-183917711219
Mr. Hermanus Wilhelmus RaamburgNom. Uxoris0
5432M2911733-183918171128
KG
0
5433M2921613-1782

Jan Jansz. Cousgen
1
5434M2921613-1782

Meijnert Claesz.
0
5435M2921613-1782

Geertje Pieters
0
5436M2921613-1782

Geertje Jans
0
5437M2921733-183917970610
Jan, Haring, Jacob, Rompje en Guurtje de Graaf
0
5438M2921733-183918171201
KG
0
5439M2931613-1782

Evert Tijmsz. Tap
1
5440M2931613-1782

Allert Dircksz.
0
5441M2931613-1782

Dirk Aldersz. En Pieter Aldersz. Marna
0
5442M2931733-183917820214
Aldert Dirksz. Marna
0
5443M2931733-183918171010
Maritje, Catharina, Jacob en Roelof Marna
0
5444M2941613-1782

Aeff Jans
1
5445M2941613-1782

Jacob Visoud Burgemeester0
5446M2941613-1782

Willem Pouwelsz. Himund (Rumund)
0
5447M2941613-1782

Marijtje Abels
0
5448M2941613-1782

Jacob Gerbrands
0
5449M2941733-183918171201
KG
0
5450M2951613-1782

Dirck Claesz. Taenman
1
5451M2951613-1782

de kinderen van Thames Lambertsz.
0
5452M2951613-1782

Willem de Jonghverzegelt voor 24 jaar tot 179106250
5453M2951613-1782

Geertruij Haak
0
5454M2951733-183918190531
Vrouwtje van der Velden
0
5455M2961613-1782

Jan Jansz. Schoft
1
5456M2961613-1782

Lijntjen HendricksWed. Jan Pietersz. Schoft0
5457M2961613-1782

Sijbrand en Fempje Jurriaens
0
5458M2961613-1782

Wiebregje Franken
0
5459M2961733-183918171219
Zusje en Zwaantje Koster
0
5460M2971613-1782

Geert Jacobs
1
5461M2971613-178216360218
Evert Jansz.
0
5462M2971613-1782

Margareta Westwoude
0
5463M2971733-183917750323
Mr. Thade Pan
0
5464M2971733-183918090209
Margaretha en Petronella Pan
0
5465M2981613-1782

Pieter Nansz. 2/3 en Jacob Reijnersz. 1/3
1
5466M2981613-1782

Jan Tuenisz. Jong
0
5467M2981613-1782

Alijd Jans
0
5468M2981613-1782

KG
0
5469M2981733-183917871220
Mr. Thade Panbij verruiling met Z2730
5470M2981733-183918090209
Margaretha en Petronella Pan
0
5471M2991613-1782

Adriaen Pietersz. van Horen
1
5472M2991613-1782

Mr. Fredrik Verbruggen
0
5473M2991613-1782

Adriana Petronella Verbruggen
0
5474M2991733-183918031013
Johanna VlasbloemWed. H. Slijper0
5475M2991733-183918171205
KG
0
5476M3001613-1782

Harmen Dircksz.
1
5477M3001613-1782

Aan de kerk vervallen
0
5478M3001733-1839

KG
0
5479M3011613-1782

Sijmon Tonisz. Blau
1
5480M3011613-1782

Aan de kerk vervallen
0
5481M3011733-1839

KG
0
5482M3021613-1782

Sijmon Tonisz. Blau
1
5483M3021613-1782

Aan de kerk vervallen
0
5484M3021733-1839

KG
0
5485M3031613-1782

Margareta Mossel
0
5486M3031613-1782

Margareta Schut
0
5487M3031733-183917750511
Johanna Kluppel
0
5488M3031733-183917911110
Geertruijd Rogge
0
5489M3031733-183917911110
Mr. Johan: Rutgerius Ruijters en Dirk Kramps
0
5490M3031733-183918171201
KG
0
5491M3041613-1782

Margareta Mossel
0
5492M3041613-1782

Margareta Schut
0
5493M3041733-183917750511
Johanna Kluppel
0
5494M3041733-183917911110
Geertruijd Rogge
0
5495M3041733-183917911110
Mr. Johan: Rutgerius Ruijters en Dirk Kramps
0
5496M3041733-183918190806
de Roomsch Catholijke Kerk in de hoek
0
5497M3051613-1782

Aeff PouwelsWed. Hedde Willemsz.1
5498M3051613-1782

Marijtje JacobsWed. Gerit Cornelisz.0
5499M3051613-1782

Rensje Arends en Aafje de Haas
0
5500M3051733-183917710905
Dirk Schut
0
5501M3051733-183918171128
Ebeltje SchutWed. Jan West0
5502M3061613-1782

Jan Poppes
1
5503M3061613-1782

Freeck Pouwelsz.
0
5504M3061613-1782

Jan Stevensz.
0
5505M3061613-1782

Stijntje en Timon Toelanger, Pieter Spierwit
0
5506M3061733-183917711024
Stijntje Hen
0
5507M3061733-183918000717
Theunis Fluijter
0
5508M3071613-1782

Joris Jsbrantsz.
1
5509M3071613-1782

Gijsbert Claesz. Schilder
0
5510M3071613-1782

Henrik Gosensz.
0
5511M3071613-1782

de Diaconie van de Gereformeerde Kerk
0
5512M3071733-183917581228
Cornelis Spruijt
0
5513M3071733-183917850609
Lourens Aarhuijs
0
5514M3071733-183918071022
Neeltje DersjantWed. Aarhuijs0
5515M3081613-1782

KG
0
5516M3081733-1839

KG
0
5517M3091613-1782

Gerret, Aeff en Anne Freedricks
1
5518M3091613-1782

Freeck Klaasz
0
5519M3091613-1782

Pieter Slijper
0
5520M3091613-1782

Steven Slijper
0
5521M3091733-183917780108
Jan Christiaansz.
0
5522M3091733-183917981213
Catharina DijsWed. Jan Christiaansz.0
5523M3091733-183918040119
Hendrik ter Meulen en Wouter Kok
0
5524M3101613-1782

KG
0
5525M3101733-1839

KG
0
5526M3111613-1782

KG
0
5527M3111733-1839

KG
0
5528M3121613-1782

Jacob Jacobsz. Hoff
1
5529M3121613-1782

Coert Jansz.
0
5530M3121613-178216890404
Kenu JacobsWed. Koert Jansz. Nadat Kenu Jacobs overleden is voor 36 jaar verzegelt met uitzondering van haar mans zoon Conradi a Ceulen0
5531M3121733-1839

KG
0
5532M3131613-1782

Jacob Jacobsz. Hoff
1
5533M3131613-1782

Dieuw Jacobs
0
5534M3131613-1782

Gerrit Scholten
0
5535M3131733-183917730610
Wouter Beerendsz.
0
5536M3131733-183917960504
Beerend Wouters
0
5537M3131733-183918171201
KG
0
5538M3141613-1782

Gerrit Maertsz. Pomp
1
5539M3141613-1782

Pieter Rijksz.
0
5540M3141613-1782

Claasje Smeltersverzegelt tot 181308210
5541M3141733-183917771120
Mr. Abel van der Willige en Maarten Engelsman
0
5542M3141733-183917970518
Mr. Abel van der Willige en Hendrik Rijxen Engelsman
0
5543M3141733-183918171128
KG
0
5544M3151613-1782

Dirck Tonisz. Mes
1
5545M3151613-1782

Maria van den Broek
0
5546M3151613-1782

Assuerus Puit
0
5547M3151613-1782

Margareta Puit
0
5548M3151733-183917790121
Bouwe Broersz.
0
5549M3151733-183918171201
KG
0
5550M3161613-1782

Brecht Jans
1
5551M3161613-1782

Jantien Arents en Vrouwtje Hamers
0
5552M3161613-1782

Francois Stellingwerff
0
5553M3161613-1782

Jacob Kuijper
0
5554M3161733-183917760104
Willem Jansz.
0
5555M3161733-183917880410
Trijntje Dirks de Ruijter
0
5556M3161733-183918171201
KG
0
5557M3171613-1782

de erfgenamen van Alijd Jacobs
1
5558M3171613-178216500117
Cornelisjen Cornelisdr. 1/3
0
5559M3171613-178216500411
Cornelis Pietersz.Meester Scheepstimmerman0
5560M3171613-1782

Burgemeester Mul
0
5561M3171613-1782

Hr. Meijnard van Vossen
0
5562M3171733-183917711031
Elia Wilhelmina de Vries
0
5563M3171733-183917990613
Jan Brem
0
5564M3171733-183918180501
Jan Bremde zoon0
5565M3181613-1782

de erfgenamen van Alijd Jacobs
1
5566M3181613-1782

Cornelisjen Cornelisdr. 1/3
0
5567M3181613-178216500411
Cornelisjen Cornelisdr.
0
5568M3181613-1782

de kinderen van Kornelis Hendricksz. Baenman
0
5569M3181613-1782

Schepen Cornelis Groot
0
5570M3181733-183917761219
Joris van Simmeren
0
5571M3181733-183917950610
Trijntje van Simmeren
0
5572M3191613-1782

Jan Jsbrantsz.de zoon van jonge Jsbrant1
5573M3191613-1782

Jan de Jong, Meijnert Monsieur en Dirk Botjager
0
5574M3191613-1782

Theunis Monsieur
0
5575M3191733-183917810705
Soutje Groes
0
5576M3191733-183917971214
Jacoba, Marijtjen, Meijndert en Hendrik van Straalen Monsieur
0
5577M3191733-183918171201
KG
0
5578M3201613-1782

Jeronimus Roemersz., Tonis Cornelisz. Bedijcke en Pouwels Jansz. Compassemaecker
2
5579M3201613-1782

Maarten Leendertsz.
0
5580M3201613-1782

Jan Gast
0
5581M3201613-1782

Siebeth Sluijm
0
5582M3201613-1782

Bregje Maartens
0
5583M3201733-183917880228
Jacob Gast
0
5584M3201733-183918190702
Jan Gast
0
5585M3211613-1782

Suster Jeronimus
1
5586M3211613-1782

Gerrit Hamsz. Block 1/3, Albert Sieuwertsz. 1/3 en Lubbert Dircksz.1/3
0
5587M3211613-178216540608
Jan Lutgersz. Hoedesteker
0
5588M3211613-1782

Jelisjen Harmens
0
5589M3211613-1782

Jannetie Fuijs
0
5590M3211613-1782

Pieter Oosterend
0
5591M3211613-1782

Casper Oosterend
0
5592M3211733-183917830109
Isaac Gardingius
0
5593M3211733-183917831009
Claas Grauw
0
5594M3211733-183918171201
KG
0
5595M3221613-1782

Dirck Jansz. Kuijper
1
5596M3221613-1782

Jan Fransz.
0
5597M3221613-1782

Anna Schram
0
5598M3221613-1782

Anna de Jong
0
5599M3221733-183917710926
Antjen de Jongh
0
5600M3221733-183917970511
KG
0
5601M3231613-1782

Griet en Brecht Pieters
1
5602M3231613-1782

Jan Baarsz Knol
0
5603M3231613-1782

Jan Kleijn
0
5604M3231733-183917720227
Jan Kleijn
0
5605M3231733-183918171201
KG
0
5606M3241613-1782

KG
0
5607M3241733-1839

KG
0
5608M3251613-1782

Pieter Lenertsz. Palesteijndit graf mag niet geopend worden tot 17771
5609M3251733-183918050628
KGverzegelt geweest voor 50 jaren0
5610M3261613-1782

Reijnou GerritsWed. Claes Rijcketsz.1
5611M3261613-1782

WillemWillemsz.
0
5612M3261733-183917711024
Pieter Proost
0
5613M3261733-183918011210
Jan van Romond Dz.
0
5614M3261733-1839


dit KG is hier bij abuis gestelt0
5615M3271613-1782

Jan Claesz.Bootshaeck
1
5616M3271613-1782

de heer Schepen Francois Stellingwerf
0
5617M3271733-183917710801
Margareta van de Graaf
0
5618M3271733-183917870830
Reijnert Boendermaker
0
5619M3271733-183918171201
KG
0
5620M3281613-1782

Jan Claesz.Bootshaeck
0
5621M3281613-1782

Aeltje Simons
0
5622M3281613-1782

Antien Hans
0
5623M3281733-183917710822
Barbera Russel
0
5624M3281733-183917880228
Harmanus Eekhoff
0
5625M3281733-183918030203
Jan, Pieter en Catharina Keetbaas
0
5626M3281733-183918171201
KG
0
5627M3291613-1782

Jan Jsbrantsz.
1
5628M3291613-1782

Bregje Puit
0
5629M3291613-1782

KG
0
5630M3291613-178217720319
Jan Biman
0
5631M3291613-1782

Jan Frank
0
5632M3291733-183917790107
Jan Fransz.verzegelt tot 181706270
5633M3291733-183918171219
Pieter Visals in huwelijk hebbende Bregje Kwaad0
5634M3301613-1782

KG
0
5635M3301613-1782

Willem Baertsz. Makelaer en in ruiling tegen geen graf 't Vont 30
5636M3301613-1782

Aan de kerk vervallen
0
5637M3301733-1839

KG
0
5638M3311613-1782

KG
0
5639M3311733-1839

KG
0
5640M3321613-1782

KG
0
5641M3321613-178217660821
Pietertje Benier
0
5642M3321733-183917730325
Hendrik Werff
0
5643M3321733-183918171201
KG
0
5644M3331613-1782

KG
0
5645M3331733-1839

KG
0
5646M3341613-1782

KG
0
5647M3341733-1839

KG
0
5648M3351613-1782

KG
0
5649M3351733-1839

KG
0
5650M3361613-1782

Jeuriaen Jacobsz. Lurcz
0
5651M3361613-178216380815
Mens Gerritsz. Wisselaarstelt dit merk1
5652M3361613-1782

Caspar Robbertsz.
0
5653M3361733-183917711003
Casper Oosterend
0
5654M3361733-183917871011
Jan Maartensz.
0
5655M3361733-183918081117
Maarten Stolk en Cornelis Hokkeling
0
5656M3361733-183918171201
KG
0
5657M3371613-1782

de erfgenamen van Gerret Meijnnertsz. Groes
1
5658M3371613-1782

Jan Eltjesz. Reson
0
5659M3371613-1782

Dirk Baltesz.
0
5660M3371613-1782

Jan Haak
0
5661M3371613-1782

Jan Haak (de Jonge)
0
5662M3371733-183917711128
Geertruijd Haak
0
5663M3371733-183917990207
Dirl Michielsz.
0
5664M3371733-183918071224
Meijmerigje Theunis
0
5665M3371733-183918171201
KG
0
5666M3381613-1782

KG
0
5667M3381733-1839

KG
0
5668M3391613-1782

KG
0
5669M3391733-1839

Willempje JansCasboek 176411150
5670M3391733-183918171201
KG
0
5671M3401613-1782

Seger Claesz.
1
5672M3401613-1782

Maarten Willemsz. Molenaar
0
5673M3401613-1782

Meijnoutien Martens
0
5674M3401613-1782

Jan Schokker
0
5675M3401613-1782

Aagje Kleijn
0
5676M3401613-1782

Dirk Loots
0
5677M3401613-1782

Cornelisje Schokker
0
5678M3401613-1782

Hendrik Schokker
0
5679M3401733-183917810621
Hendrikje Helt
0
5680M3401733-183918171201
KG
0
5681M3411613-1782

Maerten Dircksz. En Jonge Claes Pouwelsz.
2
5682M3411613-1782

KG
0
5683M3411733-1839

KG
0
5684M3421613-1782

KG
0
5685M3421733-1839

KG
0
5686M3431613-1782

KG
0
5687M3431733-1839

KG
0
5688M3441613-1782

KG
0
5689M3441733-1839

KG
0
5690M3451613-1782

Mester Evert Splinter Schutgieter
1
5691M3451613-1782

Anthonij Wilkesz. Schutgieter
0
5692M3451613-178216850604
Cilianus Wilkes
0
5693M3451613-1782

Jan Wagenaar
0
5694M3451613-1782

Theunis Kist
0
5695M3451733-183917790909
Pieter Buijskes
0
5696M3451733-183918171003
Cornelia en Elia van der Willige
0
5697M3461613-1782

Dirck Janssz. Uijl
1
5698M3461613-1782

Femmetje van Wilsum
0
5699M3461613-1782

Harme Meijnertsz. Gravemaker
0
5700M3461613-1782

George Christoffel Aartwichdit graf is voor 96 jaren verzegelt0
5701M3461733-1839

dit graf is voor 96 jaren verzegelt tot 18610407. Casboek 176107300
5702M3471613-1782

KG
0
5703M3471733-1839

KG
0
5704M3481613-1782

KG
0
5705M3481733-1839

KG
0
5706M3491613-1782

KG
0
5707M3491733-1839

KG
0
5708M3501613-1782

KG
0
5709M3501733-1839

KG
0
5710M3511613-1782

KG
0
5711M3511733-1839

KG
0
5712M3521613-1782

KG
0
5713M3521733-1839

KG
0
5714M3531613-1782

KG
0
5715M3531733-1839

KG
0
5716M3541613-1782

Sijmon Jansz. Scheepstimmerman
1
5717M3541613-1782

Pieter Haak
0
5718M3541613-1782

Eva Haak Pietersdr.
0
5719M3541733-183917711212
Mr. Jan van Romond en Elia Eva van Romond
0
5720M3541733-183918041011
Elia Eva van Romond
0
5721M3541733-183918171219
Francois Adriaan Duijvensz. als usu? Erfgenaam van vrouwe Elia Eva van Romond0
5722M3541733-183918220111
Matthijs Korver Reijffert
0
5723M3551613-1782

KG
0
5724M3551733-1839

KG
0
5725M3561613-1782

KG
0
5726M3561733-1839

KG
0
5727M3571613-1782

KG
0
5728M3571733-1839

KG
0
5729M3581613-1782

KG
0
5730M3581733-1839

KG
0
5731M3591613-1782

KG
0
5732M3591733-1839

KG
0
5733M3601613-1782

Cornelis Adriaensz. Robol
1
5734M3601613-1782

Jantje Uijls
0
5735M3601613-1782

Ariaentje Uijl dit graf is voor altoos verzegelt0
5736M3601733-183917710808

dit graf is van wegens wijlen Ariaantje Uijl voor altoos verzegelt. Casboek 177607040
5737M3611613-1782

Reijnner Sijmsz.Lobbes
1
5738M3611613-1782

Gerrijt Gerijtsz.
0
5739M3611613-1782

Hiltje Agricola
0
5740M3611733-183917710711
Catharina Agricola
0
5741M3611733-183917910721
Jan Thepen
0
5742M3611733-183918171201
KG
0
5743M3621613-1782

de kinderen van Fermer Seger Doggers
1
5744M3621613-1782

Harman Melijsz. Wagenaer
0
5745M3621613-1782

Vroutjen Jelis
0
5746M3621613-1782

Jan Pietersz. van Urk
0
5747M3621613-178217241102
Fredrik de Wittverzegelt tot 182411020
5748M3621613-1782

Fredrik Verbruggen
0
5749M3621733-183917770706
Margarethe Petronella, Henrietta Johanna en Adriana Petronella Verbruggenverzegelt tot 182411020
5750M3631613-1782

Joris Jsbrantsz. Moers Vooght
1
5751M3631613-1782

Jan Pietersz. van Urk
0
5752M3631613-178217241102
Fredrik de Wittverzegelt tot 182411020
5753M3631733-183917770706
Margarethe Petronella, Henrietta Johanna en Adriana Petronella Verbruggenverzegelt tot 182411020
5754M3641613-1782

Dirck Heijndricksz. Compassemaker
1
5755M3641613-1782

Leenert Aertsz.
0
5756M3641613-1782

mr. Meijnert Jacobsz.
0
5757M3641613-178217241102
Fredrick de Wittverzegelt tot 18241102. behalve voor Geertruij de Wit en niemand anders0
5758M3641733-1839

Margarethe Petronella, Henrietta Johanna en Adriana Petronella Verbruggenverzegelt tot 182411020
5759M3651613-1782

de erfgenamen van Moertien Sijmons
1
5760M3651613-1782

StijntjenHalfhoorns
0
5761M3651613-1782

Jan Simonsz.
0
5762M3651613-1782

Marijtje de Jong
0
5763M3651733-183917810517
Jan de Jong
0
5764M3651733-183917861116
Jan de Jongh
0
5765M3661613-1782

Cornelis Sijmsz.
1
5766M3661613-1782

Aeff Sijmens
0
5767M3661613-1782

Meijndert Monsieur
0
5768M3661733-183917510916
Simon Monsieur
0
5769M3661733-183917860629
Meindert Monsieur
0
5770M3661733-183918171201
KG
0
5771M3671613-1782

Reijnou Bouwens
1
5772M3671613-1782

Juriaen Tijmon en Pieter
0
5773M3671613-1782

Grietje Jsbrants en haar kinderen 1/2voor 20 jaar verzegelt0
5774M3671613-1782

Pietermoer Heertjes
0
5775M3671613-1782

Pieter Verschuier
0
5776M3671613-1782

Grietien IJsbrants
0
5777M3671613-1782

Grietje Simons, Jan Aarsen en Claasje Jans
0
5778M3671613-1782

Jan Aartien
0
5779M3671733-183917711014
Jan Aartsz.
0
5780M3671733-183918171201
KG
0
5781M3681613-1782

Evert Hopman
1
5782M3681613-1782

Albert Dircksz. en Griet Dircx
0
5783M3681613-1782

Grietje Jsbrants 1/2 en haar kinderen
0
5784M3681613-1782

Grietje Simons, Huisvrouw van Gerrit Braan en Claasje Jans, huijsvrouw van Baltus Meijndertsz.
0
5785M3681613-1782

Baltus meijndertsz.
0
5786M3681733-183917791104
IJsbrand Douwesz.
0
5787M3681733-183917831225
Jan Simonsz.
0
5788M3681733-183918171031
Lucretia DekemaWed. Jan Simonsz.0
5789M3681733-183918290209
Leentje, Ebbo, Klaas, Antje, Willempje, Geesje en Pieter Jans Dekema
0
5790M3691613-1782

Gerret Meijnnertz Abbas
1
5791M3691613-178216481005
Griet Gerits en Arnoud van Leeuwen
0
5792M3691613-1782

KG
0
5793M3691733-1839

KG
0
5794M3701613-1782

de erfgenamen van Lenert Jacobsz. Meijn
1
5795M3701613-1782

Neeltjen Lenerts en de erfgenamen van Jan Lenertsz. Palensteijn
0
5796M3701613-1782

Hasmus Jonasz.
0
5797M3701613-1782

Jonas Hasmusz.
0
5798M3701733-183917810419
Pieter Freksz. van Wilsen
0
5799M3701733-183917990424
Harme van Wilsen
0
5800M3701733-183918031110
Jan Loots
0
5801M3711613-1782

Jannetien Arents
1
5802M3711613-1782

Andries Andriesz. Jijslijff
0
5803M3711613-1782

Jan Jansz. Keurmester
0
5804M3711613-1782

Suster Rooleeuw Wed. Ebbenhout0
5805M3711733-183917711031
Fempje Proost
0
5806M3711733-183918071008
Trijntje Waars
0
5807M3711733-183918090629
Sipke Hoogeveenals in huwelijk hebbende Fempje Bakewel0
5808M3721613-1782

Heertien Ariaensz. 2/3 en en van zijn broers
0
5809M3721613-1782

KG
0
5810M3721613-1782

Schepen Hendrick Adriaensz.in ruiling met N121 167302270
5811M3721733-183917711219
Catharina en Maria Brasser
0
5812M3721733-183918171114
Elisabeth van Mill
0
5813M3731613-1782

Cornelis Gijsbertsz. Verwer
0
5814M3731613-1782

KG
0
5815M3731733-183917671203
Pieter Mossel
0
5816M3731733-183917970601
T.E.J. van der Feltz.Wed. P. Mossel0
5817M3731733-183918171201
KG
0
5818M3741613-1782

Jantien Arens
1
5819M3741613-1782

Burgemeester Hero Baenman
0
5820M3741613-1782

Claas Baenman de Vrieserfgenamen van Hero Baenman0
5821M3741733-183917880619
Anna Zijerman,Marijtje Hosteman, Anna en Jan Danil
0
5822M3741733-183918171201
KG
0
5823M3751613-1782

Heertien Aarijaens 2/3 en Trijnmoer Arijaens
1
5824M3751613-178216420512
Heertien Aarijaens
0
5825M3751613-1782

Aefjen Biensde dochter van Commissaris Andries Biens0
5826M3751733-183917180127
Geertruijd Biens
0
5827M3751733-183917860605
Jan de Goede
0
5828M3751733-183917870104
Willem Brouwer
0
5829M3751733-183918171201
KG
0
5830M3761613-1782

Cornelis Gijsbertsz. Verwer
1
5831M3761613-1782

Jacob Cornelisz.
0
5832M3761613-1782

Barent gerrijtsz. Backer
0
5833M3761613-1782

Eldert backer
0
5834M3761733-183917711003
Casper Oosterend
0
5835M3761733-183917970601
Baukje Harms
0
5836M3761733-183918071217
Aart Jansz.
0
5837M3761733-183918090420
Jantje de BruijnWed. Aart jansz.0
5838M3761733-183918160106
Gerrit ?sem
0
5839M3771613-1782

Freedrick Florisz. Cuijper
1
5840M3771613-1782

Reijner Jansz. Vos
0
5841M3771613-1782

de kinderen van Jan Michielsz.
0
5842M3771613-1782

Aris Roelofsz.
0
5843M3771733-183917720514
Jantjen Dirks
0
5844M3771733-183917880221
Lourens van Praag
0
5845M3771733-183917970504
Aaltje van den BergWed. van Praag0
5846M3781613-1782

de erfgenamen van Wijncke Dircksz.
1
5847M3781613-1782

Willem Gasensz.
0
5848M3781613-1782

Hr. Schepen Dirk Haak
0
5849M3781613-1782

Wouter Cramer
0
5850M3781613-1782

Engeltje Volckers
0
5851M3781733-183917711017
Trijntjen Alberts en Guurtjen Maartensdr.
0
5852M3781733-183918040426
Hilthe Maartens en Michiel Bevoort
0
5853M3781733-183918171201
KG
0
5854M3791613-1782

Joris Jsbrantsz. Moersvooght
1
5855M3791613-1782

Cornelis Sijmonsz. Quint Bierhaelder
0
5856M3791613-1782

Rebecca en Jantjen Pieters
0
5857M3791613-1782

Burgemeester Dirk Haak
0
5858M3791613-1782

de Heer Gerrit van Romondzegge deself vrouwe Eva Haak0
5859M3791733-183917711212
Mr. Jan van Romond en Elia Eva van Romond
0
5860M3791733-183918041011
Elia Eva van Romond
0
5861M3791733-183918171219
Francois Adriaan Duijvensz. als usu? Erfgenaam van vrouwe Elia Eva van Romond0
5862M3791733-183918231106
Jan Valentijn
0
5863M3801613-1782

Freedrick Dircksz. Non
1
5864M3801613-1782

oud Schepen Dirk Haak
0
5865M3801613-1782

de Heer Gerrit van Romondzegge deself vrouwe Eva Haak0
5866M3801733-183917711212
Mr. Jan van Romond en Elia Eva van Romond
0
5867M3801733-183918041011
Elia Eva van Romond
0
5868M3801733-183918171219
Francois Adriaan Duijvensz. als usu? Erfgenaam van vrouwe Elia Eva van Romond0
5869M3801733-183918231106
Jan Valentijn
0
5870M3811613-1782

Pieter Jansz. Pottebacker
1
5871M3811613-1782

Pieter Harmsz. Neledoe en Cornelis de Haas
0
5872M3811733-183917490116
Pieter Harmsz. Neledoe
0
5873M3811733-183917840205
Baart Knoll
0
5874M3811733-183918171201
KG
0
5875M3811733-183918190504
Meijndert gast en Grietje Stubbebij ruiling met graf 5 in t Vont0
5877M3821613-1782

de kinderen van Adriaen Jacobsz.
1
5878M3821613-1782

Remment Jansz. Leijen
0
5879M3821613-1782

Petrus Ulpendam
0
5880M3821613-1782

Lijsebetje Semeijns
0
5881M3821613-1782

Aaltje Mes
0
5882M3821733-183917740120
Meijndert Simonsz. Semeijns verzegelt voor 50 jaar tot 182310130
5883M3821733-183917970601
Simontje Semeijns en Willem Palensteijn Semeijnsverzegelt tot 182310140
5884M3831613-1782

Gerben Dobberonder conditie dat Ludou Sijmons hier in moet gaan.0
5885M3831613-1782

Willem Schagen
0
5886M3831613-1782

Jacob van Loosen
0
5887M3831613-1782

Aafje Bosch
0
5888M3831733-183917740106
Simon AlbertszCum Suis. Verzegelt voor 24 jaar tot 179706090
5889M3831733-183918171201
KG
0
5890M3841613-1782

Seger Brantsz.
1
5891M3841613-1782

Heert Heertsz. Timmerman
0
5892M3841613-1782

Burgemeester Roemer Fransz. Kant
0
5893M3841613-1782

Renouwtjen van de Nieuwburch
0
5894M3841613-1782

KG
0
5895M3841613-178217560429
Elisabeth EngelsmanWed. S. petter0
5896M3841733-183917770626
Maarten Engelsman
0
5897M3841733-183917850623
Cornelia Rijxen
0
5898M3841733-183917970512
Hendrik Rijxen Engelsman
0
5899M3841733-183918171201
KG
0
5900M3851613-1782

Hessel Pietersz
1
5901M3851613-1782

Schepen Roemer Fransz. Kandt
0
5902M3851733-183917711111
Petronella Ris
0
5903M3851733-183917871227
Mr. Henrik van Straalen
0
5904M3851733-183917970405
KG
0
5905M3861613-1782

Pieter Hermonsz. Stadsbode
0
5906M3861613-1782

Trijntjen Dircks
0
5907M3861613-178217241005
Jan Sombeek
0
5908M3861613-1782

Dirk Sombeek
0
5909M3861733-1839

KG
0
5910M3871613-1782

de erfgenamen van Griet Femmes
1
5911M3871613-1782

Pieter Jellisz. Schroorverzegelt voor 48n jaar tot 17940
5912M3871613-1782

Dirk Schouw
0
5913M3871733-183917870802
Willem Egbertsz. TonneboeijerVerzegelt tot 179407290
5914M3871733-183918171201
KG
0
5915M3881613-1782

Volckert Gerrijtsz en Handrik Evertsz. Cuijpper
2
5916M3881613-1782

Dieuw Freecks v. Kicks en kinderen
0
5917M3881613-1782

Andries Haak
0
5918M3881733-183917710919
Mr. Everhard Pan
0
5919M3881733-183917950827
Pieter Adriaan van Bleiswijk
0
5920M3881733-183918170815
Hugo Adriaan en Georgina Levina van Bleiswijkverzegelt tot 184203200
5921M3891613-1782

KG
0
5922M3891613-1782

Schepen Jacop Wiggersz.bij ruiling met graf M1980
5923M3891613-1782

de heer Schepen Garbrant Blaeuhulck
0
5924M3891613-1782

Andries Haak
0
5925M3891733-183917710919
Mr. Everhard Pan
0
5926M3891733-183917950827
Pieter Adriaan van Bleiswijk
0
5927M3891733-183918170805
Hugo Adriaan en Georgina Levina van Bleiswijk
0
5928M3901613-1782

Ellert Vlieghop
0
5929M3901613-1782

Jacop Wiggersz.
0
5930M3901613-1782

de heer Schepen Garbrant Blaeuhulck
0
5931M3901613-1782

Andries Haak
0
5932M3901733-183917710919
Mr. Everhard Pan
0
5933M3901733-183917950827
Pieter Adriaan van Bleiswijk
0
5934M3901733-183918170805
Hugo Adriaan en Georgina Levina van Bleiswijk
0
5935M3911613-1782

Cornelis Nansz.
1
5936M3911613-1782

Albert Jansz. Gravemaker
0
5937M3911613-1782

Jacop lenertsz.
0
5938M3911613-1782

Sijmon Mouritsz.Oranjen Stam0
5939M3911613-1782

Gerrit AlbertszMeester Huijstimmerman0
5940M3911613-1782

Jan Albertsz. Meun
0
5941M3911733-183917801228
Job Meun
0
5942M3911733-183918171201
KG
0
5943M3921613-1782

Gerbrant Sijmsz. Semeijns
1
5944M3921613-1782

Harme Freecksz.
0
5945M3921613-1782

Domene VoldanusMedicant0
5946M3921613-1782

Willem Jacob Roldanus
0
5947M3921733-183917821017
Aarona Clasina van den Ramhorst
0
5948M3931613-1782

de erfganamen van Comen Jsbrant
1
5949M3931613-1782

Meijnoutjen Olfers
0
5950M3931613-178216820309
Pieter Leenmaan
0
5951M3931733-183917710808
Do. Petrus Leeman en Hermina Laurentia van IrhovenWed. Jan Leemaan0
5952M3931733-183918171201
KG
0
5953M3931733-183918250815
Jan Jansz. de Boer
0
5954M3941613-1782

Allert Meijnnersz. Semeijns
1
5955M3941613-1782

de kinderen van de heer burgemeester Johan Komanbij erfenis van juffr. Sijbregje Semeijn0
5956M3941733-183917711014
Petronella Ris
0
5957M3941733-183917871227
Mr. Henrik van Straalen
0
5958M3941733-183918000327
Mr. Hendrik Jansz. van Straalen
0
5959M3941733-183918180403
KG
0
5960M3941733-183918181106
Susanna Aletta Elisabeth Snoeck en hare kinderen Mr. J.A. Kluppel, Arnoldina Anthonia, Ursula, Wessel. En Catharina Willemina KluppelWed. A.J. Kluppel0
5961M3951613-1782

Pieter Gerretsz. Pits
1
5962M3951613-178216410422
Volckert Gerritsz. Pits
0
5963M3951613-1782

Claes Gerrijtsz. Pit
0
5964M3951613-1782

de heer Johan Verbruggen
0
5965M3951613-1782

de heer mr. Fredrik Verbruggen
0
5966M3951733-183917770206
Margareta Petronella Verbruggen
0
5967M3951733-183918160202
Mr. Andries Jacob Kluppel
0
5968M3951733-183918171219
Susanna Aletta Elisabeth Snoeck en hare kinderen Mr. Jan Andries, Arnoldina Anthonia, Ursula, Wessel. En Wilhelmina Catharina KluppelWed. A.J. Kluppel0
5969M3961613-1782

Pieter Gerretsz. Pits
1
5970M3961613-178216410422
Pieter Gerritsz.jonge Pieter Pits0
5971M3961613-1782

de commissaris Jan Klooster
0
5972M3961613-1782

de hr. Johan Verbruggen
0
5973M3961613-1782

de Hr.Mr. Fredrik Verbruggen
0
5974M3961733-183917770206
Margareta Petronella Verbruggen
0
5975M3961733-183918160202
Mr. Andries Jacob Kluppel
0
5976M3961733-183918171219
Susanna Aletta Elisabeth Snoeck en hare kinderen Mr. Jan Andries, Arnoldina Anthonia, Ursula, Wessel. En Wilhelmina Catharina Kluppel
0
5977M3971613-1782

Pieter Jansz. Grawert
0
5978M3971613-1782

Frans Meun
0
5979M3971613-1782

Jan Meun
0
5980M3971733-183917811011
Sijtje Jans SnoekWed. Pieter Buurman. Verzegelt tot 183109270
5981M3981613-1782

de erfgenamen van Jan Meijnnersz.
1
5982M3981613-178216340829
Pieter Jansz. Mensz
0
5983M3981613-1782

Trijntje en Fempje Mensz
0
5984M3981613-1782

Jan Albertsz. Meun
0
5985M3981733-183917810111
Cornelis Blok
0
5986M3981733-183918090601
Fredril Blok
0
5987M3991613-1782

Cornelis Vreecksz.
1
5988M3991613-1782

Dirk Jansz. Wit
0
5989M3991613-1782

Hr. Andries van Vossen
0
5990M3991613-1782

Jan jansz. de Vries
0
5991M3991733-1839

KG
0
5992M3991733-183918090112
Susanna ArkenboutWed. Jan Montanje0
5993M3991733-183918150601
Jacob van der Meer en Willempje MontanjeEchtelieden0
5994M4001613-1782

de kinderen van Mester Ariaen van Stakenbroeck
1
5995M4001613-1782

Aerjan Pietersz. Stakenbroeck
0
5996M4001613-1782

Pieter Boockeisverzegelt voor 38 jaar tot 178002130
5997M4001733-183917710829
Aafjen ten Bosch
0
5998M4001733-183917830724
de erven Aafjen ten Boschverzegelt tot 183105010
5999M4011613-1782

Trijn Jacobs
1
6000M4011613-1782

Gerrit Hehdricksz. Malcontent
0
6001M4011733-183917720116
Catharina van OudCum Suis0
6002M4011733-183917960324
Petronella Kuijper
0
6003M4021613-1782

Jan Jansz. Glas
1
6004M4021613-178217041230
Elsjen Liefhart
0
6005M4021733-183917711003
Hendrik Houkes
0
6006M4021733-183918171201
KG
0
6007M4031613-1782

Aeff Ellinghs
1
6008M4031613-1782

Sieuwert Harksz. de Jong
0
6009M4031733-183917711017
Mr. Abel van der Willige
0
6010M4031733-183918171128
Mr. Cornelis en Mr. Pieter van der Willige
0
6011M4041613-1782

Marij Jacobs
1
6012M4041613-1782

Jan Swart en Claas Pietersz.
0
6013M4041613-1782

Niesje ClaasWed. Clas Pietersz.0
6014M4041613-1782

Jan Harmsz. van der Hout
0
6015M4041613-1782

Heertje Ossekoper
0
6016M4041613-1782

Willem Maartensz.
0
6017M4041733-183917711017
Claas Jochemsz.
0
6018M4041733-183917881106
Doortje Claas
0
6019M4051613-1782

KG
0
6020M4051613-1782

D. van Houtt
0
6021M4051613-1782

Cornelia en Lammerma van Houtendit graf is voor 96 jaren verzegeld van 17170611 tot 18130601.0
6022M4051733-1839

KGdit graf is voor 96 jaren verzegeld tot 18130601. Casboek 172309300
6023M4071613-1782

Dirckien Jan van Leecx
1
6024M4071613-178216390815
Jacob Allertsz.
0
6025M4071613-178216510305
Gerrit Segersz.
0
6026M4071613-1782

de Hr. Mr. Pieter Vestermanal zijn goederen zijn aan de kerk vermaekt, zo ook het graf.0
6027M4071733-1839

KGdit graf is van wegens wijlen Mr. Jacob van der Ramhorst, voor altoos verzegeld. Casboek 176205200
6028M4081613-1782

Dirckien Jan van Leecx
1
6029M4081613-178216390815
Gerrit Segersz.
0
6030M4081613-1782

Jacob van Ramhorst
0
6031M4081733-1839

KGdit graf is van wegens wijlen Mr. Jacob van der Ramhorst, voor altoos verzegeld. Casboek 176205200
6032M4091613-1782

Cornelis Albertsz. Brouer
1
6033M4091613-1782

Aafjen van Loosenverzegelt tot 178505110
6034M4091733-1839

Mr. Gerard en Mr. Everhard Pan
0
6035M4091733-1839

Mr. Dirk Elias van Loosen
0
6036M4091733-1839

Cornelia Petronella van LoosenVerzegelt tot 17850510. Huisvrouw van Samuel Snouck0
6037M4101613-1782

Outger Freedricksz.
1
6038M4101613-178216420623
Oucker Freecksz.
0
6039M4101613-1782

Dirk Barteling
0
6040M4101613-1782

Simontje Cheff
0
6041M4101733-183917750518
Aaltje BartelinkWed. Samuel de Meij0
6042M4101733-183917990418
Jan Everwijn Drillinger
0
6043M4101733-183918080825
Theodora de MeijWed. J.E. Drillinger0
6044M4111613-1782

Sijmmon Outgersz.
1
6045M4111613-1782

Herme Meijnertsz. Gravemaker
0
6046M4111613-1782

Aaltjen BarentsWed. Jan lelivelt0
6047M4111613-1782

Adriana Rijswijk
0
6048M4111613-1782

Jan Cornelisz. de Jong
0
6049M4111613-1782

Frans Koppens
0
6050M4111733-1839


dit graf is van wegens wijlen Frans Koppens voor altoos verzegelt. Casboek 17660425.0
6051M4121613-1782

de erfgenamen van Meijnnert Jansz. Slock
1
6052M4121613-1782

Albert Simonsz. Bootemaker
0
6053M4121613-1782

Cornelisje Deugt
0
6054M4121613-1782

Johanna Andringaten eeuwigen dage voor altoos verzegelt0
6055M4121733-183917570505

dit graf is van wegens wijlen Johannes Andringavoor altoos verzegelt. Casboek 177302180
6056M4131613-1782

de kinderen van Rijckelemoer Crommedijcks
1
6057M4131613-1782

Dieuwertje Tjallis
0
6058M4131733-183917610212
De weduwe Pieter de Witt
0
6059M4131733-183918030106
Petronella de WittWed. Doctor Robol0
6060M4131733-183918300510
Harea van der StamWed. Wouter de Witt0
6061M4141613-1782

Egbert EghbertsWed. Jacob Til0
6062M4141613-1782

Albert Spanjaard
0
6063M4141733-183917661204
Claas Spanjaart
0
6064M4141733-183917881218
Grietje Brandenburg
0
6065M4141733-183918171128
KG
0
6066M4151613-1782

Mester Otte
1
6067M4151613-1782

Juffr. Catharina van Romondverzegelt voor 60 jaren0
6068M4151733-183917190511

dit graf is van wegens wijlen Catharina Romond voor de tijd van 60 jaren verzegelt tot 18020621. Casboek 174209270
6069M4151733-183918171201
KG
0
6070M4161613-1782

Jacob Pietersz. Slachswaert en Aef JansWed. Heerinck Jacobsz.2
6071M4161613-1782

Jufr. Catharina van Romond
0
6072M4161733-183917190519

dit graf is van wegens wijlen Catharina Romond voor de tijd van 60 jaren verzegelt tot 18020621. Casboek 174209270
6073M4161733-183918171201
KG
0
6074M4171613-1782

de erfgenamen van Cornelis Outgersz. en Doede Dircksz.
2
6075M4171613-1782

Dirck Anensz. Pels en Cornelis Gerritsz. Stuurman
2
6076M4171613-1782

Cornelis Geritsz. Stuijrman
0
6077M4171613-1782

Adrien Jacobsz.
0
6078M4171613-1782

Jan Hendricksz. Koningh
0
6079M4171613-1782

Claas en Jan Koning en Dirk Hendriks Langendam
0
6080M4171733-183917880221
Lucas Westwoude
0
6081M4171733-183918160301
Dieuwertje BoederWed. L. Westwoude0
6082M4171733-183918170404
de erfgenamen van gedachte Dieuwertje Boederverzegelt tot 185611150
6083M4181613-1782

de erfgenamen van Dirck Claesz. Spregel
1
6084M4181613-1782

Didrich van Riumondt Muntmeesterverzegelt voor 40 jaren tot 175509190
6085M4181613-1782

Hr. Gerrit Westwoud
0
6086M4181613-1782

Juffr. Aafje de Jong
0
6087M4181733-183917880221
Lucas Westwoude
0
6088M4181733-183918160301
Dieuwertje BoederWed. L. Westwoude0
6089M4181733-183918170404
de erfgenamen van gedachte Dieuwertje Boederverzegelt tot 186603220
6090M4191613-1782

Dirck Jacobsz. Comen
1
6091M4191613-1782

KG
0
6092M4191613-1782

Neltje PietersWed. Evert Cornelisz.0
6093M4191733-183917810104
Gerrit Everdsz. Pottebakker
0
6094M4191733-183918171128
Aagje Daniels
0
6095M4201613-1782

Pieter Sijbrantsz.Wed. Melle Wermersz.1
6096M4201613-1782

Odemaer Jacobs
0
6097M4201613-1782

de erfven van Pieter en Jan Clasz. Schaap
0
6098M4201733-183917711126
Jan Deugt
0
6099M4201733-183918171201
KG
0
6100M4211613-1782

Mester Hendrick Wegewaert
1
6101M4211613-1782

de Wed. van Wolfgang Meijerverzegelt tot 176611190
6102M4211613-1782

Andries Cornel
0
6103M4211613-1782

Jarmen Cornel
0
6104M4211733-183917750202
Helena Cornel
0
6105M4211733-183917970518
Jantje Cornel
0
6106M4221613-1782

Jasper Albertsz. en Anna Jacobs
1
6107M4221613-1782

het Provenhuijs
0
6108M4221613-1782

oud Schepen Heijndrick van Gent
0
6109M4221613-1782

Pieter Harmsz. Brugman
0
6110M4221613-1782

Pieter Pouwelsz.
0
6111M4221613-1782

Aan de kerk vervallenwegens verstande legerstee0
6112M4221733-1839

Mr. Dirk Semeijns en Mr. Jan van Romond
0
6113M4221733-183918071105
Mr. Dirk Semeijns 1/2 en Elia Meijna, Maria Catharina,Johanna Petronella en Arendtdina Diederika van Romond 1/2
0
6114M4231613-178216480518
Garijdt Segersoonbij ruiling met N1081
6115M4231613-178216510508
de kinderen van Allert Meijnertsz. Semeijn
0
6116M4231613-1782

de hr. Schepen Dirck Semeijnbij erfenis van Juffr. Sijbregje Semeijn0
6117M4231613-1782

Arend Brouwer Semeijns
0
6118M4231733-183917791230
Mr. Dirk Semeijns en Mr. Jan van RomondNom: Ux?:0
6119M4231733-183918071105
Mr. Dirk Semeijns 1/2 en Elia Meijna, Maria Catharina,Johanna Petronella en Arendtdina Diederika van Romond 1/2
0
6120M4241613-1782

Jacob Lenersz. Meijn
0
6121M4241613-178216370824
Jan Jacobsz. Cleijer
1
6122M4241613-1782

de heer Schepen Gerrit van der Nieuburgh
0
6123M4241733-183917711114
Petronella Ris
0
6124M4241733-183917871227
Mr. Henrik van Straalen
0
6125M4241733-183917970406
KG
0
6126M4251613-1782

Cornelis Outgersz
1
6127M4251613-1782

Aan de kerk vervallen
0
6128M4251613-1782

Jan Minne
0
6129M4251733-183917710919
Mr. Everhard Pan
0
6130M4251733-183917950827
Mr. Dirk Elias van Loosen
0
6131M4251733-183918071231
Cornelia Petronella van LoosenHuisvrouw van Samuel Snouck0
6132M4261613-1782

Sijmontien Sijmmons
1
6133M4261613-1782

Trin Wicgers en Geset Siewers
0
6134M4261613-1782

Evert en Jaltjen Cornelis
0
6135M4261613-1782

Jan Minne
0
6136M4261733-183917710919
Mr. Everhard Pan
0
6137M4261733-183917950827
Mr. Dirk Elias van Loosen
0
6138M4261733-183918071231
Cornelia Petronella van LoosenHuisvrouw van Samuel Snouck0
6139M4271613-1782

Wigger Jansz.
1
6140M4271613-1782

de erfgenamen van Aeltien Jans (Freeck Outgersz. En Albertien Ouckers)
0
6141M4271613-1782

de Burgemeester Pieter Hilbrantsz. Vis
0
6142M4271613-1782

de heer Hessel Vis
0
6143M4271613-1782

de Burgemeester Hilbrandt Vis
0
6144M4271613-1782

de Hr. Mr. Andries van Vossen
0
6145M4271733-183917751214
Hilbrand Willem van Vossen
0
6146M4271733-183917891105
Henrieta Johanna VerbruggenWed. H.W. van Vossen0
6147M4271733-183917970413
Mr. Pieter van de Willige
0
6148M4281613-1782

de kinderen van Harmen Windelsz.
1
6149M4281613-178216400116
Gerritjen Reijners
0
6150M4281613-178216520719
Hillebrantisje Visdr.
0
6151M4281613-1782

de Burgemeester Pieter Hilbrantsz. Vis
0
6152M4281613-1782

de Burgemeester Hilbrandt Vis
0
6153M4281613-1782

de Hr. Mr. Andries van Vossen
0
6154M4281733-183917751214
Hilbrand Willem van Vossen
0
6155M4281733-183917891105
Henrieta Johanna VerbruggenWed. H.W. van Vossen0
6156M4281733-183917970413
Mr. Pieter van de Willige
0
6157M4291613-1782

Dirck Allertsz.
1
6158M4291613-1782

de erfgenamen van Evert Dircksz. Beuker(Garbrant Evertsz. Beuker 4/5 en Roeloff Albertsz. Cistemaker en Juffr. Catharina Brandenburg 1/5)
0
6159M4291733-183917860810
Isaac Brandenburg 1/2 en Abraham Toussaint en Beintin Hendrik Toussaint 1/2
0
6160M4291733-183918171201
KG
0
6161M4301613-1782

Lijsbet Pieters
1
6162M4301613-1782

Pieter Sijmonsz. Hooghien
0
6163M4301613-1782

Simon Pietersz. En jantje Pieters Hoogje
0
6164M4301733-183917791122
Jan Simonsz. Hoogjen
0
6165M4301733-183917890716
Pieter van der Zijll
0
6166M4301733-183918251010
Dirkje van der Zijl en Jantje Compas
0
6167M4301733-183918251010
David Wolvendijk
0
6168M4311613-1782

Jan Jsbrantsz. (de zoon van Jonge Jsbrant). Verzegelt voor 24 jaar van 17130102 tot 173701021
6169M4311613-1782

Fockje Jans
0
6170M4311613-1782

Claas Stant
0
6171M4311733-183917810104
Mr. Cornelis Stant en Jan Lucsz. Stant
0
6172M4311733-183917880410
Jantjen van der Willige
0
6173M4311733-183917930411
Fredrik de JongN: U:0
6174M4311733-183918220504
Cornelisje Mesje
0
6175M4321613-1782

Cosijn en Cracht Freedricksz.
2
6176M4321613-1782

Freeck Sijmonsz.
0
6177M4321733-183917710704
Jan Heersz. Bakker
0
6178M4321733-183918270813
Grietje OosterhofWed. Jan Heersz. Bakker0
6179M4331613-1782

Mincke PietersWed. Jacob Albertsz. Dubbelde Cop1
6180M4331613-1782

Gerrijt Barensz. De Jonge Metselaer
0
6181M4331613-1782

Aafjen Allinga
0
6182M4331613-1782

de Hr. Burgemeester Gerrit Buijskes
0
6183M4331733-183917810322
Lucas Wakker
0
6184M4331733-183917120611
Johannes Bruijnier en Elisabeth Wakker
0
6185M4341613-1782

Marij MeijnnersWed. Wijbrant Albertsz. Dubbelde Cop1
6186M4341613-1782

Schepen Mr. Timotheus Tol
0
6187M4341613-1782

de Hr. Jacob de Jong
0
6188M4341733-183917710606
Anthonij Jacob de Jong van Persijn
0
6189M4341733-183917970601
Sieuwert Ris
0
6190M4351613-1782

Eeffke Segers en Gerrit Tijmmonsz. Hoeck
2
6191M4351613-178216351210
de erfgenamen van Brecht Cornelis 1/2
0
6192M4351613-178216360407
de erfgenamen van Brecht Cornelis
0
6193M4351613-1782

de Hr. Anthonij de Jong
0
6194M4351613-1782

de Hr. Burgemeester Joan de Jong van Persijn
0
6195M4351733-183917710606
Anthonij Jacob de Jong van Persijn
0
6196M4351733-183917970601
Sieuwert Ris
0
6197M4361613-1782

de kinderen van Frans Segersz.
1
6198M4361613-1782

Rijket de Wit
0
6199M4361613-1782

Christoffel Diedrik Braman
0
6200M4361613-1782

Hendrik van Veen en Jacob Simonsz. van Grauwdiep
0
6201M4361733-183917800520
Elsje LuningsWed. Hendrik van Veen0
6202M4361733-183917831030
Jacob Arendsz Bloemhart
0
6203M4361733-183918001030
Arend, Jannes en Benjamin Bloemhart
0
6204M4361733-183918171201
KG
0
6205M4371613-1782

KG
0
6206M4371733-1839

KG
0
6207M4381613-1782

Trijn Haeijkes en haar zoon Jan Pietersz. Block
1
6208M4381613-1782

Gerrit van der Horst
0
6209M4381733-183917800928
Hendrica en Hillgonda van der Horstverzegelt voor 12 jaar tot 17600
6210M4381733-183917880124
Hendrica van der Horst en Franciscus Stroobant
0
6211M4381733-183918171201
KG
0
6212M4391613-1782

Joris Dircksz. Van Daes
1
6213M4391613-1782

Antje Muurling en Bruijn Jansz.
0
6214M4391613-1782

Bruijn jansz.
0
6215M4391733-183917711003
Aldert Jansz. Last
0
6216M4391733-183918171201
KG
0
6217M4401613-1782

Mester Evert Splinter
1
6218M4401613-1782

Burgemeester Pieter Hilbrantsz. Vis
0
6219M4401613-1782

Pietertje Jeremias
0
6220M4401613-1782

Hilbrant Lievensz. De Leeu (geseijt Quast)
0
6221M4401613-1782

de Hr. Commandeur Willem Codde en de Capiteijn Pieter Karseboom
0
6222M4401613-1782

Marijtien Harmesdr.Wed. Cap. Carsseboom0
6223M4401613-1782

de Hr. Herman Taanman
0
6224M4401613-1782

Aaltjen Jochems
0
6225M4401613-1782

Grietje Eerdewijns
0
6226M4401733-183917791122
Aaltje Knoppeldoek
0
6227M4411613-1782

Christiaen Fransz. In de galeij
1
6228M4411613-1782

Marijtje Jans 1/2 en Marijtje Pieters 1/4 en Trijntje Pieters 1/4Wed. Aldert Joppen, Wed. Cornelis Willemsz., Wed. Arend Gerritsz.0
6229M4411733-183917710502
Trijntje Alderts
0
6230M4411733-183917830403
Anna Margareta van Vliet
0
6231M4411733-183918171201
KG
0
6232M4421613-1782

Pieter Dircksz.
1
6233M4421613-1782

KG
0
6234M4421733-1839

KG
0
6235M4421733-183918060731
Wouter Blok
0
6236M4421733-183918070813
Hendrik van der Laar
0
6237M4431613-1782

Adriaen Pietersz. van Horen
1
6238M4431613-1782

Cniertje Maartens
0
6239M4431613-1782

Claas Arentsz.
0
6240M4431613-1782

Jan Claasz.
0
6241M4431733-183917821010
Elsjen Wesselman
0
6242M4431733-183918171201
KG
0
6243M4441613-1782

de kinderen van Claes Freedricksz.
1
6244M4441613-178216400220
Muntmeester Nicolaes Wijntgis
0
6245M4441613-1782

Surris? JansWed. Burgemeester Pieter Willemsz. Potter0
6246M4441613-1782

de Hr. Maarten Hoogdwoud
0
6247M4441733-183917710919
Cornelia, Dieuwertje en Geertruijd Hoogtwoud
0
6248M4441733-183917880124
Margareta van Swoll
0
6249M4441733-183917940605
Jan Gerritsz. Kroll
0
6250M4441733-183918181204
Meijnoutje, Gerrit, Hillegonda, Pieter en Jan Crollverzegeld voor 36 jaren tot 185411300
6251M4451613-1782

de kinderen van Harcke Melisz.
1
6252M4451613-1782

Cornelia, Dieuwertje en Geertruijd Hoogwoud
0
6253M4451733-183917750119
Gerrit Jan
0
6254M4451733-183917840429
Jasper Maas
0
6255M4451733-183917920816
Claas Maas
0
6256M4451733-183918171219
Geert Hovenier
0
6257M4461613-1782

KG
0
6258M4461733-1839

KGGedestineerd voor de Heeren Predicanten en haar familie0
6259M4471613-1782

KG
0
6260M4471733-1839

KGGedestineerd voor de Heeren Predicanten en haar familie0
6261M4481613-1782

de erfgenamen van Lijsbet Jans
1
6262M4481613-1782

de Hr. Schepen Maerten Roos, Willem, Maria en Johanna van Schaak
0
6263M4481613-1782

de Hr. Fredrik Druijf
0
6264M4481613-1782

Mejuffr. Johanna Rietveld
0
6265M4481733-183917811011
Anthonij Jacob de Jongh van Persijn
0
6266M4481733-183917970601
Sieuwert Ris
0
6267M4491613-1782

de erfgenamen van Lijsbet Jans
1
6268M4491613-1782

de Hr. Schepen Maerten Roos, Willem, Maria en Johanna van Schaak
0
6269M4491733-183917711223
Margareta Hauwert
0
6270M4491733-183918171201
KG
0
6271M4501613-1782

Dieu Pieters
0
6272M4501613-1782

Harman Grevensteijn
0
6273M4501613-1782

Commissaris Claes Duijm
0
6274M4501613-1782

Commissaris Gerrit Pijl
0
6275M4501733-183917710627
Geertruijd Pijl
0
6276M4501733-183917971116
Jacob Bruijnier
0
6277M4501733-183918091116
Maria Nederberg
0
6278M4511613-1782

Pieter Jansz.
2
6279M4511613-1782

Jan Jacopsz. Nijeboer1/2 en Claes Varmersz. 1/2
0
6280M4511613-1782

Annamoer Janas
0
6281M4511613-1782

Pieter Slijper
0
6282M4511733-183917711000
Joris Slijper
0
6283M4511733-183917970518
Jan Bloemendaal
0
6284M4511733-183918070212
Cornelisje SlijperWed. Jan Bloemendaal0
6285M4511733-183918101004
Willem Bloemendaal
0
6286M4511733-183918171201
KG
0
6287M4521613-1782

de erfgenamen van Ebel Broecks
1
6288M4521613-1782

Heijndrick Cornelisz. Mercken en Griet Claes Berts
0
6289M4521613-1782

Etje en Jantje van Merken
0
6290M4521613-1782

Claasje Smeltersverzegelt voor 36 jaar tot 180804040
6291M4521733-183917771120
Mr. Abel van der Willige en Maarten EngelsmanN: U:0
6292M4521733-183917970518
Mr. Abel van der Willige en Hendrik Rijxen EngelsmanN: U:0
6293M4521733-183918171128
KG
0
6294M4531613-1782

de erfgenamen van Ebel Broecks
1
6295M4531613-1782

Sijmen Folckertsz. En Maeritien en Geert Folckers
0
6296M4531613-1782

de erfgenamen van Sijmon Folcherts en van marijtien Folckerts
0
6297M4531613-1782

Teunis Cornelis Baenman
0
6298M4531613-1782

de Hr. Engel Appelman
0
6299M4531733-183917720730
Mr. Jan Lambertus Appelman
0
6300M4531733-183917880207
Veerdu Agnis Pan
0
6301M4531733-183917920202
Mr. Willem Diederik Verschuer en Margateta Appelman
0
6302M4541613-1782

Ariaen Huijgen
1
6303M4541613-1782

Juffr. Josina van Berkel
0
6304M4541613-1782

de erfgenamen van Jan Spaan en Agnes Hamsingh
0
6305M4541733-183917381124
Frans Spaan
0
6306M4541733-183917861214
Maria en Johanna Spaan
0
6307M4541733-183918120917
Alida Maria, Johanna Anthonia, Catharina Agnes en Dirk Kramps
0
6308M4551613-1782

Adriaen Huijgen
1
6309M4551613-1782

Juffr. Josina van Berkel
0
6310M4551613-1782

de erfgenamen van Jan Spaan en Agnes Hamsingh
0
6311M4551613-1782

Juffr. Johanna Kort
0
6312M4551733-183917791104
Catharina en Jan Woestenburg
0
6313M4551733-183918171201
KG
0
6314M4561613-1782

Pieter Thijsz. Tuijnman
1
6315M4561613-1782

Do. Joannis Ursinus de Jonge
0
6316M4561613-1782

de hr. Luijckas Timmerman
0
6317M4561613-1782

IJsbrant Afslager
0
6318M4561613-1782

Vokeltje Baanman en Sirp ouckama
0
6319M4561733-183917810705
Wouter, Jan Pietersz. Slok en Cornelis Jansz. Sjoers
0
6320M4561733-183918171201
KG
0
6321M4571613-1782

Pieter Tijsz. Tijnman
1
6322M4571613-1782

Pieter Gerritsz. Hoeck
0
6323M4571613-1782

Hendrick Slijper
0
6324M4571613-1782

Juffr. Geertruij Slijper
0
6325M4571613-1782

de Hr. Nicolaas van Schaeck
0
6326M4571733-183917781231
Hendrik van Schaeck
0
6327M4571733-183918171201
KG
0
6328M4571733-183918240705
Stephanus Muntendam
0
6329M4581613-1782

Segertien Claes
1
6330M4581613-1782

Pieter IJfsz.meester Timmerman0
6331M4581613-1782

Pieter Kophen
0
6332M4581733-183917761219
Grietje Blaauwevlag
0
6333M4581733-183917890409
Jan Silver de Jonge. Verzegelt tot 183904090
6334M4591613-1782

de erfgenamen van Nies Jans
1
6335M4591613-178216401022
Hillebrant Hercksz., Femmetje Jans, Jan hermsz. Vogelaer
0
6336M4591613-1782

Neel Jans, AeltjenHillebrants en Tavid Tjallis
0
6337M4591613-1782

Heertjenn Heertsz.
0
6338M4591613-1782

Gerrijt Schuijlenburch
0
6339M4591613-1782

Cornelisje Simons
0
6340M4591733-183917711231
Maritje en Simon Botjager
0
6341M4591733-183918091214
Maria, Catharina, Meinouwtje, Reinouwtje en Anna Schuijt
0
6342M4591733-183918171201
KG
0
6343M4601613-1782

Jacob Jacobsz.
1
6344M4601613-178216421110
Trijn jacobs
0
6345M4601613-178216830719
Willem Jacobsz. Reus
0
6346M4601733-183917741222
Het Oude Mannen en Vrouwen Huijs
0
6347M4601733-1839

KGGedestineerd voor de Heeren Predicanten en haar familie0
6348M4611613-1782

Maerij PietersWed. Dirck Tijsz. Cuijper0
6349M4611613-1782

Machtel Jans
0
6350M4611613-1782

Hermanus Backer
0
6351M4611613-1782

Jan Walbeek
0
6352M4611733-183917800928
Geertruijd Pijl
0
6353M4611733-183917971110
Jacob Bruijnierverzegelt tot 183008140
6354M4621613-1782

Oucker Freecksz. Wit
0
6355M4621613-1782

Gerrit Segersz.
0
6356M4621613-1782

Pieter Andrijsz. Brouwer
0
6357M4621613-1782

Cornelis Schokker
0
6358M4621733-183917711017
Hendrikje SteltCum Suis0
6359M4621733-183918171128
Jan Hunnink
0
6360M4631613-1782

Pieter Jansz. Reus
1
6361M4631613-1782

Luilof Pietersz. En Aeltjen Barents
0
6362M4631613-1782

Cornelis Francois Duijvensz.
0
6363M4631613-1782

Mevr. Wed. Duijvensz.0
6364M4631733-183917830313
Mr. Aug: Hendr:, Mr Joan Jacob, Petronella Margareta, Mr. Anth: Pieter en Francois Adriaan Duijvensz.
0
6365M4641613-1782

Rutger Jeuriaensz.
1
6366M4641613-1782

Jeuriaen Freecksz.
0
6367M4641613-1782

Cornelis Francois Duijvensz.
0
6368M4641613-1782

Mevr. Immagonda van der HartWed. Duijvensz.0
6369M4641733-183917830314
Mr. Aug: Hendr:, Mr Joan Jacob, Petronella Margareta, Mr. Anth: Pieter en Francois Adriaan Duijvensz.
0
6370M4651613-1782

Jan Gruijter
1
6371M4651613-178216510326
Pieter Hardebol
0
6372M4651613-1782

Marijtjen Pieters Hardebol
0
6373M4651613-1782

de Hr. Burgemeester Joan van Gent
0
6374M4651733-183917711128
Immagonda van der Hart, Margareta Petronella, Henrietta Johanna en Adriana Petronella VerbruggenWed. Duijvensz.0
6375M4651733-183918180206
Mr. Anthonij Pieter en Francois Adriaan Duijvensz. En Cornelia Immagonda van Vossen
0
6376M4661613-1782

Jan Gruijter
1
6377M4661613-1782

Pieter Hardebol
0
6378M4661613-1782

Pieter Pietersz. Dol met zijn kinderen
0
6379M4661613-1782

de Hr. Burgemeester Joan van Gent
0
6380M4661733-183917711128
Immagonda van der Hart*, Margareta Petronella, Henrietta Johanna en Adriana Petronella VerbruggenWed. Duijvensz.0
6381M4661733-183918180206
Mr. Anthonij Pieter en Francois Adriaan Duijvensz. En Cornelia Immagonda van Vossen
0
6382M4671613-1782

Freedrick Pietersz. Proost
1
6383M4671613-1782

de Hr. Schepen Fredrik Maertensz. Proost
0
6384M4671613-1782

de hr. Schepen Theodorus Brouwer Proost
0
6385M4671613-1782

de Hr. Burgemeester Jan Druijff
0
6386M4671613-1782

de Hr. Fredrik Druijf
0
6387M4671613-1782

Mejuffr. Johanna Riedveld
0
6388M4671733-183917811011
Anthonij Jacob de Jong van Persijn
0
6389M4671733-183917970601
Sieuwert Ris
0
6390M4681613-1782

Cornelis Ruijloffsz. en Frans Hermansz.
1
6391M4681613-178216370309
Willem Melisz.
0
6392M4681613-1782

Aef Frans
0
6393M4681613-1782

Cornelis Gerritsz.
0
6394M4681613-1782

de Hr. Cornelis Druijff
0
6395M4681613-1782

de Hr. Fredrik Druijff
0
6396M4681613-1782

Mejuffr. Johanna Riedveld
0
6397M4681733-183917811011
Anthonij Jacob de Jong van Persijn
0
6398M4681733-183917970601
Sieuwert Ris
0
6399M4691613-1782

de erfgenamen van Luijtien Baertsz.graf van de ene pilaar tot aan de andere1
6400M4691613-1782

Reijner Bartsz., Henderick Jansz. en Dirck Jansz. Vlas
0
6401M4691613-1782

Cornelis IJSbrantsz. Hennepklopper
0
6402M4691733-183917710905
Guurtjen Jans
0
6403M4691733-183917880204
Willem Tonneboeijer
0
6404M4691733-183918091116
Guurtje Tonneboeijer
0
6405M4701613-1782

Jan Hermsz.doorgraver van de Zuijderkerk0
6406M4701613-178217071128
Willem Balk
0
6407M4701733-183917710912
Eva Haak
0
6408M4701733-183917880327
Eva Catharina Bolk
0
6409M4711613-1782

Jan Sijmsz. Wagenaer
1
6410M4711613-178216391107
Jacob Jansz. Wagenaer
0
6411M4711613-178216500328
Reiner Cornelisz.
0
6412M4711613-1782

Albert Jansz. Gravemaecker
0
6413M4711613-1782

Elbart Fransz. in de Raven
0
6414M4711613-1782

Willem Bolk
0
6415M4711733-183917710912
Eva Haak
0
6416M4711733-183917880327
Eva Catharina Bolkvoor altoos verzegelt0
6417M4721613-1782

Dirck Jansz. Dol
1
6418M4721613-1782

Willem Jansz. Dop
0
6419M4721733-183917711003
Weijntjen Jans
0
6420M4721733-183917970406
Jan Christiaansz.
0
6421M4721733-183918000123
Vokeltje Hendriks Horsman
0
6422M4721733-183918171201
KG
0
6423M4731613-1782

Cornelis Willemsz. Bol en Diewer Frans
1
6424M4731613-1782

Lenert Waterklaververzegelt voor 36 jaar tot 176401220
6425M4731613-1782

Jacob Dircksz.
0
6426M4731613-1782

Neeltje jacobs
0
6427M4731733-183917811025
Dirk, Haasjen en Vrouwtje Schaap
0
6428M4731733-183917901118
Dirk Schaap
0
6429M4731733-183918260213
Jan Hendriks
0
6430M4741613-1782

Lambert Cornelisz.
1
6431M4741613-1782

Harme Claasz. Mols
0
6432M4741613-178216910000
Job Jacobsz. En Lijsabeth Fems
0
6433M4741613-1782

Claasje Reijers
0
6434M4741733-183917710829
Dirk Kalshoven
0
6435M4741733-183917880214
Gerrit Franx
0
6436M4741733-183918150505
Eeltje Kalshoven
0
6437M4741733-183918160906
Jan over de Linde
0
6438M4751613-1782

Luijckas Hendricksz.
1
6439M4751613-1782

Michiel Stuurman
0
6440M4751733-183917710912
Johannes Franken
0
6441M4751733-183918171201
KG
0
6442M4751733-183918271213
David Harteboer
0
6443M4761613-178216641027
de Hr. Burgemeester Pieter Visna ruiling met N4160
6444M4761613-1782

Juffr. Anna LametiusWed. Do. Wilhelmus Vis0
6445M4761733-183917591122
Harme van Wilsen
0
6446M4761733-183917990124
Jan Loots
0
6447M4771613-1782

Freedrick Hoppesack
1
6448M4771613-1782

Thijs Thonisz. Messelaer
0
6449M4771613-1782

Mester Willem Dircksz. Cierm?gen en Sipke Sijms
0
6450M4771613-1782

Thijs Tonisz. En Sipke Sijmons Stadsmetselaer0
6451M4771613-1782

Thijs Theunisz.Meester metselaer0
6452M4771733-1839

KG
0
6453M4771733-183918160112
Hendrikus Ronthoutbij ruiling met graf M2310
6454M4771733-183918181002
Jan Smit
0
6455M4781613-1782

Jan hendricksz. Goejan
1
6456M4781613-1782

Willem Brouwer en Lourens Vijselaar
0
6457M4781613-1782

Lourens Vijsalaar
0
6458M4781733-183917711024
Jan Koelemeijtot Monnickendam0
6459M4781733-183917990207
KG
0
6460M4781733-183918030609
Claas van de Ei?
0
6461M4791613-1782

Sijbrandt Annes
1
6462M4791613-1782

Pieter Sijbrantsz.
0
6463M4791613-1782

Luilof Pietersz. En Aeltjen Barents
0
6464M4791733-183917711010
Maarten Engelsman
0
6465M4791733-183917850623
Cornelia Rijxen
0
6466M4791733-183917970518
Hendrik Rijxen Engelsman
0
6467M4791733-183918171205
Cornelia PoolWed. Hendr: Rijxen Engelsman0
6468M4801613-1782

de erfgenamen van Claes Cornelisz. Van Egmont
1
6469M4801613-178216361215
Pieter Freedricksz. Landtman
1
6470M4801613-178217090826
Pieter Lantman
0
6471M4801613-1782

Pieter Mossel
0
6472M4801733-183917690608
Mr. Jacob Mossel
0
6473M4801733-183917990207
Mr. Jacob Mossel
0
6474M4801733-183918000515
Vrouwe Andrea Helena Mossel
0
6475M4801733-183918180417
KG
0
6476M4811613-1782

Jan Cornelisz. Backer
1
6477M4811613-1782

Harme Jansz. Backer
0
6478M4811613-1782

de Hr. Schepen Jsbrant Halfhoorn
0
6479M4811613-1782

Pieter IJsbrantsz. Halfhoorn
0
6480M4811613-1782

Juffr. Dieuwertjen Halfhoorn
0
6481M4811733-1839

KG
0
6482M4811733-183917990328
Nanning Cornelisz. Eendebak
0
6483M4811733-183918171201
KG
0
6484M4821613-1782

Seger Maertsz. 't Hoen
1
6485M4821613-1782

Lijsebeth Pieters Mexverzegelt voor 25 jaar 17480425 tot 17730
6486M4821613-1782

Commissaris Jan Blanckert
0
6487M4821613-1782

Mejuffr. Aafje Bakker
0
6488M4821733-183917731216
Hendrik Kleijnhens
0
6489M4821733-183918171201
KG
0
6490M4831613-1782

de erfgenamen van Pieter Groes
1
6491M4831613-178216920121
Arent Uijll
0
6492M4831613-1782

Simontjen Semeijns
0
6493M4831733-183917710606
Meijndert Simonsz. Semeijns
0
6494M4831733-183917880703
Simontje Semeijns en Willem Palensteijn Semeijns
0
6495M4841613-1782

Juffr. Henrietta Ferreris
0
6496M4841613-1782

Margareta van Vossen
0
6497M4841613-1782

Margareta en Nicolaas van Schaeck
0
6498M4841613-1782

de Hr. Nicalaas van Schaeck
0
6499M4841733-183917781231
Hendrik Andriesz. van Schaeck
0
6500M4841733-183918171201
KG
0
6501M4851613-1782

Juffr. Henrietta Ferreris
0
6502M4851613-1782

Margareta van Vossen
0
6503M4851613-1782

Margareta en Nicolaas van Schaeck
0
6504M4851613-1782

Mejuffr. Margareta Houwerd
0
6505M4851733-183917711010
Margareta Hauwert
0
6506M4851733-183918171121
Andries van Schaeck
0
6507M4851733-183918340514
Catharina en Pieter van Schaeck
0
6508M4861613-1782

KG
0
6509M4861613-1782

Jan Harmsz. van den Houtverzegelt voor 24 jaar van 17440820 tot 17680820 Mits eigenaar hierin begraven kan worden.0
6510M4861613-1782

Heertje Ossekoper
0
6511M4861733-183917670416
Jan Ossekooper
0
6512M4861733-183918171201
KG
0
6513M4871613-1782

Dirck Gerbensz. Hoeck
1
6514M4871613-1782

Pouwels Pietersz. Manjevielverzegelt tot 171205270
6515M4871613-1782

IJtje Manjeviel
0
6516M4871613-1782

Gerrit Scholten
0
6517M4871733-183917730610
Wouter Beerendsz.
0
6518M4871733-183917970504
Beerend Wouterste Sneek0
6519M4871733-183918171201
KG
0
6520M4881613-1782

Schipper Dirck Hendricksz.
1
6521M4881613-1782

Jan van Heel
0
6522M4881733-183917711003
Cornelis van Heel
0
6523M4881733-183917880131
Dirk Kramps
0
6524M4881733-183918171201
KG
0
6525M4891613-1782

Thomas Hilbrantsz.
1
6526M4891613-1782

Sijmon Freecksz. Vlamingh
0
6527M4891733-183917711010
Marijtjen Cornelis
0
6528M4891733-183917860105
Pieter Plugger
0
6529M4891733-183918150407
Jacob Pietersz. Plugger
0
6530M4901613-1782

Jan Cornelisz. Muller
1
6531M4901613-178216391212
Reijnou Jans
0
6532M4901613-1782

Willem Pouwelsz. Romunt
0
6533M4901613-1782

de Hr. Schepen Hendrick ten Bos
0
6534M4901613-1782

de Hr. Burgemeester Baenmanverzegelt voor 24 jaar toto 176804090
6535M4901613-1782

de Hr. Claas Baanman de Vries
0
6536M4901733-183917880619
Anna Zijerman, Marijtje Hosteman, Anna en Jan Danil
0
6537M4911613-1782

KG
0
6538M4911613-1782

Juffr. Aafje BackerWed. Hendrik Haak0
6539M4911613-1782

Juffr. Maria van Schaeck
0
6540M4911733-183917510708

dit graf is van wegens wijlen Maria van Schaeck voor altoos verzegeld. Casboek 177504060
6541M4921613-1782

Siewert Pietersz. Schipper
1
6542M4921613-1782

Sijmon Jansz. Kerseboom
0
6543M4921613-1782

Jacob Dircksz.
0
6544M4921613-1782

Jacob Harmsz.
0
6545M4921733-183917820516
Niesje Harmes
0
6546M4921733-183918171201
KG
0
6547M4931613-1782

Mester Baltser Harmsz.
1
6548M4931613-1782

het Provenhuijs
0
6549M4931613-1782

Jacob Dircksz. Kuijper (binnenvader van het Oude mannen en Vrouwen Huijs)
0
6550M4931613-1782

Jacob Kuijper
0
6551M4931733-183917751228
Pieter en Geertruijd Kuijper
0
6552M4931733-183917940206
Geertruijd Kuijper
0
6553M4931733-183918171201
KG
0
6554M4941613-1782

Trijn Luijtiesvolgens het oude boek1
6555M4941613-1782

Claes Roelofsz. in de Bril
1
6556M4941613-1782

Dr. Niclaes Schuijrman
0
6557M4941613-1782

Marijtjen Claas
0
6558M4941613-1782

Claas Jonker en Mr. Simon Schuijt
0
6559M4941613-1782

Geertje Simons Schuijt
0
6560M4941613-1782

Thomas Roelofsz.
0
6561M4941733-183917801109
Wapje Pieters
0
6562M4941733-183917840115
Pieter Mol
0
6563M4941733-183918090323
KG
0
6564M4951613-1782

de erfgenamen van Teet Jans
1
6565M4951613-178216360414
Foppe Jansz. en Mester Jan Smit
0
6566M4951613-178216390704
Foppe Jansz. en Mester Jan Smit
0
6567M4951613-1782

Jan Albertsz. Meun
0
6568M4951733-183917801228
Jan Thepen
0
6569M4951733-183918061120
Albert, Geesje en Trijntje Thepen
0
6570M4951733-183918171201
KG
0
6571M4961613-1782

Luijtien Petter
1
6572M4961613-178216400514
Luijtje Tijsz.
0
6573M4961613-1782

Doede Hermansz. Gorter
0
6574M4961613-1782

Aan de kerk vervallen
0
6575M4971613-1782

Claes Jacobsz. en Sijbrant Meijnnertsz
2
6576M4971613-1782

Dirck IJefsz.Mag alleen voor Dirk Ijefsz. Geopend worden0
6577M4971613-1782

Pieter Jacobsz. Hellingman
0
6578M4971613-1782

Jacob Kuijper
0
6579M4971733-183917751228
Pieter Ebbenhout
0
6580M4971733-183917900107
Jacob Kuijper Ebbenhout
0
6581M4971733-183917900218
Jan Jansz. Ossen
0
6582M4971733-183917980111
Trijntje, Jan en Hendrik Ossen
0
6583M4971733-183918171201
KG
0
6584M4981613-1782

Claes Aertsz.
1
6585M4981613-1782

Marijtjen Daelsverzegelt tot 177002060
6586M4981613-1782

Marijtje Wurmer
0
6587M4981733-183917711010
Marijtjen Wurmer
0
6588M4981733-183917980222
Claas Palensteijn
0
6589M4981733-183918171201
KG
0
6590M4991613-1782

KG
0
6591M4991613-1782

Jaspar Hendricksz.Verzegelt tot 175608250
6592M4991613-1782

Pieter Som
0
6593M4991733-183917640809
Warnar Furking
0
6594M4991733-183917860629
Jantje Furking
0
6595M4991733-183917940501
Jan Busken en Geesje Amman
0
6596M4991733-183918090309
Jan Busken en Geesje Helmers
0
6597M5001613-1782

Jan Arensz. en Araen Cornelisz.
2
6598M5001613-1782

Jan Arensz. en Dirck Willemsz.
0
6599M5001613-178216541221
Jan Arensz. en Jelle Abdriesz.
0
6600M5001613-1782

Gerard van Egeren
0
6601M5001613-1782

de Hr. Pieter Haak
0
6602M5001733-183917530308
Do. Henrik Stochius
0
6603M5001733-183917831023
Theodora van der Vorm Swalmius
0
6604M5001733-183918030120
Amarentia Stochius
0
6605M5011613-1782

Pieter Olfersz. Taenman
1
6606M5011613-1782

de Hr. Herman Taenman en Trijntje Aalders
0
6607M5011613-1782

Arent Mulder
0
6608M5011613-1782

Michiel van Roosen en Joost van der Linde
0
6609M5011613-1782

Joost van der Linde
0
6610M5011733-183917751130
Hiltje Cornelis
0
6611M5011733-183918171201
KG
0
6612M5021613-1782

Harme Willemsz.Boekhouder van de West Indische Compagnie1
6613M5021613-1782

Herman Taenman en Stijntje Pieters
0
6614M5021613-1782

Wouter Fransz.
0
6615M5021733-183917801221
Fempje Wouters, Pieter Woutersz. Sterk en Jacob van Keulen
0
6616M5021733-183918171201
KG
0
6617M5031613-1782

Sweertjen Sweerdts
1
6618M5031613-1782

Cornelis Pietersz. Avenhorn
0
6619M5031613-1782

Harke Pietersz. Jongh
0
6620M5031613-1782

Volkart en Anna de Jong
0
6621M5031733-183917720827
Jan Bakker
0
6622M5031733-183917990207
KG
0
6623M5031733-183918051107
Johanna Maria BaartWed. Dirk Bakker0
6624M5041613-1782

Reijnner Jansz. Kefges
1
6625M5041613-1782

Jacob Jeuriaensz.
0
6626M5041613-1782

Cornelis Jansz. de Jongverzegelt voor 24 jaar tot 17780
6627M5041733-1839

KG
0
6628M5051613-1782

Reijnner en Jan Gerretsz.
1
6629M5051613-1782

Grietje AbrahamsWed. Cornelissen0
6630M5051613-1782

Aafje Abrahams
0
6631M5051733-183917710718
Maritjen en Trijntje Simons
0
6632M5051733-183918040621
Trijntje Wijbrands Swart
0
6633M5051733-183918171201
KG
0
6634M5061613-1782

Barent Nolsz.
1
6635M5061613-1782

Lijsbet Jacops
2
6636M5061613-1782

Haeije Barentsz. Kuijper
0
6637M5061613-1782

Quirijn Groen en de kinderen van Hedrick Groen
0
6638M5061613-1782

Jan Groen
0
6639M5061733-183917770515
Gerrit van Egeren Latour
0
6640M5061733-183918171201
KG
0
6641M5071613-1782

KG
0
6642M5071733-1839

KG
0
6643M5081613-1782

Jacob Jacobsz. Te Wennes
1
6644M5081613-1782

Hendrik Zu?rt?
0
6645M5081613-1782

Jan Dal
0
6646M5081733-183917710919
Grietje, Antje, Geertje en Pietertje Doll
0
6647M5081733-183918081103
Jan Snoeck
0
6648M5091613-1782

Harme Jansz. Mijle
1
6649M5091613-1782

Willem Reijdesz.
0
6650M5091613-1782

Gertje PietersHuisvrouw van Claas Maartensz Blaauw0
6651M5091613-1782

Pieter Koster
0
6652M5091733-183917820131
Antjen Gerrits
0
6653M5091733-183918070604
KG
0
6654M5101613-1782

Hilbrant Sinaspsz.
1
6655M5101613-1782

Roelof Hillebrantsz.
0
6656M5101613-1782

de kinderen van Pietertjen Everts
0
6657M5101613-1782

Jantje en Kenoutje Heijns
0
6658M5101613-1782

Stijntje Heijns en Hieltje Goosens
0
6659M5101613-1782

Heijn en Johannes Brandenburg
0
6660M5101733-183917801214
Abram Schuijt
0
6661M5101733-183917880228
Gerrit Abramsz. Schuijt
0
6662M5101733-183918020415
Anna Palmer
0
6663M5101733-183918090112
Jaaijtje Schuijt
0
6664M5101733-183918121014
Fredrik Boon
0
6665M5111613-1782

de erfgenamen van Geert Hendricks
0
6666M5111613-1782

Claes Adri?et
0
6667M5111613-1782

Jonker Willem 1/2 en zijn dochter Jantjen Willems 1/2
0
6668M5111613-1782

Claas Jonker en Mr. Simon Schuijt
0
6669M5111613-1782

Heertje Simons Schuijt
0
6670M5111733-183917801228
Marinus Groen
0
6671M5111733-183917990725
Hendrik, Jacob en Vokeltje Groen
0
6672M5111733-183918171201
KG
0
6673M5121613-1782

Louwerens Jacobsz.
1
6674M5121613-178216261208
Henrick Evertsz.Stelt dit merck1
6675M5121613-1782

Pieter Roelofsz backer
0
6676M5121613-1782

Marijtje Reijers
0
6677M5121613-1782

Aan de kerk vervallen
0
6678M5131613-1782

Reijnner Femsz.dit graf moet open staan zonder naam.0
6679M5131613-1782

KG
0
6680M5131733-1839

KG
0
6681M5141613-1782

Albert Arisz.
1
6682M5141613-1782

KG
0
6683M5141733-1839

KG
0
6684M5151613-1782

Willem Maertsz
1
6685M5151613-1782

Aef Pieters
0
6686M5151613-1782

Jacob Jacobsz. den Heusen, Luijtjen Pieters en Pieter Mossel Cerakelesz. en Fredrick Hoveling
0
6687M5151733-183917550501
Fredrik Hoveling
0
6688M5151733-183917970501
Reijnoutje OssekooperWed. Hoveling0
6689M5151733-183918171201
KG
0
6690M5161613-1782

Reijnner Femsz.
1
6691M5161613-1782

Claas Gerritsz. Molenaer
0
6692M5161733-183917711010
Claas Michielsz.
0
6693M5161733-183918050131
Tjebbe Beemster
0
6694M5161733-183918171201
KG
0
6695M5161733-183918250411
Tjebbe Beemster
0
6696M5171613-1782

KG
0
6697M5171733-1839

KG
0
6698M5181613-1782

KG
0
6699M5181733-1839

KG
0
6700M5191613-1782

KG
0
6701M5191733-1839

KG
0
6702M5201613-1782

Olfert Jansz.
1
6703M5201613-1782

Cornelis Maertsz. van 't Oogh
0
6704M5201613-1782

Claas Benedictus
0
6705M5201613-1782

Heertjen Vierhuijsen
0
6706M5201613-1782

Claas Goethaen
0
6707M5201613-1782

Jantien Smits
0
6708M5201733-183917660116
Jan Pietersz. Blok
0
6709M5201733-183917830320
Everd Jacobsz. Moens
0
6710M5201733-183917880403
Gerrit Houtkamp
0
6711M5201733-183918090323
KG
0
6712M5211613-1782

Marij Poules
1
6713M5211613-1782

Pieter Jansz. Buttercoper
0
6714M5211613-1782

Aan de kerk vervallen
0
6715M5211733-1839

KG
0
6716M5221613-1782

Jan Jansz. Crijsman
1
6717M5221613-1782

Cornelis Cornelisz. Verwer
0
6718M5221733-183917340129
Cornelia en Dirkje Ouckama
0
6719M5221733-183917860713
Machteltje BlikkenhorstWed. Corn: Blok0
6720M5221733-183918190504
Jacobus Lowich
0
6721M5221733-183918230606
Louis en Pieter Koopen
0
6722M5231613-1782

Lijsbet Meijnners te Floors
1
6723M5231613-1782

Pieter Tijssen
0
6724M5231613-1782

Diewertien Rijkes
0
6725M5231613-1782

Willem Jacobsz.
0
6726M5231733-183917740105
Sara Egberts
0
6727M5231733-183917880228
Sartje Heijligers
0
6728M5231733-183918171201
KG
0
6729M5241613-1782

Seger Roelofsz Oom
1
6730M5241613-178216510305
Tuenis Segersz.
0
6731M5241613-1782

Marijtje Reijnders en Aafjen Hendriks de Haas
0
6732M5241613-1782

Tjaltje Popkes
0
6733M5241733-183917760919
Harme Barelsz
0
6734M5241733-183917961020
Jan Swakenburg
0
6735M5251613-1782

Griet Pieters
1
6736M5251613-1782

Jacob Andriesz.
0
6737M5251613-1782

Jan Jacobsz. Makelaer
0
6738M5251613-1782

Meijnoutje Karsseboom
0
6739M5251733-183917710704
Cornelis Lub
0
6740M5251733-183917960630
Cornelis, Jan en Michaelda Petronella Lub
0
6741M5251733-183918171119
KG
0
6742M5261613-1782

Cornelis Wiggersz.
1
6743M5261733-183917331221
Jan de Jong
0
6744M5261733-183917880512
Reijnoutje, Aagje, Jan, Cornelia, Joanna en jan Simonsz. De Jongh
0
6745M5271613-1782

Jacobus Breenburgh
1
6746M5271613-1782

Reijnoutjen Takes
0
6747M5271613-1782

de Hr. Burgemeester Mul
0
6748M5271733-183917550501
David Carstensz.
0
6749M5271733-183917930516
Hendrik Kuijper
0
6750M5271733-183918100125
Melcher Siebes
0
6751M5271733-183918171128
KG
0
6752M5281613-1782

Adriaen Dircksz. Cap
0
6753M5281613-178216510814
Griet Jans
0
6754M5281613-1782

Mecke Roemersz.
0
6755M5281613-1782

het Provenhuijs
0
6756M5281613-1782

Juffr. Henrieta Ferreris
0
6757M5281613-1782

Aan de kerk vervallen
0
6758M5291613-1782

Trijn Tiarcn
1
6759M5291613-1782

KG
0
6760M5291733-1839

KG
0
6761M5301613-1782

Albert Harmsz. Bijllert
1
6762M5301613-1782

Claasje Andries en Frek Wiebrantsz.
0
6763M5301733-183917560610
Hendrik Weselsz.
0
6764M5301733-183917840826
Anna Dirks Ratingh
0
6765M5301733-183917870111
Jan Gerritsz Swart
0
6766M5301733-183917870118
Lucas Vis
0
6767M5301733-183918171201
KG
0
6768M5311613-1782

Evert Evertsz. Backer
1
6769M5311613-1782

Willem Schagen
0
6770M5311613-1782

Joosien van Loosen
0
6771M5311733-183917570414
Martinus Joosten
0
6772M5311733-183918171201
KG
0
6773M5321613-1782

KG
0
6774M5321733-1839

KG
0
6775M5331613-1782

Pieter Claesz. Livenheer
1
6776M5331613-178216390516
Claes, Willen Pietersz. En Pieter Cornelisz.
0
6777M5331613-1782

Sijmon Jansz. Penning en Dieutien Cornelis
0
6778M5331613-1782

Lambert Lambertsz.
0
6779M5331613-1782

Dieuwtjen, Lammertje en Lijsebeth Gabriels
0
6780M5331733-183917711024
Theunis Harmsz.
0
6781M5331733-183917880103
Jantjen Claasdr.
0
6782M5331733-183917970518
Ariaantje Claas, Albertje Claas en Antje jans
0
6783M5331733-183918171114
Willem Poen en Antje Jans
0
6784M5341613-1782

KG
0
6785M5341733-1839

KG
0
6786M5351613-1782

Griet Jsbrants
1
6787M5351613-1782

de kinderen van IJff Kraak 1/2 en Antje Everts en Gielmoer Everds 1/2
0
6788M5351613-1782

Aan de kerk vervallen
0
6789M5351733-1839

KG
0
6790M5361613-1782

KG
0
6791M5361733-1839

KG
0
6792MA1733-1839

KGde graven zonder nummer zijn onder dit letter gebracht0
6793MB1733-1839

KGde graven zonder nummer zijn onder dit letter gebracht0
6794MC1733-1839

KGde graven zonder nummer zijn onder dit letter gebracht0
6795MD1733-1839

KGde graven zonder nummer zijn onder dit letter gebracht0
6796ME1733-1839

KGde graven zonder nummer zijn onder dit letter gebracht0
6797MF1733-1839

KGde graven zonder nummer zijn onder dit letter gebracht0
6798MG1733-1839

KGde graven zonder nummer zijn onder dit letter gebracht0
6799WP011613-17820
6800WP021613-1782

Jentien Volckersvlgns oude boek1
6801WP031613-1782

Olaert Freecksz.een graf met een klein graf aan het eind0
6802WP041613-1782

Oude mannen en Vrouwen Huijsaan de kerk gegeven voor graf N351. 176209160
6803WP051613-1782

de erfgenamen van Eefke Segers
0
6804WP061613-1782

Aeltjen Pieters
0
6805WP061613-178216411202
Hendrick Jansz. BackerClaes Cornelisz. Boekbinder
0
6806WP071613-1782

Jantjen Jans Schaepslachster
0
6807WP071613-1782

de kinderen van Reijnuw Pieters Schapeslachster
0
6808WP071613-1782

Jan Pietersz.
0
6809WP081613-1782

Griet Pieters
0
6810WP081613-178216381115
Barent Haeyesz.
0
6811WP091613-1782

Jacop Jacopsz. alias oom Jacop0
6812WP091613-178216550405
Gerrit Segersz.
0
6813WP101613-1782

Pieter Luijtiesz.
1
6814WP111613-1782

Pieter Luijtiesz.
1
6815WP121613-1782

Meijnert Cornelisz. Timmerman
0
6816NA1575-1584

Crijn Jacopseen kintsgraf1
6817NA1575-1584

Jan Cornelijsz.een kintsgraf1
6818NA1575-158415891209
Jacop Claesz.Gekocht op (zie datum)1
6819NA1575-1584

Claes Dijrckz. ?ijmfeleen grote steen1
6820NA1575-1584

Pijtertgen Utdraechster
1
6821NA1575-1584

de dochter van Wijllem Claes
1
6822NA1575-1584

Trijn Rijewerts en Toenijs Meijnertz.
1
6823NA1575-1584

Brecht Jans
1
6824NA1575-1584

Jan Cornelijsz. of Cornelijs Meijnertz.
1
6825NA1575-1584

Jan Cornelijsz.Stelt dit merk1
6826NA1575-1584

de erfgenamen van Jan Jansz. in TessellStellen het volgende merk1
6827NA1575-1584

Jan Dijrckz.in t gouden Scholneken1
6828NA1575-1584

de erfgenamen van Jan Janz. Backer
1
6829NA1575-1584

Neel Sijmen Toe Gerftes
1
6830NA1575-1584

Haes Jans
1
6831NA1575-1584

Jan Goessenz. Snijder
1
6832NA1575-1584

Aecht Garbens
1
6833NA1575-1584

Lijsbetmoer Froemoer
1
6834NA1575-1584

Gerrit Claesz.Lange Geer1
6835NA1575-1584

Aef Troesers
1
6836NA1575-1584

Pijeter Wijllemz. Backer
1
6837NA1575-1584

Haes Dijrcks met erfgenamen
1
6838NA1575-1584

Cornelijs Dijrckz. Hellijnman
1
6839NA1575-1584

Mijnke harmes
1
6840NA1575-1584

Haes Jans
1
6841NA1575-1584

de kinderen van Aef Jaep Tijmz.een graf lincx1
6842NA1575-1584

Garrijt Wijggerz. of Meijnu Pijeters
1
6843NA1575-1584

de kinderen van Douwe Aef Prop Tijmsses
1
6844NB1575-1584

Jorijs Backer
1
6845NB1575-1584

Geert Wijllemsdit graf heeft Geert Wijllems gekocht om een kind in te zetten maar is geen eigendom met name Jan Doedes1
6846NB1575-1584

Cornelijs Janssen Spoijt
1
6847NB1575-1584

Aef Jans2 graven1
6848NB1575-1584

Aef Dijrcks
1
6849NB1575-1584

Aef Outgers
1
6850NB1575-1584

Seger Claes
1
6851NB1575-1584

Sijewert Janssen Crom
1
6852NB1575-1584

Griet Jacobs
0
6853NB1575-1584

Aecht WijllemsWed. Hendrick Sarns van Uitgeest1
6854NB1575-1584

Guert Wijllems
1
6855NB1575-1584

Grijet Pijeters
1
6856NB1575-1584

Jan Claesz. Boosshaeck
1
6857NB1575-1584

Reijnu Blauwers
1
6858NC1575-1584

Coert van Harlijngen
1
6859NC1575-1584

Aefmoer Jan Janssen Warwers
1
6860NC1575-1584

Jacop Maertz.
1
6861NC1575-1584

Anna Reijners
1
6862NC1575-1584

Griet Sijmenswed. Jan Cornelijsz. Corvemaker1
6863NC1575-1584

Meijnert Sijmz. Sijmeijn
1
6864NC1575-1584

Anna Reijners
1
6865NC1575-1584

Jacop Toe Duijves
1
6866NC1575-1584

de kinderen van Coemen Claes
1
6867NC1575-1584

Aef Broers of Garrijt Broerssen
1
6868NC1575-1584

Meijs Pijeters
1
6869NC1575-1584

Dieu Claes Costers
1
6870NC1575-1584

Pijeter Harkes2 graven1
6871NC1575-1584

Jan Coeck met sijn broers
1
6872NC1575-1584

Jacop Garrijtz.
0
6873NC1575-1584

Meijnert Pijeterssen Tiessen
2
6874NC1575-1584

Anna Janz.zet dit merk1
6875NC1575-1584

Freck Wijnnertz.
1
6876NC1575-1584

Wouter Sijmz. en Sijmens Grijet Sijmensonder een grote steen. Ook de kinderen van Claes Pouwelsz.1
6877NC1575-1584

Reijner Barentz.Jan clock party1
6878NC1575-1584

Aeff PietersWed. Harme Kock. In het westen. Dit merk1
6879NC1575-1584

Verdu Pijeters
1
6880NC1575-1584

Grijet Seger Decks
1
6881NC1575-1584

Aef Garbrants
1
6882NC1575-1584

Aef Troesers
1
6883ND1575-1584

Jan Nanssen
1
6884ND1575-1584

Coert Mes
1
6885ND1575-158400001007
Pijeter IJansGcoert Mes0
6886ND1575-1584

Harmen Cornelijsz. met Machtel Grurij
1
6887ND1575-1584

Idde Cous2 graven1
6888ND1575-1584

Jan Janssen Gouwenaer
1
6889ND1575-1584

Pijeter Pijeterz Farngman
1
6890ND1575-1584

Doede Hesselz.
1
6891ND1575-1584

Sijewert Franssen2 graven1
6892ND1575-1584

Grijet Wijggers
1
6893ND1575-1584

Jan Garrijtz. Wapies
1
6894ND1575-1584

Jonger Janssen Smijt
1
6895ND1575-1584

Trijn Olfertsvan Amsterdam1
6896ND1575-1584

Cornelijs Outgerz. Pelser
1
6897ND1575-1584

de dochter van Wijllem Schouts
1
6898ND1575-1584

Lijsbet Clons?
1
6899ND1575-1584

de kinderen van Neel Boethaeck
1
6900ND1575-1584

de Wed. van Cornelijs Claes Cockes2 graven1
6901ND1575-1584

Reijmerijch Olferts
1
6902ND1575-1584

Grijet Coemen Garrijts2 graven1
6903ND1575-1584

Reb Pijeters
1
6904ND1575-1584

Cornelijs Claessen
1
6905ND1575-1584

Egbert Meijnertz.
1
6906NE1575-1584

Claes in t Leeuhock
1
6907NE1575-1584

Reijnu en Anna Thoms
1
6908NE1575-1584

Grijet Coemen Garrijts
1
6909NE1575-1584

Dijrck Pijeterz Hoerba
1
6910NE1575-1584

Brecht Arijsmet haer 21
6911NE1575-1584

Grijet Coemen Garrijts
1
6912NE1575-1584

Sijmen Jacopz.
1
6913NE1575-1584

Aef Jeroonemus en Cornelijs Cornelijs
1
6914NE1575-1584

Reijner Garbrantz. Brouwer
1
6915NE1575-1584

Jacop Pouwelz.
1
6916NE1575-1584

Pijeter Moller3 graven1
6917NE1575-1584

Dijrck en Jacop Alertz.
1
6918NE1575-1584

Pijeter Rijcklers
1
6919NE1575-1584

de erfgenamen van Freck Dauijts
1
6920NE1575-1584

Aef Heerts
1
6921NE1575-1584

de erfgenamen van Freck Dauijts
1
6922NE1575-1584

Marij Roels
1
6923NE1575-1584

Trijn Jansde dochter van Wijllem Ents1
6924NE1575-1584

Efke Garrijts
1
6925NE1575-1584

Geert Baerts3 graven1
6926NE1575-1584

Cornelijs Pijeterz.4 graven1
6927NF1575-1584

de dochter van Garrijt Jsbrants
1
6928NF1575-1584

Jan Jsbrantsz.een grote steen1
6929NF1575-1584

Hijlgont Frecks en Luijdu Garrijts
2
6930NF1575-1584

Trijn Garbrants
1
6931NF1575-1584

Brecht Arijs met haer suster
1
6932NF1575-1584

oude Claes Draeij
1
6933NF1575-1584

Anna Pijeters
1
6934NF1575-1584

de dochter van Trijn Wijllem Eeferts
1
6935NF1575-1584

Jan Jacopz. Schilder2 graven1
6936NF1575-1584

Marten Femz.Gekocht van Jan Jacopz. Schilder1
6937NF1575-1584

Ulke Frecks
1
6938NF1575-1584

Jan Toenijssen
1
6939NF1575-1584

Sijmmen Reijnertsz. en Pijeter Tues2 graven1
6940NF1575-1584

Aecht Maertens
1
6941NF1575-1584

Reijner Janssen Snoeck2 graven1
6942NF1575-1584

Grijet Dijrcksin t westent1
6943NF1575-1584

Idde Clous
1
6944NF1575-1584

Claes in t Leeuhock
1
6945NF1575-1584

Albrecht Frerijcks
1
6946NF1575-1584

Claes Draeij
1
6947NF1575-1584

Claes Draeij
1
6948NF1575-1584

Burgemeijster Jsbrant Jacopz.
1
6949NF1575-1584

Garbrant Cornelijsz. en Claesien Heddes
1
6950NF1575-1584

Garbrant Cornelijsz. Copies
1
6951NF1575-1584

Claes in t Leeuhock
1
6952NF1575-1584

Kenu Frecks
1
6953NF1575-1584

de kinderen van Rijckele Frecks en de kinderen van Maerten Frecks
1
6954NF1575-1584

Sijewert Janssen Crommedijck
1
6955NG1575-1584

Jan Jansseneen grote steen1
6956NG1575-1584

Anna Jans2 graven2
6957NG1575-1584

de dochter van Sijmen Wijllems en Reijnu Cornelijs2 graven1
6958NG1575-1584

Nanke en Brecht Reijners
1
6959NG1575-1584

Jan Freckz. Vloutske
1
6960NG1575-1584

Jan Garrijtz. Boethack en Sijmmen Freckz.
2
6961NG1575-1584

Jacop Doedes
1
6962NG1575-1584

Kenu Jans
1
6963NG1575-1584

Pijeter Pijeterz.
1
6964NG1575-1584

Luijtgen Garrijtz of zijn erfgenamen
1
6965NG1575-1584

Cornelijs Folkers2 graven1
6966NG1575-1584

Freck Janssen
1
6967NG1575-1584

Folker Garbenz. Fons en Albert Reijnerz.
1
6968NG1575-1584

Grijet Dijrcks
1
6969NG1575-1584

Garrijt Garbrantz.
1
6970NG1575-1584

Jan Meijnertz.
1
6971NG1575-1584

Cornelis Folkers, Evee? Volkert, Trijn Thijs, Pieter Tijs en Reijnst Barentstesamen een grote steen1
6972NG1575-1584

Claes Frecks
1
6973NG1575-1584

Aef Poeles3 graven bij elkaar1
6974NG1575-1584

Toenis Toenisz. en Toenis Meijnertz.
1
6975NG1575-1584

Claes Luijtgesz. en Foeck Janseen grote steen2
6976NG1575-1584

Cornelijs Janssen Pot
0
6977NG1575-1584

Foeck jans
1
6978NG1575-1584

Dijngne Hofseen grote steen1
6979NG1575-1584

Arijs Botman2 graven1
6980NG1575-1584

de kinderen van Seger Goutsmijts
1
6981NG1575-1584

Jan Cornelijs Frijeseen grote steen1
6982NG1575-1584

Pijeter Pijeterz. Tijddeseen blauwe steen1
6983NG1575-1584

Andrijs Jacopz.een grote steen1
6984NG1575-1584

de erfgenamen van Grote Garbrant
1
6985NH1575-1584

Frans en Jsbrant Segerz.2 graven1
6986NH1575-1584

Brecht Jacops
1
6987NH1575-1584

Jan Meijnertz. Meijn
1
6988NH1575-1584

Pijeter Toenijssen en Anne Jans
1
6989NH1575-1584

Garrijt Wijggerz.
1
6990NH1575-1584

de erfgenamen van Dijeu Crols
1
6991NH1575-1584

Meijster Wijllem Cornelijsz. en Sijmen aer Janssentesamen en grote steen1
6992NH1575-1584

Cornelis Dirckx en Alert Arentz.
2
6993NH1575-1584

Lijsbet Pijeters en Folker Entseneen blauwe steen2
6994NH1575-1584

Freck Sijbbelz.2 graven1
6995NH1575-1584

Freck Sijbbelz.2 graven1
6996NH1575-1584

Aecht Garbens
1
6997NH1575-1584

Jan Wijllemz.
1
6998NH1575-1584

Foeck Jacops
1
6999NH1575-1584

de kinds kinderen van Reijner Jacopz.2 graven1
7000NH1575-1584

Hijlgont Frecks met kinderen
1
7001NH1575-1584

Reijner Jansoonz en Reijner ReijnersoonHetzelfde graf als Hijlgont Frecks kinderen0
7002NH1575-1584

Haes Jans
1
7003NH1575-1584

Aef Claes
1
7004NH1575-1584

Freeck Claasz. SemeijnsHetzelfde graf als Aef Claes. Heeft nu dit merk1
7005NH1575-1584

Garrijt Toenijssen
0
7006NH1575-1584

Crijn Reijnertz. Metsealaer
1
7007NH1575-1584

Trijn en Cornelijs Jsbrants
1
7008NH1575-1584

Harke Copies
2
7009NH1575-1584

Wijllem Pijeterz.
1
7010NH1575-1584

de erfgenamen van Hijlle Claes Mokes2 graven1
7011NH1575-1584

Hijlgont Frecks en Luijdu Garrijts
1
7012NH1575-1584

de erfgenamen van Harke Pijeters
1
7013NH1575-1584

Aef Sijewerts, Kenu Pijeters en Pijeter Harmes
1
7014NH1575-1584

Garbrant Eefertz.
1
7015NH1575-1584

de kinderen van Reijner Janssen
1
7016NI1575-1584

Marij Prijns2 graven1
7017NI1575-1584

Sijberen en Pijeter Janssen
1
7018NI1575-1584

Jan Harmz.
1
7019NI1575-1584

Hijlgont Outgers
1
7020NI1575-1584

Cornelijs Slotemaeker2 graven1
7021NI1575-1584

Freck Sijewertz.
1
7022NI1575-1584

Lijef Pijeters
1
7023NI1575-1584

Seger Claes met haer susters kinderen
1
7024NI1575-1584

Garrijt Janssen2 graven1
7025NI1575-1584

de Wed. van Sijewert Blauhulcks
1
7026NI1575-1584

Luijtgen de Boer2 graven1
7027NI1575-1584

Tjark Annes
0
7028NI1575-1584

de rectoer meijster Jan Hartkamp
1
7029NI1575-1584

Seger Jacopz. en Brecht Jacops
1
7030NI1575-1584

Luijtgen de Boer
1
7031NI1575-1584

Sijberen Albertz.3 graven1
7032NI1575-1584

Frans Jacopz.
1
7033NI1575-1584

Jacop Pijeterz.
1
7034NI1575-1584

Aecht Garbens
1
7035NI1575-1584

Broer Dricksz.
1
7036NI1575-1584

Jacop Pijeterz. en dochter en meijster kijndereneen grote steen met i graf benaerden1
7037NI1575-1584

Wijgger Roemerz.
1
7038NI1575-1584

Ib Rijdwers en Dijrck Staec
1
7039NI1575-1584

Luijtgen de Boer
1
7040NI1575-1584

Folker Jansseneen grote blauwe steen1
7041NI1575-1584

Meijnert Tijssen en Trijn Tijs
1
7042NI1575-1584

de erfgenamen van Pijeter Vernijms
1
7043NI1575-1584

beide dochters van Dijrck Wijts
1
7044NI1575-1584

Cornelijs Janssen Swach
1
7045NI1575-1584

Meijnu Pancraes
1
7046NI1575-1584

Frans Jacopz.
1
7047NI1575-1584

Folker Pouwelz.
1
7048NI1575-1584

Pijeter Garrijtz. Block
1
7049NK1575-1584

Neel Dijrcks
1
7050NK1575-1584

Claes garrijt Tijmmerman
1
7051NK1575-1584

Geert Folkers2 graven1
7052NK1575-1584

meijster Garbrant Cloeten en Anne Reijnerseen grote steen2
7053NK1575-1584

de erfgenamen van Pijeter Vernijms
1
7054NK1575-1584

Im Jijsbrants, Grijet Pijeters, Claes Jsbrantz. en Geert Jsbrants
1
7055NK1575-1584

Seger Pijeterz.
1
7056NK1575-1584

Dijrck Garrijtz en zijn zuster
1
7057NK1575-1584

de kinderen van Pouwels Claesseneen graf onder een grote steen1
7058NK1575-1584

Rijewert en Luijtgen Jansseneen graf onder dezelfde grote steen1
7059NK1575-1584

Ebel Jan Haeckseen lang graf0
7060NK1575-1584

Bernard ten Brocke
1
7061NK1575-1584

Pijeter Sijmz.
1
7062NK1575-1584

Lijsbet Claes
0
7063NK1575-1584

Jacop Arensz.
1
7064NK1575-1584

ouwe Jan van Broeckuit Waterland1
7065NK1575-1584

Alijt Wijllemst noord bedijcke1
7066NK1575-1584

Seger Pijeterz. en Dirckien
1
7067NK1575-1584

Sijewert Franssen
1
7068NK1575-1584

Wijllem Janssen2 graven1
7069NK1575-1584

Cornelijs Sijmz.met zijn comsasij0
7070NK1575-1584

Frou Eerijcks met haer suster met Outger Oort
1
7071NK1575-1584

Jan Claessen
1
7072NK1575-1584

Hendrijck Draegscheerder
1
7073NK1575-1584

Sijebrant Albertz.2 graven1
7074NK1575-1584

Cornelijs Claessen en Aef Goesens
1
7075NK1575-1584

Cornelis Claesz. Bolle en Pieter Jansz. en het kint van Dieu Claes
1
7076NK1575-1584

Florijs Tijssen, Albet Albert Crol en Pijeter Jacopseen grote steen3
7077NK1575-1584

Pouwels Claesz.een grote steen0
7078NK1575-1584

Jan Haremz. Slordt?Gekocht van Pouwels Claesz.1
7079NK1575-1584

Aef Sijmens2 graven1
7080NK1575-1584

Trijn Crijnssen
1
7081NK1575-1584

Grijet Wijggers
1
7082NK1575-1584

Jan Maertz.2 graven1
7083NK1575-158415980215
Pijeter Jan Gosens2 graven2
7084NK1575-1584

Rijewert Luijtgesz. en Cornelijs Jansseneen grote blauwe steen1
7085NK1575-1584

Cornelijs Sijmz. met zijn comsosij0
7086NK1575-1584

Pijeter Roeijlefz.
1
7087NK1575-1584

Harme Janssen
1
7088NK1575-1584

Wouter Sijmz.
1
7089NK1575-1584

Sijmen Freckz. en tot den grawers
1
7090NL1575-1584

Jan Tijssen
1
7091NL1575-1584

Pijeter Wijllemz. Backer
1
7092NL1575-1584

Jan Janssen Gouwenaer, Meijnu Jans en Cornelijs Claessentesamen een graf2
7093NL1575-1584

Aefmoer Jan Croens
1
7094NL1575-1584

Jan Claesz. Costergekocht van Aefmoer Femmes. Stelt dit merk1
7095NL1575-1584

Taede Femmes
1
7096NL1575-1584

Luijtgen Janssen en Grijet jans
1
7097NL1575-1584

Dijrck Pijeterz.
1
7098NL1575-1584

Pijeter Raeijlefz.
1
7099NL1575-1584

Arijs Janssen Biman
1
7100NL1575-1584

Trijn Jans Lobbis en Griet Pieters
1
7101NL1575-1584

Eijtgen Pelsers
1
7102NL1575-1584

Jacop Pijeter met zijn zuster4 graven1
7103NL1575-1584

Pieter Gerrit en Cornelis Gerritseen grote steen2
7104NL1575-1584

het kint van Claes Heertges
1
7105NL1575-1584

Jsbrant Lammertz. met sijn sustereen grote blauwe steen1
7106NL1575-1584

Anne Reijners en Cornelijs Tijms
1
7107NL1575-1584

Sijemen Meijnertz. Pooles
1
7108NL1575-1584

Alijt Dijrcks
1
7109NL1575-1584

Angnijete Harmes
1
7110NL1575-1584

Garrijt Bartsz.
1
7111NL1575-1584

Pijeter Janssen Wagenaer en sijn Broers
1
7112NL1575-1584

Aef Pijeters
1
7113NL1575-1584

Anne Jans en Heertgen Janssen
1
7114NL1575-1584

Heertgen Janssen
1
7115NL1575-1584

Brecht Jans
1
7116NL1575-1584

Albert Jacopz. en Pijeter Toenijssen
1
7117NL1575-1584

Garbent Meijnertz. Toffelman
1
7118NL1575-1584

Albert Jacopsen en de erfgenamen van Antoenijs Meijnerts
1
7119NL1575-1584

Cornelijs en Aef Folker Claes
1
7120NL1575-1584

Anne Harkes
1
7121NL1575-1584

Harke Janssen
1
7122NL1575-1584

Aef Alberts of Aef Doets
1
7123NL1575-1584

Sijmen Meijnertz. Poeles
1
7124NL1575-1584

Luijtgenmoer2 graven1
7125NL1575-1584

Geertgen Slerts
1
7126NL1575-1584

Outger Meijnertz.
0
7127NL1575-1584

Reijer Barens en Itgin Dricks Pelser
1
7128NL1575-1584

Jacop Claesz.
0
7129NL1575-1584

de kinderen van Jan Gijsses Suijkerts
1
7130NL1575-1584

Pijeter Konijnx
1
7131NL1575-1584

Garrijt Bartz. en Luijtgen Baertz.2 graven1
7132NL1575-1584

Trijn Claes en Frerijck Claessen2 graven1
7133NL1575-1584

Pijeter Freckz.2 graven2
7134NL1575-1584

Oetgen Seger Smijts
1
7135NL1575-1584

Reijnu Bouwens met haer susters en broers2 graven1
7136NM1575-1584

Pijeter Jacops
1
7137NM1575-1584

Jan Tijssen
1
7138NM1575-1584

Albert Luijtgesz.
1
7139NM1575-1584

de kinderen van Wijllem Tijsseneen grote steen1
7140NM1575-1584

Heijke Alerts
1
7141NM1575-1584

Claes Albertz.
1
7142NM1575-1584

Grijet Jans
1
7143NM1575-1584

Jan Janssen Schoenmaeker2 graven1
7144NM1575-1584

Sijmen Claes Bijl
1
7145NM1575-1584

Alijt Dijrcks2 graven1
7146NM1575-1584

Wijllem Keuijck en Wijllem Fetermaeker
2
7147NM1575-1584

Cornelijs Claessen Coster
1
7148NM1575-1584

Claes Backer
0
7149NM1575-1584

Dijrck Pijeters Kuijnner
1
7150NM1575-1584

de erfgenamen van Pijeter Groes
1
7151NM1575-1584

Reijnu Bouwens
1
7152NM1575-1584

Meijs Claes
1
7153NM1575-1584

Wijberijch Osseweijders
1
7154NM1575-1584

Trijn aer jans
1
7155NM1575-1584

Meijnu Toenijs
1
7156NM1575-1584

Oelef Janssen Smijt
1
7157NM1575-1584

Pijeter Dijrcks met susters en broers2 graven1
7158NM1575-1584

Maerten Pijeterz.
1
7159NM1575-1584

Jacop Jan Cops
1
7160NM1575-1584

Pijeter Taenijsssen
1
7161NM1575-1584

Luijdu in t Sepert
1
7162NM1575-158415950617
Gerrit Arentz. BierdragerGraf van Luijdu in t Sepert toegekend. Stelt dit merk1
7163N11613-1782

Geert Pieters
1
7164N11613-1782

Freekjen Sijmons
0
7165N11613-1782

Andris Klaasz. en Tetjen Klaas
0
7166N11613-1782

Marijtje Andries
0
7167N11613-1782

Jan Roos
0
7168N11613-1782

Gerrit Fabritius
0
7169N11613-1782

Fredrica Melgerts
0
7170N11733-183917760411
Gosse Gorter
0
7171N11733-183918060410
Jacob Moll
0
7172N21613-1782

Griet Jan Mes
1
7173N21613-1782

Trijntje JansWed. Dirk Claas Ommedijk0
7174N21613-1782

Fempje Dircks
0
7175N21733-183917441015
Dirk Ommedijk
0
7176N21733-183917870111
Hendrik Nijman
0
7177N21733-183918010528
Jacoba van TesselWed. Hendrik Nijman0
7178N21733-183918170926
KG
0
7179N31613-1782

Jacob Jeroensz.
1
7180N31613-1782

Willem Wighersz.
0
7181N31733-1839

KG
0
7182N41613-1782

Gerret Dircksz.
1
7183N41613-1782

Jan Adamsz.
0
7184N41733-183917740526
Dieuwtje de Haas
0
7185N41733-183918030623
Jan Grouwe
0
7186N41733-183918171201
KG
0
7187N51613-1782

Tade Dircksz.
1
7188N51613-1782

Jaecop Jansz.
0
7189N51613-1782

de Hr. Burgemeester Dirck Admirael
0
7190N51613-1782

Juffr. Reijndertje Admiraal
0
7191N51613-1782

Jan Jansz. Segge Lubbert van der Werff
0
7192N51613-1782

Simon Rood
0
7193N51733-183917741124
Susanna Roosendaal
0
7194N51733-183917990207
KG
0
7195N61613-1782

Jan Pietersz.
1
7196N61613-1782

Harme Heijndricksz. Kuijper
0
7197N61613-1782

Trijntje JacobsWed. Jacob Kaegman0
7198N61613-1782

Jacob Abramsz. Kaagman
0
7199N61613-1782

Meijnoutje Andries
0
7200N61733-183917781029
Antjen en Meijndert Schouw
0
7201N61733-183918020415
Antjen Schouw
0
7202N61733-183918171201
KG
0
7203N61733-183918230704
Antjen Schouw
0
7204N61733-183918230801
Klaas Pietersz. Roosendaal
0
7205N71613-1782

de erfgenamen van Cornelis Jansz. Granaet
1
7206N71613-178216420414
Dirck Granaat 1/4
0
7207N71613-1782

KG
0
7208N71733-1839

KG
0
7209N81613-1782

de kinderen van Thijs Arisz.
1
7210N81613-1782

Sijmon Luijtjen Botter en Aef Freecks
0
7211N81613-1782

Pieter Carstensz.
0
7212N81613-1782

Marijtje Jans
0
7213N81733-183917820103
Jan Slok
0
7214N81733-183918090309
Neeltje Slok
0
7215N91613-1782

KG
0
7216N91733-1839

KG
0
7217N101613-1782

Luijtie Albertsz. en Luijtien Jacobs
0
7218N101613-1782

KG
0
7219N101733-1839

KG
0
7220N111613-1782

Andries Oudewagen
1
7221N111613-178216530818
Trijn FreecksWed. Claas Andriesz. Oudewagen0
7222N111613-1782

Ghijsbert de Graaff
0
7223N111613-1782

Claas Jansz. Paap
0
7224N111613-1782

Reinier Tousain
0
7225N111733-183917711128
Hendrik Clockener
0
7226N111733-183917990207
KG
0
7227N121613-1782

Aeffien Pieters
0
7228N121613-1782

Trijntie Gerits
0
7229N121733-183917710606
Neeltje Jozuaas
0
7230N121733-183917940109
Jan Jansz.
0
7231N121733-183918070922
Jantje de Jongh
0
7232N121733-183918171031
Timon en Margreta Thoma
0
7233N131613-1782

Liesbet en Tijmmentien Tijmmens
1
7234N131613-1782

Otte Ottesz. Backer
0
7235N131613-1782

Pieter Carstensz. en Antje Jacobs
0
7236N131733-183917630700
Thijs Corver
0
7237N131733-183918071231
Marius Reiffert
0
7238N141613-1782

de erfgenamen van Pieter Groes
1
7239N141613-1782

Claas Cornelisz. Kruijff
0
7240N141613-1782

Meijnoutje Claas
0
7241N141733-183917810315
Jan, Cornelis, Hiltje en Claasje Kruijff
0
7242N151613-1782

Albert Jans
1
7243N151613-1782

KG 1/2
0
7244N151613-1782

KG
0
7245N151733-1839

KG
0
7246N161613-1782

Harmanus Medika
1
7247N161613-1782

Claes Jacobsz. Wits
0
7248N161613-1782

de kinderen en erfgenamen van Anna Wits
0
7249N161733-183917711114
Mr. Henrik van Straalen
0
7250N161733-183917970405
KG
0
7251N171613-1782

Guirt Herpers
1
7252N171613-178216510612
Thijs Claesz.
0
7253N171613-1782

Robbert Godefroij
0
7254N171613-1782

Jean van Maeter Godefroij
0
7255N171613-1782

Susanna en Michiel Godefroij
0
7256N171613-1782

Catharina Clas
0
7257N171733-183917810802
Willemina van Zeijst
0
7258N171733-183918270810
Seger Lakeman
0
7259N171733-183918291111
Jantje LakemanWed. Andries Swartsenburg0
7260N181613-1782

Hendrick van Gent
1
7261N181613-1782

Pieter Jacobsz. Heinsius
0
7262N181613-1782

Jan van Velde
0
7263N181613-1782

Aris van de Velden
0
7264N181613-1782

Sara Walbeek
0
7265N181733-183917800302
Anthonij van Velde en Arend Bakker
0
7266N181733-183918171128
Anthonij van Velden
0
7267N191613-1782

Hendrick van Gent
1
7268N191613-1782

Jan Maarsz. Laanverzegelt voor 24 jaar tot 17720
7269N191733-183917540606
Pieter van der Hout en Susters
0
7270N191733-183918140805
Klaas Speeleveld
0
7271N191733-183918270207
Magdalena van Galen
0
7272N201613-1782

Geert Willems
1
7273N201613-1782

Jan Willemsz. 1/2 en Aaf Luijtjes en Jan Willemsz. 1/2
0
7274N201613-1782

Willem en Weijntje Hendriks
0
7275N201613-1782

Willem Hendriksz.
0
7276N201613-1782

Pieter van der Hout en zusters
0
7277N201733-1839

KG
0
7278N211613-1782

de erfgenamen van Cornelis Broersz.
1
7279N211613-178216360310
Anne Gerbrants 1/3
0
7280N211613-178216360803
Cornelis Broersz. 1/3
0
7281N211613-1782

Aaltje GerritsVerzegelt voor 24 jaar tot 175305090
7282N211613-1782

Lisabeth PietersVerzegelt voor 36 jaar tot 179606260
7283N211733-183917710704
Pieter Haijesz. BakkerVerzegelt tot 179606260
7284N211733-183918000008
Pieter van der Velden
0
7285N211733-183918311102
Bernardus Boomp
0
7286N221613-1782

Sijmmon Claesz. Bil
1
7287N221613-1782

Claes Luijtjesz. en Lijsbet Luijtjes
0
7288N221613-178216771115
Trijn SijmmonsWed. Harme Sijmens0
7289N221613-1782

Vrouwtien Theunis
0
7290N221613-1782

Gerrit Velthuijs
0
7291N221733-183917810607
Johannis Veldhuijs
0
7292N221733-183918171201
KG
0
7293N231613-1782

Willem Jansz.
1
7294N231613-1782

Jannes Brandenburgh
0
7295N231613-1782

Scheepen Mijnard Zemeijn
0
7296N231733-183917710926
Pieter Hendrik van Genderen
0
7297N231733-183918031222
Meijndert Semeijns van Genderen
0
7298N241613-1782

Willem Jansz.
1
7299N241613-1782

Jannes Brandenburgh
0
7300N241613-1782

Scheepen Mijnard Zemeijn
0
7301N241733-183917710926
Pieter Hendrik van Genderen
0
7302N241733-183918031222
Meijndert Semeijns van Genderen
0
7303N241733-183918311001
Sophia Hedina van der Willige
0
7304N251613-1782

Jacob Jansz. Moeriaens hooft
1
7305N251613-1782

Elbert Fransoon Swartenraven
0
7306N251613-1782

de Hr. Willem Bakker
0
7307N251613-1782

Meeuwes Ebbenhout
0
7308N251733-183917720709
Pieter Ebbenhout
0
7309N251733-183917900107
Jacob Kuijper Ebbenhout
0
7310N261613-1782

Ariaen Albertsz.
2
7311N261613-178216550125
Maritien Gerits
0
7312N261613-1782

Claas Halfhoorn
0
7313N261613-1782

Meeuwes Ebbenhout
0
7314N261733-183917720709
Pieter Ebbenhout
0
7315N261733-183917900107
Jacob Kuijper Ebbenhout
0
7316N271613-1782

Harcke Alertsz. Oetjesvolgens het oude boek0
7317N271613-1782

Trijn Harckes, Griet jan Willems
0
7318N271613-1782

Eldert Schaegen
0
7319N271613-1782

Gerbrand Semeijn
0
7320N271733-183917821010
Kniertje Schagen
0
7321N271733-183918171201
KG
0
7322N281613-1782

Evert Albertsz.
1
7323N281613-1782

Roeloff Helleb.?
0
7324N281613-1782

KG
0
7325N281733-1839

KG
0
7326N291613-1782

Luijckas Albertsz. Brouer en Cornelis Jansz.Huijgh
2
7327N291613-178216420905
Albert Luckas
0
7328N291613-178217621118
KG
0
7329N291613-1782

Baart Knolafgestaan tbv graf Z190
7330N291613-1782

Frederik Voorbrink
0
7331N291613-1782

Reijnder Kok
0
7332N291613-1782

Arent Arkenbout
0
7333N291733-183917761010
Caatjen Melgers
0
7334N291733-183918090504
Hendrik Schokker
0
7335N291733-183918261206
Helena ArkenboutWed. Hendrik Schokker0
7336N301613-1782

Cornelis Beensz. en Geert Jans
0
7337N301613-1782

Teetjen Kornelis
0
7338N301733-183917710822
Jan Balje
0
7339N301733-183917850724
Impje Balje
0
7340N301733-183917990207
KG
0
7341N311613-1782

Mincke Olferds
1
7342N311613-1782

Marij Jacobs en Arijaentjen Volckerts
0
7343N311613-1782

Anna Alberts met haar kinderen 1/2 en Adriaentjen Volcherts 1/2
0
7344N311613-1782

Klaes Pietersz. Vinck
0
7345N311613-1782

Adriaen Groenvelt
0
7346N311733-183917711003
Dirk en Anthonij Kramps
0
7347N311733-183918171201
KG
0
7348N321613-1782

Lenert en Jan Jacobsz. met 2 zusters
2
7349N321613-1782

Jantien Isaacs
0
7350N321733-183917711024
Albertje Claas
0
7351N321733-183918171201
KG
0
7352N321733-183918190604
Liepje Teunisz.
0
7353N331613-1782

Harme Barensz. Back
1
7354N331613-1782

Kornelis Claesz. Buijtelaer
0
7355N331613-1782

Marijtje JacobsWed. Gerrit Cornelisz. Verzegelt voor 24 jaar tot 178103100
7356N331613-1782

Juffr. Aafje ten Bosch
0
7357N331733-183917741222
Het Oude Mannen en Vroewenhuijs
0
7358N331733-183917900603
Jan Fokkesz.
0
7359N331733-183918011126
Jan Helling
0
7360N341613-1782

Claes Thijsz.
1
7361N341613-1782

Kornelis Claesz. Buijtelaer
0
7362N341613-1782

Marijtje JacobsWed. Gerrit Cornelisz. Verzegelt voor 24 jaar tot 178103100
7363N341733-183917710829
Aafjen ten Boschverzegelt tot 183105010
7364N341733-183917830724
De erven van Aafjen ten Bosch
0
7365N351613-1782

Dirck Sijmonsz. 1/2 en de kinderen van Aef Freecks 1/2
0
7366N351613-1782

Claes Roelofsz.
0
7367N351613-1782

Schipper Maerten Pietersz. van Urk
0
7368N351613-1782

Gerrit Arentsz.
0
7369N351613-1782

Trijntje PietersWed. Arend Gerritsz.0
7370N351613-1782

Sijmon Fluijter
0
7371N351733-183917650110
Wijbrand Jetzeverzegelt voor 30 jaren, dus tot 18291124, en worden dan de Kerken daarvan erfgenamen0
7372N361613-1782

Gerret Sipkesz.
1
7373N361613-1782

Reijnder Stevensz.
0
7374N361733-183917711017
Willem Duijvensz.
0
7375N361733-183918240105
Hermina van der Velden
0
7376N371613-1782

Dieu Pieters
0
7377N371613-1782

Fijttie LenesWed. Meijnardus Huijgius0
7378N371613-1782

Folkert Groes
0
7379N371613-1782

Luijtje Rieuwerts
0
7380N371613-1782

Jantje Luijtjes
0
7381N371733-183917801026
Impje Jans
0
7382N371733-183918171201
KG
0
7383N381613-1782

de erfgenamen van Jan Pietersz. Schram
1
7384N381613-178216420908
de erfgenamen van Meijnert Cornelisz. Huijghdoor de erfgenamen van Schram word er een 1/2 graf overgedragen bij ruiling met Z1300
7385N381613-1782

de erfgenamen van Meijnert Cornelisz. Huijgh
0
7386N381613-1782

Commissaris Joosten BokVerzegelt tot 176206090
7387N381613-1782

Jan van Zee
0
7388N381613-1782

Catharina Kleijn
0
7389N381733-183917791122
Volkert Compas
0
7390N381733-183918171201
KG
0
7391N381733-183918190203
Klaas Compas
0
7392N381733-183918291212
Geertruij ?Wed. Klaas Compas0
7393N391613-1782

Freedrick en Jan Pietersz. Lantman
1
7394N391613-1782

Ouker Ronthoutt
0
7395N391613-1782

Dirk Stuurman
0
7396N391733-183917750126
Dirk Stuurman
0
7397N391733-183917910512
Bauke Jans Kalverboer en Geertje Tjarks
0
7398N391733-183918120206
Geesje en Cornelia Kalverboer
0
7399N401613-1782

de erfgenamen van Gerret Bartsz.
1
7400N401613-1782

Heijndrikjen Claes
0
7401N401613-1782

Hendrick Jochemsz. Densla
0
7402N401733-183917800817
Marijtje Tijpen
0
7403N401733-183917870816
Lammertje Densla
0
7404N401733-183918171201
KG
0
7405N411613-1782

de erfgenamen van Gerret Bartsz.
1
7406N411613-1782

Cornelis Cornelisz. Nijeboer
0
7407N411613-1782

Harpert Jansz. en Trijntjen Cornelis
0
7408N411613-1782

Harpers Jansz.
0
7409N411613-1782

Geertje en Trijntje van Heerden
0
7410N411613-1782

Hendrik Densla
0
7411N411733-183917800817
Marijtje Tijpen
0
7412N411733-183917870816
Lammertje Densla
0
7413N411733-183918171201
KG
0
7414N421613-1782

Pieter Freedricksz Coninck met de kinderen van Lambert Meijnertsz. Gravemaker
1
7415N421613-1782

Ente Entesz.
0
7416N421613-1782

KG
0
7417N421733-1839

KG
0
7418N431613-1782

Gijs Sijmmonsz.
1
7419N431613-1782

Luijtjen Jansz.
0
7420N431613-1782

Jan van Grondsvelt
0
7421N431613-1782

Hendrik Pietersz. Densla
0
7422N431613-1782

Impje Densla
0
7423N431733-183917800622
Pieter Denslavoor altoos verzegeld. Kasboek 18180206. met inlegvel0
7424N441613-1782

Claes Jacobsz Uijllebeck
1
7425N441613-1782

Tjerk Jacobsz. Brugman
0
7426N441733-183917710808
Dirk Adriaansz. Hen
0
7427N441733-183918050131
Dirk Dangermond
0
7428N451613-1782

Seger Segersz. en Dieu Outgers
1
7429N451613-1782

KG
0
7430N451613-1782

Gerrit Bartels
0
7431N451733-183917780305
Duijfje Rondthout
0
7432N451733-183918171128
Gerrit Jan, Jan en Duifje Wetering
0
7433N461613-1782

Hendrick Hendricksz.
1
7434N461613-1782

Doede Broersz.
0
7435N461613-1782

Wijbrand Vis
0
7436N461613-1782

Meijnoutje Goudbergh
0
7437N461733-183917710815
Aafje en Meijnoutje Goudberg
0
7438N461733-183917841230
Claas van Bleisem
0
7439N461733-183918090323
KG
0
7440N471613-1782

Harme Teunisz.Dit graf met een klein graf daar besijde t'samen 3 1/2 voet1
7441N471613-1782

Jan Joosten Nix
0
7442N471733-183917571027
Jan Joosten
0
7443N471733-183917910721
Trijntje Nix
0
7444N481613-1782

Pieter Harmsz.
1
7445N481613-1782

de kinderen van Reijnu Pieters Schapeslachters
0
7446N481613-1782

Eeltien Wijbrants
0
7447N481733-1839

KG
0
7448N491613-1782

Teet Jans
1
7449N491613-178216360414
Pieter Maertsz. Mastemaker en Harme Jansz. Drol
0
7450N491613-1782

Klaes Jans 1/2
0
7451N491613-1782

Geertien Michiels
0
7452N491613-1782

Lijsbeth Barends
0
7453N491733-183917711010
Jan Schroor, Vrouwtje en Pietertje Dijkveld
0
7454N491733-183918090112
Vrouwtje Schroor 1/2, Jacoba, Jan, Maritjen, Willem en Vrouwtje Schroor 1/2
0
7455N501613-1782

Sijmmon Meinersz. Poulis
1
7456N501613-178216410204
Jan Sijmmonsz. Poules
0
7457N501613-1782

Dirck Outgersz. en Sijmon Outgerstsz. Boek
0
7458N501613-1782

Jan Louwerensz
0
7459N501613-1782

Jan Vijselaar
0
7460N501733-183917811011
Willem Vijzelaar
0
7461N501733-183918031208
Antjen Schuijt
0
7462N501733-183918290309
1 Meijnoutje Vijzelaar en 2 Antje Vijzelaar1 Wed. Oukert Rondhout. 2 Gehuwd met Willem Akkerman0
7463N511613-1782

Eghbert Jacobsz.
1
7464N511613-1782

Jacob Egbartsz. de Jonge
0
7465N511613-1782

Jacob Kat
0
7466N511733-183917791028
Willem van der Velden Barendsz.
0
7467N511733-183917840701
Jan Evertsz. Knol
0
7468N511733-183918210406
Hendrik Brouwer, Johannes Knoll, Evertje Jonkman en de kinderen van Simon Jonkman
0
7469N521613-1782

Hendrick Pietersz.
1
7470N521613-1782

Hermanus Lenengra
0
7471N521733-1839

KG
0
7472N531613-1782

Sijbble Jans
1
7473N531613-178216400326
Anna Dirckx 1/3
0
7474N531613-178216400416
Anna Dirckx
0
7475N531613-178216420217
Heert Heertinz. Timmerman
0
7476N531613-178216450116
Jan Jansz. Rijckemans
0
7477N531613-1782

Jan Botman
0
7478N531613-1782

de Wed. Jan Botman
0
7479N531733-183917790301
Jan en Pancras Botman
0
7480N531733-183917970601
Jan Botman
0
7481N531733-183918150707
Jan Botman, Anna Botman en NN
0
7482N541613-1782

Dirck Pietersz. Dol
1
7483N541613-1782

de erfgenamen van Jan Cornelisz. Wit 1/2
0
7484N541613-1782

Jan Botman
0
7485N541613-1782

de Wed. Cornelis Kuijper
0
7486N541733-183917761107
Cornelia en Maria Kuijper
0
7487N541733-183918270809
Cornelis Kuijper van der Stam
0
7488N551613-1782

Cornelis Meijnners met haer kinderen
1
7489N551613-1782

Claes Roelofsz.
0
7490N551613-1782

Aerejaentien Joris
0
7491N551613-1782

Jan Harcksz. Gravenmaker
0
7492N551613-1782

Harpert Gerritsz.Verzegelt tot 17891223. Hierna zal dit graf aan de kerk vervallen0
7493N551733-1839

KG
0
7494N561613-1782

Luijtien Arisz.
1
7495N561613-1782

Lobberigje Freeks BlaauwhulkWed. Pieter Bol0
7496N561733-183917711024
Anthonij Pietersz. Blok
0
7497N561733-183917970601
Maria Blok
0
7498N561733-183918050328
KG
0
7499N571613-1782

Jan Jansz. te Joosten
1
7500N571613-1782

de kinderen van Cornelis Woutersz.
0
7501N571613-1782

Jan Barentsz.
0
7502N571613-1782

Marijtje Jans
0
7503N571613-1782

Hendrik Sluijter
0
7504N571733-183917741124
Hendrik en Marijtje Sluijterverzegelt voor 50 jaren en dus tot 183705030
7505N571733-183917870913
de erven van Hendrik Sluijter
0
7506N581613-1782

Freedrick de Wit
1
7507N581613-178216451009
Susanna Freedrix Wit
0
7508N581613-1782

Hendrik Bakker
0
7509N581613-1782

Teunis Willemsz.
0
7510N581733-183917711024
Pieter Proostverzegelt voor 100 jaren en dus tot 190004270
7511N591613-1782

Jan Jansz. te Joosten
1
7512N591613-1782

Pieter Albertsz. Krol en Aeris Luijtgesz.
0
7513N591613-1782

Nanningh Jacobsz. Botman 1/2
0
7514N591613-1782

Jan Botman
0
7515N591613-1782

de Wed. Jan Botman
0
7516N591733-183917790401
Jan en Pancras Botman
0
7517N591733-183917970601
Jan Botman
0
7518N591733-183918170505
Anna en Jan Botman
0
7519N601613-1782

Anne Jans en Heertien Jansz.
1
7520N601613-1782

Cornelis Heertsz.
0
7521N601613-1782

Abram Reijnertsz. Coster
0
7522N601613-1782

Henric Jacobsz. van Nes
0
7523N601613-1782

Claas Cornelisz. Baat
0
7524N601613-1782

Dirk Bartelink
0
7525N601613-1782

Bastiaan Goudberg
0
7526N601613-1782

Freek Goudberg
0
7527N601733-183917760208
Lijsabeth Groen
0
7528N601733-183917840930
Cornelis Groen
0
7529N601733-183918111226
Grietje en Meindert Groen
0
7530N611613-1782

Heertien Jansz.
1
7531N611613-178216501219
Cornelisien DolsWed. Pieter Heertsz.0
7532N611613-1782

Herma Bol
0
7533N611613-1782

Evert Been
0
7534N611613-1782

Jacob Barentsz.
0
7535N611733-183917780604
Aafje Ligt
0
7536N611733-183917990207
KG
0
7537N621613-1782

Brecht Jans
1
7538N621613-1782

Niesjen ClaesWed. Gerrijt Oukersz. Bock0
7539N621613-1782

Jan Harcksz. Gravenmaker
0
7540N621613-1782

Pieter Claesz. Valcken
0
7541N621613-1782

Lourens Barensz.
0
7542N621613-1782

Bartel Jansz.
0
7543N621733-183917740609
Jacobjen Bartels
0
7544N621733-183918150203
Egbert de Graaff
0
7545N631613-1782

Gerret Egbertsz.tesamen met nog een grafje van omtrent 4,5 voet1
7546N631613-1782

Maerten Gertsz. Coster
0
7547N631613-1782

Seger Broersz. Kuijper
0
7548N631613-1782

Marijtje Pieters Wed. Michiel Radis0
7549N631613-1782

Antje KuijperWed. de Wit0
7550N631733-183900001620
Gerrit Egbertse
0
7551N631733-1839

Maerten Geertsz. Coster
0
7552N631733-1839

Seger Broiersz. Kuijper
0
7553N631733-1839

Marijtje Pieters Wed. van Michiel Radis
0
7554N631733-183917711017
Antje Kuiper Wed. de Wit0
7555N631733-183918030106
Petronella de WitWed. Doctor Robol0
7556N641613-1782

Allert Pietersz.
1
7557N641613-1782

KG
0
7558N641613-178217791028
Gerrit EngelbregtGekocht van de kerk voor Fl. 20.000
7559N641733-1839

Gerrit EngelbregtCasboek 177910280
7560N641733-183918171201
KG
0
7561N651613-1782

Docter ten Broeck
1
7562N651613-1782

Joost Teraensz. Boot
0
7563N651613-1782

Pieter Pietersz. Cuijper
0
7564N651613-1782

Arien Bot
0
7565N651733-183917711017
Adriaan Bot
0
7566N651733-183917880410
Dieuwertje PoulusWed. Adriaan Bot0
7567N651733-183917970106
Jan Last
0
7568N651733-183918090406
Egbert van Urk
0
7569N651733-183918110919
Aaltje JohannesWed. Egbert van Urk.0
7570N661613-1782

Sijmmon te Poelus
1
7571N661613-178216410204
Anderis Dircksz. Vboockx? Kinderen
0
7572N661613-1782

Andrijs Alberts 1/2 en Freeck Claesz. 1/2
0
7573N661613-1782

Willem Kuijper
0
7574N661733-183917711010
Marijtje Groothuijs
0
7575N671613-1782

Trijn HarkesWed. Luijtien Jansz. Wagenaer1
7576N671613-178216360310
Meijntien Jacobsdochter van Captein Schrobob0
7577N671613-1782

Jacob van Romond
0
7578N671733-1839

KG
0
7579N681613-1782

de erfgenamen van Luijtien Bartsz.
1
7580N681613-1782

Jan Theunisz. Jongh en Claes Claesz. Jongh en Trijntje HarmesWed. Cornelis jansz. Ba?t0
7581N681613-1782

Jan Theunisz. Jongh
0
7582N681613-1782

Reijer Jansz. Jongh
0
7583N681733-183917520525
Jacob Damus
0
7584N681733-183917?30918
Aaltjen en Reinder Daams
0
7585N681733-183917990207
KG
0
7586N691613-1782

Albert Thonisz. Cnap
1
7587N691613-1782

Theunis Albertsz. Knap en Hillegont Willems, Berber Jacobs met haar broer en Jan Gerritsz.
0
7588N691613-1782

Jan Bastiaansz.
0
7589N691613-1782

Pieter Jansz. Til
0
7590N691733-183917711024
Roeloff van Brink
0
7591N691733-183917830227
Everdtje van Brink
0
7592N691733-183918100208
Pieter Gerritsz.
0
7593N701613-1782

Pieter Claesz. Lievenheer
1
7594N701613-178216390516
Claes Pietersz. En Willem Pietersz. En Pieter Cornelisz.
0
7595N701613-1782

Claes Pietersz.
0
7596N701613-1782

Sijmon Jansz. Schuijt
0
7597N701613-1782

Geertje Schuijt en Geertje Leenderts
0
7598N701613-1782

Timon Jansz.
0
7599N701733-183917780204
Vokeltje Groen
0
7600N701733-183918171201
KG
0
7601N711613-1782

Trijn Jans Lobbes en Griet Pieters
2
7602N711613-1782

Nancke Andrijsz. 1/8
0
7603N711613-178216440718
Nancke Andrijsz. 2/8
0
7604N711613-178216450403
Nancke Andrijsz.
0
7605N711613-1782

Pouwels Barentsz.
0
7606N711613-1782

Anna Mijnders
0
7607N711613-1782

Gerrit Scholten
0
7608N711613-1782

Wouter Beerends
0
7609N711733-183917730610
Jacob Backer
0
7610N711733-183917970504
Beerend Wouters
0
7611N711733-183918171201
KG
0
7612N721613-1782

Sijmmon Meijnnertsz te Poulis en Cornelisien Sijmons
1
7613N721613-1782

Jan Sijmsz. Poelis
0
7614N721613-178216441128
Jan Luijtgesz. Beersdoot
0
7615N721613-1782

Jan Luijtgesz. Beersdoot
0
7616N721613-1782

Marijtjen Jans
0
7617N721613-1782

Jacob Willems
0
7618N721733-183917710124
Manus Barendsz.
0
7619N721733-183917831106
Catharina Jans
0
7620N721733-183918171201
KG
0
7621N731613-1782

de erfgenamen van Cornelis Tijmmens en Aeff Tijmmens
2
7622N731613-178216351126
Pieter Jansz. Van Amsterdam en Jacob Hermansz.
0
7623N731613-1782

Harme Meijnaertsz. Gravemaker
0
7624N731613-1782

Meijndert Mes
0
7625N731613-1782

David Cornelisz. van Schagen
0
7626N731733-183917710926
David van Schagen
0
7627N731733-183918070212
Peter Karsten
0
7628N741613-1782

Jan Jsbrantsz. Met zijn susters, Anne Willems, Aeff Pieters met haar zustersen Broers, Lambert Reijnnersz. Met zijn zusters
1
7629N741613-178216361110
Anna Willems
0
7630N741613-1782

Luijtjen Pietersz.
0
7631N741613-1782

Magdalleentje Sloot
0
7632N741613-1782

Maarten Keetman
0
7633N741733-183917741124
Trijntje Keetman
0
7634N751613-1782

Jan Jsbrantsz. Met zijn susters, Anne Willems, Aeff Pieters met haar zustersen Broers, Lambert Reijnnersz. Met zijn zusters
1
7635N751613-178216361110
Anna Willems
0
7636N751613-1782

Luijtjen Pietersz.
0
7637N751613-1782

Magdalleentje Sloot
0
7638N751613-1782

Maarten Keetman
0
7639N751733-183917741124
Trijntje Keetman
0
7640N761613-1782

Lambert Reijnnersz.
1
7641N761613-1782

Sijtien Cornelis, Antien Claes, Antien Thijs en Geertien Cornelis
0
7642N761613-1782

Theiusien Pouwels
0
7643N761733-1839

KG
0
7644N771613-1782

Volcker Thijsz.
1
7645N771613-1782

Dieuwtjen Meijnerts
0
7646N771613-1782

Claesien TheunisWed. Meester Rijket0
7647N771733-1839

KG
0
7648N781613-1782

Jan en Evera Thijsz.
1
7649N781613-1782

Jan Ariaensz.
0
7650N781613-1782

Aeltjen Foppes
0
7651N781733-183917711010
Jacob Volkertsz.
0
7652N781733-183918070910
Aaltje Foppes
0
7653N781733-183918171201
KG
0
7654N791613-1782

Dieu Luijties
1
7655N791613-178216361215
Cornelismoer Outgers
0
7656N791613-1782

Dirck Jansz. Dop
0
7657N791733-1839

KG
0
7658N801613-1782

Claes Claesz. Croon
1
7659N801613-1782

Cornelis Claesz. Croon
0
7660N801613-1782

Jacob Klaesz. Kroon
0
7661N801733-1839

KG
0
7662N811613-1782

Claes Claesz. Croon
1
7663N811613-1782

Eeffke Frans
0
7664N811613-1782

Trijn DircksWed. de Hr. President Sijmon Allertsz. Semeijns0
7665N811733-183917711010
Mejuffr. Catharina Semeijns
0
7666N811733-183917961201
Dr. Johann, Johanna en Dr. Dirk Semeijns van binnenvest
0
7667N811733-183918170307
Dr. Dirk Semeijns van binnenvest 1/2, Elia Meijna, Maria Catharina, Johanna Petronelle en Arendina Diederik van Romond 1/2
0
7668N821613-1782

Trijn Dircks
1
7669N821613-1782

Eeffke Frans
0
7670N821613-1782

Trijn DircksWed. de Hr. President Sijmon Allertsz. Semeijns0
7671N821733-183917711010
Mejuffr. Catharina Semeijns
0
7672N821733-183917961201
Dr. Johann, Johanna en Dr. Dirk Semeijns van binnenvest
0
7673N821733-183918170307
Dr. Dirk Semeijns van binnenvest 1/2, Elia Meijna, Maria Catharina, Johanna Petronelle en Arendina Diederik van Romond 1/2
0
7674N831613-1782

Trijn Dirxs
1
7675N831613-1782

Tetje Heertjes
0
7676N831613-1782

Pieter Bootshaak en Jantje Schram
0
7677N831613-1782

KG
0
7678N831613-178217670122
Mr. Pieter Visser
0
7679N831733-183917711219
Juffr. Marijtje Hellendoorn
0
7680N831733-183918171201
KG
0
7681N841613-1782

Jitien Pelsers en Hille Dircks met haer soon
0
7682N841613-1782

KG
0
7683N841733-1839

Buijck Volkertsz.Casboek 176210210
7684N841733-183917920913
Gerrit, Tjark en de kinderen van Volkert van Ommen
0
7685N841733-183918140205
Volkert en Saartje van Ommen en Tjarks kinderen 1/3, Volkert Gerritsz. van Ommen 1/3 en Jantje Boekbinder 1/3
0
7686N851613-1782

de erfgenamen van Gerben Arisz.
1
7687N851613-1782

de kinderen van Meester Sijbrant
0
7688N851613-1782

Aafje en Trijntje Lucas
0
7689N851733-183917700531
Lucas Cornelisz.
0
7690N851733-183917970427
Dieuwtje Theunis
0
7691N851733-183918090209
Pieter Degeling
0
7692N851733-183918141104
Willem Koopman en Aaltje Jans
0
7693N861613-1782

Griet Aris
1
7694N861613-1782

Jacob Douwesz. Brughman 2/3 en Thijmon Thijmonsz. Clock
0
7695N861613-1782

Schipper Pouwels Barentsz.
0
7696N861613-1782

Hero Jansz.door de kerkmeesters verkocht aan0
7697N861613-1782

Antje Jansz. BakkerWed. Heere Jansz.0
7698N861733-183917821212
Dirk Heeresz. Bakker
0
7699N861733-183918030317
Aaltje en Jan Heeres Bakker
0
7700N871613-1782

Reijnner Jacobsz.
1
7701N871613-1782

Willem Reijnersz.
0
7702N871613-1782

Jan Bleek
0
7703N871613-1782

Wouter Fransz.
0
7704N871733-183917801121
Fempje Wouters Sterk, Pieter Wouterrsz. Sterk en Jacob van Keulen
0
7705N871733-183918100419
Wouter Sterk
0
7706N871733-183918171201
KG
0
7707N881613-1782

Luijtien Jansz. Brugman
1
7708N881613-1782

Jan Entsz.
0
7709N881733-183917451230
Harke Meijndertsz.
0
7710N881733-183917880508
Jan Bloemendaal
0
7711N881733-183918090209
Dirk Feijke, Lourens en Willem Bloemendaal
0
7712N881733-183918171201
KG
0
7713N891613-1782

Cornelisien Cornelis
1
7714N891613-1782

Reijner Albartsz.stelt dit merk0
7715N891613-1782

Dirk Pietersz.
0
7716N891613-1782

Neeltjen Dirks Schuijt
0
7717N891613-1782

Geertien Simons Taam
0
7718N891613-1782

Cornelis Wildenburg
0
7719N891733-183917830417
Christina Dijs
0
7720N891733-183917850922
Cornelis Broers
0
7721N891733-183918120618
Cornelis Broers
0
7722N901613-1782

de erfgenamen van Jan Claesz